OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav patologie > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Vedení ústavu
Vedení ÚPA
Dvořáčková Jana, doc. MUDr., Ph.D.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 597 372 301
Vaculová Jana, Mgr.
tajemnice ústavu
e-mail:
telefon: 597 372 323
Sekretariát ÚPA
Jurečková Marcela
sekretářka ústavu
e-mail:
telefon: 597 372 334
Členové ústavu
Profesoři
Mačák Jirka, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Docenti
Feit Josef, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Dvořáčková Jana, doc. MUDr., Ph.D.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 597 372 301
Odborní asistenti
Delongová Patricie, MUDr. e-mail:
telefon:
Hurník Pavel, MUDr. e-mail:
telefon:
Fakhouri Fádi, MUDr. e-mail:
telefon:
Gamratová Mária, MUDr. e-mail:
telefon:
Szotkovská Iveta, MUDr. e-mail:
telefon:
Štefunko Beáta, MUDr. e-mail:
telefon:
Tomanová Radoslava, MUDr. e-mail:
telefon:
Odborní laboranti
Vaculová Jana, Mgr.
tajemnice ústavu
e-mail:
telefon: 597 372 323
Externisté
Gajdičiarová Ivana, Bc. e-mail:
telefon:
Hulínová Tereza, Bc. e-mail:
telefon:
facebook
rss
social hub