Ze života katedry

III. Klinicko – morfologický den

Dne 31. května 2016 se konal v prostorách LF OU v Ostravě Zábřehu III. klinicko-morfologický den, kde kromě akademiků LF OU přednášeli také hosté ze Slovenské republiky. Abstrakta přednášek jsou součástí sborníku, ISBN 978-80-7464-813-7.

Kurz gynekologické cytodiagnostiky

V roce 2018 proběhl v nových prostorách Ústavu patologie LF OU Kurz gynekologické cytodiagnostiky, který v prosinci 2018 úspěšně ukončilo 14 účastníků.

XII. bioptický meziregionální seminář

Dne 20. února 2019 proběhl v prostorách FN Ostrava pod záštitou Ústavu patologie LF OU tradiční, již XII. bioptický meziregionální seminář, jehož cílem bylo prezentovat zajímavé kazuistiky. Akce se zúčastnilo kolem 60 patologů z celé České republiky.

Křest knihy Gynekologická cytodiagnostika, atlas cytohistologických korelací

Dne 4. března 2014 proběhl v zasedací místnosti děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě doc. MUDr. Jaroslava Horáčka, CSc. křest jeho vlastní publikace.

Kurz gynekologické cytodiagnostiky (dříve Kurz cytotechnologie) (1991-2013)

Fotogalerie.

1. Klinicko-morfologický den

Fotogalerie.

2. Klinicko-morfologický den

Fotogalerie.

XV. Cytologický den

Fotogalerie.

XX. Cytologický den

Fotogalerie.

Cyto-morfologický den

Ústav patologie Lékařské fakulty pořádal dne 9. října 2015 celostátní konferenci Cyto-morfologický den. Odborným garantem kurzu byl doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., jeho hlavní organizátorkou Mgr. Hana Reichelová.