Personální složení

abecední členění

Vedení ústavu
Reichelová Hana, Mgr.
tajemnice ústavu
597 372 334
730 166 238
Sekretariát ústavu
Bubová Markéta, Bc.
sekretářka ústavu
597 372 334
 
Členové ústavu
Profesoři
Docenti
553 46 1760
775 761 560
Odborní asistenti
Asistenti a lektoři
Reichelová Hana, Mgr.
tajemnice ústavu
597 372 334
730 166 238
Odborní laboranti
Reichelová Hana, Mgr.
tajemnice ústavu
597 372 334
730 166 238
Externisté