Vědecké zaměření ústavu

Výzkumné záměry se týkají zejména terapeutického monitorování hladin léků, lékových interakcí, hypertenze a analýz spotřeb léčiv. K výzkumné práci jsou a budou dále vedeni i studenti, kteří jsou spoluautory řady přednášek na domácích i zahraničních konferencích a publikací v našich i zahraničních časopisech. Publikační aktivita v našich a zejména v impaktovaných časopisech je vedle činnosti pedagogické naši prioritou. Finanční zdroje pro výzkum budeme získávat jako dosud z grantové aktivity.

Léčebná a konzultační činnost

je zajišťována v rámci Oddělení klinické farmakologie FN Ostrava a spolupráce s OKF FN Ostrava je základem vědecké práce a prezentace zajímavých případů slouží i pro pedagogickou činnost.


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 01. 2018