OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Pavel Hurník

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MUDr. Pavel Hurník
místnost, podlaží, budova: X 0, budova X
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Ústav patologie (Lékařská fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2017 – dosudÚstav histologie a embryologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita Brno – doktorské studium
2006 – 2013Všeobecné lékařství, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita Brno
1998 – 2006Gymnázium Slezská Ostrava

Kvalifikace

2016Absolvování kmene – Základy patologie (FN Hradec Králové)

Další vzdělávání, kurzy

2015 – dosudPracoviště klinické a transplantační patologie IKEM - nefropatologie

Zaměstnání, praxe

2015 – dosudÚstav patologie, Lékařská fakulta Ostravské univerzity
2014 – dosudSZŠ a VOZŠ Ostrava – externí spolupráce
2013 – dosudÚstav patologie, Fakultní nemocnice Ostrava
2013 – dosudCGB LABORATOŘ a.s.
2010 – 2014Pověřený pedagog na Středisku pro pomoc studentům se specifickými nároky (SPSSN) MU, Brno pro odborné předměty: Histologie, Anatomie, Histopatologické vyšetřovací metody, Morfologická a funkční patologie.
2010 – 2013Pregraduální odborný vědecký pracovník na Ústavu histologie a embryologie, LF MU Brno.
2009 – 2013Pregraduální odborný pedagogický pracovník na Ústavu histologie a embryologie, LF MU Brno.

Odborné zaměření

Patologie
Nefropatologie
Nádory hlavy a krku
Cytologie

Akademické funkce a členství v orgánech

2007 – 2009Člen studentské komory akademického senátu Lékařské fakulty MU
2009Místopředseda SKAS LF MU

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2013 – dosudČeská lékařská komora
2015 – dosudEuropean Society of Pathology

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Němčinazačátečník


Všechny publikace

Čermáková, Z., Cvek, J., Janoutová, J., Konvalinka, D., Demel, I., Adamcová, L. a Hurník, P. HPV pozitivní karcinomy dutiny ústní a orofaryngu. Onkologie. 2018, roč. 20, č. 2, s. 158-164. ISSN 1212-4184.
Hurník, P. Kazuistika BIO č. 6710/2017. In: XI. Meziregionální bioptický seminář. Ostrava. 2018.
Gedeonová, D., Ščerbová, A., Hodan, R., Hurník, P., Štembírek, J. a Stránský, J. Fibrózní dysplázie v orofaciální oblasti. In: 13. trilaterální česko-slovensko-polské sympozium orální a maxillofaciální chirurgie, 3. národní kongres Společnosti maxillofaciální chirurgie: Sborník abstraktů 2017-05-04 Velké Karlovice. Ústí nad Labem: BOS. org s.r.o., 2017. s. 32-32. ISBN 978-80-87562-64-2.
Urík, M., Hurník, P., Žiak, D., Machač, J., Šlapák, I., Motyka, O. a Vaculová, J. Histologická a histochemická analýza retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku u dětí. Otorinolaryngologie a Foniatrie. 2017, č. 66, s. 35-39. ISSN 1805-4528.
Psotová, P., Uhříková, T., Stránský, J., Hájek, M. a Hurník, P. Hyperbarická oxygenoterapie a osteoradinekróza. In: 13. trilaterální česko-slovensko-polské sympozium orální a maxillofaciální chirurgie: Sborník abstraktů 2017-05-04 Velké Karlovice. Ústí nad Labem: BOS. org s.r.o., 2017. s. 14-14. ISBN 978-80-87562-64-2.
Urík, M., Hurník, P., Žiak, D., Machač, J., Šlapák, I., Motyka, O., Dvořáčková, J. a Jabandžiev, P. Imunohistochemická analýza retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku u dětí. Otorinolaryng. a Foniat. 2017, č. 4, s. 198-204. ISSN 1210-7867.
Hurník, P. Kazuistika BIO č. 1608/16. In: X. Meziregionální bioptický seminář. Ostrava. 2017.
Hurník, P. Kazuistika BIO KON č. 10277/16. In: X. Meziregionální bioptický seminář. Ostrava. 2017.
Hurník, P. a Žiak, D. Od buňky ke tkáním, chorobám a patologii "aneb co vše vidíme, co vše můžeme a co děláme". Matiční gymnázium Ostrava. 2017.
Hurník, P., Židlík, V., Žiak, D., Šustíková, J., Faistová, H., Ondruššek, R., Urban, O., Zoundjiekpon, V., Motyka, O. a Dvořáčková, J. On site cytologie pankreatu EUS FNA: výsledky jedenáctileté spolupráce. In: VI. kongres České gastroenterologické společnosti. Ostrava. 2017.
Ondruššek, R., Žiak, D., Faistová, H., Hurník, P., Židlík, V., Nieslanik, J., Uvírová, M. a Dvořáčková, J. Světlobuněčný tubulopapilární karcinom - zvláštní typ renálního tumoru s indolentním chováním. In: 20. seminář mladých patologů s mezinárodní účastí a 44. sjezd Společnosti českých patologů. Litomyšl. 2017. Litomyšl. 2017.
Putnová, B., Buchtová, M., Hurník, P., Žiak, D., Jekl, V., Hauptman, K., Fictum, P. a Štembírek, J. Analýza hojení měkkých a tvrdých tkánív oblasti čelistního kloubu po aplikaci kmenových buněk. In: III. Klinicko - morfologický den: Morfologie v Čechách a na Slovensku 2016-05-31 Ostrava - Zábřeh. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2016. s. 87-91. ISBN 978-80-7464-813-7.
Hurník, P., Žiak, D., Uvírová, M., Židlík, V., Šustíková, J., Faistová, H., Urban, O., Kliment, M., Nohynkova, E. a Dvořáčková, J. Cytodiagnostic Challenge: Carcinoma or Reactive Atypia?EUS FNA of Bile Duct in the Field of Parasitosis Giardia Lamblia. In: The 19th International Congress of Cytology: 2016-05-28 Yokohama.
Hurník, P., Žiak, D., Uvírová, M., Židlík, V., Šustíková, J., Ondruššek, R., Kliment, M., Urban, O., Fojtík, P., Nohýnková, E. a Dvořáčková, J. Cytodiagnostická výzva: Karcinom nebo reaktivní atypie - EUS FNA v terénu parazitózy Giardia Lamblia. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů: Program se sborníkem abstrakt 2016-11-11 Ostrava. Hradec Králové: HANZO Production, 2016. s. 58-58. ISBN 978--80-906205-5-1.
Hurník, P., Žiak, D., Uvírová, M., Židlík, V., Šustíková, J., Ondruššek, R., Kliment, M., Urban, O., Fojtík, P., Nohýnková, E. a Dvořáčková, J. Cytodiagnostická výzva: Karcinom nebo reaktivní atypie - EUS FNA v terénu parazitózy Giardia Lamblia. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů. Ostrava. 2016.
Hurník, P., Dvořáčková, J., Žiak, D., Uvírová, M., Židlík, V., Šustíková, J., Ondruššek, R., Urban, O., Fojtík, M. a Dítě, P. Cytodiagnostická výzva: Karcinom nebo reaktivní atypie - EUS FNA v terénu parazitózy Giardia Lamblia. In: 17. Pankreatologický den. Brno. 2016.
Dvořáčková, J., Hurník, P. a Šustíková, J. EUS - FNA on site cytologie pankreatu. In: XXIV. Cytologický den Společnosti klinické cytologie ČLS JEP. Praha. 2016.
Putnová, B., Dosedělová, H., Putnová, I., Štěmbírek, J., Daněk, Z., Hurník, P. a Buchtová, M. Expression of non-canonical WNT molecules in ameloblastoma. In: Ewt meeting 2016, EMBO Conference 2016. Brno. 2016.
Urík, M., Hurník, P., Žiak, D., Machač, J., Šlapák, I., Motyka, O., Vaculová, J. a Dvořáčková, J. Histological analysis of retraction pocket pars tensa of tympanic membrane in children. INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY. 2016, roč. 86, s. 213-217. ISSN 0165-5876.
Urík, M., Žiak, D., Hurník, P., Machač, J., Šlapák, I. a Motyka, O. Histologická struktura retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku. In: XVI. Česko-slovenský kongres mladých otorinolaryngologů. Karlovy Vary. 2016.
Urík, M., Žiak, D., Hurník, P., Machač, J., Šlapák, I. a Motyka, O. Histologická struktura retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku u dětí.. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2016, č. 65 (2), ISSN 1210-7867.
Jalůvková, A., Konvalinka, D., Mazurová, J., Uvírová, M., Žiak, D., Hurník, P., Klosová, M. a Dvořáčková, J. Lidské papillomaviry a možnosti jejich detekce pro prevenci karcinomu děložního hrdla. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů. Ostrava. 2016.
Vaculová, J., Hurník, P., Motyka, O., Gallo, J., Žiak, D. a Dvořáčková, J. Morfologická variabilita periprotetických tkání. In: III. Klinicko - morfologický den: Morfologie v Čechách a na Slovensku III. 2016-05-31 Ostrava - Zábřeh. s. 116-120. ISBN 978-80-7464-813-7.
Žiak, D. a Hurník, P. Od buňky ke tkáním, chorobám a patologii "aneb co vše vidíme, co vše můžeme a co děláme".. Ostrava. 2016.
Židlík, V., Hurník, P., Uvírová, M., Žiak, D., Šustíková, J., Faistová, H., Urban, O., Kliment, M. a Dvořáčková, J. On site Endoscopic Ultrasound-Guided Fine Needle Aspiration (EUS - FNA) of Pancreatic Neuroendocrine Lesions. In: 40th European Congress of Cytology. Liverpool. 2016.
Faistová, H., Uvírová, M., Žiak, D., Hurník, P., Nieslanik, J., Ondruššek, R., Židlík, V., Doboszová, J. a Dvořáčková, J. Spinocelulární karcinom středouší - vzácná primární léze nebo "metastazující" CIN III?. In: III. Klinicko-morfologický den: Morfologie v Čechách a na Slovensku III 2016-05-31 Ostrava - Zábřeh. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2016. s. 32-35. ISBN 978-80-7464-813-7.
Faistová, H., Hurník, P., Nieslanik, J., Žiak, D., Židlík, V. a Ondruššek, R. Spinocelulární karcinom středouší - vzácná primární léze nebo "metastazující" CIN III?. In: 19. Seminář mladých patologů. Litomyšl. 2016.
Faistová, H., Uvírová, M., Žiak, D., Hurník, P., Nieslanik, J., Ondruššek, R., Židlík, V., Doboszová, J. a Dvořáčková, J. Spinocelulární karcinom středouší - vzácná primární léze nebo "metastazující" CIN III?. In: III. Klinicko - morfologický den. Ostrava - Zábřeh. 2016.
Hurník, P. Zanícený pupek s rezistencí. Kožní pupek s rezistencí, susp. granulom. In: IX. Meziregionální bioptický seminář. Ostrava. 2016.
Hurník, P., Žiak, D., Urík, M., Šlapák, I., Machač, J., Uvírová, M., Motyka, O., Vaculová, J. a Dvořáčková, J. Histomorfologické změny struktury ušního bubínku ve vztahu ke vzniku a progresi retrakční kapsy. In: Cyto-morfologický den. Ostrava - Zábřeh. 2015.
Hurník, P., Žiak, D., Urík, M., Šlapák, I., Machač, J., Uvírová, M., Motyka, O., Vaculová, J. a Dvořáčková, J. Histomorfologické změny struktury ušního bubínku ve vztahu ke vzniku a progresi retrakční kapsy. In: Cyto-morfologický den: Cyto-morfologický den 2015-10-09 Ostrava - Zábřeh. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2015. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2015. s. 18-21. ISBN 978-80-7464-771-0.


AutorNázev práceTypRok
Petřkovská NikolaHistochemické vyšetřovací metody v nefropatologiibakalářská 2017 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub