Personální složení

abecední členění

Vedení ústavu
597 374 391
597 372 289
Sekretariát ústavu
Lachmanová Soňa
sekretářka katedry
597 374 399
 
Členové ústavu
Profesoři
553 46 1520
597 374 389
Docenti
Kacířová Ivana, doc. MUDr., Ph.D.
vedoucí ústavu
činnost: farmakologie
597 374 391
Odborní asistenti
Brozmanová Hana, RNDr., CSc.
činnost: farmakologie
597 372 526
597 372 289
Hlushchenko Nadiia
činnost: farmakologie
553 46 1520
Kořístková Blanka, PharmDr., Ph.D.
tajemnice ústavu
činnost: farmakologie
597 372 289
Vědečtí pracovníci