Ze života katedry

Bioptický meziregionální seminář

Každoročně, již od roku 2008, pořádáme bioptické semináře, jejichž cílem je prezentovat zajímavé kazuistiky našich patologů i zajímavá sdělení vyzvaných hostů.

III. Klinicko – morfologický den

Dne 31. května 2016 se konal v prostorách LF OU v Ostravě Zábřehu III. klinicko-morfologický den, kde kromě akademiků LF OU přednášeli také hosté ze Slovenské republiky. Abstrakta přednášek jsou součástí sborníku, ISBN 978-80-7464-813-7.

Kurz gynekologické cytodiagnostiky

Ostravská univerzita získala první akreditaci pro výuku cytotechnologie zaměřenou na cervikovaginální cytologii v rámci screeningu karcinomu děložního hrdla v roce 1991. Opakovaně se daří akreditaci obhajovat a do roku 2019 kurz absolvovalo už 398 účastníků.

Křest knihy Gynekologická cytodiagnostika, atlas cytohistologických korelací

Dne 4. března 2014 proběhl v zasedací místnosti děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě doc. MUDr. Jaroslava Horáčka, CSc. křest jeho vlastní publikace.

Kurz gynekologické cytodiagnostiky (dříve Kurz cytotechnologie) (1991-2013)

Fotogalerie.

1. Klinicko-morfologický den

Fotogalerie.

2. Klinicko-morfologický den

Fotogalerie.

XV. Cytologický den

Fotogalerie.

XX. Cytologický den

Fotogalerie.

Cyto-morfologický den

Ústav patologie Lékařské fakulty pořádal dne 9. října 2015 celostátní konferenci Cyto-morfologický den. Odborným garantem kurzu byl doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., jeho hlavní organizátorkou Mgr. Hana Reichelová.