Personální složení

abecední členění

Vedení ústavu
Vedení ÚPA
Mačák Jirka, prof. MUDr., CSc.
pověřený výkonem funkce vedoucího
e-mail:
telefon:
Vaculová Jana, Mgr., Ph.D.
tajemnice ústavu
e-mail:
telefon: 597 372 323
Sekretariát ÚPA
Jurečková Marcela
sekretářka ústavu
e-mail:
telefon: 597 372 334
Členové ústavu
Profesoři
Mačák Jirka, prof. MUDr., CSc.
pověřený výkonem funkce vedoucího
e-mail:
telefon:
Docenti
Dvořáčková Jana, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1725
Feit Josef, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Odborní asistenti
Delongová Patricie, MUDr. e-mail:
telefon:
Hurník Pavel, MUDr. e-mail:
telefon:
Fakhouri Fádi, MUDr. e-mail:
telefon:
Wozniaková Mária, MUDr. e-mail:
telefon:
Szotkovská Iveta, MUDr. e-mail:
telefon:
Odborní laboranti
Vaculová Jana, Mgr., Ph.D.
tajemnice ústavu
e-mail:
telefon: 597 372 323
Externisté
Brychtová Svetlana, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Čierna Lucia, MUDr. e-mail:
telefon:
Ondruššek Róbert, MUDr. e-mail:
telefon:
Židlík Vladimír, MUDr. e-mail:
telefon: