Publikační činnost - IS PUBL
Comparing the Cam-Icu and Icdsc for Assessing Delirium in Non-Intubated Intensive Care Patients
Hana Locihová, Karel Axmann
Rok: 2022, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Comparing the Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit and Neelon and Champagne Confusion Scale for assessing delirium in non-intubated intensive care patients
Hana Locihová, Jana Pelikánová
Rok: 2022, Kontakt
článek v odborném periodiku

The effect of the addition of in-bed leg cycling using a MOTOmed device to standard rehabilitation on the length of mechanical ventilation: a randomized clinical trial
Jan Máca, Iva Chvalková, Iva Fiedorová, Lucie Knapková, Markéta Kočí, Ivana Nytra, Zuzana Kučerová, Renáta Zoubková
Rok: 2022, Signa Vitae
článek v odborném periodiku

Anesteziologická pracovní stanice: anesteziologický přístroj
Jan Divák
Rok: 2021, Grada Publishing
kapitola v odborné knize

Anesteziologické dýchací systémy
Jan Divák, Renáta Ječmínková
Rok: 2021, Grada Publishing
kapitola v odborné knize

Aplikace anabolických steroidů s vitaminem D v časné fázi léčby polytraumatizovaných pacientů - slepá ulička?
Renáta Ječmínková, V. Jecminek, M. Kanova, A. Vrtkova, J. Divak, Leopold Pleva
Rok: 2021, Acta Chirurgiae Orthopaedicae Et Traumatologiae Cechoslovaca
článek v odborném periodiku

Extracorporeal membrane oxygenation survival: External validation of current predictive scoring systems focusing on influenza A etiology
Jan Máca, Vojtěch Matoušek, Filip Burša, Olga Klementová, Roman Hanák, Michal Burda, Pavel Ševčík, Jan Rulíšek
Rok: 2021, ARTIFICIAL ORGANS
článek v odborném periodiku

Intenzivní péče v porodní asistenci
Jana Šálková, Sylva Bajsová, Christian Kufa, Jiřina Kyčerková, Petr Matlák, Olga Szabová, Yvetta Vrublová
Rok: 2021, GRADA Publishing
odborná kniha

Klinická výživa
Marcela Káňová, Kamil Bezděk
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Léčba pooperační bolesti
Jiří Málek, Pavel Ševčík, David Bejšovec, Tomáš Gabrhelík, Tereza Keselicová, Ivo Křikava, Viktor Kubricht, Jan Lejčko, Dušan Mach, Alena Mátlová, Vladimír Mixa, Michal Parma
Rok: 2021, Maxdorf
odborná kniha

Mechanismus účinku celkových anestetik
Jan Divák, Ondřej Jor
Rok: 2021, Grada Publishing
kapitola v odborné knize

Nutriční podpora v časné fázi kritického stavu - zaostřeno na množství energie a bílkovin
Roman Kula, Roman Kula jr., Daniela Charwátová, Tatiana Sušková
Rok: 2021, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

PI3K/Akt/mTOR signální dráha a karcinom prsu - od molekulárních cílů po klinické aspekty
Jana Dvořáčková, Barbora Kubová, Jarmila Šimová, Magdalena Uvírová
Rok: 2021, Onkologická revue
článek v odborném periodiku

Serotonin-Its Synthesis and Roles in the Healthy and the Critically Ill
Marcela Káňová, Pavel Kohout
Rok: 2021, International Journal of Molecular Sciences
článek v odborném periodiku

Tryptophan: A Unique Role in the Critically Ill
Marcela Káňová, Pavel Kohout
Rok: 2021, INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
článek v odborném periodiku

Ultrasonografie v intenzivní a urgentní medicíně
Filip Burša
Rok: 2021, Maxdorf
odborná kniha

Dětské Polytrauma
Michal Frelich, Jan Divák, Martin Novák
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Incidence of ventilator-associated pneumonia at ICU - the effect of preventive measures in nursing care
Dimitris Jatagandzidis, Markéta Kočí, Renáta Zoubková
Rok: 2020, Kontakt
článek v odborném periodiku

Jak dosáhnout optimální dávky proteinu enterální cestou
Marcela Káňová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mezinárodní doporučení v prevenci VAP. Co je nového?
Renáta Zoubková, Markéta Kočí
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nozokomiální methemoglobinemie
Jan Táborský, Martin Střelka, Marcela Káňová, Zdeněk Kořístek, Šárka Blahutová, Roman Černohorský, Tomáš Mičkal
Rok: 2020, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Nutrison Protein Intense cestou nutritivní jejunostomie
Marcela Káňová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Physiologic risk factors for early acute kidney injury in severely injured patients
Peter Sklienka, Jan Máca, Jan Neiser, Filip Burša, Pavel Ševčík, Michal Frelich, N. Petejova, Z. Svagera, Hana Tomášková, R. Zahorec
Rok: 2020, BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY
článek v odborném periodiku

Porovnání traumatologického triážního systému v přednemocniční péči založeného na klinických parametrech s ISS skóre u těžce zraněných pacientů v České republice
D. Holes, Renáta Ječmínková, Filip Burša
Rok: 2020, Acta Chirurgiae Orthopaedicae Et Traumatologiae Cechoslovaca
článek v odborném periodiku

Post-Intensive Care Syndrome
Marcela Káňová, Jan Máca
Rok: 2020, American Journal of Biomedical Science and Research
článek v odborném periodiku

Textbook of Practical Physiology Part I
Mária Pallayová, Soňa Grešová, Pavol Švorc, Ivana Bačová
Rok: 2020, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
odborná kniha

The efficacy of a non-leaching antibacterial central venous catheter - a prospective, randomized, double-blind study
Ivo Krikava, Martin Kolar, Tomáš Balik, Alena Ševčíková, Ingolf Roschke, Pavel Ševčík
Rok: 2020, Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacky, Olomouc
článek v odborném periodiku

Výživa z hlediska prevence sepse na pracovištích intenzivní péče
Renáta Zoubková, K. Strážnická
Rok: 2020, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
článek v odborném periodiku

Časová fyzioterapie - mobility protokol na KARIM FN Ostrava
Renáta Zoubková, M. Májek, I. Chwalková, Jan Máca, Dana Streitová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Fatal deer attack in a rutting season
Matěj Uvíra, Klára Marecová, Marek Dokoupil, Igor Dvořáček, Petr Handlos
Rok: 2019, FORENSIC SCIENCE MEDICINE AND PATHOLOGY
článek v odborném periodiku

Hydrofilní metakrylátový gel versus chlorhexidin na ošetřování centrálního žilního katétru
K. Hašová, Renáta Zoubková, Jan Máca, N. Navrátil
Rok: 2019, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
článek v odborném periodiku

INTERPRETACE POKYNŮ OPERÁTORA
Sabina Psennerová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

KPR REPETE
Pavlína ŠTĚPÁNOVÁ
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Management of hypotension after general anaesthesia induction-multicenter questionnaire study
Ondřej Jor, O. Klementová, L. Zach, J. Čapková, T. Pařízek, M. Pauliny, K. Bezděk, M. Litschmannová, Jan Máca, Pavel Ševčík, J. Firment, V. Černý
Rok: 2019, Anesteziologie a Intenzivni Medicina
článek v odborném periodiku

Multi-parametric functional hemodynamic optimization improves postsurgical outcome after intermediate risk open gastrointestinal surgery: a randomized controlled trial
Pavel Szturz, P. Folwarczny, R. Kula, Pavel Ševčík, J. Beneš, Jan Neiser
Rok: 2019, EDIZIONI MINERVA MEDICA
článek v odborném periodiku

N-alkylated Tacrine Derivatives as Potential Agents in Alzheimer's Disease Therapy
Eugenie Nepovimová, Jan Korábečný, Vendula Hepnerová, Jun Daniel, Rafael Doležal, Lubica Mucková, Petr Jost, Ondřej Soukup, Jana Janočková, Ngoc Lam Pham, Thuy Duong Nguyen, Martin Valis, Kamil Kuča
Rok: 2019, CURR ALZHEIMER RES
článek v odborném periodiku

Psychiatrická indikace
Jiří Borovička
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spánek, bolest - rizikové faktory u pacientů v intenzivní péči
Renáta Zoubková, Dana Streitová, Milan Májek, Zuzana Rybárová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spokojenost pacientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu s metodou pacientem kontrolované analgezie
Renáta Zoubková, Jan Máca, Jan Neiser
Rok: 2019, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
článek v odborném periodiku

VEDENÍ ODBORNÝCH PRAXÍ NA ZZS
Sabina Psennerová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vždyť se známe?
Petr Matouch
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A Fatal Case of Gas Intoxication in Silage Pit
Petr Handlos, V. Gebauerova, J. Tomkova, P. Zielinski, K. Marecova
Rok: 2018, Journal of Forensic Sciences
článek v odborném periodiku

A new definition of sepsis (Sepsis-3) - aims, advantages, and controversies
Jan Máca, Peter Sklienka, Petr Reimer, Martin HOLUB
Rok: 2018, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
článek v odborném periodiku

Alarmins as biomarkers of gastrointestinal surgical injury - a pilot study
Jan Máca, M. Holub, Filip Burša, Peter Ihnát, Petr Reimer, Zdeněk Švagera, Michal Burda, Pavel Ševčík
Rok: 2018, APMIS
článek v odborném periodiku

Autobus
Petr Matouch, Josef Škroch
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Břišní katastrofa
Eva Lapčíková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Etudy první pomoci
Pavlína ŠTĚPÁNOVÁ
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Exogenous surfactant as a bridge to prolonged ?total lung rest? in severely injured patient during extracorporeal membrane oxygenation
Peter Sklienka, Jan Máca, Jan Neiser, Filip Burša, Marcela Káňová, T. Danek, R. Kula, Pavel Ševčík
Rok: 2018, Journal of Artificial Organs
článek v odborném periodiku

Fatal Hemorrhage from an Arteriovenous Fistula
Petr Handlos, K. Marecova, Margita Smatanová, Igor Dvořáček, M. Dobias
Rok: 2018, JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES
článek v odborném periodiku

Fatal Ingestion of Chlumsky Disinfectant Solution
Petr Handlos, M. Uvira, K. Marecová, Marie Staňková, Margita Smatanová, Igor Dvořáček, M. Joukal
Rok: 2018, Journal of Forensic Sciences
článek v odborném periodiku


123456789101112131415