Výchova vědeckých pracovníků a studentů doktorského studijního programu

1) Výchova studentů doktorského studijního programu:

JménoDatum obhajobyNázev práceTyp studiaŠkolitel
Mgr. Patrik Matlákstudující LF OUVývoj metod pro stanovení koncentrací biologických léčiv používaných při léčbě roztroušené sklerózy pomocí kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí.prezenčníprof. MUDr. Milan Grundmann, CSc.
Mgr. Veronika Pešákovástudující LF OU Vývoj metod pro stanovení koncentrací léčiv v séru metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií.kombinovanéRNDr. Hana Brozmanová, CSc.
MUDr. Zuzana Kušnírikovástudující LF OUVýznam TDM v klinické praxi léčby roztroušené sklerózy.kombinovanédoc. MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.
PharmDr. Erika Hrudíkovástudující LF OlomoucFarmakokinetika antiarytmik.kombinovanédoc. MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.
PharmDr. Petra Halvová, Ph.D.25.8.2015 LF OlomoucTerapeutické monitorování léčiv v klinické praxi a výzkumu. Nové možnosti TDM cyklosporinu A a jeho metabolitů po transplantaci ledvin.kombinovanéprof. MUDr. Milan Grundmann, CSc.
RNDr. Romana Uřinovská, Ph.D.14.6.2013 LF OlomoucTDM psychofarmak. Vývoj metody na stanovení vybrané skupiny psychofamak.prezenčníprof. MUDr. Milan Grundmann, CSc.
PharmDr. Jana Ďuricová, Ph.D.15.12.2011 LF OlomoucTerapeutické monitorování léčiv v klinické praxi a výzkumu.prezenčníprof. MUDr. Milan Grundmann, CSc.
MUDr. David Suchý, PhD.5.11.2010 LF OlomoucTDM cyklosporinu u revmatologických pacientůkombinovanéprof. MUDr. Milan Grundmann, CSc.
MUDr. Ivana Kacířová, PhD.5.11.2010 LF OlomoucMetabolismus léčiv zaměřený na změny farmakokinetiky v těhotenství.kombinovanéprof. MUDr. Milan Grundmann, CSc.
RNDr. Lucie Budáková, Ph.D.29.1.2008 LF OlomoucVývoj nových elektromigračních metod pro vybraná antiepileptika a jejich porovnání s chromatografickými metodami.prezenčníprof. MUDr. Milan Grundmann, CSc.
Mgr. Ilona Peřinová, Ph.D.19.6.2002 LF OlomoucPříspěvek k optimalizaci terapeutického monitorování cyklosporinu A.prezenčníprof. MUDr. Milan Grundmann, CSc.
RNDr. Kristián Šafarčík, Ph.D.12.6.2001 LF OlomoucVýběr optimální metody stanovení pro TDM cyklosporinu A.kombinovanéprof. MUDr. Milan Grundmann, CSc.
PharmDr. Blanka Kořístková, Ph.D.12.6.2001 LF OlomoucAnalýza dlouhodobé preskripce antiepileptik. Význam TDM.prezenčníprof. MUDr. Milan Grundmann, CSc.

2) Výchova studentů v pregraduálním studiu k vědecké práci:

Publikace

 1. Schön K, Koristkova B, Kacirova I, Brozmanova H, Grundmann M. Comparison of Mw \ Pharm 3.30 and Mw \ Pharm ++, a Windows version of pharmacokinetic software for PK/PD monitoring of vancomycin. Part 1: A-posteriori modelling. Computer Methods and Programs in Biomedicine 214 (2022) 106552.
 2. Porubän T, Kořístková B, Grundmann M, Kacířová I. Comparison of DOS and Windows version of the MwPharm – a pharmacokinetic software for PK/PD monitoring of digoxin. Klin Farmakol Farm 2020; 34(4): 152–157.

Přednášky

19th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology, September 19-22, 2021, Rome, Italy:

 1. Schön K, Koristkova B, Kacirova I, Brozmanova H, Grundmann M. Comparison of Mw\Pharm 3.30 and Mw\Pharm ++, a Windows version of pharmacokinetic software for PK/PD monitoring of vancomycin. Part 1: a-posteriori modelling.
 2. Koristkova B, Vavrečková E, Schön K, Grundmann M, Brozmanova H, Kacirova I. Comparison of Mw\Pharm 3.30 and Mw\Pharm ++ a Windows Version of Pharmacokinetic Software for PK/PD monitoring of vancomycin. Part 2: a-priori modelling.

21. Česká konference klinické farmakologie, 23. Česká konference DURG, 25. Česká konference TDM, 10. - 12. září 2020, České Budějovice:

 1. Kořístková B, Hricová M, Kacířová I, Brozmanová H, Grundmann M. Porovnání zkrácené versus plné varianty dvou farmakokinetických programů pro TDM vankomycinu u dialyzovaných pacientů.
 2. Vavrečková E, Hricová M, Kořístková B, Kacířová I, Brozmanová H, Grundmann M. Porovnání MW-Pharm 3:30 a MW-Pharm++ – Windows verze pro PK/PD modelování pro TDM vankomycinu u dialyzovaných pacientů.
 3. Hricová M, Schön K, Kořístková B, Kacířová I, Brozmanová H, Grundmann M. Porovnání MW-Pharm 3:30 a MW-Pharm++ – Windows verze pro PK/PD modelování pro TDM vankomycinu aplikovaného kontinuální infuzí.
 4. Schön K, Kořístková B, Kacířová I, Brozmanová H, Grundmann M. Porovnání MW-Pharm 3:30 a MW-Pharm++ – Windows verze pro PK/PD modelování pro TDM vankomycinu – a priori model.

X. Studentská vědecká konference, 3. prosince 2020, Lékařská fakulta OU:

 1. Vavrečková E, Hricová M, Kořístková B, Kacířová I, Brozmanová H, Grundmann M. Porovnání MW-Pharm 3:30 a MW-Pharm++ – Windows verze pro PK/PD modelování pro TDM vankomycinu u dialyzovaných pacientů.
 2. Hricová M, Schön K, Kořístková B, Kacířová I, Brozmanová H, Grundmann M. Porovnání MW-Pharm 3:30 a MW-Pharm++ – Windows verze pro PK/PD modelování pro TDM vankomycinu aplikovaného kontinuální infuzí.

VI. odborné setkání studentů lékařských fakult, konané v rámci Kardiologického kongresu 17. října 2019, Ostrava:

 1. Schön K, Kořístková B, Kacířová I, Horák V, Grundmann M, Brozmanová H. Porovnání MW_Pharm 3:30 a MW_Pharm++ - Windows verze pro PK/PD modelování pro TDM vankomycinu – další 2 modely.

8. Česko-slovenská konference klinické farmakologie, 20. Česká konference klinické farmakologie, 29. Konferencia klinickej farmakológie, 22. Česká konference DURG, 24. Česká konference TDM, 19. - 21. září 2019, Rožnov pod Radhoštěm:

 1. Schön K, Kořístková B, Kacířová I, Horák V, Grundmann M, Brozmanová H. Porovnání MW_Pharm 3:30 a MW_Pharm++ - Windows verze pro PK/PD modelování pro TDM vankomycinu – další 2 modely.

13th European Congress of Clinical Pharmacology and Therapeutics, June 24-27, 2017, Prague, Czech Republic:

 1. Šeleng J, Hrudíková-Vyskočilová E, Kacířová I, Grundmann M. Therapeutic drug monitoring of amiodarone and desethylamiodarone.
 2. Šíbl A, Hrudíková-Vyskočilová E, Kacířová I, Grundmann M. Pharmacokinetic interaction between digoxin and amiodarone.
 3. Rumpel E, Kacirova I, Grundmann M. Pharmacokinetics of valproate and lamotrigine combined therapy in pregnancy and its effect on the newborn – a case report.
 4. Porubän T, Koristkova B, Grundmann M, Kacirova I. Comparison of MW-Pharm 3.30 and Mw-Pharm++ - a windows version of pharmacokinetic software for Pk/Pd monitoring.

VII. Studentská vědecká konference, 11. května 2017, Lékařská fakulta OU:

 1. Šíbl A, Hrudíková-Vyskočilová E, Halvová P, Kacířová I, Grundamnn M. Farmakokinetická interakce mezi digoxinem a amiodaronem.
 2. Šeleng J, Hrudíková-Vyskočilová E, Kacířová I, Grundamnn M. Terapeutické monitorování hladin amiodaronu a desethylamiodaronu.
 3. Porubän T. Porovnání MW-PHARM 3:30 a MW-PHARM ++ - farmakokinetického softvéru pro PK/PD monitoring.

18. Česká konference klinické farmakologie, 22. Česká konference TDM a 20. Česká konference DURG, 8. - 9. září 2016, Plzeň:

 1. Janíčková K, Hrudíková-Vyskočilová E, Kacířová I, Uřinovská R, Grundmann M. Fenotypizace P 450 2D6 použitím metoprololu.
 2. Šeleng J, Hrudíková-Vyskočilová E, Kacířová I, Grundmann M. Terapeutické monitorování hladin amiodaronu a desethylamiodaronu.
 3. Šíbl A, Hrudíková-Vyskočilová E, Halvová P, Kacířová I, Grundmann M. Farmakokinetická interakce mezi digoxinem a amiodaronem.

III. odborné setkání studentů lékařských fakult, konaném v rámci 5. Kardiovaskulárních dnů 13. - 14. října 2016, Ostrava:

 1. Janíčková K, Hrudíková-Vyskočilová E, Kacířová I, Uřinovská R, Grundmann M. Fenotypizace P 450 2D6 použitím metoprololu.
 2. Šeleng J, Hrudíková-Vyskočilová E, Kacířová I, Grundmann M. Terapeutické monitorování hladin amiodaronu a desethylamiodaronu.
 3. Šíbl A, Hrudíková-Vyskočilová E, Halvová P, Kacířová I, Grundmann M. Farmakokinetická interakce mezi digoxinem a amiodaronem.


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 02. 2022