OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Marek Smetana

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:integrovaný záchranný systém
katedra / středisko (fakulta): Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Smetana, M. INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM. 2011.
Smetana, M. a Ščurek, R. Základy boje proti terorismu. 2011.
Smetana, M. Praktický přístup k ukrytí ve světě. In: Ochrana obyvatel. ISBN 978-80-7385-034-0.
Smetana, M. Dobrovolníci při řešení následků mimořádné události.
Smetana, M. a Kratochvílová, D. Integrovaný záchranný systém a jeho složky. 2007.
Smetana, M. Příklady ukrytí přístupu k ukrytí ve světě.
Smetana, M. Vybrané kapitoly civilní ochrany. 2007.
Smetana, M. Akademie Techniczno Humanistycznej v Bilesku-Biale. 2006.
Smetana, M. Akademie Techniczno Humanistycznej v Bilesku-Biale. 2006.
Smetana, M. Novodobé formy ohrožení průmyslových podniků. 112-2/2006, MV-genrální ředitelství HZS ČR, Praha. 2006, č. 2, ISSN 1213-7057.
Smetana, M. Krizová komunikace. In: Požární ochrana 2005.
Smetana, M. Novodobé formy ohrožení průmyslových podniků. In: Požární ochrana 2005.
Smetana, M. Shodné požadavky směrnic EIA, IPPC A SEVESO. In: Informatyka organizacja i zarzadzanie 2005. s. 149-153.
Smetana, M. a Matuszek, J. Zarzadzanie bezpiecznstwem produkcji. In: Systems reducing hazards in operational processes of machines and equipment . s. 199-205. ISBN 83-922681-4-8 .
Smetana, M. Jsou průmyslové podniky v nebezpečí?. In: Infromatyka organizacja i zarzadzanie 2004.
Smetana, M. Odborná příprava pracovníků krizových štábů v rámci MSK. In: Civilní ochrana 2004.
Smetana, M., Štrublík , M. a Ivanko, P. Školení pracovníků krizových štábů a bezpečnostních rad obcí s rozšířenou působností.
Smetana, M. Havarijní plán konkrétní činnosti výrobního závodu. 2003.
Smetana, M. INZYNIERIA PRODUKCJI 2003. In: Současné možnosti analýzy rizik, filozofie nové metody EET.
Smetana, M. Plán evakuace Toyota Citroen Automobile Czech, s.r.o.. 2003.
Smetana, M. a Ivanko, P. Souhrn prezentací pro školení starostů k úloze obcí v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva.
Smetana, M. a Štrublík , M. Stavby a řízení CO. In: Technické zabezpečení varování a vyrozumění v podmínkách Moravsko-slezského kraje. s. 47-63.
Smetana, M. a Skalík, P. Informatyka a organizacja i zarzadzanie 2001. In: Ochrana životního prostředí před působením vlivu nebezpečných chemických látek . s. 56-59.
Smetana, M. Základy civilní ochrany. SPBI 2006. 152 s. ISBN 80-86634-85-X.


AutorNázev práceTypRok
Štibrocha EduardHodnocení rizika území Orlovska z pohledu rozsáhlých mimořádných událostí.bakalářská 2017 
Baštinská TáňaSpolupráce železniční policie se složkami integrovaného záchranného systémubakalářská 2015 
Popelka PavelProblematika přeshraniční spolupráce složek zdravotnické záchranné služby ve vybraných regionech ČRbakalářská 2013 
Dětský PřemyslDojezdové časy ZZS na místo zásahu v Moravskoslezském kraji.bakalářská 2012 
Vondráček RomanProblematika předávání informací veřejnosti a příbuzným obětí mimořádné události.bakalářská 2012 
Wiesner MiroslavŘešení obsahu Plánu zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti pro vybranou událostbakalářská 2012 
Žárski PetrVyužití kamerového monitorovacího systému pro činnosti městské policiebakalářská 2012 
Chovanec ZdeněkPostup Zdravotnické záchranné služby při řešení mimořádné událostibakalářská 2011 
Horecký RadovanKooperace činnosti složek IZS u nehod spojených s provozováním moderních horských sportů.bakalářská 2011 
Kmec LukášSpolupráce Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služby na území města Frýdek-Místek.bakalářská 2011 
Sudolský RadimPřípadová studie: Součinnost složek IZS při provádění záchranných prací během bleskových povodní, 24. 6. a 25. 6. 2009 na Novojičinsku.bakalářská 2011 
Mintěl StanislavBezodkladné pohřební služby při mimořádné události velkého rozsahubakalářská 2010 
Šteňko PavelPřípadová studie činností Policie ČR při provádění zásahu po vlakovém neštěstí ve Studénce.bakalářská 2010 
Kondziolka JanŘešení Evakuačního plánu nemocnicebakalářská 2009 
Kubíček PavelMožnosti zapojování humanitárních organizací a ostatních složek Integrovaného záchranného systému do mezinárodních operacíbakalářská 2009 
Ptáček MichalVyužití nehodových vlaků při zásazích IZSbakalářská 2009 
Skřiček JakubStanovování minimálního počtu pracovníků při zásahu výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby - (určení počtu pracovníků týmu pro různé typy zásahů)bakalářská 2009 
Dopitová SimonaMožnosti zapojení humanitárních organizací a ostatních složek IZS do zásahubakalářská 2008 
Kynclová JanaPřipravenost Fakultní nemocnice Ostrava na hromadný příjem zraněných v případě vzniku mimořádné události s velkým počtem zraněnýchbakalářská 2008 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub