Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Vladimír Teplan

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:interna
katedra / středisko (fakulta): Katedra interních oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 241 047 385
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Petejová, N., Martínek, A. a Teplan, V. Akutní poškození ledvin u pacientu s akutní pankreatitidou. Gastroenterologie a Hepatologie. 2018, 72(2), s. 134-142. ISSN 1804-7874.
Teplan, V. a kol., a. Obezita a ledviny. Praha: Mladá Fronta, 2018. 272 s. ISBN 978-80-204-4745-6.
Teplan, V., Marečková, O. a Lukáš, M. Onemocnění gastrointestinálního traktu a choroby ledvin. Gastroenterologie a Hepatologie. 2018, 72(1), s. 50-57. ISSN 1804-7874.
Teplan, V. Příspěvek k problematice hepatorenálního poškození a selhání. Gastroenterologie a Hepatologie. 2018, 72(3), s. 242-250. ISSN 1804-7874.
Teplan, V. Suplementované restriktivní diety u nemocných vyššího věku s chronickým onemocněním ledvin. Vnitřní lékařství. 2016, roč. 12, č. 2016, s. 6588-6596. ISSN 0042-773X.
Teplan, V. Dietní opatření v predialýze: 5. edukační sympozium "Predialýza" a 12. Jan Brod Memorial Lecture. Aktuality v nefrologii. 2013, s. 27-28. ISSN 1210-955X.
Teplan, V. Dynamika změn sérového visfatinu po abdominálním chirurgickém výkonu: nový proinflamační marker v časné diagnostice?. Časopis lékařů českých. 2013, s. 226-232. ISSN 0008-7335.
Teplan, V. Katetrizační ablační sypatektomie u nefrologických nemocných.. In: XXX. konference České společnosti pro hypertenzi. XXII. konference pracovní skupiny preventivní kardiologie ČKS. XVIII. konference pracovní skupiny srdeční selhání ČKS.. Mikulov. 2013.
Teplan, V. Metabolické a nutriční aspekty akutní a chronické renální insuficience, dialyzační metody.. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2013. s. 89-93. ISBN 978-80-87023-25-9.
Teplan, V. Nefrologické minimum pro klinickou praxi. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2013. 317 s. ISBN 978-80-204-2881-3.
Teplan, V. Renální denervace sympatiku u závažné hypertenze a farmakoterapie ovlivňující aktivitu SNS.. Farmakoterapie. 2013, s. 397-402. ISSN 1801-1209.
Teplan, V. Renální sympatektomie v léčbě závažné hypertenze: katetrizační denervace, farmakoterapie a renální funkce. Interní medicína pro praxi. 2013, s. 195-200. ISSN 1212-7299.
Teplan, V. Významné životní jubileum doc. MUDr. Jana Malého. Praktický lékař. 2013, s. 3-3. ISSN 0032-6739.
Teplan, V. Adiponektin ve vztahu k ledvinné dysfunkci u nemocných s diabetes mellitus 2. typu - editorial. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 2012, č. 58, s. 811-812. ISSN 0042-773X.
Bouček, P., Kvapil, M., Monhart, V., Pelikánová, T., Rychlík, I., Šmahelová, A., Teplan, V. a Tesař, V. Doporučené postupy při diabetickém onemocnění ledvin. Aktuality v nefrologii. 2012, roč. 18, s. 18-26. ISSN 1210-955X.
Teplan, V. Kontrastová nefropatie a možnosti její prevence. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 2012, č. 58, s. 553-556. ISSN 0042-773X.
Gurlich, R., Šenolt, L., Teplan, Jr., V., Štollová, M. a Teplan, V. Peritoneal dialysis improves early prognosis of renal transplant recipients : Adipocytokines and muscle metabolism. NUTRITION. 2012, roč. 28, s. 107-107. ISSN 0899-9007.
Teplan, V., Jírů, F., Mahrová, A., Švagrová, K., Racek, J., Štollová, M., Látová, I. a Adamcová, J. Pravidelné cvičení ovlivňuje tuk ve svalu měřený MR spektroskopií a kardiovaskulární riziko po transplantaci ledviny. Aktuality v nefrologii. 2012, roč. 18, s. 61-67. ISSN 1210-955X.
Marečková, O., Teplan, V., Piťha, J., Kalousová, M., Zima, T., Skibová, J. a Viklický, O. Vliv dialyzační léčby na sérové hodnoty matrix-metaloproteináz před a po transplantaci ledviny. Aktuality v nefrologii. 2012, roč. 2012, č. 18, s. 54-60. ISSN 1210-955X.
Teplan, V., Schuck, O., Malý, J., Horáčková, M., Zadražil, J., Hajný, J., Šurel, S., Staněk, I., Valkovský, I., Marečková, O., Hanzal, V., Wiecek, A., Zakar, G., Dlhopolček, P., Štollová, M. a Sasaková, D. Konzervativní léčení chronické renální insuficience (CKD 4-5) u seniorů.. -Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa. 2011, roč. 14, s. 37-43. ISSN 1211-9326.
Druml, W., Cano, N. a Teplan, V. Nutritional support in renal disease. In: Basics in clinical nutrition. Praha: Galén, 2011. s. 472-485. ISBN 978-80-7262-821-6.
Teplan, V. Užití trimetazidinu v prevenci kontrastní látkou indukované nefropatie: příspěvek nefrologa. -Cor et Vasa. 2011, roč. 53, s. 264-266. ISSN 0010-8650.
Teplan, V. Užití trimetazidinu v prevenci kontrastní látkou indukované nefropatie: příspěvek nefrologa.. -Medicína po promoci. 2011, roč. 12, s. 69-71. ISSN 1212-9445.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub