Věda a výzkum

Vědeckovýzkumná činnost katedry vyplývá z vědeckého zaměření jednotlivých pracovníků.

Soustředí se na intenzívní medicínu, urgentní medicínu, problematiku IZS, soudního lékařství, toxikologie, kriminalistiky, kriminologie a práva pro účely forenzních věd.

Pracovníci katedry organizují a realizují semináře, konference se zaměřením na urgentní medicínu, akutní stavy, návaznost přednemocniční a časné nemocniční péče, soudní lékařství a forenzní obory.

Podílí se na organizaci celostátních konferencí jako například:

  • Ostrava v urgentní péči
  • Sympozium intenzivní péče
  • Ostravské dny forenzních věd
  • Dostálovy dny
  • Cadaver Workshop
  • Colours of Sepsis
  • Setkání mladých anesteziologů


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 02. 2022