Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav zobrazovacích metod

Otakar Kraft


titul, jméno, příjmení:doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
místnost, podlaží, budova: budova X
funkce:
obor činnosti:rentgenologie a radiologie
katedra / středisko (fakulta): Ústav zobrazovacích metod (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 373 400
597 372 290
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Praktická příprava radiologických asistentů na budoucí povolání
Jana Golisová, Hana Materová, Otakar Kraft, Gabriela Havlová, Martin Havel
Rok: 2022, Nukleární medicína
článek v odborném periodiku

Praktická příprava radiologických asistentů na budoucí povolání
Jana Golisová, Hana Materová, Otakar Kraft, Gabriela Havlová, Martin Havel
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zhodnocení souboru pacientů vyšetřených perfuzní scintigrafií při stanovení smrti mozku
Martin Havel, David Školoudík, D. Nováková, P. Švec, P. Havránek, G. Havlová, Otakar Kraft, Vladimír Dedek, K. Bukovanský, R. Drozdková, Pavel Širůček ... další autoři
Rok: 2021, Anesteziologie & intenzivní medicína
článek v odborném periodiku

Nukleární medicína pro studenty se specifickými potřebami
Otakar Kraft, Martin Havel
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Brain death scintigraphy
Pavel Širůček, Danuše Nováková, Martin Havel, Otakar Kraft
Rok: 2017
stať ve sborníku

Jak šel čas
Hana Materová, Jana Golisová, Otakar Kraft
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak šel čas
Hana Materová, Jana Golisová, Otakar Kraft
Rok: 2016
stať ve sborníku

Měření kvality zdravotní péče na Klinice nukleární medicíny FN Ostrava
Jana Golisová, Hana Materová, Otakar Kraft
Rok: 2015, Nukleární medicína
článek v odborném periodiku

Měření kvality zdravotní péče na Klinice nukleární medicíny FN Ostrava
Jana Golisová, Hana Materová, Otakar Kraft
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přehled používaných softwarových aplikací na pracovišti KNM Ostrava
Hana Materová, Jana Golisová, Otakar Kraft
Rok: 2015, Nukleární medicína
článek v odborném periodiku

Přehled používaných softwarových aplikací na pracovišti KNM Ostrava
Hana Materová, Jana Golisová, Otakar Kraft
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Radionuclide cholescintigraphy in genetically confirmed Rotor syndrome
Pavel Širůček, Astrid Šuláková, Milan Jirsa, Lubomír Mrhač, Martin Havel, Otakar Kraft ... další autoři
Rok: 2015, PEDIATR INT
článek v odborném periodiku

Akutní pyelonefritida u dětí diagnostika pomocí metod statické scintigrafie ledvin a magnetické rezonance a jejich srovnání
Alice Bosáková, Jaroslav Havelka, Dana Šalounová, Otakar Kraft, Pavel Širůček, Helena Strmeňová, Astrid Šuláková, Michal Hladík ... další autoři
Rok: 2014, Aktuality v nefrologii
článek v odborném periodiku

Myocardial perfusion imaging parameters: IQ-SPECT and conventional SPET system comparison
Martin Havel, Michal Kolacek, Milan Kaminek, Vladimir Dedek, Otakar Kraft, Pavel Širůček ... další autoři
Rok: 2014, Hellenic Journal of Nuclear Medicine
článek v odborném periodiku

Radiofarmaka
Otakar Kraft
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

SPECT/CT v onkologii
Pavel Širůček, Martin Havel, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vybraná témata nukleární medicíny pro radiologické asistenty
Otakar Kraft
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vybraná témata nukleární medicíny pro radiologické asistenty
Otakar Kraft
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výuka studentů se specifickými potřebami při studiu a jejich možné uplatnění v radiologických oborech
Hana Materová, Hana Sochorová, Otakar Kraft
Rok: 2014, Nukleární medicína
článek v odborném periodiku

Výuka studentů se specifickými potřebamipři studiu a jejich možné uplatnění v radiologických oborech
Hana Materová, Hana Sochorová, Otakar Kraft
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Comparison of myocardial perfusion SPET acquired with linear energy high resolution collimators (LEHR) abd SMARTZOOM collimators, automatic quantitative software differences
Otakar Kraft, Martin Havel
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kazuistiky_diagnostika a léčba v oboru nukleární medicína
Otakar Kraft
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nukleární medicína - výukové CD
Otakar Kraft
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nukleární medicína určená pro studenty se spec. potřebami
Otakar Kraft
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Přehled prováděných vyšetření na KNM Fn Ostrava od roku 1973
Hana Materová, Otakar Kraft
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přínos nukleární medicíny pro onkologickou diagnostiku a terapii. CD Projekt Jesenius
Otakar Kraft
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sentinel Lymph Nodes and Planar Scintigraphy and SPECTCT in Various Types of Tumours. Estimation of Some Factors Influencing Detection Success
Otakar Kraft, Martin Havel
Rok: 2013, Nucl Med Rev Cent East Eur
článek v odborném periodiku

SPECT myokardu a konvergentní SmartZoom kolimátory
Martin Havel, V. Dedek, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Rok: 2013, NuklMed 2013
článek v odborném periodiku

SPECT myokardu a konvergentní SmartZoom kolimátory
Martin Havel, V. Dedek, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zhodnocení průměrné roční efektivní dávky a průměrné roční ekvivalentní dávky na ruce u personálu Kliniky nukleární medicíny Fakultní nemocnice Ostrava v letech 2006-2012
J. Hudzietzová, Michal Koláček, L. Ullmannová, J. Sabol, Otakar Kraft
Rok: 2013, Česká radiologie
článek v odborném periodiku

60th Annual Meeting of the Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Vancouver
Otakar Kraft
Rok: 2013, NuklMed 2013
článek v odborném periodiku

Detection of sentinel lymph nodes by SPECT/CT and planar scintigraphy: The influence of age, gender and BMI
Otakar Kraft, Martin Havel
Rok: 2012, Journal of Biomedical Graphics and Computing
článek v odborném periodiku

Detection of Sentinel Lymph Nodes in Gynecologic Tumours by Planar Scintigraphy and SPECT/CT
Otakar Kraft, Martin Havel
Rok: 2012, Molecular Imaging and Radionuclide Therapy
článek v odborném periodiku

Hemodialyzovaný paciet s karcinonem štítné žlázy léčený 131I
Pavel Širůček, Lubomír Mrhač, Martin Havel, Gabriela Havlová, Otakar Kraft, Š. Dočkalová, R. Olšanská ... další autoři
Rok: 2012, Nukleární medicína
článek v odborném periodiku

Hypothyroidism and Radioiodine Therapy
Otakar Kraft
Rok: 2012, D. Springer
kapitola v odborné knize

Localisation of Sentinel Lymph Nodes in Patients with Melanomas by Planar Lymphoscintigraphic and Hybrid SPECT/CT Imaging
Otakar Kraft, M. Havel
Rok: 2012, Nuclear Medicine Review
článek v odborném periodiku

Radiofarmaka
Otakar Kraft, J. Pekárek
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sentinel Lymph Node identification in Breast Cancer - Comparison of Planar Scintigraphy and SPECT/CT
Otakar Kraft, M. Havel
Rok: 2012, The Open Nuclear Medicine Journal
článek v odborném periodiku

Dynamic radionuclide scintigraphy in the diagnosis of  Rotor syndrome
Otakar Kraft, P Širůček, Astrid Šuláková, Lubomír Mrhač
Rok: 2011
stať ve sborníku

Effectiveness of radiosynoviorthesis in the treatment of chronic synovitis of small and middle-sized joints affected by rheumatoid arthritis
Otakar Kraft, R. Kašpárek
Rok: 2011, Hellenic journal of nuclear medicine
článek v odborném periodiku

I-131 false positive uptake in a huge parapelvic renal cyst
Otakar Kraft, Pavel Širůček, Lubomír Mrhač, M. Havel
Rok: 2011, Nuclear Medicine Review
článek v odborném periodiku

Nález tumoru v dutině břišní - kazuistika
Otakar Kraft, M. Havel
Rok: 2011
stať ve sborníku

Některé aspekty detekce sentinelové uzliny - planární a SPECT/CT vyšetření
Otakar Kraft, M. Havel
Rok: 2011
stať ve sborníku

NĚKTERÉ ASPEKTY SENTINELOVÉ UZLINY Z POHLEDU NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY
Otakar Kraft, M. Havel
Rok: 2011
stať ve sborníku

Our first experience with SPECT/CT in oncology
Otakar Kraft, M. Havel
Rok: 2011
stať ve sborníku

Profit pacientů ze stanovení cerebrovaskulární rezervní kapacity pomocí SPECT mozku a hyperkapnie
Pavel Širůček, Otakar Kraft, Jiří Hrbáč, V. Kosek
Rok: 2011, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

Přínos a využití scintigrafického vyšetření myokardu metodou SPECT u pacientů po transplantaci ledviny
Otakar Kraft, D. Nováková, A. Petrušková, Radoslava Drozdková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Radiosynoviorthesis - léčba kloubních onemocnění otevřenými zářiči
Otakar Kraft, R. Kašpárek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Detekce a biopsie sentinelových uzlin některých maligních nádorů
Otakar Kraft
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Changes of basal ganglia detected by transcrania sonography and 123I FP-CIT SPECT
P. Bártová, David Školoudík, Otakar Kraft, J. Bernatek, H. Srovnalová
Rok: 2010, MOVEMENT DISORD
článek v odborném periodiku

Changes of basal ganglia detected by transcrania sonography and 123I FP-CIT SPECT
P. Bártová, David Školoudík, Otakar Kraft, J. Bernatek, H. Srovnalová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Management péče o zaměstnance ve zdravotnických pracovištích s ionizujícím zářením
Jana Golisová, Otakar Kraft
Rok: 2010, Cor et Vasa: časopis České kardiologické společnosti
článek v odborném periodiku

MoyaMoya disease is associated with endothelial activity detected by anti-nestin antibody.
Jana Chmelová, Z. Kolář, Václav Procházka, Romuald Čuřík, Jana Dvořáčková, Pavel Širůček, Otakar Kraft, T. Hrbáč ... další autoři
Rok: 2010, Biomedical Papers
článek v odborném periodiku

Pracovnělékařská péče o pracovníky v riziku ionizujícího záření
Jana Golisová, Otakar Kraft
Rok: 2010
stať ve sborníku

Přínos a využití SPECTu myokardu u pacientů po transplantaci ledviny
A. Petrušková, Radoslava Drozdková, Otakar Kraft, D. Nováková
Rok: 2010, Intervenční a akutní kardiologie
článek v odborném periodiku

Přínos a využití SPECTu myokardu u pacientů po transplantaci ledviny
A. Petrušková, Radoslava Drozdková, Otakar Kraft, D. Nováková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Radiosynoviorthesis - léčba kloubních onemocnění otevřenými zářiči
Otakar Kraft, R. Kašpárek
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reflections after the 2nd Würzburg Summer School of Thyroid Cancer Management
Otakar Kraft
Rok: 2010, EUR J NUCL MED MOL I
článek v odborném periodiku

Scintigrafické vyšetření perfuze bérců před a po implantaci kmenových buněk - nepřímé hodnocení neoangiogeneze
Pavel Širůček, Václav Procházka, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stanovení regurgitační frakce LK u chlopenních vad pomocí radionuklidových vyšetřovacích metod - přehled vyšetření u chlopenních vad pomocí programu Ostnucline 2000
Radoslava Drozdková, A. Petrušková, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stanovení regurgitační frakce LK u chlopenních vad pomocí radionuklidových vyšetřovacích metod - přehled vyšetření u chlopenních vad pomocí programu Ostnucline 2000
Radoslava Drozdková, A. Petrušková, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Rok: 2010, Intervenční a akutní kardiologie
článek v odborném periodiku

Úloha nukleární medicíny při průkazu sentinelové uzliny některých maligních tumorů
Otakar Kraft
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výsledky a přínos peroperačního vyšetření sentinelové uzliny u karcinomu prsu na souboru 810 pacientek
J. Heroková, M. Čegan, Otakar Kraft, P. Baník, J. Krištof
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výsledky a přínos peroperačního vyšetření sentinelové uzliny u karcinomu prsu na souboru 850 pacientek
J. Heroková, Otakar Kraft, M. Čegan, P. Baník, L. Kudělka, J. Krištof ... další autoři
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vyšetřovací metody cerebrovaskulární rezervní kapacity v nukleární medicíně a ostatní komplementární metody
Pavel Širůček, Otakar Kraft
Rok: 2010, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

Zkušenosti s Thyrogenem ve FN Ostrava
Otakar Kraft, Lubomír Mrhač, M. Havel
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Detection and biopsy of the sentinel lymp nodes in the malignant melanoma
Otakar Kraft, L. Petráš, Jana Dvořáčková, O. Kubala, J. Heroková, Pavel Širůček ... další autoři
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Charakteristics of sentinel lymph nodes´metastatic involvement in early stage of vulvar cancer
Otakar Kraft, Jaroslav Klát, Libor Ševčík, Ondřej Šimetka, P. Gráf, T. Waloschek, Z. Jalůvková, M. Procházka ... další autoři
Rok: 2009, AUST NZ J OBSTET GYN
článek v odborném periodiku

Is radiosynoviorthesis of medium nad small joints in patients with rheumatoid arthritis effective?
Otakar Kraft, A Kol.
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

I-131 therapeutic applications for benign and malignant conditions
Otakar Kraft
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

I-131 Uptake in an Ovarian Tumor Differential Diagnosis for Abdominal I-131 Uptake
Otakar Kraft, Lubomír Mrhač, Pavel Širůček, Jana Dvořáčková, Jana Chmelová, Peter Gráf, Libor Ševčík ... další autoři
Rok: 2009, CLIN NUCL MED
článek v odborném periodiku

Kvantitativní parametry při hodnocení transplantované ledviny
Pavel Širůček, L. Uhlářová, Otakar Kraft, D. Nováková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Octreotide imaging in neuroendocrine tumors
Otakar Kraft
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prospective comparison of PISAPED and PIOPED scintigraphic interpretations for acute pulmonary thromboembolism - IAEA Coordinated Research Project
N. Watanabe, J. Fettich, N. O. Kucuk, Otakar Kraft, F. Mut, P. Choudhury, S. Sharma, K. Endo, M. Dondi ... další autoři
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pulmonary Embolism: still a role for lung ventilation/perfusion imaging?
Otakar Kraft
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Quantitative parameters of dynamic scintigraphy of renal transplants
Pavel Širůček, Otakar Kraft, D. Nováková, Radoslava Drozdková, L. Uhlářová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Radiosynovectomy
Otakar Kraft
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Significance of radiosynoviorthesis of medium and small joints in patients with rheumatoid arthritis
Otakar Kraft, R. Kašpárek, F. Melichar
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

SLND for the management of early stage vulvar cancer and cervical cancer.
Otakar Kraft, A Kol.
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

SLND in early stage malignant melanoma
Otakar Kraft
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stanovení mozkové smrti
D. Nováková, A. Radomská, Pavel Širůček, Otakar Kraft, J. Samlík, Jana Chmelová ... další autoři
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Terapie onemocnění štítné žlázy radiojodem
Otakar Kraft
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Terapie 131 I pacienta s karcinomem štítné žlázy v hemodialyzačním programu
Pavel Širůček, Lubomír Mrhač, M. Havel, G. Havlová, Otakar Kraft, R. Olšanská ... další autoři
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Thyroid cancer management in the Clinic of Nuclear Medicine Faculty Hospital in Ostrava, Czech Republic.
Otakar Kraft
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tumor Diagnosis with SestaMIBI and Ga67
Otakar Kraft, A Kol.
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam scintigrafie v diagnostice zhoubného onemocnění děložního hrdla a zevních rodidel.
Otakar Kraft
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Začlenění a místo úseku radiofarmak v systému a koordinaci s ostatními odbornými úseky KNM
J. Pekárek, Otakar Kraft, H. Tydláčková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Artefakty při celotělové scintigrafii po podání
A. Kohutová, Pavel Širůček, Radoslava Drozdková, Otakar Kraft, V. Dedek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Assessment of the cardiac fuction by perfusion scintigraphy
Otakar Kraft
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Atlas scintografie mozku /Atlas of Brain Scintigraphy/
Otakar Kraft
Rok: 2008,
odborná kniha

Brain death and organ donor
Otakar Kraft
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chemotherapy and cesarean section followed by radical surgery in locally advanced cervical cancer during pregnancy
Libor Ševčík, Ondřej Šimetka, Hana Podešvová, Jaroslav Klát, P. Gráf, Z. Jalůvková, T. Waloschek, Otakar Kraft ... další autoři
Rok: 2008
stať ve sborníku

Nukleární medicína a její postavení v diagnostice a léčbě
Otakar Kraft
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Preoperative and intraoperative detection of sentinel lymph nodes in patients with cervical cancer undergoing radical surgery
Libor Ševčík, P. Gráf, Jaroslav Klát, Otakar Kraft, T. Waloschek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Radiosynoviorthesis of small and medium joints with Rhenium-186 sulfide and Erbium-169 citrate
Otakar Kraft, R. Kašpárek
Rok: 2008, World Journal of Nuclear Medicine
článek v odborném periodiku

Sentinel lymph node detection in patients with early-stage vulvar cancer
Jaroslav Klát, Libor Ševčík, Ondřej Šimetka, P. Gráf, T. Waloschek, Otakar Kraft ... další autoři
Rok: 2008
stať ve sborníku

TF/TFPI/FVIIa as treatment targents.
Otakar Kraft
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výsledky a přínos peroperačního vyšetření sentinelové uzliny u karcinomu prsu na souboru 637 pacientek
J. Heroková, M. Čegan, Otakar Kraft, P. Geryk, P. Baník, L. Kudělka, P. Tkadleček ... další autoři
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

123I-mIBG Scintigraphy to Predict Inducibility of Ventricular Arrhythmias on Cardiac Electrophysiology Testing.
J. J. Bax, Otakar Kraft, A. E. Buxton, A Kol.
Rok: 2008, Circulation: Cardiovascular Imaging
článek v odborném periodiku

Biopsy of Sentinel Lymph Nodes in the Malignant Melanoma of the Skin.
Otakar Kraft
Rok: 2007, Nova Publishers
kapitola v odborné knize

Cerebral SPECT with hypercapnia in the examination of cerebrovascular reserve capacity
P. Širůček, Otakar Kraft
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Comparison of Scintigraphic algorithms for the diagnosis of pulmonary embolism:multi-centre study for IAEA coordited resaerch project
Otakar Kraft
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Detekce sentinelové uzliny u časných stadií cervikálního karcinomu kombinovanou metodou s užitím nanokoloidu Tc99 a patentní modři
Libor Ševčík, Jaroslav Klát, P. Koliba, R. Čuřík, Otakar Kraft
Rok: 2007, Česká Gynekologie
článek v odborném periodiku

Diagnosis of solitary pulmonary nodules using somatostatin receptor scintigraphy
Otakar Kraft
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Examination of cerebrovascular reserve capacity (CVR) by means of brain SPECT and hypercapnia
P. Širůček, Otakar Kraft
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Experience with myocardial perfusion imaging with Myoview in  Nuclear medicine department of University Hospital Ostrava , Czech Rep.
Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Functional Autonomies of Thyroid and Efficacy of Radioiodine Therapy. Cancer Biother Radiopharm
Otakar Kraft, A. Stepien
Rok: 2007, CANCER BIOTHER RADIO
článek v odborném periodiku

International cooperative clinical research on the use of statistical analysis for SPECT findings in the diagnosis of early dementia
S. Tanada, N. Watanabe, C. A. Sanchez Catasus, Otakar Kraft, T. Györke, C. D. Patel ... další autoři
Rok: 2007
stať ve sborníku

Lymfatické mapování a detekce sentinelové uzliny kombinovanou metodou pomocí nanokoloidu technecia Tc-99 a patentní modři u časných stádií cervikálního karcinomu
Libor Ševčík, Jaroslav Klát, Peter Gráf, Peter Koliba, R. Čuřík, Otakar Kraft ... další autoři
Rok: 2007, Čes. gynekologie
článek v odborném periodiku

Octreotidová diagnostika neuroendokrinních nádorů
A. Kelnarová, Otakar Kraft
Rok: 2007
stať ve sborníku

Preparation and Quality Control of [166Ho]-Macroaggregates for Adiosynoviorthesis. Cancer Biother Radiopharm
M. Kropáček, F. Melichar, J. Šrank, M. Mirzajevová, M. Klejzarová, Otakar Kraft, R. Kašpárek, J. Záhlava, A. Chodacki ... další autoři
Rok: 2007, CANCER BIOTHER RADIO
článek v odborném periodiku

Průkaz mozkové smrti
Otakar Kraft, J. Samlík, Jana Chmelová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Radiolanthanides labelled compounds as radiopharmaceuticals for Radiosynoviorthesis
F. Melichar, M. Kropáček, J. Šrank, M. Mirzajevová, M. Beran, J. Zimová, K. Eigner Henka, M. Forsterová, Otakar Kraft ... další autoři
Rok: 2007
stať ve sborníku

Radionuklidová diagnostika v hematologii, 20.kapitola ve skriptech/učebnici: Kupka K., Kubiyni J., Šamal M. a kolektiv: Nukleární medicína 1.vydání
Otakar Kraft
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Radiosynoviorthesis of Knees by Means of 166 Ho-Holmium-Boro-Macroaggregates
Otakar Kraft, R. Kašpárek, Vojtěch Ullmann, F. Melichar, M. Kropáček, M. Mirzajevová ... další autoři
Rok: 2007, CANCER BIOTHER RADIO
článek v odborném periodiku

Radiosynoviorthesis of small and medium joints by means of rhenium sulfide and erbium citrate
Otakar Kraft, R. Kašpárek, A. Stepien
Rok: 2007
stať ve sborníku

Scintigrafie sleziny a kostní dřeně,18.kapitola ve skriptech/učebnici:Kupka K., Kubiyni J., Šámal M. a kolektiv:Nukleární medicína I.
Otakar Kraft
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Significance, detection and biopsy of sentinel lymph nodes in some types of malignant tumours
Otakar Kraft
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Statistical analysis of  multi-center study for the Coordinated Research Project of IAEA: Role of radionuclide techniques in the diagnosis of early dementia
S. Tanada, N. Watanabe, C. A. Sanchez Catasus, Otakar Kraft, T. Györke, C. D. Patel ... další autoři
Rok: 2007
stať ve sborníku

System for complex mathematical analysis and clinical evaluation of functional scintigraphy on PC
Vojtěch Ullmann, Otakar Kraft
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

System of complex mathematical analysis and clinical evaluation of functional scintigrahy
Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Treatment of small and medium joints by means of radiosynoviorthesis.
R. Kašpárek, Otakar Kraft, A. Stepien
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vulvovaginal melanoma
Y. Vantuchová, Libor Ševčík, Jaroslav Klát, R. Čuřík, Otakar Kraft
Rok: 2007
stať ve sborníku

Vyhodnocování dynamické scintigrafie transplantované ledviny z kamer Ecam/Symbia v systému Ostnucline
Vojtěch Ullmann, Hana Materová, Otakar Kraft, V. Dedek, Pavel Širůček, Radoslava Drozdková ... další autoři
Rok: 2007
stať ve sborníku

Vyšetřování cerebrovaskulární rezervní kapacity pomocí SPECTU mozku a hyperkapnie
Otakar Kraft
Rok: 2007, Česká radiologie
článek v odborném periodiku

Zastosowanie metod scyntygraficznyzch w diagnostyce schorzen przewodu pokarmowego
D. Serwin, A. Stepien, M. Augustyn, Otakar Kraft
Rok: 2007, Polski Merkuriusz Lekarski
článek v odborném periodiku

Brain single photon emission tomography and hypercapnia test in testing cerebrovascular reserve capacity in Moya moya disease
Pavel Širůček, Václav Procházka, T. Hrbáč, Otakar Kraft, Jana Chmelová, Jana Dvořáčková ... další autoři
Rok: 2006, Hellenic journal of nuclear medicine
článek v odborném periodiku

Detection of sentinel lymph nodes in cervical cancer.A comparsion of two protocols.
Otakar Kraft, Libor Ševčík, Jaroslav Klát, R. Čuřík
Rok: 2006, Nuclear Medicine Review
článek v odborném periodiku

Detekce a biopsie sentinelové uzliny u karcinomu prsu.
Otakar Kraft
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Experience with radiosynoviorthesis of knees by means of 166Ho-holmium-boro-macroaggregates
Otakar Kraft, R. Kašpárek, Vojtěch Ullmann, F. Melichar, M. Kropáček, M. Mirzajevová ... další autoři
Rok: 2006
stať ve sborníku

Functional autonomies of thyroid and efficacy of radioiodine therapy
Otakar Kraft, A. Stepien
Rok: 2006
stať ve sborníku

[Ho-166] holmium-boro-macroaggregates and radiosynoviorthesis of knees
Otakar Kraft, R. Kašpárek, Vojtěch Ullmann, F. Melichar, M. Kropáček, M. Mirzajevová ... další autoři
Rok: 2006
stať ve sborníku

Changes of the radioactivity in the gallbladder during Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) and after food stimulus
A. Stepien, Otakar Kraft, J. Pawlus, M. Mazur, P. Thor
Rok: 2006
stať ve sborníku

International Czech and Slovak cooperation in the treatment of patients with differentiated thyroid cancer
Otakar Kraft, I. Režňák
Rok: 2006, Nuclear Medicine Review. Central and Eastern Europe
článek v odborném periodiku

komplikací po detekci sentinelové uzliny doplněné standardní disekcí a po detekci sentinelové uzliny bez doplňující disekce v našem souboru (06/2002 - 11/2005)
O. Kubala, Jiří Prokop, Otakar Kraft, R. Čuřík, P. Anděl, I. Satinský, P. Schwarz ... další autoři
Rok: 2006
stať ve sborníku

Kongres americké Společnosti nukleární medicíny
Otakar Kraft
Rok: 2006, Česká radiologie
článek v odborném periodiku

Kongres Evropské společnosti nukleární medicíny
Otakar Kraft
Rok: 2006, Česká radiologie
článek v odborném periodiku

Lymfatické mapování a detekce sentinelové uzliny u časných stádií cervikálního karcinomu
Libor Ševčík, Jaroslav Klát, P. Koliba, P. Gráf, R. Čuřík, Otakar Kraft, J. Mláděnka, Z. Dančíková ... další autoři
Rok: 2006, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

Mezinárodní konference o léčbě radiofarmaky
Otakar Kraft
Rok: 2006, Česká radiologie
článek v odborném periodiku

Možnoasti lymfatického mapování a detekce sentinelové uzliny u časných stádií cervikálního karcinomu
Libor Ševčík, Jaroslav Klát, Tomáš Gráf, Peter Koliba, R. Čuřík, Otakar Kraft ... další autoři
Rok: 2006, Čes. gynekologie
článek v odborném periodiku

Možnosti lymfatického mapování a detekce sentinelové uzliny u časných stádií cervikálního karcinomu
Libor Ševčík, Jaroslav Klát, Peter Gráf, Peter Koliba, R. Čuřík, Otakar Kraft, J. Mláděnka, Z. Dančíková ... další autoři
Rok: 2006, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

Možnosti terapie radiojodem v onemocnění štítné žlázy.
J. Kubinyi, Otakar Kraft, V. Dedek, Pavel Širůček
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Our experience from radioiodine-131 treatment and whole body scintigraphy findings in 357 patients with metastatic differentiated thyroid canrcinoma
Otakar Kraft, I. Režňák
Rok: 2006, Hellenic journal of nuclear medicine
článek v odborném periodiku

Output efficiency (OE) as an additional parameter to estimate kidney´s reaction on furosemide
Otakar Kraft, A. Stepien, K. Natkaniec, J. Pawlus, T. Puto
Rok: 2006
stať ve sborníku

Porównanie technik: radioizotopowej i termograficznej w obrazowaniu schorzeń układu kostno-stawowego.
A. Stepien, J. Pawlus, E. Nosák, Jiri Kulka, J. Gielźecki, Otakar Kraft, T. Puto, G. Klauz ... další autoři
Rok: 2006, Pomiary Automatyka Kontrola
článek v odborném periodiku

Porównanie technik radioizotopowej i termograficznej w obrazowaniu schorzen ukladu kostno-stawowego. Inzyniera Biomedyczna
A. Stepien, J. Pawlus, E. Nowak, Jiri Kulka, J. Gielźecki, Otakar Kraft, T. Puto, G. Klauz ... další autoři
Rok: 2006, Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
článek v odborném periodiku

Preparation and quality control of Ho-166 labelled compounds for radiotherapy
M. Kropáček, F. Melichar, J. Šrank, J. Ventruba, M. Mirzajevová, M. Klejzarová, Otakar Kraft, V. Křížová ... další autoři
Rok: 2006
stať ve sborníku

Preparation and quality control of 166Ho-holmium-boro-macroaggregates for radiosynoviorthesis
M. Kropáček, F. Melichar, J. Šrank, M. Mirzajevová, M. Klejzarová, Otakar Kraft, R. Kašpárek, J. Záhlava, A. Chodacki ... další autoři
Rok: 2006
stať ve sborníku

První klinické zkušenosti s radiosynoviorthesou pomocí 166Ho-holmium-boro-makroagregátů
Otakar Kraft, R. Kašpárek, Vojtěch Ullmann, F. Melichar, M. Kropáček, M. Mirzajevová ... další autoři
Rok: 2006, Česká a slovenská farmacie
článek v odborném periodiku

Radioiodine therapy of thyroid functional autonomies: experience at a single university referral hospital centre in Czech Repu
Otakar Kraft
Rok: 2006, World Journal of Nuclear Medicine
článek v odborném periodiku

Radiosynoviorthesis of the small and medium joints in patients with revmatoid arthritis
Otakar Kraft, R. Kašpárek, A. Stepien, J. Pawlus
Rok: 2006
stať ve sborníku

Revmatoid arthritis of small and medium joints and radiosynoviorthesis
R. Kašpárek, Otakar Kraft, A. Stepien, J. Pawlus
Rok: 2006
stať ve sborníku

Role of radionuclide techniques in the diagnosis of early dementia: Multi-center studies as Coordinated Research Project in IAEA; a preliminary report of the statistical analysi
S. Tanada, N. Watanabe, F. Alam, F. Yao, C. A. Sanchez Catasus, Otakar Kraft, T. Györke, C. D. Patel, S. Ong, S. Chung ... další autoři
Rok: 2006
stať ve sborníku

Sentinel node detection in midle line vulvar center
Jaroslav Klát, Libor Ševčík, Peter Gráf, Peter Koliba, R. Čuřík, Otakar Kraft ... další autoři
Rok: 2006
stať ve sborníku

Srovnání možností diagnostiky plicní embolie.
R. Štípal, David Šipula, T. Minařík, Sylvia Skotnicová, Otakar Kraft
Rok: 2006, Cor et vasa : časopis České kardiologické společnosti
článek v odborném periodiku

Terapie tyreopatií pomocí 131I.
Pavel Širůček, J. Kubinyi, Otakar Kraft
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The diagnosis of brain death - own experience.
Otakar Kraft, Jana Chmelová
Rok: 2006, Nuclear Medicine Review
článek v odborném periodiku

The diagnosis of brain deatr - own experience
Jana Chmelová, Otakar Kraft
Rok: 2006, Nuclear Medicine Review
článek v odborném periodiku

The Emptying of  the J Pouch after Total Gastrectomy for Cancer
P. Zonča, Tomáš Malý, M. Lerch, P. Klvaňa, M. Kremer, Otakar Kraft ... další autoři
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Thirteen Years Experience of Myoview in University Hospital Ostrava-Poruba, Czech Republic
Otakar Kraft, Et Al.
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Twenty years of radioiodine therapy of hyperthyroidism
Otakar Kraft, A. Stepien
Rok: 2006
stať ve sborníku

Detection of sentinel lymph nodes in cervical cancer. Comparison of two protocols
Otakar Kraft, Libor Ševčík, Jaroslav Klát, P. Koliba, R. Čuřík, H. Křížová ... další autoři
Rok: 2005
stať ve sborníku

Detekce sentinelových uzlin u karcinomu děložního hrdla
Otakar Kraft, Libor Ševčík, Jaroslav Klát, Peter Koliba, R. Marek, R. Čuřík ... další autoři
Rok: 2005
stať ve sborníku

Doświadczenia własne zastosowania pochodnych somatostatyny znakowanych izotopem technetu-99m w diagnostyce pojedynczych guzów płuc.
A. Stepien, J. Pawlus, A. Niemec, Otakar Kraft
Rok: 2005
stať ve sborníku

Effect of TENS on gallabladder and common bile duct emptying assessed by hepatocholescintigraphy in cholelithiasis patients
Otakar Kraft, Kolektiv Autorů
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Effect of TENS on gallabladder emptying assessed by measurement of ejection rate during hepatocholescintigraphy in cholelithiasis patients
Otakar Kraft, Kolektiv Autorů
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Effect of TENS on gallbladder emptying assessed by measurement of ejection rate during hepatocholescintigraphy in cholelithiasis patients
M. Mazur, A. Stepien, J. Pawlus, P. Thor, Otakar Kraft, I. Gryz, A. Lipczynski ... další autoři
Rok: 2005, NEUROGASTROENT MOTIL
článek v odborném periodiku

Chirurgická léčba maligního melanomu
O. Kubala, Jiří Prokop, Y. Vantuchová, Otakar Kraft, R. Čuřík, P. Schwarz, I. Satinský, P. Anděl ... další autoři
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Influence of somatovisceral reflexes activation (TENS) on gallblader emptying in cholelithiasis patients
Miloslav Mazur, A. Stepien, J. Pawlus, P. Thor, Otakar Kraft, I. Gryz, A. Lipczynski ... další autoři
Rok: 2005, Folia Medica Cracoviensia
článek v odborném periodiku

International cooperation in the treatment of patients with differentiated thyroid cancers
Otakar Kraft, I. Režňák
Rok: 2005
stať ve sborníku

Lymphoscintigraphy in sentinel node identification in breast cancer. Detection with four types of radiopharmaceuticals
Otakar Kraft, E. Urbanová, J. Mergancová, J. Vižďa, Dalibor KUBALA, Jiří Prokop, J. Heroková, R. Čuřík, Jan Kopecký ... další autoři
Rok: 2005
stať ve sborníku

Lymphoscintigraphy, intraoperative lymphatic mapping and biopsy of sentinel lymph nodes in malignant tumors.
Otakar Kraft, A. Stepien, J. Pawlus, J. Heroková, R. Čuřík, L. Petráš, O. Kubala, Jiří Prokop, Libor Ševčík, E. Urbanová, H. Křížová ... další autoři
Rok: 2005
stať ve sborníku

Má význam detekce sentinelové uzliny u duktálního karcinomu in situ?
O. Kubala, Jiří Prokop, I. Satinský, Otakar Kraft, R. Čuřík, P. Schwarz, V. Dedek ... další autoři
Rok: 2005
stať ve sborníku

Our experience with radioiodine therapy of thyroid functional autonomies
Otakar Kraft
Rok: 2005
stať ve sborníku

Our experience with radiosynoviorthesis and re-radiosynoviorthesis of knees
Otakar Kraft
Rok: 2005
stať ve sborníku

Our first clinical experience with radiosynoviorthesis by means of  166 Ho - holmium - boro-macroaggregates
Otakar Kraft, R. Kašpárek, Vojtěch Ullmann, F. Melichar, M. Kropáček, M. Mirzajevová ... další autoři
Rok: 2005, Nuclear Medicine Review. Central and Eastern Europe
článek v odborném periodiku

Práce sestry při detekci sentinelové uzliny u zhoubných nádorů
A. Radomská, R. Dudková, J. Kotulková, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Rok: 2005, Sestra
článek v odborném periodiku

Přínos mapování lymfatik a detekce sentinelové uzliny u časného karcinomu prsu
Otakar Kraft, Kolektiv Autorů
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Radioiodine therapy of thyroid functional autonomies
Otakar Kraft
Rok: 2005
stať ve sborníku

Radiosynoviorteza drobných a  středních kloubů u  revmatoidní artritidy
R. Kašpárek, Otakar Kraft
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Radiosynoviorthesis and reradiosynoviorthesis of the knee
Otakar Kraft, R. Kašpárek, A. Stepien
Rok: 2005
stať ve sborníku

Rizikový faktor ionizující záření - závodní preventivní péče
Jana Golisová, Otakar Kraft
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sentinel node detection in early stage of cervical carcinoma
Otakar Kraft, Kolektiv Autorů
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sentinelová uzlina u karcinomu prsu a její aktuální kontroverze.
J. Heroková, P. Zonča, Otakar Kraft
Rok: 2005
stať ve sborníku

System for Complex Analysis of  Functional Scintigraphy on PC
Vojtěch Ullmann, Otakar Kraft, A. Slanina
Rok: 2005
stať ve sborníku

The Assessment of Residual or Transplant Splenic Tissue
E. Urbanová, J. Koudelka, Otakar Kraft, J. Vižďa, P. Kafka
Rok: 2005
stať ve sborníku

The role of somatostatin receptors imaging in GEP tumours.
E. Urbanová, J. Vižďa, Otakar Kraft
Rok: 2005
stať ve sborníku

The Treatment Effect of Single and Repeated Radiosynoviorthesis of the Knee - are there any differencies?
Otakar Kraft, R. Kašpárek, A. Stepien
Rok: 2005
stať ve sborníku

Vyšetření cerebrovaskulární rezervy pomocí SPECTu mozku a hyperkapnie
Pavel Širůček, T. Hrbáč, Otakar Kraft
Rok: 2005
stať ve sborníku

Využití 166Holmia-boro- makroagregátů při radiosynovektomii
A. Kelnarová, Š. Dočkalová, Otakar Kraft, R. Kašpárek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Detection of spontaneous cerebrospinal fluid rhinorrhea
Otakar Kraft, Kristian Šafarčík, Vladimír Bartoš
Rok: 2004, Hell J Nucl Med
článek v odborném periodiku

Determination of the value of renal output effeciency for normal rebal functionem using scintigraphy 99 mTc-EC.
Otakar Kraft
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Naše další zkušenosti s třífázovou scintigrafií loktů pro hodnocení profesionálních entezopatií humeru
Otakar Kraft
Rok: 2004, Pracov.Lék.
článek v odborném periodiku

Sentinel Lymph Node Detection and Biopsy in Breast Cancer and Malignant Melanoma
Otakar Kraft, Kristian Šafarčík, A. Stepien
Rok: 2004, World j Nucl Med
článek v odborném periodiku

The external quality assessment ( EQA) for tumour markers.Problems of the preparation of control samples for the PSA determination.
Otakar Kraft
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The External Quality Assessment for Tumor Markers: Some Problems of the Preparation of Control Samples for PSA Determination
Kristian Šafarčík, Otakar Kraft, Vladimír Bartoš
Rok: 2004, World J. Nucl. Med
článek v odborném periodiku

Mapování lymfatik a biopsie sentinelové uzliny u melanoblastomu - naše zkušenosti
Otakar Kraft
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Naše zkušenosti a detekcí a biopsií sentinelových uzlin u maligního melanomu a karcinomu prsu
Otakar Kraft
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Left ventricular pseudoaneurysm - position of radionuclide ventriculography in diagnosis.
Otakar Kraft
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Scintimammography and detection of sentinel lymp node in our department
Otakar Kraft
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diagnostika funkčních autonomií štítné žlázy a jejich léčba radiojodem
Otakar Kraft
Rok: 2000, Zdrav.Nov., Lék.Listy
článek v odborném periodiku

Our 25 years of experience with i therapy of autonomous functioning thyroid nodules
Otakar Kraft
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Průkaz spontánní nazální likvorey
Otakar Kraft
Rok: 2000, Čes.Radiol.
článek v odborném periodiku

stanovení glomerulární filtrace - význam cystatinu C.Poster
Otakar Kraft
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Růžička TomášDynamická scintigrafie ledvin a její modifikacebakalářská 2016 
Janíčková DenisaDiagnostické metody nukleární medicíny v gastroenterologiibakalářská 2014 
Jančálková RenátaPřínos hybridního zobrazení SPECT/CT při scintigrafii skeletubakalářská 2013 
Krotká MarkétaPřínos hybridního zobrazení SPECT/CT v onkologické diagnosticebakalářská 2013 
Levová LuciePřínos hybridního zobrazení SPECT/CT v diagnostice zánětubakalářská 2013 
Matušová IvetaPřínos hybridního zobrazení SPECT/CT v diagnostice a léčbě karcinomu štítné žlázybakalářská 2013 
Skurková MarkétaPřínos hybridního zobrazení SPECT/CT v diagnostice neuroendokrinních tumorůbakalářská 2013 
Baronová SilvieJednofotonová emisní výpočetní tomografie/výpočetní tomografie pro onkologickou diagnostikubakalářská 2011 
Hotový LukášLéčba radiojodem u diferencovaného karcinomu štítné žlázybakalářská 2011 
Pražáková MonikaPřínos scintigrafie skeletu v onkologii.bakalářská 2011 
Veličková LuciePřínos jednofotonové emisní výpočetní tomografie myokardu u ischemické choroby srdečníbakalářská 2011 
Golasowská VeronikaDiagnostika embolizace plicbakalářská 2010 
Gabrielová VeronikaScintigrafie skeletu třífazová, statická, celotělová a jednofotonová emisní výpočetní tomografie. Porovnání s jinými vyšetřovacími postupy.bakalářská 2009 
Strachota JiříDetekce a biopsie sentinelové uzliny u různých maligních tumorubakalářská 2009 
Zedníčková PetraTerapie kloubních onemocnění pomocí radiační synovektomiebakalářská 2009 
Kubusová EvaAnalgetická paliativní terapie kostních metastázbakalářská 2008 
Vrajová ZuzanaTerapie onemocnění štítné žlázy radiojodembakalářská 2008 
Bořek KamilKardiologické vyšetřovací metody v nukleární medicíně a srovnání s jinými metodamibakalářská 2007 
Ramadanová DianaDiagnostické a terapeutické metody nukleární medicíny v tyreologiibakalářská 2007 
Dohnalová IvanaNukleárně medicínské vyšetřovací metody v onkologiibakalářská 2006 
Jedináková ZuzanaNukleární medicínské vyšetřovací metody v kardiologiibakalářská 2006 
Molínková VeronikaNukleárně medicínské vyšetřovací metody v hematologiibakalářská 2006 
Pačutová IvanaNukleárně medicínské vyšetřovací metody v urologii a nefrologiibakalářská 2006 
Valová SilvieRadionuklidová diagnostika onemocnění skeletubakalářská 2006 
facebook
instagram
twitter
rss
social hub