OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Milan Šír

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MUDr. Milan Šír, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:tajemník ústavu
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Ústav medicíny katastrof (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 375 005
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Pleva, L., Ječmínek, V., Šír, M. a Paciorek, M. Dilacerační poranění pánve. In: VIII. Pardubické dny úrazové chirurgie s mezinárodní účastí. Pardubice: Pardubická nemocnice. 2017.
Pleva, L., Šír, M. a Ječmínek, V. Kontroverze v ošetřování torakoabdominálních poranění. In: XVIII. Novákovy traumatologické dny. Brno: Česká společnost pro úrazovou chirurgii. 2017.
Demel, J., Šír, M. a Pleva, L. Otevřené zlomeniny bérce.. In: VIII. Pardubické dny úrazové chirurgie s mezinárodní účastí. Pardubice: Pardubciká nemocnice. 2017.
Šír, M., Pleva, L., Demel, J., Jelen, S. a Segarová, P. Tramway and Train Disasters in the same Year in the Region of North Moravia. 2017.
Jelen, S., Pleva, L. a Šír, M. Výuka medicíny katastrof na LF OU - dvouleté zkušenosti. 2017.
Pleva, L., Procházak, V., Ječmínek, V. a Šír, M. Využití radiointervenčních metod v úrazové chirurgii u polytraumatu. In: XII. Traumatologická den. Praha: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. 2017.
Procházka, V., Jonszta, T., Czerný, D., Krajča, J., Pleva, L., Ječmínek, V., Šír, M. a Hrbáč, T. Endovaskulární léčba cévních poranění. In: V. Bilaterální sympozium s mezinárodní účastí. Rožnov pod Radhoštěm. 2016.
Mitták, M., Tulinský, L., Šír, M. a Wronský, B. Perforace duodena nepeptického původu. In: XXVI. Petřivalského - Rapantovy dny. Olomouc. 2016.
Šír, M., Pleva, L., Ječmínek, V., Vronský, R., Szeliga, J., Mitták, M., Pelikán, A., Posolda, T., Ihnát, P., Vávra, P., Mrůzek, M. a Dočekal, B. Urgentní a akutní operace břišních poranění v roce 2015 v TC FN Ostrava. In: XXIII.Pražské chirurgické dny. Praha. 2016.
Jelen, S., Pleva, L. a Šír, M. Výuka medicíny katastrof na LF OU - dvouleté zkušenosti.. 2016.
Šír, M., Pleva, L. a Procházka, V. Polytrauma - ošetření skeletálních poranění metodou damage control orthopaedics. Rozhledy v chirurgii. 2014, roč. 93, s. 287-291. ISSN 0035-9351.
Pometlová, J., Pleva, L., Szeliga, J. a Šír, M. Využití podtlakové terapie rány při léčbě otevřených zlomenin III. stupně na Traumatologickém centru FN Ostrava. Úrazová chirurgie. 2014, roč. 22, s. 9-14. ISSN 1211-7080.
Šír, M., Pleva, L., Dudík, I. a Pelikán, A. Hemoragický šok nebo jiná příčina smrti?. In: 4. Trilaterální sympozium s mezinárodní účasti. Rožnov pod Radhoštěm. 2013.
Šír, M. a Pleva, L. Léčba chronické osteomyelitidy tibie pomocí zevního fixátoru. Úrazová chirurgie. 2013, roč. 21, s. 108-113. ISSN 1211-7080.
Pometlová, J., Šír, M., Hájek, M. a Pleva, L. Použití hyperbarické oxygenoterapie u rozsáhlých poranění tkání končetin. Hojení ran. 2011, roč. 5, s. 15-16. ISSN 1802-6400.
Pometlová, J., Šír, M., Hájek, M. a Pleva, L. Použití hyperbarické oxygenoterapie u rozsáhlých poranění tkání končetin.. In: Konference RANDE 2011. Třinec: Nemocnice Třinec Podlesí. 2011.
Šír, M., Pleva, L., Demel, J. a Jelen, S. Tramway and Train Disasters in the Same Year in the Region of North Moravia..
Jelen, S., Šír, M., Demel, J. a Ječmínek, V. Ztrátové střelné poranění proximálního femoru - léčba a komplikace..


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub