Aktuality

Spolupráce odborníků LF OU na mezinárodním výzkumu malobuněčného karcinomu plic

Naši kolegové spolupracují na mezinárodním výzkumu malobuněčného karcinomu plic, který je závažnou diagnózou s nepříznivou prognózou.

Gynekologická cytodiagnostika

Cílem certifikovaného kurzu (dle §61 - 64 Zákona 96/2004 Sb.) Gynekologická cytodiagnostika je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti screeningové cytologické diagnostiky umožňující samostatnou činnost (dle § 80 a 81 Vyhlášky č. 55/2011, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků)