OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav patologie > Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Filtrovat podle:
textu
v názvu  |   v anotaci  |   v klíčových slovech
typu studia Vzdělávání zdravotnických pracovníků (1)
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
 

Gynekologická cytodiagnostika
Cílem certifikovaného kurzu (dle Díl. §61 - 64 Zákona 96/2004 Sb.- cytotechnologie pro JOPZ je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti screeningové cytologické diagnostiky umožňující samostatnou činnost (dle § 72 Vyhlášky č. 424/2004, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků).
Absolvent získá odbornou způsobilost k provádění diagnostiky - cervikovaginální cytologie, screening karcinomu děložního hrdla, k činnosti spojené s přípravou, preparací, vyšetřováním preparátů pro cytodiagnostiká vyšetření, v managementu práce v oboru klinické exfoliativní cytologie.

facebook
rss
social hub