OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Petr Jelínek

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MUDr. Petr Jelínek
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:chirurgie
katedra / středisko (fakulta): Katedra chirurgických oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 375 754
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1999Biskupské Gymnázium Ostrava
2009MUDr., Univerzita Palackého v Olomouci
2011Chirurgcký kmen
2016Atestace z chirurgie

Studium

2017 – dosudPhD, LF Ostrava, téma: Zhodnocení efektivity chirurgické mastektomie

Další vzdělávání, kurzy

2015RFA léčba varixů DKK, kurz APTUM

Zaměstnání, praxe

2009 – dosudFakultní nemocnice Ostrava, Chirurgická klinika
2014 – dosudČlen transplantačního chirurgického týmu Fakultní nemocnice v Ostravě
2014 – dosudOdborný asistent Lékařské fakulty Ostravské Univerzity, obor Chirurgie

Odborné zaměření

Chirurgie
Cévní chirurgie
Translantační chirurgie
Mamologická chirurgie
Onkochirurgie

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2009Česká lékařská komora
2009Česká chirurgická společnost
2009Mamologická sekce při České chirurcgické společnosti
2016Česká transplantační společnost

Jazykové znalosti

Angličtina


Všechny publikace

Toman, D., Vávra, P., Peteja, M., Ihnát, P., Jelínek, P., Ostruszka, P. a Penka, I. Malign potential of nonalcoholic fatty liver disease in patients with obesity and Metabolic syndrome. The diagnostic management.. In: APASL STC 2018 on HCC. Yokohama. 2018.
Prokop, J., Kubala, O. a Jelínek, P. Měření tuhosti prsu - vyšetřovací metoda zvyšující efektivitu sekundární prevence karcinomu prsu. In: 13. Ostravské chirurgické dny. Ostrava. 2018.
Toman, D., Vávra, P., Ostruszka, P., Jelínek, P., Peteja, M. a Zonča, P. Non-alcoholic fatty liver disease and its development to hepatocellular carcinoma in patients with obesity and metabolic syndrome. In: World Liver conference. New York. 2018.
Toman, D., Vávra, P., Ostruszka, P., Jelínek, P., Peteja, M. a Zonča, P. Non-alcoholic fatty liver disease and its development to hepatocellular carcinoma in patients with obesity and metabolic syndrome. Journal of Gastroenterology and Digestive Diseases. 2018, č. 3, s. 45-45.
Ostruszka, P., Jalůvka, F., Jelínek, P. a Tesař, M. Syndrom diabetické nohy z pohledu chirurga FN Ostrava. In: OSTRAVSKÉ CHIRURGICKÉ DNY, 13. ročník MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE. Ostrava. 2018.
Prokop, J., Maršálek, P., Jelínek, P. a Kubala, O. Vztah tuhosti žlázy k sekundární prevenci karcinomu prsu. In: 23. medzinárodná pracovná konferencia SEKCAMA SOS SLS. Bratislava. 2018.
Problém sekundárního krvácení v časném pooperačním období. In: XXIII. Pelhřimovské chirurgické dny. Pelhřimov. 2017.
Kubala, O., Prokop, J., Petráš, L., Ihnát, P., Jelínek, P. a Ostruszka, P. Radiací indukovaný (postradiační) angiosarkom prsu - možnosti chirurgické léčby a přehled literatury. Rozhledy v chirurgii. 2017, roč. 96, 96(8), s. 353-358. ISSN 0035-9351.
Prokop, J., Kubala, O. a Jelínek, P. Granulomatózní záněty prsu imitující karcinom prsu - diagnostika a léčba. In: 21. ROČNÍK SYMPÓZIA PRO LÉKAŘE, ONKOLOGIE V PRAXI. Černá Hora u Brna. 2016.
Prokop, J., Maršálek, P., Kubala, O., Jelínek, P. a Janout, V. Měření tuhosti prsů ? pilotní studie. In: 2 4 . onkologicko-urologické sympozium a 20. mammologické sympozium. Praha. 2016.
Jelínek, P., Kubala, O. a Prokop, J. Metastázy solidních nádorů v prsu - výskyt, diagnostika a léčba. In: 21. ROČNÍK SYMPÓZIA PRO LÉKAŘE, ONKOLOGIE V PRAXI. Černá Hora u Brna. 2016.
Kubala, O., Prokop, J., Jelínek, P. a Ostruszka, P. Možnosti a výhody onkoplastických resekčních technik u nádorů prsu zevních kvadrantů. In: 21. ROČNÍK SYMPÓZIA PRO LÉKAŘE, ONKOLOGIE V PRAXI. Černá Hora u Brna. 2016.
Kubala, O., Prokop, J., Jelínek, P., Ostruszka, P. a Paciorek, M. Možnosti užití onkoplastických technik resekce a rekonstrukce prsu u karcinomů zevních kvadrantů prsní žlázy. In: 42. Česko - Slovenský chirurgický kongres. Praha. 2016.
Kubala, O., Prokop, J., Jelínek, P., Ostruszka, P. a Paciorek, M. Možnosti užití onkoplastických technik resekce a rekonstrukce prsu u karcinomů zevních kvadrantů prsní žlázy. In: 42. Česko ? Slovenský chirurgický kongres. Praha. 2016.
Prokop, J., Kubala, O. a Jelínek, P. Obtížná diagnostika karcinomu prsu - z pohledu chirurga (. In: 21. medzinárodná pracovná konferencia SEKCAMA. Bratislava. 2016.
Kubala, O., Jelínek, P., Prokop, J. a Ostruszka, P. Využití onkoplastických technik resekce a rekonstrukce prsu u karcinomů zevních kvadrantů prsní žlázy. In: 21. medzinárodná pracovná konferencia SEKCAMA. Bratislava. 2016.
Kubala, O., Jelínek, P., Prokop, J. a Ostruszka, P. Lokoregionální recidiva karcinomu prsu a management chirurgického výkonu v axile - disekce, sampling či sentinelová biopsie?. In: 20. medzinárodná konferencia SEKCAMA. Bratislava. 2015.
Prokop, J., Kubala, O. a Jelínek, P. Obtížná diagnostika karcinomu prsu - z pohledu chirurga. In: Onkologie v praxi 2015. Černá Hora. 2015.
Kubala, O., Prokop, J., Jelínek, P. a Ostruszka, P. Postirradiační angiosarkom prsu a jeho chirurgické řešení. In: 20. ročník sympózia Onkologie v praxi (v mamologii, gynekologii, urologii a gastroenterologii). Černá Hora. 2015.
Kubala, O., Prokop, J., Jelínek, P. a Ostruszka, P. Sekundární nádory v prsu - výskyt, diagnostika a léčba. In: Onkologická sympozia 2015, 23. onkologicko-urologické sympozium a 19. mammologické sympozium. Praha. 2015.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub