Výzkumné aktivity Ústavu patologie

MUDr. Patricie Delongová

 • Modulace IHC vyšetření nádorových buněk: diagnostické a prognostické implikace zejména u karcinomu prostaty – spolupráce s FN Olomouc
 • Fetopatologie se zaměřením na kardiopatologii
 • Patologie placenty

Doc. MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D.

 • Nanopatologie
 • Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii - grant
 • Molekulárně genetická vyšetření v patologii

MUDr. Pavel Hurník

 • Prognostické a prediktivní markery invaze spinocelulárních karcinomů dutiny ústní a orofaryngu (Ministerstvo zdravotnictví NV19-08-00383)
 • Prognostické a prediktivní faktory perineurální invaze spinocelulárního karcinomu hlavy a krku s  KÚČOCH FN Ostrava a AV ČR v Brně (IGA FNO 2018)
 • Histopatogeneze ameloblastomu - spolupráce s  KÚČOCH FN Ostrava

Prof. MUDr. Jirka Mačák, CSc.

 • Neuroendokrinní nádory gastrointestinálního traktu

MUDr. Radoslava Tomanová

 • Nová úroveň molekulární taxonomie glioblastomu-kryokonzervace vzorků. Navrhovatel projektu je doc. MUDr. R. Lipina, Ph.D. z Neurochirurgické kliniky FN Ostrava. Spolupráce s MUDr. J. Šánou, Ph.D. z výzkumné skupiny doc. RNDr. O. Slabého, Ph.D. ze Středoevropského technologického institutu v Brně (CEITEC - Central European Institute of Technology), laboratoř Molekulární onkologie II. - solidní nádory.

Mgr. Jana Vaculová, Ph.D.

 • Všeobecná imunohistochemie
 • Modifikované metody zpracování cytobloků - spolupráce s FN Ostrava

MUDr. Mária Wozniaková

 • Význam nádorové heterogenity u kolorektálního adenokarcinomu - spolupráce s UP Olomouc

Zveřejněno / aktualizováno: 13. 05. 2019