Vědecké zaměření ústavu

Výzkumné záměry se týkají zejména terapeutického monitorování léčiv a lékových interakcí. K výzkumné práci jsou vedeni také studenti, kteří jsou účastníky grantových projektů a spoluautory řady přednášek na domácích i zahraničních konferencích a publikací v recenzovaných i impaktovaných časopisech. Publikační aktivita, a to zejména v impaktovaných časopisech, je vedle činnosti pedagogické naší prioritou.

Léčebná a konzultační činnost

Tato činnost je zajišťována v rámci Oddělení klinické farmakologie FN Ostrava. Spolupráce s OKF FN Ostrava je základem naší vědecké práce, a naopak prezentace zajímavých klinických případů slouží i pro pedagogickou činnost.


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 02. 2022


Výchova vědeckých pracovníků a studentů doktorského studijního programu

Ústav klinické farmakologie Lékařské fakulty OU.