Personální složení

abecední členění

Vedení ústavu
Vedení ÚFA
Kacířová Ivana, doc. MUDr., Ph.D.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 597 374 391
Sekretariát ÚFA
Lachmanová Soňa
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 597 374 399
Členové ústavu
Profesoři
Grundmann Milan, prof. MUDr., CSc.
činnost: farmakologie
e-mail:
telefon: 553 46 1520
597 374 389
Docenti
Kacířová Ivana, doc. MUDr., Ph.D.
vedoucí ústavu
činnost: farmakologie
e-mail:
telefon: 597 374 391
Odborní asistenti
Brozmanová Hana, RNDr., CSc.
činnost: farmakologie
e-mail:
telefon: 597 372 526
Ďuricová Jana, PharmDr., Ph.D.
činnost: farmakologie
e-mail:
telefon: 597 372 289
Kolek Martin, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 108
597 372 684
Kořístková Blanka, PharmDr., Ph.D.
činnost: farmakologie
e-mail:
telefon: 597 372 289
Vědečtí pracovníci
Šištík Pavel, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 378 821
Uřinovská Romana, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 393