OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav klinické farmakologie > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Vedení ústavu
Vedení ÚFA
Grundmann Milan, prof. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1520
597 374 389
Sekretariát ÚFA
Lachmanová Soňa
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 597 374 399
Členové ústavu
Profesoři
Grundmann Milan, prof. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
činnost: farmakologie
e-mail:
telefon: 553 46 1520
597 374 389
Docenti
Kacířová Ivana, doc. MUDr., Ph.D.
činnost: farmakologie
e-mail:
telefon: 597 374 391
Odborní asistenti
Brozmanová Hana, RNDr., CSc.
činnost: farmakologie
e-mail:
telefon: 597 372 526
Ďuricová Jana, PharmDr., Ph.D.
činnost: farmakologie
e-mail:
telefon: 597 372 289
Hrudíková Erika, PharmDr. e-mail:
telefon:
Kořístková Blanka, PharmDr., Ph.D.
činnost: farmakologie
e-mail:
telefon: 597 372 289
facebook
rss
social hub