Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Vladimír Teplan


titul, jméno, příjmení:prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:interna
katedra / středisko (fakulta): Katedra interních oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 241 047 385
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Anti-Sars-Cov-2 Vaccination and Antibody Response in Patients with Inflammatory Bowel Disease on Immune-Modifying Therapy. Prospective Single Tertiary Center Study on 602 Ibd Patients
Karin Cerna, Dana Duricova, Martin Lukas, Nadezda Machkova, Veronika Hruba, Katarina Mitrová, Kristýna Kubíčková, Marta Kostrejová, Vladimír Teplan, Martin Vašátko, Krystýna Kaštylová, Milan Lukas ... další autoři
Rok: 2022, Gastroenterology
článek v odborném periodiku

Klinická výživa u pacientů s onemocněním ledvin
Vladimír Teplan
Rok: 2021, Galén
kapitola v odborné knize

Obezita a idiopatické střevní záněty
Vladimír Teplan, Milan Lukáš
Rok: 2021, Gastroent Hepatol
článek v odborném periodiku

Obezita u idiopatických střevních zánětů
Vladimír Teplan
Rok: 2021, Grada
kapitola v odborné knize

Posuzování funkce ledvin u pacientů s jaterním onemocněním
Vladimír Teplan
Rok: 2021, Gastroent Hepatol
článek v odborném periodiku

Akutní poškození ledvin v gastroenterologii
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, J. Zadražil, Vladimír Teplan
Rok: 2020, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Glomerulopatie u pacientů s idiopatickými střevními záněty
Vladimír Teplan, E. Honsová, M. Lukáš
Rok: 2020, Gastroent Hepatol
článek v odborném periodiku

Idiopatické střevní záněty
Martina Andrášková, Dana Ďuricová, Ladislav Dušek, Jana Hercogová, Kateřina Košťálová, Kristýna Kubíčková, Martin Lukáš, Kain Malíčková, Katarína Mitrová, Michaela Nováková, Antonín Pařížek, Vladimír Teplan, Petr Urbánek, Martin Vašátko, Jana Vorudová ... další autoři
Rok: 2020, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

Metabolický stav a nutrice u seniorů s renálním onemocněním a operační výkon
Vladimír Teplan, O. Gojiš
Rok: 2020, Geriatrie a gerontologie
článek v odborném periodiku

Nefrologické komplikace idiopatických střevních zánětů
Vladimír Teplan
Rok: 2020, Grada
kapitola v odborné knize

Nefrologické minimum pro klinickou praxi
Vladimír Teplan
Rok: 2020, Maxdorf
odborná kniha

Nový postup v nutriční léčbě seniorů s onemocněním ledvin
Vladimír Teplan, Ondřej Gojiš
Rok: 2020, Nutrition NewsIscare
článek v odborném periodiku

Předoperační příprava seniorů
Vladimír Teplan
Rok: 2020, Časopis českých lékařů
článek v odborném periodiku

Renální onemocnění pacientů s idiopatickými střevními záněty
Vladimír Teplan, E. Honsová, M. Lukáš
Rok: 2020, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Kreatin ve vnitřním lékařství a jeho vliv na ledvinné funkce - editorial
Vladimír Teplan
Rok: 2019, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Nutrice u konzervativní léčby chronického onemocnění ledvin
Vladimír Teplan
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nutriční diety u gastroenterologických nemocných vyššího věku s chronickým onemocněním ledvin
Vladimír Teplan, O. Marečková
Rok: 2019, Gastroentrologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Toxické a látkové poškození jater a ledvin
Vladimír Teplan, Kamil Ševela
Rok: 2019, Aktuality v nefrologii
článek v odborném periodiku

Toxické a lékové poškození jater a ledvin
Vladimír Teplan, Kamil Ševela
Rok: 2019, Gastroentrologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Akutní poškození ledvin u pacientu s akutní pankreatitidou
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, Vladimír Teplan
Rok: 2018, Gastroenterologie a Hepatologie
článek v odborném periodiku

Obezita a ledviny
Vladimír Teplan, a kol.
Rok: 2018, Mladá Fronta
odborná kniha

Onemocnění gastrointestinálního traktu a choroby ledvin
Vladimír Teplan, O. Marečková, M. Lukáš
Rok: 2018, Gastroenterologie a Hepatologie
článek v odborném periodiku

Příspěvek k problematice hepatorenálního poškození a selhání
Vladimír Teplan
Rok: 2018, Gastroenterologie a Hepatologie
článek v odborném periodiku

Suplementované restriktivní diety u nemocných vyššího věku s chronickým onemocněním ledvin
Vladimír Teplan
Rok: 2016, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Dietní opatření v predialýze
Vladimír Teplan
Rok: 2013, Aktuality v nefrologii
článek v odborném periodiku

Dynamika změn sérového visfatinu po abdominálním chirurgickém výkonu: nový proinflamační marker v časné diagnostice?
Vladimír Teplan
Rok: 2013, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Katetrizační ablační sypatektomie u nefrologických nemocných.
Vladimír Teplan
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metabolické a nutriční aspekty akutní a chronické renální insuficience, dialyzační metody.
Vladimír Teplan, Peter Szitányi
Rok: 2013, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
kapitola v odborné knize

Nefrologické minimum pro klinickou praxi
Vladimír Teplan
Rok: 2013, Mladá fronta
odborná kniha

Renální denervace sympatiku u závažné hypertenze a farmakoterapie ovlivňující aktivitu SNS.
Vladimír Teplan
Rok: 2013, Farmakoterapie
článek v odborném periodiku

Renální sympatektomie v léčbě závažné hypertenze: katetrizační denervace, farmakoterapie a renální funkce
Vladimír Teplan
Rok: 2013, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

Významné životní jubileum doc. MUDr. Jana Malého
Vladimír Teplan
Rok: 2013, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Adiponektin ve vztahu k ledvinné dysfunkci u nemocných s diabetes mellitus 2. typu - editorial
Vladimír Teplan
Rok: 2012, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Doporučené postupy při diabetickém onemocnění ledvin
P. Bouček, Milan Kvapil, V. Monhart, T. Pelikánová, I. Rychlík, A. Šmahelová, Vladimír Teplan, V. Tesař ... další autoři
Rok: 2012, Aktuality v nefrologii
článek v odborném periodiku

Kontrastová nefropatie a možnosti její prevence
Vladimír Teplan
Rok: 2012, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Peritoneal dialysis improves early prognosis of renal transplant recipients : Adipocytokines and muscle metabolism
R. Gurlich, L. Šenolt, V. Teplan, Jr., M. Štollová, Vladimír Teplan
Rok: 2012, NUTRITION
článek v odborném periodiku

Pravidelné cvičení ovlivňuje tuk ve svalu měřený MR spektroskopií a kardiovaskulární riziko po transplantaci ledviny
Vladimír Teplan, F. Jírů, A. Mahrová, K. Švagrová, Jan Racek, M. Štollová, I. Látová, J. Adamcová ... další autoři
Rok: 2012, Aktuality v nefrologii
článek v odborném periodiku

Vliv dialyzační léčby na sérové hodnoty matrix-metaloproteináz před a po transplantaci ledviny
O. Marečková, Vladimír Teplan, J. Piťha, M. Kalousová, T. Zima, J. Skibová, O. Viklický ... další autoři
Rok: 2012, Aktuality v nefrologii
článek v odborném periodiku

Konzervativní léčení chronické renální insuficience (CKD 4-5) u seniorů.
Vladimír Teplan, O. Schuck, J. Malý, M. Horáčková, J. Zadražil, J. Hajný, S. Šurel, I. Staněk, Ivo Valkovský, O. Marečková, V. Hanzal, A. Wiecek, G. Zakar, P. Dlhopolček, M. Štollová, D. Sasaková ... další autoři
Rok: 2011, -Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa
článek v odborném periodiku

Nutritional support in renal disease
W. Druml, N. Cano, Vladimír Teplan
Rok: 2011, Galén
kapitola v odborné knize

Užití trimetazidinu v prevenci kontrastní látkou indukované nefropatie: příspěvek nefrologa
Vladimír Teplan
Rok: 2011, -Cor et Vasa
článek v odborném periodiku

Užití trimetazidinu v prevenci kontrastní látkou indukované nefropatie: příspěvek nefrologa.
Vladimír Teplan
Rok: 2011, -Medicína po promoci
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůNenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub