Personální složení

abecední členění

Vedení ústavu
Vedení ÚPA
Škarda Jozef, doc. MUDr. MVDr., Ph.D., PhD.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 597 372 305
Reichelová Hana, Mgr.
tajemnice ústavu
e-mail:
telefon: 597 372 334
730 166 238
Sekretariát ÚPA
Jurečková Marcela
sekretářka ústavu
e-mail:
telefon: 597 372 334
Členové ústavu
Profesoři
Mačák Jirka, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Docenti
Dvořáčková Jana, doc. MUDr., Ph.D., MIAC e-mail:
telefon: 597 372 309
Feit Josef, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Horáček Jaroslav, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1760
775 761 560
Škarda Jozef, doc. MUDr. MVDr., Ph.D., PhD.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 597 372 305
Odborní asistenti
Uvírová Magdalena, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vaculová Jana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 372 323
Asistenti a lektoři
Delongová Patricie, MUDr. e-mail:
telefon:
Hurník Pavel, MUDr. e-mail:
telefon:
Reichelová Hana, Mgr.
tajemnice ústavu
e-mail:
telefon: 597 372 334
730 166 238
Szotkovská Iveta, MUDr. e-mail:
telefon:
Wozniaková Mária, MUDr. e-mail:
telefon:
Židlík Vladimír, MUDr. e-mail:
telefon:
Odborní laboranti
Reichelová Hana, Mgr.
tajemnice ústavu
e-mail:
telefon: 597 372 334
730 166 238
Externisté
Čierna Lucia, MUDr. e-mail:
telefon:
Ondruššek Róbert, MUDr. e-mail:
telefon: