Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav klinické farmakologie

Milan Grundmann


titul, jméno, příjmení:prof. MUDr. Milan Grundmann, CSc.
místnost, podlaží, budova: X 400, budova X
funkce:
obor činnosti:farmakologie
katedra / středisko (fakulta): Ústav klinické farmakologie (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1520
597 374 389
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.clinpharm-ostrava.cz

Vzdělání

1980
Atestace nástavbová, klinická farmakologie
1977
Atestace I. stupně, vnitřní lékařství
1962
MUDr., všeobecné lékařství, LF UP Olomouc
 

Kvalifikace

2017
Profesura, lékařská farmakologie, LF UP Olomouc
1991
Habilitace, lékařská farmakologie, LF UP Olomouc
1977
CSc., lékařská farmakologie, FF UK Hradec Králové
 

Další vzdělávání, kurzy

2001
Clinical European Hypertension Specialist
 

Zaměstnání, praxe

2009 – 2011
Zástupce přednosty ÚKF FN Ostrava pro vědeckou činnost
2002 – dosud
Přednosta Ústavu klinické farmakologie LF OU Ostrava(dříve FZS)
2002 – 2004
Náměstek ředitele FN Ostrava pro vědecko-výzkumnou činnost
1991 – 2011
Docent Farmakologického ústavu LF UP Olomouc
1991 – 2009
Přednosta Ústavu klinické farmakologie (ÚKF) FN Ostrava
1982 – 1990
Primář Oddělení klinické farmakologie KN Ostrava
1978 – 1981
Ordinář pro klinickou farmakologii, Interní oddělení, KN Ostrava
1965 – 1978
Odborný asistent Farmakologického ústavu LF UP Olomouc
1962 – 1965
Asistent Farmakologického ústavu LF UP Olomouc
1962
Laborant Farmakologického ústavu LF UP Olomouc
 

Odborné zaměření

Klinická farmakologie
 

Akademické funkce a členství v orgánech

1995 – dosud
Člen oborové komise pro farmakologii LFUP v Olomouci
1995 – 2008
Člen oborové komise pro farmakologii LFUK v Hradci Králové
1993 – 2014
Člen vědecké rady Lékařské fakulty (dříve FZS) Ostravské univerzity
1991 – 2004
Člen vědecké rady Ostravské univerzity
 

Ocenění

2014
Čestný člen České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
2009
Čestný člen České společnosti klinické farmakologie
2009
Nositel stříbrné medaile Matice Slovenskej
2004
Čestný člen České společnosti pro hypertenzi
2004
Čestný člen Slovenské společnosti klinické farmakologie
1999
Čestný člen České kardiologické společnosti
1999
Čestný člen České společnosti experimentální a klinické farmakologie a toxikologie
1999
Nositel Stříbrné medaile UP Olomouc
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2015 – 2017
European Society for Clinical Pharmacology and Therapeutics (member of the Executive Committee)
2010 – 2015
Akreditační komise pro klinickou farmakologii při Ministerstvu zdravotnictví ČR (předseda; 2005 - 2010 místopředseda)
2009 – dosud
Česká společnost klinické farmakologie (předseda)
2002 – 2006
Spolek lékařů v Ostravě (člen výboru)
1999 – 2011
Sekce klinické farmakologie ČSEKFT J.E.Purkyně (předseda)
1999 – 2007
European Society for Clinical Pharmacology and Therapeutics (counciller)
1994 – dosud
Oborová komise pro klinickou farmakologii České lékařské komory (předseda)
1994 – dosud
Komise pro atestace z klinické farmakologie (člen)
1994 – 2002
Spolek lékařů v Ostravě (předseda)
1993 – 2011
Sekce TDM ČSEKFT J.E.Purkyně (předseda)
1991 – 2008
Česká společnost pro hypertenzi (člen výboru)
1990 – 2011
Česká společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS J.E.Purkyně (člen výboru)
1990 – 1994
Spolek lékařů v Ostravě (člen výboru)
1962 – dosud
Česká společnost experimentální a klinické farmakologie
Klinická farmakologie a farmacie
Interní medicína pro praxi
Hypertenze
Journal of American College of Cardiology (česká verze)
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
Ruština
pokročilý
Němčina
částečně
 


Comparison of Mw\Pharm 3.30 and Mw\Pharm ++ a Windows version of pharmacokinetic software for PK/PD monitoring of vancomycin: a-priori modelling
Blanka Kořístková, Eliška Vavrečková, Kristýna Schön, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová, Milan Grundmann ... další autoři
Rok: 2022, International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics
článek v odborném periodiku

Comparison of Mw\Pharm 3.30 and Mw\Pharm ++, a Windows version of pharmacokinetic software for PK/PD monitoring of vancomycin. Part 1: a-posteriori modelling ?
Kristýna Schön, Blanka Kořístková, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Rok: 2022, COMPUT METH PROG BIO
článek v odborném periodiku

Was it necessary to change the therapeutic range of topiramate?
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Ivana Kacířová
Rok: 2022, BRIT J CLIN PHARMACO
článek v odborném periodiku

Farmakokinetické a farmakodynamické lékové interakce antiepileptik
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Rok: 2021, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Lékové interakce antiepileptik Část 2 - interakce s léky z jiných indikačních skupin
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Rok: 2021, Klinicka Farmakologie a Farmacie
článek v odborném periodiku

Lékové interakce antiepileptik Část 3 - interakce s hormonální antikoncepcí
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Rok: 2021, Klinicka Farmakologie a Farmacie
článek v odborném periodiku

Liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for quantification of gentamicin and its individual congeners in serum and comparison results with two immunoanalytical methods (fluorescence polarization immunoassay and chemiluminiscent microparticle immunoassay)
Hana Brozmanová, Romana Uřinovská, Kristian Šafarčík, F. Vsianský, Ivana Kacířová, Milan Grundmann ... další autoři
Rok: 2021, Clinica Chimica Acta
článek v odborném periodiku

Monitoring topiramate concentrations at delivery and during lactation
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Blanka Kořístková
Rok: 2021, BIOMED PHARMACOTHER
článek v odborném periodiku

Plasma Levels of Long-Acting Injectable Antipsychotics in Outpatient Care: A Retrospective Analysis
Martin Hýža, Petr Šilhán, Eva Češková, Tomáš Skřont, Ivana Kacířová, Romana Uřinovská, Milan Grundmann ... další autoři
Rok: 2021, NEUROPSYCHIATRIC DISEASE AND TREATMENT
článek v odborném periodiku

The effect of valproic acid on plasma level of carbamazepine and carbamazepine-10, 11-epoxide in long-term treatment with slow-release drug formulations in pediatric patients: the importance of TDM
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Ivana Kacířová
Rok: 2021, Klinicka Farmakologie a Farmacie
článek v odborném periodiku

Therapeutic monitoring of amiodarone and desethylamiodarone after surgical ablation of atrial fibrillation-evaluation of the relationship between clinical effect and the serum concentration
Erika Hrudíková, Milan Grundmann, Martin Kolek, Romana Uřinovská, Ivana Kacířová
Rok: 2021, Saudi Pharmaceutical Journal
článek v odborném periodiku

Therapeutic monitoring of carbamazepine and its active metabolite during the 1st postnatal month: Influence of drug interactions
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Rok: 2021, Biomedicine and Pharmacotherapy
článek v odborném periodiku

Umbilical Cord, Maternal Milk, and Breastfed Infant Levetiracetam Concentrations Monitoring at Delivery and during Early Postpartum Period
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Rok: 2021, Pharmaceutics
článek v odborném periodiku

Valproic Acid Concentrations in Mothers, Colostrum and Breastfed Infants during the Early Postpartum Period: Comparison with Concentrations Determined during Delivery and in the Mature Milk Period
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Rok: 2021, Pharmaceutics
článek v odborném periodiku

Význam interakcí antiepileptik v rutinní klinické praxi
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2021, Klinická Farmakologie a Farmacie
článek v odborném periodiku

Comparison of DOS and Windows version of the MwPharm - a pharmacokinetic software for PK/PD monitoring of digoxin
Tibor Porubän, Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Rok: 2020, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Porovnání MW_PHARM 3:30 a MW_PHARM ++ - Windows verze pro PK / PD modelování pro TDM vankomycinu aplikovaného kontinuální infúzí
Marcela Hricová, Eliška Vavrečková, Kristýna Schön, Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová ... další autoři
Rok: 2020
stať ve sborníku

Porovnání MW_Pharm 3:30 a MW_Pharm++ - Windows verze pro PK/PD modelování pro TDM vankomycinu - a priori model.
Kristýna Schön, Blanka Kořístková, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Rok: 2020
stať ve sborníku

Porovnání MW_Pharm 3:30 a MW_Pharm++ - Windows verze pro PK/PD modelování pro TDM vankomycinu aplikovaného kontinuální infúzí
Marcela Hricová, Kristýna Schön, Blanka Kořístková, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová, Milan Grundmann ... další autoři
Rok: 2020
stať ve sborníku

Porovnání MW_Pharm 3:30 a MW_Pharm++ - Windows verze pro PK/PD modelování pro TDM vankomycinu u dialyzovaných pacientů
Eliška Vavrečková, Marcela Hricová, Blanka Kořístková, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová, Milan Grundmann ... další autoři
Rok: 2020
stať ve sborníku

Porovnání MW_Pharm 3:30 a MW_Pharm++ - Windows verze pro PK/PD modelování pro TDM vankomycinu u dialyzovaných pacientů
Eliška Vavrečková, Marcela Hricová, Kristýna Schön, Blanka Kořístková, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová, Milan Grundmann ... další autoři
Rok: 2020
stať ve sborníku

Porovnání zkrácené versus plné varianty dvou farmakokinetických programů pro TDM vankomycinu u dialyzovaných pacientů
Blanka Kořístková, Marcela Hricová, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Rok: 2020
stať ve sborníku

Terapeutické monitorování léčiv - review
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2020, Klinicka Farmakologie a Farmacie
článek v odborném periodiku

A Short Communication: Lamotrigine Levels in Milk, Mothers, and Breastfed Infants During the First Postnatal Month
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Rok: 2019, THERAPEUTIC DRUG MONITORING
článek v odborném periodiku

Lamotrigine drug interactions in combination therapy and the influence of therapeutic drug monitoring on clinical outcomes in paediatric patients.
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Ivana Kacířová
Rok: 2019, Basic and clinical pharmacology and toxicology
článek v odborném periodiku

Valproic acid concentrations in nursing mothers, mature milk, and breastfed infants in monotherapy and combination therapy
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Rok: 2019, EPILEPSY & BEHAVIOR
článek v odborném periodiku

What Does Antidepressant Drug level Monitoring Reveal About Outpatient Treatment and Patient Adherence?
Petr Šilhán, Romana Uřinovská, Ivana Kacířová, Martin Hýža, Milan Grundmann, Eva Češková ... další autoři
Rok: 2019, Pharmacopsychiatry
článek v odborném periodiku

Analysis of pharmacokinetic interaction betwenn amiodarone/desethylamiodarone and metoprolol
Erika Hrudíková, Ivana Kacířová, Jana Ďuricová, Romana Uřinovská, Milan Grundmann
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Comparison of mw-pharm 3:30 and MW-Pharm ++ -a windows version of pharmacokinetic software for PK/PD moniatoring
Tibor Porubän, Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Drug interaction between clarithromycin and tacrolimus - a case report
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Ivana Kacířová, Romana Uřinovská
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fenofibrate-induced anemia and neutropenia - a case report
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Importance of TDM during pregnancy and breastfeeding
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Importance of TDM during pregnancy and breastfeeding
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Improved clinical outcomes in paediatric epileptic patients on lamotrigine therapy after implementation of therapeutic drug monitoring
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lamotrigine Drug Interactions in Combination Therapy and the Influence of Therapeutic Drug Monitoring on Clinical Outcomes of Adult Patients
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Ivana Kacířová
Rok: 2017, THERAPEUTIC DRUG MONITORING
článek v odborném periodiku

Lethal suicidal attempt with a mixed-drug intoxication involving metoprolol and propafenone - a first paediatric case report
Milan Grundmann, Ivana Kacířová, Martin Kolek
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Lethal suicide attempt with a mixed-drug intoxication of metoprolol and propafenone - A first pediatric case report
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, M. Kolek, E. Vyskocilova-Hrudikova, R. Urinovska, Petr Handlos ... další autoři
Rok: 2017, FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL
článek v odborném periodiku

Liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for determination of gentamicin concentrations and comparison with two immunoassay methods (chemiluminiscent assay) a polarization fluoroimmunoassay)
Hana Brozmanová, Romana Uřinovská, Pavel Šištík, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for smultaneous determination of azole antifugals in human serum
Hana Brozmanová, Romana Uřinovská, Pavel Šištík, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for TDM of vancomycin and comparison with results of polarization fluoroimmunoassay
Hana Brozmanová, Ivana Kacířová, Romana Uřinovská, Pavel Šištík, Milan Grundmann
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

New liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for routine TDM of vancomycin in patients with both normal and impaired renal functions and comparison with results of polarization fluoroimmunoassay in light of varying creatinine concentrations
Hana Brozmanová, Ivana Kacířová, Romana Uřinovská, Pavel Šištík, Milan Grundmann
Rok: 2017, CLIN CHIM ACTA
článek v odborném periodiku

Pharmacokinetic interaction between digoxin and amiodarone
Adam Šíbl, Erika Hrudíková, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pharmacokinetics of valproate and lamotrigine combined therapy in pregnancy and its effect on the newborn - a case report
Erik Rumpel, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PP263-importance of TDM, phenotyping and cenotyping during intoxication with venlafaxine
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Romana Uřinovská, Petr Šilhán
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

TDM Of aminoglycoside antibiotics and vancomycin as an indicator of the 7-years monitoring
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

TDM of theophyline and digoxin as an indicator of the quality of medical care: results of the 7-years monitoring
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Therapeutic drug monitoring data-a valuable source for drug utilization analysis
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Ivana Kacířová, U. Bergman, F. Sjöqvist
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Therapeutic drug monitoring of amiodarone and desethylamiodarone
Jozef Šeleng, Erika Hrudíková, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Therapeutic monitoring of amiodarone: pharmacokinetics and evaluation of the relationship between effect and dose/concentration
Erika Hrudíková, Milan Grundmann, Jana Ďuricová, Ivana Kacířová
Rok: 2017, BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC
článek v odborném periodiku

Therapeutic monitoring of depot antipsychotics
Jana Ďuricová, Ivana Kacířová, Petr Šilhán, Pavel Šištík, Milan Grundmann
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Trend analysis of the utilization of antiepileptic drugs in pregnant women with epilepsy
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

A case report of clonazepam dependence: utilization of therapeutic drug monitoring during withdrawal period
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, MUDr. Petr Šilhán, Hana Brozmanová
Rok: 2016, MEDICINE
článek v odborném periodiku

Concentrations of carbamazepine and carbamazepine-10, 11-epoxide in maternal and umbilical cord blood at birth:Influence of co-administration of valproic or enzyme-unducing antiepileptic drugs
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Rok: 2016, EPILEPSY RES
článek v odborném periodiku

Praktická cvičení ve farmakologii - preskripce a testové otázky pro studenty všeobecného lékařství
Ivana Kacířová, Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Terapeutické monitorování hladin antiepileptik I. - obecné zásady 'stará' antiepileptika
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Rok: 2016, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Terapeutické monitorování hladin antiepileptik II.-'nová' antiepileptika, speciální skupiny pacientů
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2016, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Terapeutické monitorování hladin léčiv v psychiatrii - možnosti a využití v praxi
Petr Šilhán, Ivana Kacířová, Martin Hýža, Romana Uřinovská, Prof. MUDr. Eva Češková, CSc., Milan Grundmann ... další autoři
Rok: 2016, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Trend analysis of the utilization of antiepileptic drugs in pregnant women with epilepsy in Moravian-Silesian region of the Czech Republic
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2016, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Nežádoucí účinky léčiv jako příčina selhání farmakoterapie
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Rok: 2015, SAP - Slovak Academic Press, s.r.o. 2015
kapitola v odborné knize

Personalizovaná farmakoterapie digoxinem
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Rok: 2015, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Personalizovaná farmakoterapie v klinické praxi
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Rok: 2015, nakladatelství Mladá fronta a.s.
kapitola v odborné knize

Serum levels of valproic acid during delivery in mothers and in umbilical cord-correlation with birth length and weight
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Rok: 2015, Biomed Pap Med Univ Palacky Olomouc
článek v odborném periodiku

TDM aminoglykosidových antibiotik a vankomycinu v klinické praxi
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2015, nakladatelství Mladá fronta a.s.
kapitola v odborné knize

TDM antibiotik v klinické praxi
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2015, Kardiologická revue
článek v odborném periodiku

TDM digoxinu v klinické praci
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Rok: 2015, Kardiologická revue
článek v odborném periodiku

Terapeutické monitorování amikacinu a gentamicinu v rutinní klinické praxi
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2015, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Therapeutic monitoring of psychoactive drugs-antidepressants: A review
Milan Grundmann, Ivana Kacířová, Romana Uřinovská
Rok: 2015, Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub.
článek v odborném periodiku

Vliv cyklosporinu A a jeho primárních metabolitů na cirkadiální kolísání krevního tlaku
Petra Halvová, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Rok: 2015, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Význam terapeutického monitorování hladin léčiv pro diagnostiku non-compliance
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Rok: 2015, SAP - Slovak Academic Press, s.r.o. 2015
kapitola v odborné knize

Pharmacokinetics of vancomycin during continuous renal replacement therapy and extended daily dialysis in critically ill septic patients with Acute kidney injury - own experience
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, J. Ďuricová, J. Zahálková, I. Kacířová, H. Brozmanová, Milan Grundmann ... další autoři
Rok: 2014
stať ve sborníku

Terapeutické monitorování vankomycinu v rutinní klinické praxi
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2014, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Therapeutic drug monitoring of atypical antipsychotic drugs
Milan Grundmann, Ivana Kacířová, Romana Uřinovská
Rok: 2014, ACTA PHARMACEUTICA
článek v odborném periodiku

Vancomycin pharmacokinetics during high-volume continuous venovenous hemofiltration in critically ill septic patients
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, J. Zahálková, Jana Ďuricová, Hana Brozmanová, K. Urbánek, Milan Grundmann, Jiří Plášek, Ivana Kacířová ... další autoři
Rok: 2014, Biomedical Papers
článek v odborném periodiku

Aktualizace TDM aminoglykosidových antibiotik a vankomycinu
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Blood levels of cyclosporine a and its first line metabolites during an early fase after renal transplantation in patients with normal and delayed graft function
Milan Grundmann, Petra Halvová, Hana Brozmanová, J Dědochová, Arnošt Martínek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Clinically important interaction between metoprolol and propafenone
Jana Duricova, Ilona Perinova, Nikola Jurckova, Ivana Kacirova, Milan Grundmann
Rok: 2013, CAN FAM PHYSICIAN
článek v odborném periodiku

Cytochrome P450 2D6 phenotype and genotype in hypertensive patients on long-term therapy with metoprolol
Jana Ďuricová, Ivana Peřinová, N. Jurckova, I. Jeziskova, Ivana Kacířová, Milan Grundmann ... další autoři
Rok: 2013, BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY
článek v odborném periodiku

Gentamicin u kriticky chorých septických pacientů s kontinuální venózní hemofiltrací
Doc.MUDr. Karel Urbánek, MUDr. J. Strojil, Nadežda Petejová, Jana Ďuricová, Milan Grundmann, Ivana Kacířová, J. Zahálková ... další autoři
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Importance of TDM, phenotyping and genotyping during intoxication with venlafaxine.
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Romana Uřinovská, Petr Šilhán
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

První zkušenosti se stanovením triazolových antimykotik metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií
Hana Brozmanová, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

TDM of aminoglycoseide antibiotics and vancomycin as an indicator of the quality of medical care in University Hoispital Ostrava:results of the 3-years monitoring
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Pavel Šištík
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

TDM vankomycinu u kriticky chorých septických pacientov na vysokp-objemovej kontinuálnej veno-venóznej hemofiltrácii a low-fluxovej a high-fluxovej extendovanej dennej dialýze
Jana Ďuricová, Nadežda Petejová, Doc.MUDr. Karel Urbánek, Milan Grundmann, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová ... další autoři
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Therapeutic monitoring of psychoactive drugs - antidepressants: A review
Milan Grundmann, Ivana Kacířová, Romana Uřinovská
Rok: 2013, BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC
článek v odborném periodiku

Vankomycin removal during low-flux and high-flux extended daily hemodialysis in critically ill septic patients
Ivana Kacířová, Nadežda Petejová, Jana Ďuricová, Doc. MUDr. Karel Urbánek, Milan Grundmann, Arnošt Martínek, Hana Brozmanová, J Zahálková ... další autoři
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vývoj hladin cyklosporinu A a jeho metabolitů v krvi pacientů po transplantaci ledvin během chronické fáze
Petra Halvová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, J. Ďědochová, Arnošt Martínek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam terapeutického minitorování hladin léčiv (TDM) pro personalizovanou farmakoterapii
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gentamicin pharmacokinetics during continuous venovenous hemofiltration in critically ill septic patients
Nadežda Petejová, J. Zahálková, Jana Ďuricová, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová, K. Urbánek, Milan Grundmann, Arnošt Martínek ... další autoři
Rok: 2012, J CHEMOTHERAPY
článek v odborném periodiku

Intoxikace venlafaxinem - využití TDM, fenotypizace a genotypizace
Milan Grundmann, Romana Uřinovská, Petr Šilhán, Ivana Kacířová
Rok: 2012, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Liquid chromaography-tandem mass spectrometry method for determination of five antidepressants and four atypical antipsychotics and their main metabolites in human serum
Romana Uřinovská, Hana Brozmanová, Pavel Šištík, P. Šilhán, Ivana Kacířová, Karel Lemr, Milan Grundmann ... další autoři
Rok: 2012, J CHROMATOGR B
článek v odborném periodiku

Obecné zásady terapeutického minitorování hladin psychofarmak
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Romana Uřinovská
Rok: 2012, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Vancomycin removal during low-flux and high-flux extended daily hemodialysis in critically ill septic patients
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, J. Zahálková, J. Ďuricová, Hana Brozmanová, K. Urbánek, Milan Grundmann, Ivana Kacířová ... další autoři
Rok: 2012, Biomedical papers
článek v odborném periodiku

Vancomycin removal during low-flux and hign-flux extended daily hemodialysis in critically ill septic patients
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, J. Zahálková, Jana Ďuricová, Hana Brozmanová, K. Urbánek, Milan Grundmann, Ivana Kacířová ... další autoři
Rok: 2012, Biomedical papers
článek v odborném periodiku

Vliv kontinuální a intermitentní náhrady renálních funkcí na antibiotickou léčbu u kriticky nemocných v sepsi - praktický pohled na léčbu vankomycinem a gentamiciem
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, J. Zahálková, Jana Ďuricová, Jiří Plášek, Ivo Valkovský, Milan Grundmann, Ivana Kacířová ... další autoři
Rok: 2012, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Cyclosporine A area-under-time-concentration-curve in rheumatologic patients after the first dose. Which of the sparse sampling strategies will predict the best?
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, David Suchý, Ilona Peřinová, Hana Brozmanová, Otto Mayer ... další autoři
Rok: 2011, INT J CLIN PHARM TH
článek v odborném periodiku

Dávkování vankomycinu při kontinuální náhradě funkce ledvin
J. Zahálková, J. Strojil, Nadežda Petejová, K. Urbánek, Milan Grundmann, Ivana Kacířová ... další autoři
Rok: 2011, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Nežádoucí účinek blokátorů kalciových kanálů - otok dolních končetin
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Rok: 2011, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Porucha příjmu potravy u mladého hypertonika a kompenzace hypertenze
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2011, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Single-dose and steady state pharmacokinetics of csa and two main primary metabolites, AM1 and AM4N in patients with rheumatic/autoimmune diseases
David Suchý, Miroslav Dostálek, Ilona Peřinová, Hana Brozmanová, Milan Grundmann, Václav Vyskočil, Otto Mayer ... další autoři
Rok: 2011, Biomedical Papers of the the Faculty of Medicine of Palacký University, Olomouc Czech Republic
článek v odborném periodiku

Snášenlivost cyklosporinu A u nemocných s revmatoidní artritidou a dalšími revmatologickými chorobami
David Suchý, Milan Grundmann, Václav Vyskočil, Soňa Loudová, Otto Mayer
Rok: 2011, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

The possibility of using the specific RIA method for the area-under-time-concentration curve sparse sampling calculation of cyclosporin A despite a large post-dose overestimation
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Ilona Peřinová, Kristian Šafarčík
Rok: 2011, INT J CLIN PHARM TH
článek v odborném periodiku

Význam genetického polymorfizmu enzýmov cytochrómu P450-časť IV. CytochrómP450 3A4 a 3A5
Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Rok: 2011, Česká a Slovenská farmacie
článek v odborném periodiku

Význam genetického polymorfizmu enzýmov cytochrómu P450-část I. Enzýmový systém cytochrómu P450 a cytochróm P450 1A2
Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Rok: 2011, Česká a slovenská farmacie
článek v odborném periodiku

Význam genetického polymorfizmu enzýmov cytochrómu P450-časť II. Cytochróm P450 2C9
Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Rok: 2011, Česká a slovenská farmacie
článek v odborném periodiku

Význam genetického polymorfizmu enzýmov cytochrómu P450-časť III. cytochróm P450 2C19
Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Rok: 2011, Česká a slovenská farmacie
článek v odborném periodiku

Analytické metody pro stanovení vybraných psychofarmak
Romana Uřinovská, Miroslav Turjap, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Rok: 2010, Česká a slovenská farmacie
článek v odborném periodiku

Comparison of metoprolol/-hydroxymetoprolol metabolic ratio after a single dose and in steady state
J. Ďuricová, Ilona Peřinová, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2010, česká a slovenská farmacie
článek v odborném periodiku

Development of a treatment of pregnant women suffering from epilepsy in the region of Ostrava between the years 1991 and 2006
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Rok: 2010, Česká a slovenská farmacie
článek v odborném periodiku

Farmakokinetika a klinické aplikace vybraných imunosupresiv II
Petra Halvová, Milan Grundmann
Rok: 2010, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Léková interakce mezi lamotriginem a kyselinou valproovou užívanými při porodu a během kojení
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Rok: 2010, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for simultaneous determination of cyclosporine A and its three metabolites AM1, AM9 and AM4N in whole blood and isolated lymphocytes in renal transplant patients
Hana Brozmanová, Ilona Peřinová, Petra Halvová, Milan Grundmann
Rok: 2010, J SEP SCI
článek v odborném periodiku

Long-term trends in the utilization of beta-blocking agents in the Czech Republic
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Dana Šalounová
Rok: 2010, Česká a slovenská farmacie
článek v odborném periodiku

Možnosti stanovení cyklosporinu A v terapeutickém monitorování léků
Ilona Peřinová, Hana Brozmanová, Petra Halvová, Milan Grundmann
Rok: 2010, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Porovnanie metabolického pomeru metoprolol/alfa-hydroxymetoprolol po jednorázovom a opakovanom užití
J. Ďuricová, Ilona Peřinová, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2010
stať ve sborníku

První zkušenosti s analýzou psychofarmak metodou LC/MS
Romana Uřinovská, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Rok: 2010
stať ve sborníku

Serum levels of lamotrigine during delivery in mothers and their infants
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Rok: 2010, EPILEPSIA
článek v odborném periodiku

Significant discrepancy in cyclosporin A post-dose concentrations when analyzed with specific RIA and HPLC method
Milan Grundmann, Ilona Peřinová, Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, Kristian Šafarčík
Rok: 2010, INT J CLIN PHARM TH
článek v odborném periodiku

Simultánní stanovení kyseliny mykofenolové a plné krvi metodou LC-MS/MS
Hana Brozmanová, Romana Uřinovská, Ilona Peřinová, Milan Grundmann
Rok: 2010
stať ve sborníku

TDM aminoglykosidových antibiotik jako indikátor kvality léčebné péče ve FN Ostrava
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Petra Halvová, Ilona Peřinová
Rok: 2010
stať ve sborníku

TDM digoxinu jako indikátoru kvality léčebné péče ve FN Ostrava
Milan Grundmann, Ivana Kacířová, Petra Halvová, Ilona Peřinová
Rok: 2010
stať ve sborníku

TDM teofylinu jako indikátor kvality léčebné péče ve FN Ostrava
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Petra Halvová, Hana Brozmanová
Rok: 2010
stať ve sborníku

TDM vankomycinu jako indikátor kvality léčebné péče ve FN Ostrava
Milan Grundmann, Ivana Kacířová, Petra Halvová, Ilona Peřinová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Validation of Sparse Sampling Strateies to Estimate Cyclosporine A Area Under the Concentation-Time Curve Using Either a Specific Radioimmunoassay or Hign-Performance Liquid Chromography Method
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Ilona Peřinová, Kristian Šafarčík
Rok: 2010, THER DRUG MONIT
článek v odborném periodiku

Využití kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí v rutinní analýze imunosupresiv
Hana Brozmanová, Romana Uřinovská, Ilona Peřinová, Lucie Budáková, Milan Grundmann
Rok: 2010
stať ve sborníku

Význam fenotypizácie a genotypizácie pri TDM
Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Rok: 2010
stať ve sborníku

Význam TDM, fenotypizace a genotypizace pro správné dávkování léčiv
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Rok: 2010, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

A discordance between P450 2D6 genotype and phenotype
J. Ďuricová, Ilona Peřinová, Ivana Kacířová, Milan Grundmann, I. Ježíšková, N. Jurčková ... další autoři
Rok: 2009
stať ve sborníku

Beta-blokátory
Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Rok: 2009, Česká a slovenská farmacie
článek v odborném periodiku

Comparison of  CYP2D6 phenotype and genotype in hypertensive patients using metoprolol as a probe drug
Milan Grundmann, Jana Ďuricová, I. Ježíšková, Ilona Peřinová, Ivana Kacířová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Cyklosporin A: farmakokinetiky, monitorování a jeho použití v revmatologii
David Suchý, Milan Grundmann
Rok: 2009, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Farmakokinetika a klinické aplikace vybraných imunosupresiv I.
P. Maršálková, Milan Grundmann
Rok: 2009, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Influence of propafenone on enzymatic activity OF P450 2D6 IN a patient on long-term therapy with metoprolol
Milan Grundmann, Jana Ďuricová, Ilona Peřinová, Ivana Kacířová, I. Ježíšková, N. Jurčková ... další autoři
Rok: 2009
stať ve sborníku

Krvácivé komplikace a předávkování antikoagulační léčby
Jaromír Gumulec, Petr Kessler, Václav Procházka, Martin Brejcha, Milan Grundmann, M. Penka, Mathias Zanger, Evžen Machytka, Petr Klement ... další autoři
Rok: 2009, Anesteziologie a intenzivní medicína
článek v odborném periodiku

Lékové interakce antiepileptik, antiparkinsonik, inhibitorů cholinesterázy, triptanů a derivátů ergotaminu na úrovni biotransformačních procesů
Miroslav Dostálek, Miroslav Turjap, Milan Grundmann
Rok: 2009, Postgraduální medicína
článek v odborném periodiku

Lékové interakce psychofarmak na úrovni biotransformačních procesů
Miroslav Dostálek, Miroslav Turjap, Milan Grundmann
Rok: 2009, Postgraduální medicína
článek v odborném periodiku

Léky v těhotenství a při kojení
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2009
stať ve sborníku

První zkušenosti s dabigatranem (Pradaxa-Boehringer Ingelheim)
Zdeněk Cichý, M. Weber, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2009
stať ve sborníku

První zkušenosti s rivaroxabanem (Xarelto - Bayer)
Zdeněk Cichý, M. Weber, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2009
stať ve sborníku

Srovnání fenotypu a genotypu CYP2D6 pomocí metoprololu u hypertenzních pacientů
Milan Grundmann, J. Ďuricová, I. Ježíšková, Ilona Peřinová, Ivana Kacířová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Srovnání TDM cyklosporinu A v krvi a v lymfocytech u pacientů s transplantovanými ledvinami
Petra Halvová, Ilona Peřinová, Hana Brozmanová, Ivo Lochman, Alexandra Lochmanová, Milan Grundmann ... další autoři
Rok: 2009
stať ve sborníku

Stanoveni lamotrigínu v séru pomocí on-line spojení kapilární izotachoforézy a kapilární zónové elektroforézy
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, František Kvasnička, Milan Grundmann
Rok: 2009, CHEM LISTY
článek v odborném periodiku

Stanovení lamotriginu v séru pomocí on-line spojení kapilární izotachoforézy a kapilární zónové elektroforézy
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, František Kvasnička, Milan Grundmann
Rok: 2009, CHEM LISTY
článek v odborném periodiku

Stanovení lamotriginu v séru pomocí on-line spojení kapilární zónové elektroforézy
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, František Kvasnička, Milan Grundmann
Rok: 2009, CHEM LISTY
článek v odborném periodiku

Therapeutic drug monitoring of metoprolol before and during pregnancy - A  case report
Ivana Kacířová, J. Ďuricová, Ilona Peřinová, Milan Grundmann
Rok: 2009
stať ve sborníku

Therapeutic Monitoring of Valproic Acid During Delivery, in The Neonatal Period, and During Lactation
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Therapeutic Monitoring of Valproic Acid During Delivery, in The Neonatal Period, and During Lactation
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Two different results of two pregnancies in a young woman with chronic hypertension-a case report
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2009
stať ve sborníku

Význam fenotypizácie P450 2D6 použitím metoprololu u hypertenzivných pacientov
J. Ďuricová, Ilona Peřinová, I. Ježíšková, N. Jurčková, Ivana Kacířová, Milan Grundmann ... další autoři
Rok: 2009
stať ve sborníku

Antiepileptika a kojení
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2008, Neurol. pro praxi
článek v odborném periodiku

Antiepileptika a těhotenství
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2008, Neurol. pro praxi
článek v odborném periodiku

DDD of Antiepileptics and TDM
Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Rok: 2008
stať ve sborníku

Eating disorders as a cause for discontinuation of antihypertensive therapy - A case report
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2008
stať ve sborníku

Eating disorders as a cause for discontinuation of antihypertensive therapy - A case report
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Elektromigrační metody v terapeutickém monitorování léků
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, František Kvasnička, Milan Grundmann
Rok: 2008
stať ve sborníku

Farmakorezistentní hypertenze - chyby a omyly v terapii I. (interaktivní kazuistiky)
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Farmakorezistentní hypetenze - chyby a omyly v terapii II. (interaktivní kazuistiky)
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2008
stať ve sborníku

HPLC metoda stanovení metoprololu a jeho metabolitu
Ilona Peřinová, Hana Brozmanová, Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Rok: 2008
stať ve sborníku

Imunosuprese cyklosporinu A a fukčnost imunitního systému
Petra Maršálková, Ivo Lochman, Alexandra Lochmanová, J. Dědochová, Arnošt Martínek, Hana Brozmanová, Milan Grundmann ... další autoři
Rok: 2008
stať ve sborníku

Léky a kojení
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2008, Klin Farmakol Farm
článek v odborném periodiku

Možnosti využití cyklosporinu A pro fenotypizaci CYP 3A4
Milan Grundmann, Jana Ďuricová, Petra Maršálková, Ilona Peřinová, Hana Brozmanová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Nová možnost predikce cytomegalových infekcí u pacientů po transplantaci ledviny
Ivo Lochman, Petra Maršálková, Alexandra Lochmanová, Jiří Mrázek, J. Dědochová, Arnošt Martínek, Hana Brozmanová, Milan Grundmann ... další autoři
Rok: 2008
stať ve sborníku

Porovnanie genotypu a fenotypu za použitie metoprololu
Jana Ďuricová, I. Ježíšková, Ilona Peřinová, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2008
stať ve sborníku

Simultaneous determination of antiepileptic drugs and two active metabolites by HPLC
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, Milan Grundmann, J. Fischer
Rok: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize

Simultaneous determination of antiepileptic drugs and two active metabolites by HPLC
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, Milan Grundmann, J. Fischer
Rok: 2008, J SEP SCI
článek v odborném periodiku

Stanovení metoprololu a jeho metabolitu alfa hydroxymetoprololu v séru metodou HPLC s fluorescenční detekcí
Ilona Komzáková, Jana Ďuricová, Hana Brozmanová, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2008, Čes. slov. Farm
článek v odborném periodiku

TDM cyklosporinu A a jeho metabolitů v krvi a v lymfoctech u stabilních pacientů po transplantaci ledvin
Petra Maršálková, Hana Brozmanová, Ilona Peřinová, Milan Grundmann
Rok: 2008
stať ve sborníku

TDM kyseliny valproové v těhotenství a při kojení
Ivana Kacířová, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Rok: 2008
stať ve sborníku

Therapeutic Drug Monitoring of New Antiepileptic Drugs
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, Ilona Komzáková, Milan Grundmann
Rok: 2008, Prague Medical Report
článek v odborném periodiku

Vliv verapamilu na koncentraci cyklosporinu A a jeho metabolitů v lymfocytech
Ilona Peřinová, Hana Brozmanová, Petra Maršálková, Milan Grundmann
Rok: 2008
stať ve sborníku

Využitie metorpololu jako probe látky při fenotypizácii CYP 2D6
Jana Ďuricová, Ilona Peřinová, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2008
stať ve sborníku

What Blood Sample Time is the Most Suitable for the Determination of Metoprolol Metabolic Ratio?
Jana Ďuricová, Ilona Komzáková, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2008, Prague Medical Report
článek v odborném periodiku

"White coat" hypertension with unusual big difference of systolic blood pressure - A case report
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"White coat" hypertension with unusual big difference of systolic blood pressure - A case report.
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Rok: 2008
stať ve sborníku

X. Česká konference klinické farmakologie, XV. Česká konference TDM, XII. Česká konference DURG
Milan Grundmann
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

CYP2D6 a jeho klinický význam
Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Rok: 2007, Klin Farmakol Farm
článek v odborném periodiku

Cytochróm P450 3A4 polymorfismus a jeho význam pri terapii cyklosporinom a takrolimom u transplantovaných pacientov
Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Rok: 2007, Čes. slov. Farm
článek v odborném periodiku

III. Česko-Slovenská konference klinické farmakologie, IX. Česká konference klinické farmakologie, XV. Slovenská konference klinické farmakologie, XIV. Česká konference TDM, XI. Česká konference DURG
Milan Grundmann
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Klinicky významné interakce kardiovaskulárních látek
Milan Grundmann
Rok: 2007
stať ve sborníku

Léčba hypertenze a lékové interakce
Milan Grundmann, I. Kacířová
Rok: 2007, Postgrad Med
článek v odborném periodiku

Léčba hypertenze a nesteroidní protizánětlivé látky
Milan Grundmann, I. Kacířová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Léky a kojení
I. Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2007, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Léky a těhotenství
I. Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2007, Klin. Farmakol Farm
článek v odborném periodiku

Monitorování funkce imunitního systému u pacientů po transplantaci ledviny pomocí testu transformace lymfocytů a produkce cytokinů
Alexandra Lochmanová, Ivo Lochman, P. Maršálková, J. Dědochová, Vilém Novák, A. Kloudová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Ilona Komzáková ... další autoři
Rok: 2007, Klinická imunológia a alergológia
článek v odborném periodiku

Nesteroidní antirevmatika a léčba hypertenze
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Phenytoin of Carbamazepine in Adults - Dose per kg for Reaching Concentraton 1mg/L
Milan Grundmann, Jana Ďuricová, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Ilona Komzáková, Ivana Kacířová ... další autoři
Rok: 2007, Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology
článek v odborném periodiku

Procorolan - nová možnost ke zpomalení rdeční frekvence
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Současný stav a perspektivy klinické farmakologie v České republice
Milan Grundmann
Rok: 2007
stať ve sborníku

Správná klinická praxe TDM aminoglykosidů a vankomycinu
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Stanovení kyseliny valproové pomocí on-line spojení kapilární izotachoforézy a kapilární zónové elektroforézy s vodivostní detekcí
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, František Kvasnička, Milan Grundmann
Rok: 2007, Čes. slov. Farm
článek v odborném periodiku

Stanovení lamotriginu v séru pomocí on-line spojení kapilární izotachofororézy a kapilární zónové elektroforézy
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, František Kvasnička, Milan Grundmann
Rok: 2007, Chemické listy
článek v odborném periodiku

Stanovení léků pomocí elektromigračních metod
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, František Kvasnička, Milan Grundmann
Rok: 2007, Klin. Farmakol. a Farmac.
článek v odborném periodiku

TDM digoxinu po studii DIG
Milan Grundmann, Ivana Kacířová, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Terapeutické minotorování léků pomocí elektromigračních metod
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, František Kvasnička, Milan Grundmann
Rok: 2007, Klin Farmakol Farm
článek v odborném periodiku

Terapeutické monitorování léků pomocí elektromigračních metod
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, František Kvasnička, Milan Grundmann
Rok: 2007, Neuveden
kapitola v odborné knize

Therapeutic Monitoring of Lamotrigine during Delivery, in the Neonatal Period, and during Lactation
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Differences between prescribed daily doses and defined daily doses of antiepileptics-therapeutic drug monitoring as a marker of the quality of the treatment.
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Rok: 2006, INT J CLIN PHARM TH
článek v odborném periodiku

Dva důvody farmakorezistentní hypertenze u jednoho pacienta - kazuistika
I. Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2006
stať ve sborníku

Farmakokinetické monitorování cyklosporinu
P. Maršálková, Ilona Komzáková, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Rok: 2006, Folia Phoenix
článek v odborném periodiku

Fenotypizace karbamazepinu
Milan Grundmann, J. Ďuricová, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, I. Kacířová, Ilona Komzáková ... další autoři
Rok: 2006, Folia Phoenix
článek v odborném periodiku

Kombinační léčba hypertenze.
Milan Grundmann, I. Kacířová
Rok: 2006, Interní Med
článek v odborném periodiku

Léčba hypertenze a erektilní dysfunkce.
Milan Grundmann, I. Kacířová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Metodika studia spotřeb léků.
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Rok: 2006, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Metody stanovení CsA a problémy s TDM cyklosporinu
Ilona Komzáková, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Kristian Šafarčík, Milan Grundmann
Rok: 2006, Folia Phoenix
článek v odborném periodiku

Nefrotoxicita při současném podávání vankomycinu a gentamicinu - kazuistika
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2006
stať ve sborníku

Pharmacoresistant hypertension - a case report.
I. Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2006
stať ve sborníku

Pharmacoresistant hypertension - a case report.
I. Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spotřeba antiepileptik v letech 1993-2004 s využitím různých přístupů.
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Rok: 2006, Čes. slov. Farm.
článek v odborném periodiku

TDM in clinical practice
Milan Grundmann
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

The Use of TDM Data to Asses teh Validity of Defined Daily Doses of Antiepileptics: A Comparison Between a Czech and Swedish University Hospital.
Blanka Kořístková, F. Sjöqvist, Milan Grundmann, U. Bergman
Rok: 2006, THER DRUG MONIT
článek v odborném periodiku

Therapeutic Monitoring of Antiepileptic Drugs: A Comparison Between a Czech and a Swedish University Hospital.
Blanka Kořístková, U. Bergman, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, F. Sjöqvist
Rok: 2006, THER DRUG MONIT
článek v odborném periodiku

Use of drugs in renal and hepatic failure
Milan Grundmann
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Workshop: Therapeutic Drug Monitoring
Milan Grundmann
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Antiepileptic drug utilisation in the Czech Republic and Ostrava University Hospital during last 10 years
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Rok: 2005, Pharmacoepidemiol. Drug Saf.
článek v odborném periodiku

Antiepileptic drug utilisation in the Czech Republic and Ostrava University Hospital during last 10 years
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Rok: 2005, Pharmacoepidemiol. Drug. Saf.
článek v odborném periodiku

Antiepileptic drug utilisation in the Czech Republic and Ostrava University Hospital during last 10 years
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Antiepileptika a těhotenství.
I. Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Antiepileptika a těhotenství.
I. Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2005
stať ve sborníku

Development of clinical pharmacology in the Czech Republic
Milan Grundmann
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Development of clinical pharmacology in the Czech Republic
Milan Grundmann
Rok: 2005, Bas. Clin. Pharmacol. Toxicol.
článek v odborném periodiku

Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze - verze 2004
Renata Cífková, K. Horký, Jiří Widimský Sr., Jiří Widimský Jr., J. Filipovský, Milan Grundmann, V. Monhart, H. Rosolová, M. Souček, J. Špinar, J. Vítovec ... další autoři
Rok: 2005, Kardiologická revue
článek v odborném periodiku

Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze - verze 2004
Renata Cífková, K. Horký, Jiří Widimský Sr., Jiří Widimský Jr., J. Filipovský, Milan Grundmann ... další autoři
Rok: 2005, Kardiologická revue
článek v odborném periodiku

Influence of phenytoin to control hypertension - a case report
I. Kacířová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Influence of phenytoin to control hypertension - a case report
I. Kacířová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Rok: 2005, J. Hypertens
článek v odborném periodiku

Is the Time for the Change of Digoxin Tehrapeutic Range in the Treatment of Chronic Heart Failure?
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, I. Kacířová, Ilona Komzáková
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Is the Time for the Change of Digoxin Therapeutic Range in the Treatment of Chronic Heart Failure?
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, I. Kacířová, I. Komzáková
Rok: 2005, Therapeutic Drug Monitoring
článek v odborném periodiku

Is the Time for the Change of Digoxin Therapeutic Range in the Treatment of Chronic Heart Failure?
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, I. Kacířová, Ilona Komzáková
Rok: 2005, Ther. Drug. Monit.
článek v odborném periodiku

Kombinační léčba hypertenze
Milan Grundmann, I. Kacířová
Rok: 2005, Klin. Farmakol. Farm.
článek v odborném periodiku

Léková interakce amiodaronu s digoxinem
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, I. Kacířová, Hana Brozmanová
Rok: 2005, Folia Phoenix
článek v odborném periodiku

Léky a těhotenství.
I. Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Léky a těhotenství.
I. Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2005
stať ve sborníku

Pharmacoresistant hypertension in specialized out-patients practice
Milan Grundmann, I. Kacířová, Blanka Kořístková
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pharmacoresistant hypertension in specialized out-patients practice
Milan Grundmann, I. Kacířová, Blanka Kořístková
Rok: 2005, J. Hypertens
článek v odborném periodiku

Porovnání spotřeb antiepileptik v České republice, Skandinávii a v Austrálii
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Rok: 2005, Česká a slovenská farmacie
článek v odborném periodiku

Použití ABPM k analýze hemodynamických účinků nifedipinu
Milan Grundmann, I. Kacířová
Rok: 2005, Folia Phoenix
článek v odborném periodiku

Rozdíky ve spotřebě a výsledcích TDM antiepileptik u ambulatních a hospitalizovaných pacientů.
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozdíly ve spotřebě a výsledcích TDM antiepileptik u ambulatních a hospitalizovaných pacientů
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Rok: 2005
stať ve sborníku

Simultánní stanovení lamotriginu spolu s ostatními antiepileptiky metodou HPLC
Lucie Pavlíková, Hana Brozmanová, J. Fišer, J. Šešulková, Milan Grundmann
Rok: 2005
stať ve sborníku

Sledování dlouhodobých trendů spotřeby betablokátorů
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Rok: 2005
stať ve sborníku

Sledování dlouhodobých trendů spotřeby betablokátorů.
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spotřeba antiarytmik
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Rok: 2005, Folia Phoenix
článek v odborném periodiku

Spotřeba antiarytmik a digoxinu
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Rok: 2005
stať ve sborníku

Spotřeba antiarytmik a digoxinu.
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stanovení amiodaronu a desethylamiodaronu metodou HPLC
Hana Brozmanová, K. Kleslová, Ilona Komzáková, Milan Grundmann
Rok: 2005, Folia Phoenix
článek v odborném periodiku

Stav farmakoterapie u těžších forem hypertenze
Milan Grundmann
Rok: 2005
stať ve sborníku

Stav farmakoterapie u těžších forem hypertenze
Milan Grundmann
Rok: 2005, TRITON
odborná kniha

Stumbling blocks of development of clinical pharmacology
F. Sjöqvist, Milan Grundmann
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu

TDM amiodaronu.
Milan Grundmann, I. Kacířová, Blanka Kořístková
Rok: 2005
stať ve sborníku

TDM amiodaronu.
Milan Grundmann, I. Kacířová, Blanka Kořístková
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

TDM lamotriginu.
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, I. Kacířová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

TDM lamotriginu.
Milan Grundmann, I. Kacířová, Blanka Kořístková
Rok: 2005
stať ve sborníku

TDM of lamotrigin in childhood
Milan Grundmann, I. Kacířová, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Ilona Komzáková
Rok: 2005
stať ve sborníku

TDM of lamotrigine in childhood
Milan Grundmann, I. Kacířová, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Ilona Komzáková
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

TDM topiramátu..
Milan Grundmann, I. Kacířová, Blanka Kořístková
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

TDM topiramátu.
Milan Grundmann, I. Kacířová, Blanka Kořístková
Rok: 2005
stať ve sborníku

The comparison of antiepileptic drugs utilization in the Czech Republic, Scandinavian countries and Australia
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The comparison of antiepileptic drugs utilization in the Czech Republic, Scandinavian countries and Australia
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Rok: 2005, Bas. Clin. Pharmacol. Toxicol.
článek v odborném periodiku

The influence of combination both inductors and inhibitor on lamotrigine plasma levels in adults
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, I. Kacířová, Hana Brozmanová, Ilona Komzáková
Rok: 2005, Bas. Clin. Pharmacol. Toxicol.
článek v odborném periodiku

The influence of combination both inductors and inhibitor on lamotrigine plasma levels in adults
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, I. Kacířová, Hana Brozmanová, Ilona Komzáková
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Interaction Between Digoxin and Amiodarone During-routine TDM
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, I. Kacířová, Ilona Komzáková
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Interaction Between Digoxin and Amiodarone During-routine TDM
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, I. Kacířová, I. Komzáková
Rok: 2005, Therapeutic Drug Monitoring
článek v odborném periodiku

The Interaction Between Digoxin and Amiodarone During-routine TDM
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, I. Kacířová, Ilona Komzáková
Rok: 2005, Ther. Drug. Monit.
článek v odborném periodiku

The mistakes in combination therapy of resistant hypertension
Milan Grundmann, I. Kacířová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The mistakes in combination therapy of resistant hypertension
Milan Grundmann, I. Kacířová
Rok: 2005, Bas. Clin. Pharmacol. Toxicol.
článek v odborném periodiku

Topiramate GLC analysis by on column derivatisation and correlation with FPIA method
Hana Brozmanová, R. Urinovska, Ilona Komzáková, Milan Grundmann
Rok: 2005, Bas. Clin. Pharmacol. Toxicol.
článek v odborném periodiku

Topiramate GLC analysis by on column derivatisation and correlation with FPIA method.
Hana Brozmanová, R. Urinovska, Ilona Komzáková, Milan Grundmann
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv fenytoinu na kompenzaci hypertenze - kazuistika
I. Kacířová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Rok: 2005
stať ve sborníku

VYužití ABPM pro srovnání účinků dvou forem léků u dětí
I. Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2005, Folia Phoenix
článek v odborném periodiku

Clinical pharmacological principles in therapeutic drug monitoring
F. Sjöqvist, Milan Grundmann
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Comparison of the effect of Cordipin Retard and Cordipin XL in children with hypertension
I. Kacířová, Milan Grundmann, Terezie Šuláková, A. Bosáková
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Comparison of the effect of Cordipin Retard and Cordipin XL in children with hypertension
I. Kacířová, Milan Grundmann, Terezie Šuláková, A. Bosáková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze - verze 2004. Arteriální hypertenze - současné klinické trendy
Renata Cífková, K. Horký, Jiří Widimský Sr., Jiří Widimský Jr., J. Filipovský, Milan Grundmann, V. Monhart, H. Rosolová, M. Souček, J. Špinar ... další autoři
Rok: 2004, TRITON
odborná kniha

Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze - verze 2004. Doporučení České společnosti pro hypertenzi
Renata Cífková, K. Horký, Jiří Widimský Jr., Jiří Widimský Sr., J. Filipovský, Milan Grundmann, V. Monhart, H. Rosolová, M. Souček, J. Špinar, J. Vítovec ... další autoři
Rok: 2004, Vnitř. Lék.
článek v odborném periodiku

First experience with the TDM of topiramate
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

First experiences with the TDM of topiramate
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Rok: 2004, Clin. Exp. Pharmacol. Physiol.
článek v odborném periodiku

Léčba hypertenze a lékové interakce
Milan Grundmann
Rok: 2004
stať ve sborníku

Terapeutické monitorování léků a kvalita farmakoterapie
Milan Grundmann
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The influence of carbamazepine to control hypertension - a case report
Milan Grundmann, I. Kacířová, Hana Brozmanová
Rok: 2004, J. Hypertens
článek v odborném periodiku

The influence of carbamazepine to control hypertension - a case report
Milan Grundmann, I. Kacířová, Hana Brozmanová
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Practice of TDM: The Dialogue between the Clinical Pharmacological Laboratory and the Prescriber
Milan Grundmann
Rok: 2004
stať ve sborníku

The Practice of Therapeutic Drug Monitoring:- The Dialogue Between the Clinical Pharmacological Laboratory and the Clinician
Milan Grundmann
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Therapeutic drug monitoring of aminoglycoside antibiotics - retrospective study
Ilona Komzáková, Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Therapeutic drug monitoring of aminoglycoside antibiotics - retrospective study
I. Komzáková, Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, I. Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2004
stať ve sborníku

Topiramate analysis by on column derivatisation
Hana Brozmanová, R. Uhřinovská, Milan Grundmann, Blanka Kořístková
Rok: 2004, Clin. Exp. Pharmacol. Physiol.
článek v odborném periodiku

Topiramate analysis by on column derivatisation
Hana Brozmanová, Romana Uřinovská, Milan Grundmann, Blanka Kořístková
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Základní charakteristiky vybraných imunosupresiv
David Suchý, Ilona Komzáková, Milan Grundmann
Rok: 2004, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Zkušenosti s holterovským monitorováním tlaku u velmi malých dětí (0-6 let)
Terezie Šuláková, I. Kacířová, A. Bosáková, Milan Grundmann
Rok: 2004
stať ve sborníku

Analysis of epilepsy pharmacotherapy using request form for therapeutic monitoring of antiepileptics
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Rok: 2003, Klin. Farmakol. Farm.
článek v odborném periodiku

Farmakologické interakce
Jaroslav Květina, Milan Grundmann
Rok: 2003, Klin. Farmakol. Farm.
článek v odborném periodiku

Farmakorezistentní hypertenze
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2003, Klin. Farmakol. Farm.
článek v odborném periodiku

First Experience with Cyclosporine A and Primary Metabolites AM1, AM4N and AM9 in Lymphocytes and in the Whole Blood in Liver Transplant Patients
Ilona Komzáková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Martin Rydlo
Rok: 2003, Ther. Drug Monit.
článek v odborném periodiku

First Experience with Cyclosporine A and Primary Metabolites AM1, AM4N and AM9 in Lymphocytes and in the Whole Blood in Liver Transplant Patients
I. Komzáková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Martin Rydlo
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hladiny Cyklosporinu a jeho metabolitů v lymfocytech a v krvi u pacientů s transplantovanými játry
I. Komzáková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Martin Rydlo
Rok: 2003
stať ve sborníku

HPLC Method for Cyclosporine A and Metabolites AM1, AM4N and AM9 in Lymphocytes in Transplant Patients
Hana Brozmanová, I. Komzáková, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík
Rok: 2003, Ther. Drug Monit.
článek v odborném periodiku

HPLC Method for Cyclosporine A and Metabolites AM1, AM4N and AM9 in Lymphocytes in Transplant Patients
Hana Brozmanová, I. Komzáková, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

I. Česko-Slovenská konference klinické farmakologie, XI. konference Slovenské společnosti klinické farmakologie, X. Česká konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM), VII. Česká konference DURG, V. Česká konference KF
Milan Grundmann
Rok: 2003
uspořádání konference, workshopu

Léčba antibiotiky u dětí v okrese Hodonín, léčba angíny u praktických lékařů v okrese Hodonín v letech 1997-1999, 2001-2002
L. Dvořáček, K. Němeček, O. Němec, H. Knedlíková, Milan Grundmann
Rok: 2003
stať ve sborníku

Léčba antibiotiky u dětí v okrese Hodonín, léčba angíny u praktických lékařů v okrese Hodonín v letech 1997-1999, 2001-2002
L. Dvořáček, K. Němeček, O. Němec, H. Knedlíková, Milan Grundmann
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Modeling Behavior of Cyclosporine A and its Metabolites in Patients
Milan Grundmann, Ladislav Dedík, Mária Ďurišová, David Suchý, I. Komzáková, Hana Brozmanová ... další autoři
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Modeling Behavior of Cyclosporine A and its Metabolites in Patients
Milan Grundmann, Ladislav Dedík, Mária Ďurišová, David Suchý, I. Komzáková, Hana Brozmanová ... další autoři
Rok: 2003, Ther. Drug. Monit.
článek v odborném periodiku

Možnosti farmakoterapeutického auditu v nemocničních podmínkách
Milan Grundmann, Blanka Kořístková
Rok: 2003
stať ve sborníku

New high-performance liquid chromatographic method for therapeutic drug monitoring of isepamicin
Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, René Hrdlička, Milan Grundmann
Rok: 2003, Klin. Farmakol. Farm.
článek v odborném periodiku

Nové poznatky z farmakokinetiky cyclosporinu A
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, Kristian Šafarčík, Ilona Komzáková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Od komisí účelné farmakoterapie k lékovým komisím
Milan Grundmann
Rok: 2003
stať ve sborníku

Porovnání spotřeby antiepileptik v ČR a v zahraničí
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Rok: 2003
stať ve sborníku

Poškodenie pečene a obličiek liekmi
Milan Grundmann
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

TDM antiepileptik
Milan Grundmann
Rok: 2003
stať ve sborníku

TDM lamotriginu
Milan Grundmann
Rok: 2003
stať ve sborníku

TDM topiramátu
Milan Grundmann
Rok: 2003
stať ve sborníku

The Comparison of Pharmacology of Epilepsy in the Czech Republic and in Sweden
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, U. Bergman, F. Sjöqvist
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Comparison of Pharmacotherapy of Epilepsy in the Czech Republic and in Sweden
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, U. Bergman, F. Sjöqvist
Rok: 2003
stať ve sborníku

The Improvement of Digoxin Therapy after Development and Rational Drug Therapy
Milan Grundmann, Ivana Kacířová, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Rok: 2003
stať ve sborníku

The Improvement of Digoxin Therapy after Implementation of Pharmacokinetic Interpretation
Milan Grundmann, Ivana Kacířová, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Practice of TDM - The Dialogue Between the Clinical Pharmacological Laboratory and the Prescriber
Milan Grundmann
Rok: 2003
stať ve sborníku

The Practice of TDM - The Dialogue Between the Clinical Pharmacological Laboratory and the Prescriber
Milan Grundmann
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Therapeutic Drug Monitoring
Milan Grundmann
Rok: 2003
uspořádání konference, workshopu

Validation of Sparse Strategies for Prediction of AUC of Cyclosporine A in Renal Transplant Patients
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, I. Komzáková, Hana Brozmanová, Kristian Šafarčík
Rok: 2003, Ther. Drug. Monit.
článek v odborném periodiku

Zlepšení kvality terapie digoxinem po zahájení farmakokinetického servisu
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová
Rok: 2003, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Farmakokinetická analýza cyclosporinu A - srovnání HPLC a specifické RIA
I. Komzáková, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Kristian Šafarčík, Milan Grundmann
Rok: 2002
stať ve sborníku

Imunoanalytické metody stanovení cyklosporinu A
Kristian Šafarčík, Ilona Komzáková, Vladimír Bartoš, Milan Grundmann
Rok: 2002, Česká a slovenská farmacie
článek v odborném periodiku

IX. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM), VI. pracovní konference DURG, IV. pracovní konference klinické farmakologie
Milan Grundmann
Rok: 2002
uspořádání konference, workshopu

Modelovanie tvorby metabolitov cyklosporínu A u pacientov
Ladislav Dedík, Mária Ďurišová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Ilona Komzáková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Možnosti a úskalí použité metody sparse samplingu při TDM cyklosporinu A
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Rok: 2002
stať ve sborníku

Naše zkušenosti s monitorováním hladin lamotriginu
Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Our experience with TDM of lamotrigine
Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Rok: 2002, Bratisl Lek Listy
článek v odborném periodiku

Preskripce antibiotik v terénní pediatrické praxi
Milan Grundmann, Lubomír Dvořáček, Ivana Kacířová, Hana Knedlíková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Rozbor farmakoterapie epilepsie v letech 1993 - 2001 s využitím žádanek o terapeutické monitorování antiepileptik
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozbor farmakoterapie epilepsie v letech 1993-2001s využitím žádanek o terapeutické monitorování antiepileptik.
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Rok: 2002, Bratislavské lékařské listy
článek v odborném periodiku

Stanovení cyklosporinu A a jeho primárních metabolitů metodou vysoko účinné kapalinové chromatografie
Hana Brozmanová, Ilona Komzáková, Milan Grundmann
Rok: 2002
stať ve sborníku

Stanovení cyklosporinu A metodou vysoce účinné kapalinové chromatografie (HPLC)
I. Komzáková, Hana Brozmanová, Kristian Šafarčík, Milan Grundmann
Rok: 2002, Čes. slov. Farm.
článek v odborném periodiku

TDM antibiotik
Milan Grundmann
Rok: 2002
stať ve sborníku

TDM antibiotik
Milan Grundmann
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

TDM cyklosporinu A
Milan Grundmann
Rok: 2002
stať ve sborníku

TDM of theophylline in elderly
Ilona Komzáková, Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Rok: 2002, Bratisl Lek Listy
článek v odborném periodiku

Terapeutické monitorování cyklosporinu A
I. Komzáková, Kristian Šafarčík, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Rok: 2002, Čes. slov. Farm.
článek v odborném periodiku

The analysis of pharmacotherapy of epilepsy using request forms for therapeutic monitoring of antiepileptics
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Rok: 2002, Bratisl Lek Listy
článek v odborném periodiku

Validace metod sparse samplingu pro predikci AUC cyklosporinu A u renálně transplantovaných pacientů.
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Ilona Komzáková, Hana Brozmanová
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Validation of sparse sampling strategies for prediction of AUC of cyclosporine A in renal transplant patients
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, I. Komzáková, Hana Brozmanová
Rok: 2002, Bratisl. lek. Listy
článek v odborném periodiku

Změny ve spotřebě antiinfektiv ve FNsP Ostrava v posledních šesti letech
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Rok: 2002
stať ve sborníku

Změny ve spotřebě antiinfektiv ve velké nemocnici
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Rok: 2002
stať ve sborníku

Differences between prescribed daily doses and defined daily doses of antiepileptics
Blanka Kořístková, U. Bergman, F. Sjöqvist, Milan Grundmann
Rok: 2001
stať ve sborníku

Evaluation and comparison of therapeutic monitoring of whole-blood levels of cyclosporin A and its metabolites in renal transplantation by HPLC and RIA methods
Kristian Šafarčík, Hana Brozmanová, V. Bartoš, A. Jegorov, Milan Grundmann
Rok: 2001, Clin. Chim. Acta
článek v odborném periodiku

Evaluation and comparison of therapeutic monitoring of whole-blood levels of cyclosporin A and its metabolites in renal transplantation by HPLC and RIA methods.
Milan Grundmann
Rok: 2001,
článek v odborném periodiku

Farmakokinetika v dětském věku
Milan Grundmann
Rok: 2001
stať ve sborníku

Farmakoterapie hypertenze v dětském věku. 2. Blokátory kalciových kanálů I.
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Rok: 2001, Pediatrie pro praxi 2
článek v odborném periodiku

Farmakoterapie hypetenze v dětském věku 1. Definice, prevalence a klasifikace hypertenze
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Rok: 2001, Pediatrie pro praxi 1
článek v odborném periodiku

Farmakoterapie v dětském věku
Milan Grundmann
Rok: 2001
stať ve sborníku

Influence of P-Glycoprotein in the Transplacental Passage of Cyclosporine
P. Pávek, Z. Fendrich, F. Staud, J. Maláková, Hana Brozmanová, M. Lázníček, Milan Grundmann, V. Palička ... další autoři
Rok: 2001, J. Pharm. Sci.
článek v odborném periodiku

Interactins between carbamazepine and clonazepam with and without valproic acid comedication in adults
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interactions between carbamazepine and clonazepam with and without valproic acid comedication in adult
Milan Grundmann, L. Dedík , M. Ďuriš, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Rok: 2001, Pharmacol Toxicol
článek v odborném periodiku

Interactions between carbamazepine and clonazepam with and without valproic acid comedication in adults
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Rok: 2001, Pharmacol. Toxicol.
článek v odborném periodiku

Klinicky významné interakcie s monitorovanými liečivami
Milan Grundmann
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lamotrigine drug interactins with carbamazepine in children epileptic patients with and without valproic comedication
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Ivana Kacířová
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lamotrigine drug interactions with carbamazepine in pediatric epileptic patients with and without valproic comedication
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, I. Kacířová
Rok: 2001, Epilepsia
článek v odborném periodiku

Lamotrigine drug interactions with carbamazepine in pediatric epileptic patients with and without valproic comedication
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Ivana Kacířová
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lamotrigine drug interactions with carbamazepine in pediatric patients with and without valproic comedication
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Ivana Kacířová
Rok: 2001, Epilepsia 42
článek v odborném periodiku

Léčba hypertenze u starší populace v terénní praxi
L. Dvořáček, H. Knedlíková, O. Němec, Milan Grundmann
Rok: 2001
stať ve sborníku

Léková interakce II
Milan Grundmann
Rok: 2001, Interná medicína pro praxi 2
článek v odborném periodiku

Léková interakce s kofeinem I
Milan Grundmann
Rok: 2001, Interní medicína pro praxi 4
článek v odborném periodiku

Lékové interakce I.
Milan Grundmann
Rok: 2001, Interní Med.
článek v odborném periodiku

Lékové interakce I.
Milan Grundmann
Rok: 2001, Interná medicína pro praxi 1
článek v odborném periodiku

Modeling formation of metabolite M17 of cyclosporine A
Milan Grundmann, L. Dedík , Mária Ďurišová, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, I. Komzáková ... další autoři
Rok: 2001, Ther. Drug. Monit.
článek v odborném periodiku

Modeling formation of metabolite M17 of cyclosporine A
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, I. Komzáková, Ladislav Dedík, Mária Ďurišová, Blanka Kořístková ... další autoři
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pharmacokinetic profile in children treated by isepamicin in intensive care unit
Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, René Hrdlička, Milan Grundmann
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pharmacokinetic profile in children treated by isepamicin in intensive care unit
Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, René Hrdlička, Milan Grundmann
Rok: 2001, Ther. Drug. Monit.
článek v odborném periodiku

Population pharmacokinetics of carbamazepine in patients with epilepsy
J. Chládek, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, J. Martínková
Rok: 2001, Acta Med.
článek v odborném periodiku

Porovnání výsledků farmakokinetické analýzy CyA stanovených metodou HPLC a specifickou RIA
Ilona Komzáková, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Kristian Šafarčík, Milan Grundmann
Rok: 2001, Čs. Fyziol.
článek v odborném periodiku

Preskripce antiastmatik v terénní praxi
Milan Grundmann, L. Dvořáček, Ivana Kacířová, H. Knedlíková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Preskripce antibiotik v terénní praxi
Milan Grundmann, L. Dvořáček, Ivana Kacířová, H. Knedlíková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Preskripce antiepileptik v terénní praxi
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, L. Dvořáček, H. Knedlíková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Problémy s podáváním léků ve stáří
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Ivana Kacířová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Problémy s podáváním léků ve stáří
Milan Grundmann
Rok: 2001
stať ve sborníku

Problémy s podáváním léků ve stáří - I. Farmakokinetika ve stáří.
Milan Grundmann
Rok: 2001, Interní Med.
článek v odborném periodiku

Problémy s podáváním léků ve stáří - II. Nažádoucí účinky léků.
Milan Grundmann
Rok: 2001, Interní Med.
článek v odborném periodiku

Problémy s podáváním léků ve stáří - III. Compliance.
Milan Grundmann
Rok: 2001, Interní Med.
článek v odborném periodiku

Renoprotektivní účinek Irbesartanu u diabetických pacientů - výsledky programu PRIME
Milan Grundmann
Rok: 2001
stať ve sborníku

Steady state pharmacokinetics of cyclosporine A in renal transplant patients
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, Kristian Šafarčík, I. Komzáková
Rok: 2001, Ther. Drug. Monit.
článek v odborném periodiku

Steady state Pharmacokinetics of cyclosporine A in renal Transplant patients
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, Kristian Šafarčík, I. Komzáková
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Studie ALLHAT a léčba hyperplazie prostaty
Milan Grundmann
Rok: 2001
stať ve sborníku

Terapeutické monitorování hladin antiepileptik ve stáří
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová, I. Komzáková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Terapeutické monitorování hladin digoxinu u starých pacientů
Milan Grundmann, Ivana Kacířová, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, I. Komzáková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Terapeutické monitorování hladin léků (TDM)
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Ilona Komzáková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Terapeutické monitorování hladin theofylinu ve stáří
Milan Grundmann, I. Komzáková, Blanka Kořístková, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová
Rok: 2001
stať ve sborníku

The Importance of drug metabolites in TDM
Milan Grundmann
Rok: 2001, Clin. Chem. Lab. Med.
článek v odborném periodiku

The influence of VPA co-medication on plasma level of CBZ during long-term treatment
Blanka Kořístková, U. Bergman, F. Sjöqvist, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The influence of VPA co-medication on plasma level of CBZ during long-term treatment
Blanka Kořístková, U. Bergman, F. Sjöqvist, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Rok: 2001, Pharmacol. Toxicol.
článek v odborném periodiku

Usefulness of specific and non-specific immunoanalytical methods for estimation of whole-blood levels of cyclosporine A in renal transplant patients
Kristian Šafarčík, V. Bartoš, Hana Brozmanová, A. Jegorov, Milan Grundmann
Rok: 2001, Clin. Chem. Lab. Med.
článek v odborném periodiku

VIII. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM), V. pracovní konference DURG, III. pracovní konference klinické farmakologie
Milan Grundmann
Rok: 2001
uspořádání konference, workshopu

Vliv klonazepamu na hladinu karbamazepinu u dětí při současné medikaci kyseliny valproové
Ivana Kacířová, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Rok: 2001, Čs. Fyziol.
článek v odborném periodiku

Vliv změn lékové formy na spotřebu kyseliny valproové na lůžkových odděleních
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Rok: 2001, Klin. farmak.farmac
článek v odborném periodiku

Vliv změny lékové formy na spotřebu a TDM kyseliny valproové
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Rok: 2001, Čs. Fyziol.
článek v odborném periodiku

Vliv změny lékové formy na spotřebu karbamazepinu na lůžkových odděleních
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Rok: 2001, Klinikcá farmakol. farmac. 14
článek v odborném periodiku

Consumption of antiepileptics in big hospital with application drug utilization 90% method
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Consumption of antiepiliptics in a large hospital with application drug utilisation 90% method
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Rok: 2000, B.J. Clin. Pharmacol
článek v odborném periodiku

Farmakokinetika v dětském věku I
Milan Grundmann
Rok: 2000, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Farmakokinetika v dětském věku II
Milan Grundmann
Rok: 2000, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Farmakokinetika v dětském věku II.
Milan Grundmann
Rok: 2000, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Farmakologické aspekty Ademetionu
Milan Grundmann
Rok: 2000
stať ve sborníku

High-performance liquid chromatographic method for therapeutic drug monitoring of cyclosporine A and its two metabolites in renal transplant patients
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, A. Jegorov
Rok: 2000, J. Chromatogr. B
článek v odborném periodiku

Influence on body weight of chronic treatment with valproic acid in mono and polytherapy
M. Zielinski, Milan Grundmann, Blanka Kořístková, K. Kmieciak-Kolada, B. Okopieň, A. Zielinskia, Z.S. Herman ... další autoři
Rok: 2000
stať ve sborníku

Interakce karbamazepinu a kyseliny valproové během dlouhodobé aplikace u dětských epileptiků
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Interakce léků s potravou
Milan Grundmann
Rok: 2000, Interní Med.
článek v odborném periodiku

Lamotrigine drug interactions with carbamazepine in adult epileptic patients with and without valproic comedication
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Rok: 2000, Br. J. Clin. Pharmacol.
článek v odborném periodiku

Lamotrigine drug interactions with carbamazepine in adult epileptic patients with and without valproic comedication
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lékové interakce digitalisových glykosidů
Milan Grundmann
Rok: 2000, Interní Med.
článek v odborném periodiku

Lékové interakce I.
Milan Grundmann
Rok: 2000, Interní Med.
článek v odborném periodiku

Lékové interakce II
Milan Grundmann
Rok: 2000, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

Lékové interakce III
Milan Grundmann
Rok: 2000, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

Lékové interakce-rozdělení, mechanismu, klinický význam
Milan Grundmann
Rok: 2000
stať ve sborníku

Léky a kojení
Milan Grundmann
Rok: 2000
stať ve sborníku

Lovastatin - od ovlivnění endoteliální dysfunkce po snížení výskytu KHS
Milan Grundmann
Rok: 2000
stať ve sborníku

Population pharmacokinetic/pharmacodynamic modelling in clinical pharmacology
J. Chládek, J. Martínková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, J. Grim ... další autoři
Rok: 2000, Acta Med.
článek v odborném periodiku

Problémy s podáváním léků v těhotenství
Milan Grundmann
Rok: 2000
stať ve sborníku

Spotřeba antiastmatik v okrese Hodonín v letech 1997-1999
Milan Grundmann, L. Dvořáček, H. Knedlíková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Spotřeba antibiotik u dětí v terénní praxi v okrese Hodonín v letech 1997-1999
H. Knedlíková, L. Dvořáček, Milan Grundmann, O. Němec
Rok: 2000
stať ve sborníku

Spotřeba antiepileptik u dětí v okrese Hodonín
L. Dvořáček, H. Knedlíková, Milan Grundmann
Rok: 2000
stať ve sborníku

Spotřeba antiepileptik u dětí v okrese Hodonín v letech 1997-99
L. Dvořáček, H. Knedlíková, Milan Grundmann
Rok: 2000
stať ve sborníku

TDM a lékové interakce antiepileptik
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, Ivana Kacířová
Rok: 2000
stať ve sborníku

TDM isepamicinu u dětí
Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, René Hrdlička, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Rok: 2000
stať ve sborníku

TDM of isepamicin in children
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, René Hrdlička
Rok: 2000, Br. J. Clin. Pharmacol.
článek v odborném periodiku

TDM of isepamicin in children
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, René Hrdlička
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

VII. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM), IV. pracovní konference DURG, II. pracovní konference klinické farmakologie
Milan Grundmann
Rok: 2000
uspořádání konference, workshopu

Vliv fenytoinu a karbamazepinu na hladinu primidonu a jeho metabolitů
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, K. Matějová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Významné lékové interakce kardiovaskulárních látek
Milan Grundmann
Rok: 2000, Medicína v praxi
článek v odborném periodiku

Změny farmakokinetiky v těhotenství a jejich klinický význam - I
Milan Grundmann
Rok: 2000, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

Změny farmakokinetiky v těhotenství a jejich klinický význam - II
Milan Grundmann
Rok: 2000, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

Analýza farmakoterpaie epilepsie v letech 1993-1998, význam TDM
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Carbamazepine population pharmacokinetics
J. Chládek, J. Martínková, B. Vlčková, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Rok: 1999, Acta med.
článek v odborném periodiku

Comparison of three methods for determination of cyclosporine-A and its metabolites for TDM in the group of renal transplant patients
Kristian Šafarčík, Hana Brozmanová, V. Bartoš, Milan Grundmann
Rok: 1999, Ther. Drug. Monit.
článek v odborném periodiku

Comparison of three methods for determination of cyclosporine-A and its metabolites for TDM in the group of renal transplant patients
Hana Brozmanová, V. Bartoš, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík
Rok: 1999, Ther Drug Monit
článek v odborném periodiku

Comparison of three methods for determination of cyclosporine-A and its metabolites for TDM in the group of renal transplant patients
Kristian Šafarčík, Hana Brozmanová, V. Bartoš, Milan Grundmann
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Compliance
Milan Grundmann
Rok: 1999, Klin. Farmakol. Farm.
článek v odborném periodiku

Hladiny cyklosporinu A a jeho metabolitů a výskyt hypertenze u pacientů po transplantaci srdce a ledvin
Milan Grundmann, M. Souček, L. Špinarová, M. Honka, Hana Brozmanová, J. Dědochová ... další autoři
Rok: 1999
stať ve sborníku

HPLC method of cyclosporine A and its two metabolites for TDM in patients
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, A. Jegorov
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

HPLC method of cyclosporine A and its two metabolits for TDM in patients
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, A. Jegorov
Rok: 1999, Ther. Drug. Monit.
článek v odborném periodiku

Interactions between carbamazepine and valproic acid during long-term administration in adults
Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Rok: 1999, Clin. Neurophysiol.
článek v odborném periodiku

Interactions between carbamazepine and valproic acid during long-term administration in adults
Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interactions between carbamazepine and valproic acid during long-term administration in children
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Rok: 1999, Clin. Neurophysiol.
článek v odborném periodiku

Interactions between carbamazepine and valproic acid during long-term administration in children
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Léčba hypertenze ve stáří
Milan Grundmann
Rok: 1999
stať ve sborníku

Lékové interakce sildenafilu - Viagra
Milan Grundmann
Rok: 1999, Klin. Farmakol. Farm.
článek v odborném periodiku

Možnosti terapeutického monitorování hladin cyklosporinu
Milan Grundmann
Rok: 1999
stať ve sborníku

Možnosti terapeutického monitorování hladin cyklosporinu
Milan Grundmann
Rok: 1999
stať ve sborníku

Pharmacokinetic examination of placental and small intestinal transport of cyclosporine and its metabolites
P. Pávek, Z. Fendrich, F. Štaud, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pharmacokinetic examination of placental and small intestinal transport of cyclosporine and its metabolites
P. Pávek, Z. Fendrich, F. Staud, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Rok: 1999
stať ve sborníku

Problémy s podáváním léků ve stáří
Milan Grundmann
Rok: 1999
stať ve sborníku

První zkušenosti s TDM isepamicinu
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, M. Kabina
Rok: 1999
stať ve sborníku

Spotřeba antiepileptik ve FNsP (KÚNZ) Ostrava v letech 1981-1997
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Rok: 1999
stať ve sborníku

Spotřeba antiepileptik ve FNsP Ostrava v letech 1981-1987
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Rok: 1999
stať ve sborníku

Stanovení cyklosporinu A a jeho dvou metabolitů metodou HPLC ve skupině renálně transplantovných pacientů
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, A. Jegorov, Kristian Šafarčík
Rok: 1999
stať ve sborníku

Stanovení koncentrací cyklosporinu A a jeho metabolitů u skupiny osob s transplantovanou ledvinou - posouzení tří analytických metod
Hana Brozmanová, V. Bartoš, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík
Rok: 1999
stať ve sborníku

Stanovení koncentrací cyklosporinu A a jeho metabolitů u skupiny osob s transplantovanou ledvinou - posouzení tří analytických metod
Kristian Šafarčík, Hana Brozmanová, V. Bartoš, Milan Grundmann
Rok: 1999
stať ve sborníku

The changes of metabolism of carbamazepine during co-medication with phenytoin and primidone
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, P. Bobčíková
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The changes of metabolism of carbamazepine during co-medication with phenytoin and primidone
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, P. Bobčíková
Rok: 1999, Ther. Drug. Monit.
článek v odborném periodiku

Trendy v TDM, poznatky z posledního světového sjezdu
Milan Grundmann
Rok: 1999
stať ve sborníku

VI. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM), III. pracovní konference DURG, I. pracovní konference klinické farmakologie
Milan Grundmann
Rok: 1999
uspořádání konference, workshopu

Vývoj klinické farmakologie ve zdravotnických zařízeních
Milan Grundmann
Rok: 1999
stať ve sborníku

Význam compliance v léčbě hypertenze
Milan Grundmann
Rok: 1999, Klin. Farmakol. Farm.
článek v odborném periodiku

Biologická dostupnost a bioekvivalence
Milan Grundmann
Rok: 1998
stať ve sborníku

Biologická dostupnost a bioekvivalnce
Milan Grundmann
Rok: 1998
stať ve sborníku

Cyklosporin A a hypertenze po transplantaci ledvin
Milan Grundmann, M. Honka, Hana Brozmanová, J. Dědochová, Kristian Šafarčík
Rok: 1998
stať ve sborníku

Cyklosporin a hypertenze po transplantaci ledvin
Milan Grundmann, M. Honka, Hana Brozmanová, J. Dědochová, Kristian Šafarčík
Rok: 1998
stať ve sborníku

Farmakoekonomika léčby hypertenze v ambulantní praxi
Milan Grundmann, B. Vlčková, Radmila Ličková, Hana Brozmanová
Rok: 1998, Čs. Fyziol.
článek v odborném periodiku

Jaká je optimální hodnota diastolického krevního tlaku?
Milan Grundmann
Rok: 1998, Zpav. klin. Farmakol. Farm.
článek v odborném periodiku

Klinická farmakologie antagonistů AT1 receptoru
Milan Grundmann
Rok: 1998
stať ve sborníku

Klinická farmakologie antagonistů AT1 receptoru
Milan Grundmann
Rok: 1998
stať ve sborníku

Klinicky významné lékové interakce statinů
Milan Grundmann
Rok: 1998
stať ve sborníku

Lékové interakce antiepileptik
J. Hromada, J. Bar, Milan Grundmann, B. Vlčková, Hana Brozmanová
Rok: 1998, Čs. slov. Neurolog. Neurochir.
článek v odborném periodiku

Možná rizika při léčbě hypertenze nifedipinem
Milan Grundmann, Radmila Ličková, B. Vlčková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Možná rizika při léčbě hypertenze nifedipinem
Milan Grundmann, Radmila Ličková, B. Vlčková
Rok: 1998, Čs. Fyziol.
článek v odborném periodiku

Nové poznatky o klinicky významných lékových interakcích statinů
Milan Grundmann
Rok: 1998
stať ve sborníku

Nové poznatky v léčbě hypertenze
Milan Grundmann
Rok: 1998
stať ve sborníku

Nové poznatky ve farmakoterapii hypertenze
Milan Grundmann
Rok: 1998
stať ve sborníku

Nové poznatky ve farmakoterapii hypertenze
Milan Grundmann
Rok: 1998
stať ve sborníku

Populační farmakokinetika karbamazepinu (KB)
J. Chládek, B. Vlčková, Hana Brozmanová, J. Martínková, Milan Grundmann
Rok: 1998, Čs. Fyziol.
článek v odborném periodiku

Prof. MUDr. Jaroslav Jezdinský, CSc. - 65 roků
Milan Grundmann
Rok: 1998, Klinická farmakologie
článek v odborném periodiku

Spotřeba kardiovaskulárních látek ve FNsP Ostrava v letech 1985-1995
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Rok: 1998
stať ve sborníku

Spotřeba kardiovaskulárních látek ve velké nemocnici v letech 1985-1995
B. Vlčková, Milan Grundmann
Rok: 1998
stať ve sborníku

Spotřeba kardiovaskulárních látek ve velké nemocnici v letech 1985-1995
B. Vlčková, Milan Grundmann
Rok: 1998, Čs. Fyziol.
článek v odborném periodiku

Stanovení cyklosporinu A a jeho metabolitů metodou HPLC a porovnání s metodou RIA
Hana Brozmanová, Kristian Šafarčík, A. Jegorov, R. Wasserburgerová, Milan Grundmann
Rok: 1998, Čs. Fyziol.
článek v odborném periodiku

Terapeutické monitorování hladin digoxinu
Milan Grundmann
Rok: 1998
stať ve sborníku

Tolerability of anticonvulsant drugs
M. Zielinski, Milan Grundmann, B. Vlčková, B. Okopieň, Anna Zielinska, Z. Herrman ... další autoři
Rok: 1998, Pol. J. Pharmacol.
článek v odborném periodiku

Tolerability of anticonvulsant drugs
M. Zielinski, Milan Grundmann, B. Vlčková, B. Okopieň, Anna Zielinska, Z. Herrman ... další autoři
Rok: 1998, Polish J. Pharmacology
článek v odborném periodiku

Tolerability of anticonvulsant drugs
M. Zielinski, Milan Grundmann, B. Vlčková, B. Okopieň, Anna Zielinska, Z. Herrman ... další autoři
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úloha antagonistů AT1 receptoru v léčbě srdečního selhání
Milan Grundmann
Rok: 1998
stať ve sborníku

V. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM), II. pracovní konference DURG
Milan Grundmann
Rok: 1998
uspořádání konference, workshopu

Vliv fenytoinu a karbamazepinu na hladinu primidonu a jeho metabolitů
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, P. Bobčíková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Vliv fenytoinu a primidonu na hladinu karbamazepinu a jeho metabolitů
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, P. Bobčíková
Rok: 1998, Čes. slov. Neurol. Neurochir.
článek v odborném periodiku

Vliv fenytoinu, primidonu a fenobarbitalu na hladinu karbamazepinu a jeho matebolitů
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, P. Bobčíková
Rok: 1998, Čes. slov. neurolog. neurochir
článek v odborném periodiku

Vliv fenytoinu, primidonu a fenobarbitalu na hladinu karbamazepinu a jeho metabolitů
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, P. Bobčíková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Vybraná kazuistika TDM digoxinu
Radmila Ličková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Význam compliance v terapii hypertenze
Milan Grundmann
Rok: 1998
stať ve sborníku

Vzájemné interakce antiepileptik a jejich vliv na koncentraci účinných metabolitů epoxy-karbamazepinu a PEMY
P. Bobčíková, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Rok: 1998, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Vzájemné interakce antiepileptik a jejich vliv na koncentraci účinných metabolitů epoxy-karbamazepinu a PEMY
P. Bobčíková, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Rok: 1998, Čs. Fyziol.
článek v odborném periodiku

20 let klinické farmakologie v Ostravě
Milan Grundmann
Rok: 1998, Zprav. klin. Farmakol. Farm.
článek v odborném periodiku

Antiasmatika - struktura spotřeby ve FNsP Ostrava
B. Vlčková, Milan Grundmann
Rok: 1997
stať ve sborníku

Antiastmatika - struktura spotřeby ve FNsP Ostrava
B. Vlčková, Milan Grundmann
Rok: 1997
stať ve sborníku

Blokátor kalciových kanálů typu T mibefradil v léčbě arteriální hypertenze
Milan Grundmann
Rok: 1997
stať ve sborníku

Dawkowanie i stezenie w surowicy karbamazepiny, kwasu walproinowego i fenotoiny u chorych na padaczke
M. Zielinski, Milan Grundmann, K. Kmieciak-Kolada, Anna Zielinska, B. Okopieň, Z.S. Herman ... další autoři
Rok: 1997
stať ve sborníku

Dawkowanie i steženie w surowicy karbamazepiny, kwasu walproinowego i fenytoiny u chorych na padaczke
M. Zielinski, Milan Grundmann, K. Kmieciak-Kolada, Anna Zielinska, B. Okopieň, Z.S. Herman ... další autoři
Rok: 1997
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dawkowanie i steženie w surowicy karbamazepiny, kwasu walproinowego i fenytoiny u chorych na padaczke
M. Zielinski, Milan Grundmann, K. Kmieciak-Kolada, Anna Zielinska, B. Okopieň, Z.S. Herman ... další autoři
Rok: 1997
stať ve sborníku

High-dose methotrexate for the treatment of acute lympdo-blastic leukemia in children (a pharmacokinetic study) in: Drug resistance in leukemia and Lymphoma II
Jaroslav Slaný, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, B. Blažek, J. Štěrba
Rok: 1997, Harwood Acad. Publishers
článek v odborném periodiku

High-dose methotrexate for the treatment of acute lympho-blasticleukemia in children (a pharmacokinetic study)
Jaroslav Slaný, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, B. Blažek, J. Štěrba
Rok: 1997, Drug Resistance in Leukemia and Lymphoma II. Harwood Acad. Publishers
článek v odborném periodiku

Hodnocení různých PL a využití metodiky DU 90%
Z. Kubica, Milan Grundmann, B. Vlčková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Hodnocení různých PL a využití metodiky DU 90%
Z. Kubica, Milan Grundmann, B. Vlčková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Kombinační terapie hypertenze
Milan Grundmann
Rok: 1997
stať ve sborníku

Proportion of nifedipine in calcium channel blocking agents croup-C08 as seen form the wholesale data and hospital or district prescription figures
Ladislav Stika, Václav Biba, Václav Fikr, Milan Grundmann
Rok: 1997, Praha
odborná kniha

Proportion of nifedipine in calcium channel blocking agents group - C08 as seen form the wholesale data and hospital or district prescription figures
L. Štika, V. Bíba, Václav Fikr, Milan Grundmann, L. Honzáková, Z. Kubica, F. Perlík, B. Vlčková ... další autoři
Rok: 1997
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proportion of nifedipine in calcium channel blocking agents group-C08 as seen form the wholesale data and hospital or district prescription figures
L. Štika, V. Bíba, Václav Fikr, Milan Grundmann, L. Honzáková, Z. Kubica, F. Perlík, B. Vlčková ... další autoři
Rok: 1997, Eur. J. Clin. Pharmacol
článek v odborném periodiku

Spolupráce farmaceutického průmyslu a klinických pracovišť
Milan Grundmann
Rok: 1997
stať ve sborníku

Srovnání nejuživanějších léků ve FNsP Ostrava v letech 1990 a 1995
B. Vlčková, Milan Grundmann
Rok: 1997
stať ve sborníku

Srovnání nejužívanějších léků ve FNsP Ostrava v letech 1990 a 1995
B. Vlčková, Milan Grundmann
Rok: 1997
stať ve sborníku

Stanovení cyklosporinu A a některých metabolitů metodou HPLC a porovnání s nespecifickou RIA metodou
Hana Brozmanová, A. Jegorov, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík
Rok: 1997
stať ve sborníku

Terapeutické monitorování hladin teofylinu ve FNsP Ostrava
Milan Grundmann, B. Vlčková, Radmila Ličková, Hana Brozmanová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Terapeutické monitorování hladin teofylinu ve FNsP Ostrava
Milan Grundmann, B. Vlčková, Radmila Ličková, Hana Brozmanová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Terapie hypertenze-význam sympatického nervového systému
Milan Grundmann
Rok: 1997
stať ve sborníku

Using DU 90% as quality indicator for drug utilisation in realtion to the Hospital Formularies: a Czech-Swedish comparison
Z. Kubica, F. Perlík, L. Štika, Milan Grundmann, B. Vlčková, B. Wettermark, U. Bergman ... další autoři
Rok: 1997, Eur. J. Clin. Pharmacol
článek v odborném periodiku

Using DU 90% as quality indicator for drug utilisation in relation to the Hospital Formularies: a Czech-Swedish comparison
Z. Kubica, F. Perlík, L. Štika, Milan Grundmann, B. Vlčková, B. Wettermark, U. Bergman ... další autoři
Rok: 1997
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Změny farmakoterapie hypertenze - farmakoekonomický přístup
Milan Grundmann, B. Vlčková, Radmila Ličková, M. Honka
Rok: 1997, Čs. Fyziol.
článek v odborném periodiku

Bioekvivalenční studie u léků s vyskokým first-pass metabolismem
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík
Rok: 1996
stať ve sborníku

Dawkowanie karbamazepiny i kwasu walproinowego u dzieci czeckich i polskich
M. Zielinski, Milan Grundmann, K. Kmieciak-Kolada
Rok: 1996
stať ve sborníku

Dawkowanie karbamazepiny i kwasu walproinowego u dzieci czeskich i polskich
M. Zielinski, Milan Grundmann, K. Kmieciak-Kolada
Rok: 1996
stať ve sborníku

Dawkowanie karbamazepiny i kwasu walproinowego u dzieci czeskich i polskich
M. Zielinski, Milan Grundmann, K. Kmieciak-Kolada
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Farmakoekonomicka léčby hypertenze v anbulantní praxi
Milan Grundmann, B. Vlčková, Radmila Ličková, M. Honka
Rok: 1996
stať ve sborníku

Pharmacokinetics of transplacental passage of valproic acid through the rat term placenta
Z. Fendrich, F. Štaud, M. Lázníček, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pharmacokinetics of transplacental passage of valproic acid through the rat term placenta
Z. Fendrich, František Štaud, M. Lázníček, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Rok: 1996
stať ve sborníku

Pharmacokinetics of transplacental passage of valproic acid through the rat term placenta
Z. Fendrich, F. Štaud, M. Lázníček, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Rok: 1996
stať ve sborníku

Sekundárně a primárně prevtnivní studie s pravastatinem
Milan Grundmann
Rok: 1996
stať ve sborníku

The changes of therapy of hypertension in outpatients - pharmacoeconomic impact
Milan Grundmann, B. Vlčková, Radmila Ličková, M. Honka
Rok: 1996
stať ve sborníku

Wplya politerapii na steženie fenytoiny w surowicy u chorych na padaczke
M. Zielinski, Milan Grundmann, K. Kmieciak-Kolada, Anna Zielinska, B. Okopieň, Z.S. Herman ... další autoři
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wplyw politerapii na stazenie karbamazepiny w surowicy u chorych na padaczke
Milan Grundmann, M. Zielinski
Rok: 1996
stať ve sborníku

Wplyw politerapii na stezenie fenytoiny w surowicy u chorych na padaczke
M. Zielinski, Milan Grundmann, K. Kmieciak-Kolada, A. Zielinskia, B. Okopieň, Z.S. Herman ... další autoři
Rok: 1996
stať ve sborníku

Wplyw politerapii na steženie karbamazepiny w surowicy u chorych na padaczke
Milan Grundmann, M. Zielinski
Rok: 1996
stať ve sborníku

Změny terapie hypertenze-farmakoekonomický přístup
Milan Grundmann, B. Vlčková, Radmila Ličková, M. Honka
Rok: 1996
stať ve sborníku

Antiepileptics and pregnancy
Milan Grundmann, Anna Zielinska
Rok: 1995
stať ve sborníku

Antiepileptics and pregnancy
Milan Grundmann, Anna Zielinska
Rok: 1995
stať ve sborníku

Antiepileptika v těhotenství
Milan Grundmann, Radmila Ličková, Hana Brozmanová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Comparison of epilepsi of children in Katowice and Ostrava
M. Zielinski, Milan Grundmann, K. Kmieciak-Kolada, Anna Zielinska
Rok: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

High-dose methotrexate for the treatment of acute lymphoblastic meukemie in children
Jaroslav Slaný, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, B. Blažek, J. Štěrba
Rok: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

HPLC method for analysis of a small amount of toxerutine in human plasma
Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Rok: 1995, Thef Drug Monit
článek v odborném periodiku

HPLC method for analysis of a small amount of troxerutine in human plasma
Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Rok: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podavanie davkovania kwasu valproinovego i carbamazepiny u děti polskich i czeskich
M. Zielinski, Anna Zielinska, K. Kmieciak-Kolada, Milan Grundmann
Rok: 1995
stať ve sborníku

Podavanie davkovania kwasu valproinovego i carbamazepiny u dětí polskich i czeskich
M. Zielinski, Anna Zielinska, K. Kmieciak-Kolada, Milan Grundmann
Rok: 1995
stať ve sborníku

TDM during epilepsi
Milan Grundmann, M. Zielinski
Rok: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

TDM of antiepileptics during and after pregnancy
Milan Grundmann, M. Zielinski, Radmila Ličková, Hana Brozmanová
Rok: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

TDM of antiepileptics during and after pregnancy
Milan Grundmann, M. Zielinski, Radmila Ličková, Hana Brozmanová
Rok: 1995
stať ve sborníku

TDM of antiepileptics during and after pregnancy. Abstracts IVst International Congress of TDM and Clinical Toxicology
Milan Grundmann, M. Zielinski, Radmila Ličková, Hana Brozmanová
Rok: 1995, Ther. Drug. Monit
článek v odborném periodiku

Terapeutické monitorování aminoglykosidových antibiotik na JIP FNsP Ostrava
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Radmila Ličková, M. Zielinski, David Doležil, Z. Höring ... další autoři
Rok: 1995
stať ve sborníku

Antiepileptika v těhotenství
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, M. Zielinski, Radmila Ličková
Rok: 1994
stať ve sborníku

Bioequivalence of drugs
Milan Grundmann, A. Lenardič, Hana Brozmanová, Z. Kopitar
Rok: 1994, Can. J. Physiol. Pharmacol
článek v odborném periodiku

HPLC method for analysis a small amount of troxerutine in human plasma
Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Rok: 1994, Therapeutic Drug Monitoring
článek v odborném periodiku

Léčba ALL u dětí s vysokodávkovaným metotrexátem
Jaroslav Slaný, Milan Grundmann
Rok: 1994, Čs. pediatrie
článek v odborném periodiku

Léčba ALL u dětí vysokodávkovaným metotrexátem
Jaroslav Slaný, Milan Grundmann
Rok: 1994, Česko - slovenská pediatrie
článek v odborném periodiku

Methotrexat v léčbě akutní lymfoblastické leukemie u dětí
Jaroslav Slaný, Milan Grundmann
Rok: 1994, Čs. pediatrie
článek v odborném periodiku

TDM of antiepileptics during and after pregnancy
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Radmila Ličková
Rok: 1994, Terapeutic Drug Monitoring
článek v odborném periodiku

Terapeutické monitorování hladin liečiv dnes a zajtra
Milan Grundmann
Rok: 1994
stať ve sborníku

Terapeutické monitorovanie hladin liečiv dnes a zajtra
Milan Grundmann
Rok: 1994
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Účinek bopindololu u pacientů s esenciální hypertenzí. Kasuální 24-hodi. monitorování krevního tlaku a neinvazivní sledování hemodynamických parametrů
Milan Grundmann, Jindřich Šajnar, Radmila Ličková, D. Dušíková
Rok: 1994
stať ve sborníku

Bioekvivalence pro-drug látek
Milan Grundmann
Rok: 1993
stať ve sborníku

Comparative evaluation of the biovailability of two preparation of co-trimexazole
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Radmila Lišková
Rok: 1993
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Comparative evaluation of the biovailability of two preparation oficinnarozine
Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Rok: 1993
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Comparative evaluation of the biovaliability of two preparation of DH-ergotomine
Milan Grundmann, Karel Šafarčík, Radmila Lišková
Rok: 1993
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Comparative evaluation of the biovaliability of two preparation of DH-ergotomine
Milan Grundmann, Karel Šafarčík, Radmila Lišková
Rok: 1993
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Léčba u dětí vysokodávkovaným methotrexatem
Jaroslav Slaný, Milan Grundmann
Rok: 1993, Česko - slovenská pediatrie
článek v odborném periodiku

Metazosin v léčbě hypertenze
Milan Grundmann, Radmila Lišková
Rok: 1993
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Výuka klinické farmakologie
Milan Grundmann
Rok: 1993
stať ve sborníku

Farmakokinetika a biologická dostupnost teofylinu v některých tuzemských preparátech
P. Walder, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Radmila Ličková
Rok: 1991
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Farmakokinetika DH-ergotoxinu po podání ergoloidu LC Galena ve třech mírných dávkách zdravým dobrovolníkům
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Rok: 1991
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K možnostem terapeutického monitorování benzodiazepinů
Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Rok: 1991
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nové poznatky z farmakokinetiky a farmakodynamiky DH-ergotoxinu
Milan Grundmann
Rok: 1991
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Rozbor spotřeby antihypertenziv na lůžkových odděleních KNsP Ostrava v letech 1980-1990
L. Závodná, Milan Grundmann, M. Kabina
Rok: 1991
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Srovnání biologické dostupnosti čs. perorálních přípravků teofylinu z hladin v séru
K. Neuwirt, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Radmila Ličková
Rok: 1991
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Srovnání biologické dostupnosti čs. perorálních přípravků teofylinu z hladin ve slinách
M. Kabina, Milan Grundmann, Radmila Ličková, Hana Brozmanová
Rok: 1991
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Účinnost a snášenlivost bopindololu (Sandonorm Sandoz) při dlouhodobém podávání u hypertoniků
Radmila Ličková, Milan Grundmann
Rok: 1991
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Farmakokinetika DH-ergotoxinu u starých lidí při opakovaném podání
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, M. Čech, Radmila Ličková
Rok: 1990, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Korelace hladin teofylinu v séru a ve slinách
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, J. Bednářová
Rok: 1990, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Farmakokinetika tří různých dávek DH-ergokristinu u zdravých dobrovolníků
Radmila Ličková, Milan Grundmann, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík
Rok: 1989, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Metipamide - a new indapamide-like antihypertensive drug.
Milan Grundmann, O. Mayer, Radmila Ličková
Rok: 1989
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pharmacokinetics and pharmacodynamics of three different doses of DH-ergotoxine in healthy volunteers
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, R. Dvořáčková
Rok: 1989
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pharmacokinetics and pharmacodynamics of three different doses of DH-ergotoxine in healthy volunteers
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, R. Dvořáčková
Rok: 1989
stať ve sborníku

Použití Trimepranolu Spofa u nespolupracujících stomatologických pacientů
Janka Grundmannová, Milan Grundmann
Rok: 1989, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Preskripce analgetik - antipyretik v ambulancích KNsP Ostrava
M. Kabina, Milan Grundmann, L. Závodná
Rok: 1989, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Rozbor ambulantní preskripce výpočetní technikou
M. Kabina, Milan Grundmann, J. Kaspříková
Rok: 1989, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Spotřeba analgetik - antipyretik v průběhu 10-ti let na lůžkových odděleních KNsP Ostrava
L. Závodná, Milan Grundmann, M. Kabina
Rok: 1989, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Srovnání antihypertenzního účinku Trimepranolu retard VÚFB tabl. a Trimepranolem Spofa tabl.
Radmila Ličková, Milan Grundmann
Rok: 1989, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Srovnání účinku Trimepranolu retard VÚFB tabl. s Trimepranolem Spofa tabl. na zátěžovou ergometrii u hypertoniků
D. Dušíková, Milan Grundmann, Radmila Ličková, Jindřich Šajnar
Rok: 1989, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

The pharmacokinetics and pharmacodynamics of dihydroergotoxine in long-term administration to aged patients
Milan Grundmann, Q. Kümpel, K. Staněk, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, M. Čech ... další autoři
Rok: 1989
stať ve sborníku

Vliv jednorázového podání Bromocryptinu VÚFB a Paclodelu Sandez na hladinu prolaktinu u zdravých dobrovolníků
K. Čech, Milan Grundmann, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík
Rok: 1989, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Vliv Labetalolu na spiroergometrické vyšetření u hypertoniků
Milan Grundmann
Rok: 1989, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Vliv metoprololu na ergometrické vyšetření u hypertoniků
Radmila Ličková, D. Dušíková, Milan Grundmann
Rok: 1989
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv tří různých dávek DH-ergotoxinu na zornici zdravých dobrovolníků
K. Neuwirt, Milan Grundmann, M. Kabina, Kristian Šafarčík
Rok: 1989, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Farmakokinetika tří různých dávek DH-ergokristinu u zdravých dobrovolníků
Radmila Ličková, Milan Grundmann, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík
Rok: 1988
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozbor ambulantní preskripce výpočetní technikou
M. Kabina, Milan Grundmann, J. Kaspříková
Rok: 1988
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Srovnání hladin fenytoinu v séru epileptiků metodami RIA a plynovou chromatografií
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, J. Bednářová
Rok: 1988
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Srovnání hladin fenytoinu v séru epileptiků metodami RIA a plynovou chromatografií
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, J. Bednářová
Rok: 1988, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Vliv jednorázového podání Bromocryptinu VÚFB a Paclodelu Sandez na hladinu prolaktinu u zdravých dobrovolníků
K. Čech, Milan Grundmann, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík
Rok: 1988
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv labetalolu na spiroergometrické vyšetření hypertoniků
Milan Grundmann
Rok: 1988
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv metoprololu na spiroergometrické vyšetření u hypertoniků
Jindřich Šajnar, Milan Grundmann, Radmila Ličková, D. Dušíková
Rok: 1988, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Vliv metoprololu na spiroergometrické vyšetření u hypertoniků
Jindřich Šajnar, Milan Grundmann, Radmila Ličková, D. Dušíková
Rok: 1988
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv na spiroergometrické vyšetření u hypertroniků
Milan Grundmann
Rok: 1988
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv tří různých dávek DH-ergotoxinu na zornici zdravých dobrovolníků
K. Neuwirt, Milan Grundmann, M. Kabina, Kristian Šafarčík
Rok: 1988
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hladiny teofyolinu u astmatických pacientů
Milan Grundmann, Milan Chmelík, Hana Brozmanová, R. Dvořáčková
Rok: 1987, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Metoprolol in hypertension, angina pectoris and arrggythmias
O. Votroubková, J. Bitter, F. Boudík, Z. Cícha, Milan Grundmann
Rok: 1987
stať ve sborníku

Bioavailability of different doses of orally administered DH-ergotoxine to healthy volunteers
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, T. Lerchová
Rok: 1986
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bioavailability of different doses of orally administered DH-ergotoxine to healthy volunteers
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, T. Lerchová
Rok: 1986
stať ve sborníku

Biologická dostupnost a farmakokinetika nových čs. preparátů DH-ergotoxinu
M. Čech, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Rok: 1986, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Farmakokinetika a farmakodynamika vysokých dávek DH-ergotoxinu u zdravých dobrovolníků
R. Kuchejdová, Milan Grundmann, T. Lerchová, K. Neuwirt
Rok: 1986, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Pharmacokinetics and bioavailability of various orally administered formulations of DH-ergotoxine
Milan Grundmann, M. Čech, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Rok: 1986
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pharmacokinetics and bioavailabitity of various orally administered formulations of DH-ergotoxine
Milan Grundmann, M. Čech, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Rok: 1986
stať ve sborníku

Pharmacokinetics and pharmacodynamics of DH-ergotoxine in high doses
Milan Grundmann, R. Kuchejdová, T. Lerchová, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík
Rok: 1986
stať ve sborníku

Pharmacokinetics and pharmacodynamics of DH-ergotoxine in high doses
Milan Grundmann, R. Kuchejdová, T. Lerchová, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík
Rok: 1986
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spotřeba antibiotik v KNsP Ostrava v letech 1980-1985
T. Rovanová, Milan Grundmann, T. Ambrozová
Rok: 1986, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Srovnání biologické dostupnosti Secatoxinu tabl. Spofa a Hyderginu forte tabl. Sandoz
T. Lerchová, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Rok: 1986, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Bilogická dostupnost čtyř zahraničních preparátů DH-ergotoxinu
Kristian Šafarčík, Milan Grundmann, K. Neuwirt, M. Čech
Rok: 1985
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Biologická dostupnost čs. preparátu DH-ergotaminu Spofa
M. Čech, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Rok: 1985
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Farmakokinetika a biologická dostupnost čtyř zahraničních perorálních preparátů DH-ergotoxinu
T. Lerchová, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Rok: 1985, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Farmakokinetika DH-ergotaminu po jednorázovém podání i.v. zdravým dobrovolníkům
Milan Grundmann, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík, M. Čech
Rok: 1985
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Farmakokinetika DH-ergotoxinu po perorálním podání zdravým dobrovolníkům
L. Závodná, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Rok: 1985, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Farmakokinetika DH-ergotoxinu u zdravých dobrovolníků po i.v. podání
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, M. Čech
Rok: 1985, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Predikce hladin fenytoinu při terapeutickém monitorování u epileptiků
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, J. Bednářová, Miloš Grundmann
Rok: 1985
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv sledování preskripce na žádanky v nemocnici na spotřebu některých lékových skupin
T. Rovanová, Milan Grundmann, L. Závodná
Rok: 1985
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výpočty farmakokinetických parametrů na minipočítači SMEP
K. Neuwirt, Milan Grundmann
Rok: 1985, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Farmakokinetika a biologická dostupnost čs. perorálních přípravků ve srovnání s Hydergienem Special Sandoz
M. Čech, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Rok: 1984, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Farmakokinetika DH-ergokristinu u zdryvých dobrovolníků
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, I. Janků, M. Čech
Rok: 1983
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pharmacokinetics of DH-ergocristine in healthy volunteers
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, I. Janků, M. Čech
Rok: 1983
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

RIA metoda stanovení námelových alkaloidů
Kristian Šafarčík, Milan Grundmann
Rok: 1983
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozbor spotřeby léků podle žádanek na lůžkových odděleních KNsP Ostrava
T. Lerchová, Milan Grundmann, L. Závodná
Rok: 1983
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozbory terapie na lůžkových odděleních KNsP Ostrava
L. Závodná, Milan Grundmann, T. Lerchová
Rok: 1983
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hladina digoxinu a digitálisová intoxikace
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Jaroslav Šimíček
Rok: 1982, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Hladiny digoxinu v séru hospitalizovaných pacientů interního oddělení
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík
Rok: 1982, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Interakce kardiotonik
Milan Grundmann
Rok: 1982
stať ve sborníku

Nifedipine in hypertension
Milan Grundmann
Rok: 1982
stať ve sborníku

Tissue distribution of chloroquine and hydroxychloroquine in rats
Milan Grundmann, D. Říhová, D. Lukášová, P. Vrublovský
Rok: 1982, Acta Univ., Fac. Med.
článek v odborném periodiku

Intoxikace kardiotoniky
Milan Grundmann
Rok: 1981
stať ve sborníku

Labetol v léčbě hypertenze
Milan Grundmann
Rok: 1981, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Labetalol in hypertension
Milan Grundmann, Jaroslav Šimíček, Zdeněk Tesař, E. Flanderková
Rok: 1980
stať ve sborníku

Labetalol in hypertension
Milan Grundmann, Jaroslav Šimíček, Zdeněk Tesař, E. Flanderková
Rok: 1980
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poškození stálých dětských zubů tetracykliny
Milan Grundmann, M. Saverová, E. Sedláčková
Rok: 1980, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Racionální podklady pro léčbu esenciální hypertenze betalytiky
Milan Grundmann
Rok: 1979
stať ve sborníku

Srovnání tkáňové distribuce chlorochinu a hydroxychlorochinu u krys
Milan Grundmann, D. Říhová, D. Lukášová, P. Vrublovský
Rok: 1979, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Tetracyclines and children s teeth. A retrospective study
Milan Grundmann, M. Saverová, E. Sedláčková
Rok: 1979
stať ve sborníku

Farmakologie antirevmatik ze skupiny antimalarik
Milan Grundmann
Rok: 1978, Farmakoterapické zprávy Spofa
článek v odborném periodiku

Vliv thiaminu na tkáňovou distribuci chlorochinu u krys
Milan Grundmann, P. Vrublovský, V. Blaha
Rok: 1978, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Effects of chloroquine on the adrenocortical function. III. Sex differences in concentrations of cholesterol and ascorbic acid in the suprarenal gland after a single administration of chloroquine in the rat
Milan Grundmann
Rok: 1977, Arzneim.-Forsch. (Drug Res.)
článek v odborném periodiku

High-dose methotrexate for the treatment of acute lympho-blastic leukemia in children (a pharmacokinetic study) in: Drug Resistance in Leukemia and Lymphoma II
Jaroslav Slaný, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, B. Blažek, J. Štěrba
Rok: 1977, Harwood Acad. Publishers
článek v odborném periodiku

Interakce některých 4-aminochinolinových derivátů s chinokainem
B. Žeravová, Milan Grundmann
Rok: 1977, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Poznámky k farmakoterapii u rizikových těhotenství na základě rozboru preskripčních karet
J. Lenfeld, M. Kroutil, Jaroslav Jezdínský, Milan Grundmann
Rok: 1977
stať ve sborníku

Tissue distribution of chloroquine in quinea-pigs
Milan Grundmann, P. Vrublovský
Rok: 1977, Acta Univ. Olomouc, Fac. med.
článek v odborném periodiku

Vliv thiaminu na tkáňovou ditribuci chlorochinu u krys
Milan Grundmann, P. Vrublovský, V. Blaha
Rok: 1977
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Effects of chloroquine on the adrenocortical function. II. Histological, histochemical and biochemical changes in suprarenal gland of rats
Milan Grundmann, A. Bayer
Rok: 1976, Arzneim.-Forsch. (Drug Res.)
článek v odborném periodiku

Effects of chloroquine on the adrenocortical function (Review)
Milan Grundmann
Rok: 1976, Acta Univ. Olomouc, Fac. med.
článek v odborném periodiku

Interakce některých 4-aminochinolinových derivátů s prokainem
B. Žeravová, Milan Grundmann
Rok: 1976, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Vliv thiaminu na experimentální myopatii vyvolanou chlorochinem u krys
Milan Grundmann, V. Blaha, P. Vrublovský, I. Mikulíková
Rok: 1976, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Lokálně anestetický účinek některých 4-aminochinolinových derivátů u zvířat a lidí
Milan Grundmann, B. Žeravová, M. Canibal, V. Jorda
Rok: 1975, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Action of hydroxychloroquine on m. masseter preparation in rats
Milan Grundmann, M. Herberová
Rok: 1974, Arzneim.-Forsch. (Drug Res.)
článek v odborném periodiku

Lokálně anestetický účinek hydroxychlorochinu
B. Žeravová, Milan Grundmann
Rok: 1974, Čs. fyziol
článek v odborném periodiku

Lokáoně anestetický účinek některých 4-aminochinolinových derivátů u zvířat a lidí
Milan Grundmann, B. Žeravová, M. Canibal, V. Jorda
Rok: 1974
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dependence of chloroquine myopathy incidence on the dose, dosage and sex in the rat
Milan Grundmann, P. Vrublovský, V. Blaha, I. Mikulíková
Rok: 1973
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Effects of chloroquine on the adrenocortical function. I. Concentration of chloroquine and morphological changes in the suprarenal gland of rats on long-term administration of chloroquine
Milan Grundmann, A. Bayer, P. Vrublovský, I. Mikulíková
Rok: 1973, Z. Rheumaforchg.
článek v odborném periodiku

Rozdíly ve vývoji experimentální chlorochinové myopathie v různých svalech krysích samic a samců. I. koncentrace chlorochinu a glykogenu
Milan Grundmann, P. Vrublovský, I. Mikulíková
Rok: 1973, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

A comparison of hydroxychloroquine and chloroquine effects on masseter preparation in rats
Milan Grundmann, M. Herberová
Rok: 1972, Acta Univ. Olomouc, Fac. Med.
článek v odborném periodiku

Differences in the development of experimental chloquine myopathy in various muscles of male and female rats
Milan Grundmann, V. Blaha, P. Vrublovský, I. Mikulíková
Rok: 1972
stať ve sborníku

Differences in the development of experimental chloroquine myopathy in various muscles of male and female rats
Milan Grundmann, V. Blaha, P. Vrublovský, I. Mikulíková
Rok: 1972
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Differences in the development of experimental chloroquine myopathy in various muscles of male and female rats
Milan Grundmann, V. Blaha, P. Vrublovský, I. Mikulíková
Rok: 1972
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Differences in the development of experimental chloroquine myopathy in various muscles of male and female rats
Milan Grundmann, V. Blaha, P. Vrublovský, I. Mikulíková
Rok: 1972
stať ve sborníku

Effect of some pyrazolone derivatives upon the neuromuscular transmision
Milan Grundmann, J. Lenfeld
Rok: 1972, Acta Univ. Olomouc, Fac. med.
článek v odborném periodiku

Rozdíly ve vývoji experimentální chlorochinové myopathie u krysích samců a samic
Milan Grundmann, P. Vrublovský, I. Mikulíková
Rok: 1972
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tissue distribution and urinary excretion of chloroquile in rats
Milan Grundmann, P. Vrublovský, V. Demková, I. Mikulíková, E. Pěgřimová
Rok: 1972, Arzneim.-Forsch. (Drug Res.)
článek v odborném periodiku

Tissue distribution of chloroquine in rats in the course of long-term application
Milan Grundmann, I. Mikulíková, P. Vrublovský
Rok: 1972, Arch. Int. Pharmacodyn.
článek v odborném periodiku

Tkáňová distribuce chlorochinu u krys v průběhu dlouhodobé aplikace
Milan Grundmann, I. Mikulíková, P. Vrublovský
Rok: 1972, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Tkáňová distribuce chlorochinu u krys v průběhu dlouhodobé aplikace
Milan Grundmann, I. Mikulíková, P. Vrublovský
Rok: 1972, Čas. Lék. čes.
článek v odborném periodiku

Význam poměru laktát - pyruvát u experimentálního poškození jater u krys
V. Pelikán, P. Vrublovský, V. Seidlová, Milan Grundmann
Rok: 1972
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The influence of long-term administration of chloroquine on the weight or rat s. suprarenal gland
Milan Grundmann
Rok: 1971, Acta Univ. Olomouc, Fac. med.
článek v odborném periodiku

The relation of chloroquine to the adrenocortical function
Milan Grundmann, A. Bayer
Rok: 1971
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The relation of chloroquine to the adrenocortical function
Milan Grundmann, A. Bayer
Rok: 1971
stať ve sborníku

Tissue distribution of subcutaneously administered chloroquine in the rat
Milan Grundmann, I. Mikulíková, P. Vrublovský
Rok: 1971, Arzneim.-Forsch. (Drug Res.)
článek v odborném periodiku

Vliv chlorochinu na krysí nadledvinku. Morfologické změny
A. Bayer, Milan Grundmann
Rok: 1971, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Vliv chlorochiu na krysí nadledvinku. Biochemické změny
Milan Grundmann
Rok: 1971, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Action of hydroxychloroquine on the skeletal muscle in vitro
Milan Grundmann, M. Herberová
Rok: 1970, Experientia
článek v odborném periodiku

Action of chloroquine on the skeletal muscle. I. Effect upon the neuromuscular transmission
Milan Grundmann, J. Lenfeld
Rok: 1970, Acta Univ. Olomouc, Fac. med.
článek v odborném periodiku

Tissue distribution of chlotoquine in the rabbit
Milan Grundmann, P. Vrublovský, I. Mikulíková
Rok: 1970, Arch. Int. Pharmacodyn.
článek v odborném periodiku

Vliv dlouhodobého podávání chlorochinu na krysí nadledvinku
Milan Grundmann, P. Vrublovský, I. Mikulíková
Rok: 1970, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Vliv chlorochinu na krysí nadledvinku
A. Bayer, Milan Grundmann
Rok: 1970
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv chlorochinu na krysí nadledvinku. II. biochemické změny
Milan Grundmann
Rok: 1970
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Experimental myopathy induced by chloroquine in the rabbits and rats
Milan Grundmann, V. Blaha, P. Vrublovský, I. Mikulíková
Rok: 1969
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Experimental myopathy induced by chloroquine in the rabbits and rats
Milan Grundmann, V. Blaha, P. Vrublovský, I. Mikulíková
Rok: 1969
stať ve sborníku

Experimentální myopathie vyvolaná chlorochinem u králíků a krys
Milan Grundmann, V. Blaha, P. Vrublovský
Rok: 1969, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Tissue distribution and urinary excretion of chloroquine in rats
Milan Grundmann, P. Vrublovský, V. Demková, I. Mikulíková, E. Pěgřimová
Rok: 1969
stať ve sborníku

Tissue Distribution and Urinary Excretion of Chloroquine in Rats
Milan Grundmann, P. Vrublovský, V. Demková, I. Mikulíková
Rok: 1969
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tkáňová distribuce a vylučování chlorochinu močí u krys
Milan Grundmann, P. Vrublovský, V. Demková, I. Mikulíková, E. Pěgřimová
Rok: 1969, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

K farmakologii mekambrinu
M. Kroutil, Milan Grundmann, J. Marek, J. Lenfeld, V. Jezdínská, V. Preiniger ... další autoři
Rok: 1968, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

K farmakologii mekambrinu
M. Kroutil, Milan Grundmann, J. Marek, J. Lenfeld, Jaroslav Jezdínský, V. Preiniger ... další autoři
Rok: 1967
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv chlorochinu na histologický obraz kosterního svalu krysí končetiny postižené nocicepčním podrážděnín
Milan Grundmann, V. Blaha
Rok: 1967, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Vliv chloroninu na metabolické změny krysího kosterního svalu u některých experimentálních atrofií
Milan Grundmann, J. Lenfeld
Rok: 1967, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

K účinku některých antirevmatik na nervosvalový preparát
Milan Grundmann, J. Lenfeld
Rok: 1966, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Vliv fenylbutazonu a ketofenylbutazonu na metabolické změny kosterního svalu krysí končetiny, postižené zánětem
Milan Grundmann
Rok: 1966, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Příspěvek k objasnění antagonismu u některých antirevmatik vůči účinku neostigminu na m. masseter u krys
Milan Grundmann, J. Lenfeld
Rok: 1965, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Metodika hodnocení protizánětlivé účinnosti kortikoidů
Jaroslav Jezdínský, M. Kroutil, Milan Grundmann
Rok: 1964, Farmakoterap. zprávy Spofa
článek v odborném periodiku

K mechanismu inhibice zánětlivých otoků kofeinem a ohledem na serotonin
J. Lenfeld, O. Sládková, Milan Grundmann
Rok: 1963, Čas. lék. čes.
článek v odborném periodiku

Účinek antirevmatik Ketazonu a chlorochinu na kosterní svaly tonizované neostigminem
Milan Grundmann, O. Sládková, J. Lenfeld
Rok: 1962, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

K mechanismu inhibice zánětlivých otoků kofeinem s ohledem na serotonin
J. Lenfeld, O. Sládková, Milan Grundmann
Rok: 1960, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku

Fenotypizace karbamazepinu
Milan Grundmann, J. Ďuricová, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, I. Kacířová, Ilona Komzáková ... další autoři
Rok: , Folia Phoenix
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
EFARMClinical Pharmacology - internship
KONHOKonzultační hodiny
NEURKOborová zkouška z klinických neurověd
NEURPOborová zkouška z klinických neurověd
SDZPKStátní doktorská zkouška
SDZPPStátní doktorská zkouška
2KLFAKlinická farmakologie
4FALRFarmakologie
FALRFFarmakologie-rehabilitace, fyzioterapie
FARMNKlinická farmakologie - Neurofarmakologi
FARNKZáklady farmakologie
FARNTZáklady farmakologie
FARPNKlinická farmakologie - Neurofarmakologi
FARVMFarmakologie
FA1LFFarmakologie I.
FA2LFFarmakologie II.
FLIKFarmakologie v intenzivní péči
GFGKKlinická farmakologie v geriatrii
GFGPKlinická farmakologie v geriatrii
KF1LFKlinická farmakologie I.
KF2LFKlinická farmakologie II.
KLFAKlinická farmakologie
KLFKSKlinická farmakologie
KLFVPKlinická farmakologie
KLFZKZáklady farmakologie
KLFZZZáklady farmakologie
YF1LFPharmacology I.
YF2LFPharmacology II.
YK1LFClinical pharmacology I.
YK2LFClinical pharmacology II.
0IFGKKlinická farmakologie v geriatrii
0IFGPKlinická farmakologie v geriatrii
0IFIKFarmakologie v intenzivní péči
0IFKSKlinická farmakologie
0IFNKZáklady farmakologie
0IFNTZáklady farmakologie
0IFRAZáklady farmakologie
0IFRFFarmakologie
0IFRMKlinická farmakologie
0IFSKKlinická farmakologie ve stáří
0IFVPKlinická farmakologie
0IFZKZáklady farmakologie
0IFZZZáklady farmakologie
0I3ZKZáklady farmakologie
3ZKLFZáklady farmakologie
30FZKZáklady farmakologie
4IFNKZáklady farmakologie
4NKFAZáklady farmakologie
9F1LFFarmakologie I.
9F2LFFarmakologie II.
9K1LFKlinická farmakologie I.
9K2LFKlinická farmakologie II.
O3KLFKlinická farmakologie
V3FKSKlinická farmakologie


AutorNázev práceTypRok
Krásný MartinRehabilitační účinek golfu u pacientů po cévní mozkové příhodědiplomová 2016 


Hypertenze u pacientů po transplantaci ledvin léčených cyklosporinem A, možnosti jejího ovlivnění a predikce rizika
Hlavní řešitelprof. MUDr. Milan Grundmann, CSc.
Období2/2011 - 10/2012
PoskytovatelDěkanát LF, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub