OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Jana Ďuricová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PharmDr. Jana Ďuricová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:farmakologie
katedra / středisko (fakulta): Ústav klinické farmakologie (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 372 289
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2000 – 2005Mgr., Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Karlova univerzita v Praze, Česká republika
1996 – 2000Gymnázium Popradské nábrežie, Poprad, Slovenská republika

Kvalifikace

5/2017Specializace v oboru Klinická farmacie, IPVZ, Praha, Česká republika
9/2012PharmDr., Rigorózní řízení a uznání disertační práce jako práce rigorózní, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Karlova univerzita v Praze, Česká republika
12/2011Ph.D., Absolvování doktorského studijního programu v oboru lékařská farmakologie na Lékařské fakultě Palackého univerzity v Olomouci, Česká republika

Další vzdělávání, kurzy

8. – 11. 9. 20138th Clinical Pharmacy Week (CPW 2013), Vienna, Austria

Zaměstnání, praxe

2011 – dosudvýuka farmakologie na Ostravské univerzitě v Ostravě, Lékařská fakulta
1/2006 – dosudpracovní poměr na Oddělení klinické farmakologie, FN Ostrava
2005 – 2010výuka farmakologie na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické, Ostrava, Obor: diplomovaná všeobecná sestra

Odborné zaměření

Klinická farmacie

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii
Česká společnost pro klinickou farmakologii
Česká odborná společnost klinické farmacie

Působení v zahraničí

20044– měsíční pobyt na University of Eastern Finland, Kuopio, Finsko na katedře farmaceutické chemie za účelem provedení diplomové práce

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý (Level 1 Certificate in English, Council of Europe Level B2 (University of Cambridge ESOL examinations))


Všechny publikace

Hrudíková, E., Kacířová, I., Ďuricová, J., Uřinovská, R. a Grundmann, M. Analysis of pharmacokinetic interaction betwenn amiodarone/desethylamiodarone and metoprolol. In: 13th European congress of clinical pharmacology and therapeutics - EACPT 2017. Praha: EACPT. 2017.
Káňová, M., Ďuricová, J., Slonková, J., Marcián, V. a Ševčík, P. SEVERE SEROTONIN SYNDROME. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2017, č. 80, s. 711-713. ISSN 1210-7859.
Hrudíková, E., Grundmann, M., Ďuricová, J. a Kacířová, I. Therapeutic monitoring of amiodarone: pharmacokinetics and evaluation of the relationship between effect and dose/concentration. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2017, č. 161, s. 134-143. ISSN 1213-8118.
Ďuricová, J., Kacířová, I., Šilhán, P., Šištík, P. a Grundmann, M. Therapeutic monitoring of depot antipsychotics [Konference]. Praha, Česká republika. 2017.
Kacířová, I., Ďuricová, J. a Grundmann, M. Praktická cvičení ve farmakologii - preskripce a testové otázky pro studenty všeobecného lékařství. 2016.
Petejová, N., Martínek, A., Zahálková, J., Ďuricová, J., Brozmanová, H., Urbánek, K., Grundmann, M., Plášek, J. a Kacířová, I. Vancomycin pharmacokinetics during high-volume continuous venovenous hemofiltration in critically ill septic patients. Biomedical Papers. 2014, roč. 158, s. 65-72. ISSN 1213-8118.
Ďuricová, J., Peřinová, I., Jurckova, N., Jeziskova, I., Kacířová, I. a Grundmann, M. Cytochrome P450 2D6 phenotype and genotype in hypertensive patients on long-term therapy with metoprolol. BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY. 2013, č. 114, s. 206-212. ISSN 0006-9248.
Urbánek, D. K., Strojil, M. J., Petejová, N., Ďuricová, J., Grundmann, M., Kacířová, I. a Zahálková, J. Gentamicin u kriticky chorých septických pacientů s kontinuální venózní hemofiltrací. In: 6. Slovensko-Česká konferencia klinickej farmakológie. Štrbské Pleso. 2013.
Ďuricová, J., Petejová, N., Urbánek, D. K., Grundmann, M., Kacířová, I. a Brozmanová, H. TDM vankomycinu u kriticky chorých septických pacientov na vysokp-objemovej kontinuálnej veno-venóznej hemofiltrácii a low-fluxovej a high-fluxovej extendovanej dennej dialýze. In: 6. Slovensko-Česká konferencia klinickej farmakológie. Štrbské Pleso. 2013.
Kacířová, I., Petejová, N., Ďuricová, J., Urbánek, D. M. K., Grundmann, M., Martínek, A., Brozmanová, H. a Zahálková, J. Vankomycin removal during low-flux and high-flux extended daily hemodialysis in critically ill septic patients. In: 13TH International Congress of Therapeutic Drug Monitoring Clinical Toxicology. Salt Lake City. 2013.
Petejová, N., Zahálková, J., Ďuricová, J., Kacířová, I., Brozmanová, H., Urbánek, K., Grundmann, M. a Martínek, A. Gentamicin pharmacokinetics during continuous venovenous hemofiltration in critically ill septic patients. J CHEMOTHERAPY. 2012, roč. 24, s. 107-112. ISSN 1120-009X.
Petejová, N., Martínek, A., Zahálková, J., Ďuricová, J., Brozmanová, H., Urbánek, K., Grundmann, M. a Kacířová, I. Vancomycin removal during low-flux and hign-flux extended daily hemodialysis in critically ill septic patients. Biomedical papers. 2012, roč. 156, s. 342-347. ISSN 1213-8118.
Petejová, N., Martínek, A., Zahálková, J., Ďuricová, J., Plášek, J., Valkovský, I., Grundmann, M. a Kacířová, I. Vliv kontinuální a intermitentní náhrady renálních funkcí na antibiotickou léčbu u kriticky nemocných v sepsi - praktický pohled na léčbu vankomycinem a gentamiciem. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, s. 448-454. ISSN 0042-773X.
Ďuricová, J. a Grundmann, M. Význam genetického polymorfizmu enzýmov cytochrómu P450-časť IV. CytochrómP450 3A4 a 3A5. Česká a Slovenská farmacie. 2011, roč. 2011, č. 60, s. 276-282. ISSN 1210-7816.
Ďuricová, J. a Grundmann, M. Význam genetického polymorfizmu enzýmov cytochrómu P450-část I. Enzýmový systém cytochrómu P450 a cytochróm P450 1A2. Česká a slovenská farmacie. 2011, roč. 60, č. 60, s. 110-115. ISSN 1210-7816.
Ďuricová, J. a Grundmann, M. Význam genetického polymorfizmu enzýmov cytochrómu P450-časť II. Cytochróm P450 2C9. Česká a slovenská farmacie. 2011, roč. 60, č. 4, s. 165-170. ISSN 1210-7816.
Ďuricová, J. a Grundmann, M. Význam genetického polymorfizmu enzýmov cytochrómu P450-časť III. cytochróm P450 2C19. Česká a slovenská farmacie. 2011, roč. 60, č. 5, s. 211-218. ISSN 1210-7816.
Ďuricová, J. a Grundmann, M. Význam fenotypizácie a genotypizácie pri TDM. s. 16-16. ISBN 978-80-7368-715-1.
Ďuricová, J. a Grundmann, M. Beta-blokátory. Česká a slovenská farmacie. 2009, roč. 58, s. 60-66. ISSN 1210-7816.
Grundmann, M., Ďuricová, J., Ježíšková, I., Peřinová, I. a Kacířová, I. Comparison of CYP2D6 phenotype and genotype in hypertensive patients using metoprolol as a probe drug. In: Abstact book. s. 448-448.
Grundmann, M., Ďuricová, J., Peřinová, I., Kacířová, I., Ježíšková, I. a Jurčková, N. Influence of propafenone on enzymatic activity OF P450 2D6 IN a patient on long-term therapy with metoprolol. In: Basic Clinical Pharmacology Toxicology. Anglie: Wiley - Blackwell, 2009. Wiley - Blackwell, 2009. s. 69-69.
Peřinová, I., Brozmanová, H., Ďuricová, J. a Grundmann, M. HPLC metoda stanovení metoprololu a jeho metabolitu. s. 41-41. ISBN 978-80-7368-511-9.
Grundmann, M., Ďuricová, J., Maršálková, P., Peřinová, I. a Brozmanová, H. Možnosti využití cyklosporinu A pro fenotypizaci CYP 3A4. In: Sborník abstrakt. s. 18-18. ISBN 978-80-7368-511-9.
Ďuricová, J., Ježíšková, I., Peřinová, I., Kacířová, I. a Grundmann, M. Porovnanie genotypu a fenotypu za použitie metoprololu. s. 14-14. ISBN 978-80-7368-511-9.
Komzáková, I., Ďuricová, J., Brozmanová, H., Kacířová, I. a Grundmann, M. Stanovení metoprololu a jeho metabolitu alfa hydroxymetoprololu v séru metodou HPLC s fluorescenční detekcí. Čes. slov. Farm. 2008, roč. 57, s. 254-259. ISSN 1210-7816.
Ďuricová, J., Peřinová, I., Kacířová, I. a Grundmann, M. Využitie metorpololu jako probe látky při fenotypizácii CYP 2D6. s. 13-13. ISBN 978-80-7368-511-9.
Ďuricová, J., Komzáková, I., Kacířová, I. a Grundmann, M. What Blood Sample Time is the Most Suitable for the Determination of Metoprolol Metabolic Ratio?. Prague Medical Report. 2008, č. vol. 109, s. 29-31.
Ďuricová, J. a Grundmann, M. CYP2D6 a jeho klinický význam. Klin Farmakol Farm. 2007, roč. 21, s. 133-135. ISSN 1212-7973.
Ďuricová, J. a Grundmann, M. Cytochróm P450 3A4 polymorfismus a jeho význam pri terapii cyklosporinom a takrolimom u transplantovaných pacientov. Čes. slov. Farm. 2007, roč. 56, s. 220-224. ISSN 1210-7816.
Komzáková, I., Ďuricová, J., Kořístková, B. a Kacířová, I. Phenotypization of Carbamezepine in Adults - CBZ-E/CBZ metabolic ratio.. In: Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology. s. 79-79.
Grundmann, M., Ďuricová, J., Kořístková, B., Brozmanová, H., Komzáková, I. a Kacířová, I. Phenytoin of Carbamazepine in Adults - Dose per kg for Reaching Concentraton 1mg/L. Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology. 2007, č. Suppl. 1, s. 79-79.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub