Publikační činnost - IS PUBL
Comparison of Mw\Pharm 3.30 and Mw\Pharm ++, a Windows version of pharmacokinetic software for PK/PD monitoring of vancomycin. Part 1: a-posteriori modelling ?
Kristýna Schön, Blanka Kořístková, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Rok: 2022, COMPUT METH PROG BIO
článek v odborném periodiku

Farmakokinetické a farmakodynamické lékové interakce antiepileptik
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Rok: 2021, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Laboratorní metody v terapeutickém monitorování léků
Hana Brozmanová
Rok: 2021, Klinicka Farmakologie a Farmacie
článek v odborném periodiku

Lékové interakce antiepileptik Část 2 - interakce s léky z jiných indikačních skupin
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Rok: 2021, Klinicka Farmakologie a Farmacie
článek v odborném periodiku

Lékové interakce antiepileptik Část 3 - interakce s hormonální antikoncepcí
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Rok: 2021, Klinicka Farmakologie a Farmacie
článek v odborném periodiku

Meropenem serum concentrations in intensive care patients: A retrospective analysis
Jana Ďuricová, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová
Rok: 2021, Česká a slovenská farmacie
článek v odborném periodiku

Monitoring topiramate concentrations at delivery and during lactation
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Blanka Kořístková
Rok: 2021, BIOMED PHARMACOTHER
článek v odborném periodiku

Terapeutické monitorování léčiv - review
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2021, Klinicka Farmakologie a Farmacie
článek v odborném periodiku

The effect of valproic acid on plasma level of carbamazepine and carbamazepine-10, 11-epoxide in long-term treatment with slow-release drug formulations in pediatric patients: the importance of TDM
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Ivana Kacířová
Rok: 2021, Klinicka Farmakologie a Farmacie
článek v odborném periodiku

Therapeutic monitoring of amiodarone and desethylamiodarone after surgical ablation of atrial fibrillation-evaluation of the relationship between clinical effect and the serum concentration
Erika Hrudíková, Milan Grundmann, Martin Kolek, Romana Uřinovská, Ivana Kacířová
Rok: 2021, Saudi Pharmaceutical Journal
článek v odborném periodiku

Therapeutic monitoring of carbamazepine and its active metabolite during the 1st postnatal month: Influence of drug interactions
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Rok: 2021, Biomedicine and Pharmacotherapy
článek v odborném periodiku

Umbilical Cord, Maternal Milk, and Breastfed Infant Levetiracetam Concentrations Monitoring at Delivery and during Early Postpartum Period
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Rok: 2021, Pharmaceutics
článek v odborném periodiku

Význam interakcí antiepileptik v rutinní klinické praxi
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2021, Klinická Farmakologie a Farmacie
článek v odborném periodiku

Was it necessary to change the therapeutic range of topiramate?
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Ivana Kacířová
Rok: 2021, Br J Clin Pharm
článek v odborném periodiku

Comparison of DOS and Windows version of the MwPharm - a pharmacokinetic software for PK/PD monitoring of digoxin
Tibor Porubän, Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Rok: 2020, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Comparison of DOS and Windows version of the MWpharm - a pharmacokinetic software for pk/pd monitoring of digoxin
Tibor Porubän, Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Rok: 2020, Klinická Farmakologie a Farmacie
článek v odborném periodiku

Léčba deprese u pacientů se schizofrenií
Eva Češková
Rok: 2020, Česka a Slovenská Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Porovnání MW_PHARM 3:30 a MW_PHARM ++ - Windows verze pro PK / PD modelování pro TDM vankomycinu aplikovaného kontinuální infúzí
Marcela Hricová, Eliška Vavrečková, Kristýna Schön, Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová
Rok: 2020
stať ve sborníku

Porovnání MW_Pharm 3:30 a MW_Pharm++ - Windows verze pro PK/PD modelování pro TDM vankomycinu - a priori model.
Kristýna Schön, Blanka Kořístková, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Rok: 2020
stať ve sborníku

Porovnání MW_Pharm 3:30 a MW_Pharm++ - Windows verze pro PK/PD modelování pro TDM vankomycinu aplikovaného kontinuální infúzí
Marcela Hricová, Kristýna Schön, Blanka Kořístková, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Rok: 2020
stať ve sborníku

Porovnání MW_Pharm 3:30 a MW_Pharm++ - Windows verze pro PK/PD modelování pro TDM vankomycinu u dialyzovaných pacientů
Eliška Vavrečková, Marcela Hricová, Kristýna Schön, Blanka Kořístková, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Rok: 2020
stať ve sborníku

Porovnání MW_Pharm 3:30 a MW_Pharm++ - Windows verze pro PK/PD modelování pro TDM vankomycinu u dialyzovaných pacientů
Eliška Vavrečková, Marcela Hricová, Blanka Kořístková, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Rok: 2020
stať ve sborníku

Porovnání zkrácené versus plné varianty dvou farmakokinetických programů pro TDM vankomycinu u dialyzovaných pacientů
Blanka Kořístková, Marcela Hricová, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Rok: 2020
stať ve sborníku

A Short Communication: Lamotrigine Levels in Milk, Mothers, and Breastfed Infants During the First Postnatal Month
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Rok: 2019, THERAPEUTIC DRUG MONITORING
článek v odborném periodiku

Lamotrigine drug interactions in combination therapy and the influence of therapeutic drug monitoring on clinical outcomes in paediatric patients.
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Ivana Kacířová
Rok: 2019, Basic and clinical pharmacology and toxicology
článek v odborném periodiku

Valproic acid concentrations in nursing mothers, mature milk, and breastfed infants in monotherapy and combination therapy
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Rok: 2019, EPILEPSY & BEHAVIOR
článek v odborném periodiku

Akutní hepatotoxicita po intravenózní aplikaci amiodaronu
Jana Ďuricová, Marcela Káňová, Ivana Kacířová
Rok: 2018, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Analysis of pharmacokinetic interaction betwenn amiodarone/desethylamiodarone and metoprolol
Erika Hrudíková, Ivana Kacířová, Jana Ďuricová, Romana Uřinovská, Milan Grundmann
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Comparison of mw-pharm 3:30 and MW-Pharm ++ -a windows version of pharmacokinetic software for PK/PD moniatoring
Tibor Porubän, Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Drug interaction between clarithromycin and tacrolimus - a case report
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Ivana Kacířová, Romana Uřinovská
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fenofibrate-induced anemia and neutropenia - a case report
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Importance of TDM during pregnancy and breastfeeding
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Importance of TDM during pregnancy and breastfeeding
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Improved clinical outcomes in paediatric epileptic patients on lamotrigine therapy after implementation of therapeutic drug monitoring
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lamotrigine Drug Interactions in Combination Therapy and the Influence of Therapeutic Drug Monitoring on Clinical Outcomes of Adult Patients
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Ivana Kacířová
Rok: 2017, THERAPEUTIC DRUG MONITORING
článek v odborném periodiku

Lethal suicidal attempt with a mixed-drug intoxication involving metoprolol and propafenone - a first paediatric case report
Milan Grundmann, Ivana Kacířová, Martin Kolek
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Lethal suicide attempt with a mixed-drug intoxication of metoprolol and propafenone - A first pediatric case report
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, M. Kolek, E. Vyskocilova-Hrudikova, R. Urinovska, Petr Handlos
Rok: 2017, FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL
článek v odborném periodiku

Liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for determination of gentamicin concentrations and comparison with two immunoassay methods (chemiluminiscent assay) a polarization fluoroimmunoassay)
Hana Brozmanová, Romana Uřinovská, Pavel Šištík, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for smultaneous determination of azole antifugals in human serum
Hana Brozmanová, Romana Uřinovská, Pavel Šištík, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for TDM of vancomycin and comparison with results of polarization fluoroimmunoassay
Hana Brozmanová, Ivana Kacířová, Romana Uřinovská, Pavel Šištík, Milan Grundmann
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

New liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for routine TDM of vancomycin in patients with both normal and impaired renal functions and comparison with results of polarization fluoroimmunoassay in light of varying creatinine concentrations
Hana Brozmanová, Ivana Kacířová, Romana Uřinovská, Pavel Šištík, Milan Grundmann
Rok: 2017, CLIN CHIM ACTA
článek v odborném periodiku

Pharmacokinetic interaction between digoxin and amiodarone
Adam Šíbl, Erika Hrudíková, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pharmacokinetics of valproate and lamotrigine combined therapy in pregnancy and its effect on the newborn - a case report
Erik Rumpel, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PP263-importance of TDM, phenotyping and cenotyping during intoxication with venlafaxine
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Romana Uřinovská, Petr Šilhán
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

TDM Of aminoglycoside antibiotics and vancomycin as an indicator of the 7-years monitoring
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

TDM of theophyline and digoxin as an indicator of the quality of medical care: results of the 7-years monitoring
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Therapeutic drug monitoring data-a valuable source for drug utilization analysis
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Ivana Kacířová, U. Bergman, F. Sjöqvist
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Therapeutic drug monitoring of amiodarone and desethylamiodarone
Jozef Šeleng, Erika Hrudíková, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Therapeutic monitoring of amiodarone: pharmacokinetics and evaluation of the relationship between effect and dose/concentration
Erika Hrudíková, Milan Grundmann, Jana Ďuricová, Ivana Kacířová
Rok: 2017, BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC
článek v odborném periodiku

Therapeutic monitoring of depot antipsychotics
Jana Ďuricová, Ivana Kacířová, Petr Šilhán, Pavel Šištík, Milan Grundmann
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu


123456789101112