Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav zobrazovacích metod

Martin Havel


titul, jméno, příjmení:
doc. MUDr. Martin Havel, Ph.D., MBA
místnost, podlaží, budova:
funkce:
pověřený vedením ústavu
obor činnosti:
zobrazovací metody
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
e-mail:

Vzdělání

2015
Atestační zkouška v oboru nukleární medicína
2013 – 2017
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, postgraduální doktorské studium, obor - zobrazovací metody (Ph.D.)
2001 – 2007
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, studijní program - všeobecné lékařství,obor - všeobecné lékařství, ukončil s vyznamenáním (MUDr.)
 

Zaměstnání, praxe

2013 – dosud
Vědecký pracovník, odborný asistent na katedře zobrazovacích metod LF OSU Ostrava
2008 – dosud
lékař KNM FN Ostrava
2007
lékař Ústavu patologie FN Ostrava
 

Ocenění

2012
Nejlepší pracovník FN Ostrava v roce 2012 v kategorii lékař v ambulanci
2007
Cena děkana Lékařské Fakulty v Hradci Králové, držitel bronzové plakety LF UK v Hradci Králové
2005
51. Studentská vědecká konference, Hradec Králové - 1. místo v preklinických oborech - spoluautor: Jizvení myokardiálních rukávců plicních žil - jeho vztah k fibrilaci síní a koronární ateroskleróze
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Člen ČSNM ČLS JEP, od r. 2014 ve funkci předsedy rady sekce rady klinické sekce ČSNM ČLS JEP
Člen ČLK - držitel licence k výkonu soukromé praxe a lektora v oboru nukleární medicína, licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru
 

Působení v zahraničí

2006
Oddělení pro nefrologii a hypertenzi, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA - 7-9/2006
 

Jazykové znalosti

Angličtina
aktivně
Němčina
pasivně
Polština
pasivně
 


Rok: 2024, Leukemia
článek v odborném periodiku
 
Martin Havel, A. Vašura, Vladimír Dedek, Pavel Širůček, Otakar Kraft, G. Havlová, Petr Vávra, M. Vávrová, S. Bobková, K. Trulíková ... další autoři
Rok: 2023, Nukleární medicína
článek v odborném periodiku
 
Martin Havel, Milan Kaminek, Iva Metelkova, Lenka Henzlova, Libuse Quinn, Gabriela Havlova ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Nukleární medicína
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Martin Havel, David Školoudík, D. Nováková, P. Švec, P. Havránek, G. Havlová, Otakar Kraft, Vladimír Dedek, K. Bukovanský, R. Drozdková, Pavel Širůček ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2020, Vnitrni Lekarstvi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, Hygiena
článek v odborném periodiku
 
Roman Hájek, Tomáš Jelínek, Jana Fečková Mihályová, Juraj Ďuraš, Tereza Popková, Kateřina Benková, Hana Plonková, Jana Zuchnická, Lucie Broskevičová, Lucie Huvarová, Lucie Černá, Kateřina Growková, Michal Šimíček, Martin Havel, Jaromír Gumulec, Zdeněk Kořístek, Bruno Paiva, Petra Richterová, Milan Navrátil, Michal Kascák ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2015, První linie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Nukleární medicína
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, PEDIATR INT
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Nukleární medicína
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Martin Havel, Michal Kolacek, Milan Kaminek, Vladimir Dedek, Otakar Kraft, Pavel Širůček ... další autoři
Rok: 2014, Hellenic Journal of Nuclear Medicine
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Pavel Širůček, Martin Havel, J. Srovnalová, V. Bartoš
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Martin Havel, J. Bártová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Nucl Med Rev Cent East Eur
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, NuklMed 2013
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, Journal of Biomedical Graphics and Computing
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Molecular Imaging and Radionuclide Therapy
článek v odborném periodiku
 
Pavel Širůček, Lubomír Mrhač, Martin Havel, Gabriela Havlová, Otakar Kraft, Š. Dočkalová, R. Olšanská ... další autoři
Rok: 2012, Nukleární medicína
článek v odborném periodiku
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutor
Název práce
Typ
Rok
Fodorová Daniela
Semikvantitativní hodnocení růstové aktivity kondylů mandibuly
bakalářská
2021
Markovská Karolína
Pozitronová emisní tomografie u karcinomu prostaty
bakalářská
2021
Chřibková Michala
Přínos pozitronové emisní tomografie v rámci navigace před zevní radioterapií
bakalářská
2020
Kubenková Ester
Pozitronová emisní tomografie u mnohočetného myelomu
bakalářská
2020
Hrůzová Kateřina
Kvantitativní parametry u pozitronové emisní tomografie
bakalářská
2019
Panská Jana
Terapie v nukleární medicíně. Prognostický význam vstupní hladiny tyreoglobulinu
bakalářská
2016
Brevčinská Petra
Využití hybridních systémů SPECT/CT v onkologické diagnostice
bakalářská
2015
Erbenová Lucie
Radiační ochrana pracovníků se zdroji ionizujícího záření, radiační ochrana pacientů
bakalářská
2015
Tejkl Radek
Zobrazovací metody ve vyšetřování kardiovaskulárního systému
bakalářská
2015Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub