Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Eva Janíková


titul, jméno, příjmení:Mgr. Eva Janíková
místnost, podlaží, budova: ZY 319, budova ZY
funkce:pedagogický poradce pro obor Všeobecná sestra prezenční studium
obor činnosti:ošetřovatelství
katedra / středisko (fakulta): Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1613
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2013 - dosudPhD., Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Ošetřovatelství
2000 - 2005Mgr., Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro SOŠ
1994 - 1998diplom, Střední zdravotnická škola Vsetín, Všeobecná sestra

Další vzdělávání, kurzy

2015 - dosudVzdělávací a tréninkový institut Hermés Praha, Komplexní psychoterapeutický výcvik
2013 - 2014Supervize v pomáhajících profesích I., Hestia - Centrum pro dobrovolnictví Praha
12. - 15. 2. 2012Sebezkušenostní kurz
Podzim 2011Kurz krizové intervence, Krizové centrum Ostrava
Podzim 2009školení dobrovolníků Komunitního intervenčního psychosociálního týmu, o.s. ADRA
Únor - květen 2007Kurz pro lektory v sebezkušenostním výcviku a v sebereflexi pracovníků sociálních služeb, Středisko celoživotního vzdělávání při o.s. Za důstojné stáří, Praha
11. - 12. 9. 2006Edukační metody v ošetřovatelské praxi, 2. Martinská letná ošetřovatelská škola, Martin
2005 - 2006Akademie J. A. Komenského, Anglický jazyk

Zaměstnání, praxe

2010 - dosudOstravská univerzita, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Odborný asistent
2010 - 2012o.s. ADRA, Dobrovolnické centrum Ostrava, Koordinátor dobrovolníků, PR
2010 - 2012Vítkovická nemocnice a.s., Koordinátor dobrovolníků
2008 - 2010Ostravská univerzita, Fakulta zdravotnických studií, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Odborný asistent
2007 - 2008Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Odborný asistent
2006 - dosudFakultní nemocnice Ostrava, Chirurgická klinika, Všeobecná sestra
2006Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, Ústav ošetřovatelství a managementu ve zdravotnictví, Odborný asistent
2006VOŠ AHOL Ostrava, Učitel - ekologie člověka, sociologie organizace, psychologie
2005 - 2008o.s. ADRA, Koordinátor projektu „Úsměv pro Ukrajinu“
2005 - 2006SOZE Brno, Sociální pracovník
1998 - 2000Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha, I. Interní klinika, Všeobecná sestra

Odborné zaměření

Ošetřovatelská péče v chirurgii Edukace v ošetřovatelství Dobrovolnictví Supervize ve zdravotnictví
Ošetřovatelské výkony a intervence

Působení v zahraničí

7. - 13. 3. 2016Alma Mater Europea, Slovinsko, učitelské mobility, účast na konferenci (přednáška The possibilities of evaluation of nursing competences for nursing students in Czech Republic)
21. 5. - 31. 5. 2013Ministerstvo zahraničních věcí, ČR, Zambie, expert v hodnocení projektu ACDCH Praha
10. 9. - 7. 10. 2012o.s. ADRA Česká republika, Halaba Kulito Hospital, Etiopie, všeobecná sestra
17. 1. - 6. 2. 2010Maranatha Volunteers International, Bolívie, dobrovolník
23. 6. - 4. 7. 2008Dublin City University, Irsko, Ireland Summer Schools for European Nursing Doctorates
17. - 28. 9. 2007Edinburgh Napier University of Edinburgh, Skotsko, Integrating Notions of Society for Health Educational Transformation - INSET
2006 - dosudTýdenní pobyty v rámci programu LLP Erasmus (teacher mobility)

Jazykové znalosti

Angličtina


Sestra a akutní stavy od A do Z
Ilona Plevová, Renáta Zoubková, Bohdana Břegová, Jakub Doležel, Adriana Hajdučková, Pavlína Homzová, Jiřina Hosáková, Eva Janíková, Miroslava Kachlová, Ludmila Klemsová, Markéta Kočí, Lukáš Kolarčík, Miroslav Kitka, Daniela Mošová, Jan Němčanský, Radim Němec, Ivana Nytra, Leopold Pleva, Dagmar Šerková, Magdalena Uvírová ... další autoři
Rok: 2021, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

Nurses' perceptions of professional practice environment and its relation to missed nursing care and nurse satisfaction
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Ilona Plevová, Eva Janíková
Rok: 2020, International Journal of Environmental Research and Public Health
článek v odborném periodiku

Occurrence of hospital-acquired infections in relation to missed nursing care: a literature review
Eva Mynaříková, Darja Jarošová, Eva Janíková, Ilona Plevová, Andrea Polanská, Renáta Zeleníková ... další autoři
Rok: 2020, Cent Eur J Nurs Midw
článek v odborném periodiku

Opomíjená a chybějící ošetřovatelská péče v nemocnici - pilotní studie
A. Polanská, Darja Jarošová, Eva Janíková, E. Mynaříková, Ilona Plevová, Renáta Zeleníková ... další autoři
Rok: 2020, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Přidělovaná ošetřovatelská péče jako jeden z indikátorů výskytu medikačního pochybení
Ilona Plevová, Darja Jarošová, Eva Janíková, Renáta Zeleníková, Eva Mynaříková, Andrea Polanská ... další autoři
Rok: 2020, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Vztah pracovního prostředí sester a nedokončené ošetřovatelské péče - první výsledky výzkumu v České republice
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Eva Mynaříková, Ilona Plevová, Eva Janíková
Rok: 2020
stať ve sborníku

Vztah pracovního prostředí sester a nedokončené ošetřovatelské péče - první výsledky výzkumu v České republice
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Eva Mynaříková, Ilona Plevová, Eva Janíková
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czech Adaption of the Collett-Lester Fear of Death Scale in a Sample of Nursing Students
Radka Bužgová, Eva Janíková
Rok: 2019, OMEGA-JOURNAL OF DEATH AND DYING
článek v odborném periodiku

Edukace žen v porodní asistenci
Bohdana Dušová, Martina Hermannová, Eva Janíková, Mgr. Radka Saloňová
Rok: 2019, Grada Publishing
odborná kniha

Hodnocení nedokončené ošetřovatelské péče v ČR - výsledky pilotní studie
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Eva Mynaříková, Ilona Plevová, Eva Janíková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Missed Nursing Care Among Hospital Nurses: Pilot Study
Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Eva Janíková, Ilona Plevová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Missed nursing care in selected hospitals in the Czech Republic - pilot study
Ilona Plevová, Darja Jarošová, Eva Janíková, Renáta Zeleníková, Katka Bobčíková, Denisa Raždíková ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Opomíjená a chybějící ošetřovatelská péče v nemocnici - pilotní studie
Eva Mynaříková, Darja Jarošová, Andrea Polanská, Eva Janíková, Ilona Plevová, Renáta Zeleníková ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přidělovaná ošetřovatelská péče - indikátor výskytu nozokomiálních nákaz - výsledky ohniskových skupin
Eva Janíková, Ilona Plevová, Darja Jarošová, Eva Mynaříková, Renáta Zeleníková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přidělovaná ošetřovatelská péče - závěry focus group
Eva Janíková, Ilona Plevová, Darja Jarošová, Eva Mynaříková, Renáta Zeleníková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rationed nursing care - conclusions from focus groups
Eva Janíková, Ilona Plevová, Darja Jarošová
Rok: 2019, Pielegniarstwo XXI Wieku
článek v odborném periodiku

Rationing-missed nursing care and patient outcomes - pilot study
Darja Jarošová, Ilona Plevová, Katka Bobčíková, Renáta Zeleníková, Eva Janíková, Eva Mynaříková ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ošetřovatelství I
Ilona Plevová, Radka Bužgová, Eva Janíková, Darja Jarošová, Alena Machová, Lucie Sikorová, Regina Slowik, Martina Tomagová, Renáta Zeleníková ... další autoři
Rok: 2018, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

Projekt hodnocení přidělované-chybějící ošetřovatelské péče
Ilona Plevová, Eva Janíková, Renáta Zeleníková, Darja Jarošová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přidělovaná ošetřovatelská péče - jeden z indikátorů nežádoucích událostí hospitalizovaných pacientů
Darja Jarošová, Eva Janíková, Eva Mynaříková, Ilona Plevová, Renáta Zeleníková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Quality of life in patients with diabetic foot ulcer in Visegrad countries.
Jana Nemcová, Edita Hlinková, Ivan Farský, Katarina Žiaková, Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Eva Janíková, Kazimiera Zdzieblo, Grazyna Wiraszka, Renata Stepien, Grazyna Nowak-Starz, Mariann Csernus, Zoltan Balogh ... další autoři
Rok: 2017, Journal of Clinical Nursing
článek v odborném periodiku

Supervize jako jedna z možností prevence a ovlivnění syndromu vyhoření ve zdravotnictví
Eva Janíková, Radka Bužgová
Rok: 2017, Československá psychologie
článek v odborném periodiku

Vztah výživy a soběstačnosti u seniorů v institucionální péči
Hana Lukšová, Iva Kuzníková, Eva Janíková
Rok: 2017, Sociální práce / Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Možnosti hodnocení ošetřovatelských kompetencí studentů oboru všeobecná sestra
Hana Lukšová, Eva Janíková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nursing in foreing country
Hana Lukšová, Eva Janíková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The possibilities of evaluation of nursing competences for nursing students in Czech Republic
Hana Lukšová, Eva Janíková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Evaluation of quality of life of patients with diabetic foot syndrome in selected health care facilities of Moravian silesian region
Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Eva Janíková, Darja Jarošová
Rok: 2014, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Multimediální podpora ve výuce lékařských a nelékařských oborů - proces tvorby DVD
Ilona Plevová, Eva Janíková, Marketa Babičová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Základy ošetřování nemocných
Renáta Zeleníková, Eva Janíková, Radka Kozáková, Ilona Plevová, Lucie Sikorová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hodnocení kvality života pacientů se syndromem diabetické nohy ve vybraných zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje
Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Eva Janíková, Darja Jarošová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Organizace péče o pacienty se syndromem diabetické nohy v České republice
Eva Janíková, Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Darja Jarošová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Ošetřovatelská péče v chirurgii
Eva Janíková, Renáta Zeleníková
Rok: 2013, Grada
odborná kniha

Ošetřovatelské výkony a intervence 1
Renáta Zeleníková, Eva Janíková
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ošetřovatelské výkony a intervence 2
Eva Janíková, Renáta Zeleníková
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Péče všeobecných sester o své zdraví
Silvie Madziová, Eva Janíková
Rok: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Výukové videozáznamy - proces tvorby
Ilona Plevová, Eva Janíková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Implementace audiovizuální techniky do výuky
Ilona Plevová, Eva Janíková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Implementace audiovizuální techniky do výuky
Ilona Plevová, Eva Janíková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Ošetřovatelství
Eva Janíková, Ilona Plevová
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Případové studie pro výuku ošetřovatelství a porodní asistence
Radka Kozáková, Soňa Bocková, Bohdana Dušová, Eva Janíková, Ilona Plevová, Lucie Sikorová, Renáta Zeleníková, Yvetta Vrublová, Romana Karczmarczyk ... další autoři
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vnímání individualizované péče sestrami a pacienty chirurgických oddělení
Darja Jarošová, Hana Tomášková, Eva Janíková, Yvetta Vrublová, Renáta Zeleníková, Evridiki Papastavrou ... další autoři
Rok: 2012, Ošetrovatelstvo: teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve
článek v odborném periodiku

Adnan Menderes Üniversitesi Aydin
Radka Kozáková, Eva Janíková
Rok: 2011
působení v zahraničí

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech. Distanční texty
Eva Janíková, Renáta Zeleníková
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ošetřovatelství I
Ilona Plevová, Radka Bužgová, Eva Janíková, Darja Jarošová, Alena Machová, Lucie Sikorová, Regina Slowik, Martina Tomagová, Renáta Zeleníková ... další autoři
Rok: 2011, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

Spokojenost pacientů s ošetřovatelskou péčí na chirurgických odděleních
Darja Jarošová, Eva Janíková, Yvetta Vrublová, Renáta Zeleníková, Hana Tomášková, E. Papastavrou ... další autoři
Rok: 2011, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Zajištění péče o seniory bez domova, kazuistika pacienta chirurgického oddělení FNO
Radka Bužgová, Eva Janíková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nursing student competences during the practical placement
Hana Lukšová, Eva Janíková
Rok:
působení v zahraničí

Self-care deficit as a risk factor for malnutrition in older adults
Hana Lukšová, Eva Janíková
Rok:
působení v zahraničí

The possibilities of evaluation of nursing competences for nursing students in Czech Republic
Hana Lukšová, Eva Janíková
Rok:
působení v zahraničí

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Efektivita supervize u pracovníků ve zdravotnictví
Hlavní řešitelMgr. Eva Janíková
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Psychosociální podpora a nácvik sociálně interakčních dovedností pro studenty Lékařské fakulty Ostravské univerzity
Hlavní řešitelMgr. Eva Janíková
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub