Univerzita třetího věku - Etudy první pomoci

Název akce CŽV:Etudy první pomoci
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:věk 55+
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry / 1 rok
Cena:1.500,- Kč/ 1 rok studia
Forma:kombinované
Organizace studia:1 x za 14 dní v pondělí odpoledne
Garantující odborná katedra:Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny (Lékařská fakulta OU)
Garant:PhDr. Pavlína Jaššová
Pedagogický poradce:PhDr. Pavlína Jaššová
Anotace:První pomoc nás doprovází celý život. Vzdělávací program Etudy první pomoci si klade za cíl naučně zábavnou formou podat účastníkům základní informace o poskytování první pomoci. Náplní studijního programu je seznámení se základy anatomie a fyziologie, na něž navazuje poskytování první pomoci u jednotlivých naléhavých stavů a situací. Svým absolventům poskytuje jednoduchý a dostatečný návod k poskytnutí první pomoci. Univerzita třetího věku vede své absolventy k přímočaré úvaze a účelné pomoci, neboť pomoci druhému může jen ten, kdo chce a ví jak. Etudy první pomoci přináší veškeré informace v přátelské atmosféře, přednášejícími jsou specialisté z oboru. Nedílnou součásti studia jsou praktické workshopy, kde mají studenti možnost ukotvit si teoretické znalosti. Součásti studia jsou také exkurze. Roční (dvousemestrální) vzdělávání bude probíhat během akademického roku 2023/2024. Vzdělávání je organizováno Lékařskou fakultou OU v souladu s novelou zákona č.111/l998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, § 60.
Způsob ukončení studia:závěrečný cvičný test + modelová situace praktického poskytnutí první pomoci
Přihlášky:ANO
Přihlášky lze podat elektronicky přes e-přihlášku. Přihlášky můžete podat v období od 26. června 2023 do 31. srpna 2023 nebo do naplnění kapacity.
Přijímací řízení:NE
Uzávěrka přihlášek:31. srpna 2023
Kontakt / další informace:Hana Nezmarová
Způsob platby:převodem na účet 1.500,- Kč za celý akademický rok (2 semestry)
Plán studia / rámcový harmonogram:Termíny výuky v ZS 2023/24:
25. září 2023
9. října 2023
23. října 2023
6. listopadu 2023
20. listopadu 2023
4. prosince 2023

Výuka se uskuteční v budově ZY Lékařské fakulty Ostravské univerzity v čase 15:00 – 18:00 hod.

Vzdělávání obsahuje přednášky odborníků z praxe a workshopy s možností praktických nácviků. Podmínkou pro ukončení studia je úspěšné absolvování závěrečného testu. Po úspěšném absolvování obdrží absolventi osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

Vzdělávání na univerzitě třetího věku trvá jeden rok, tedy dva semestry a je rozděleno na 12 tematických celků. Zimní semestr probíhá od září do prosince 2023 a letní semestr probíhá od února do května 2024.

Studium bude otevřeno pro 44 účastníků.