Personální složení

abecední členění

Vedení ústavu
Vedení UOM
Jarošová Darja, prof. PhDr., Ph.D.
vedoucí ústavu, garant studijního programu Ošetřovatelství
e-mail:
telefon: 553 46 1600
775 761 558
Kozáková Radka, doc. PhDr. Mgr., PhD.
tajemník UOM, garant oboru Všeobecné ošetřovatelství, pedagogický poradce oboru Všeobecné ošetřovatelství a Geriatrické ošetřovatelství
e-mail:
telefon: 553 46 1609
731 682 560
Sekretariát
Babičová Marketa, Mgr.
sekretářka ústavu (prezenční studium, celoživotní vzdělávání)
e-mail:
telefon: 553 46 1601
774 761 579
Kuchníková Jana
sekretářka ústavu (prezenční studium)
e-mail:
telefon: 553 46 1601
774 761 579
Žemlová Renáta, Bc.
sekretářka ústavu (kombinované studium, celoživotní vzdělávání)
e-mail:
telefon: 553 46 1608
Členové ústavu
Profesoři
Jarošová Darja, prof. PhDr., Ph.D.
vedoucí ústavu, garant studijního programu Ošetřovatelství
činnost: ošetřovatelství, výzkum, organizace a řízení zdravotnictví
e-mail:
telefon: 553 46 1600
775 761 558
Matějovská Kubešová Hana, prof. MUDr., CSc.
činnost: gerontologie
e-mail:
telefon: 553 46 1601
Docenti
Bužgová Radka, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: etika, výzkum, sociální vědy
e-mail:
telefon: 553 46 1604
Kozáková Radka, doc. PhDr. Mgr., PhD.
tajemník UOM, garant oboru Všeobecné ošetřovatelství, pedagogický poradce oboru Všeobecné ošetřovatelství a Geriatrické ošetřovatelství
činnost: ošetřovatelství
e-mail:
telefon: 553 46 1609
731 682 560
Sikorová Lucie, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce a garant studijního programu Pediatrické ošetřovatelství
činnost: ošetřovatelství
e-mail:
telefon: 553 46 1604
Odborní asistenti
Doležel Jakub, PaedDr., Ph.D.
činnost: ošetřovatelství
e-mail:
telefon: 553 46 1606
777 101 985
Dušová Bohdana, PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce a garant studijního programu Porodní asistence
činnost: porodní asistence
e-mail:
telefon: 553 46 1606
Hlubková Zuzana, Mgr., Ph.D.
činnost: pediatrické ošetřovatelství
e-mail:
telefon: 553 46 1613
Hosáková Jiřina, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce studijního programu Ošetřovatelská péče v psychiatrii
činnost: ošetřovatelství, ošetřovatelská péče v psychiatrii
e-mail:
telefon: 553 46 1602
Chromá Jana, Mgr., Ph.D.
činnost: ošetřovatelství
e-mail:
telefon: 553 46 1602
Janíková Eva, Mgr., Ph.D.
činnost: ošetřovatelství
e-mail:
telefon: 553 46 1613
Hanyášová Hana, Mgr., Ph.D.
činnost: ošetřovatelství, dlouhodobá zdravotně-sociální péče, neformální péče
e-mail:
telefon: 553 46 3245
Plevová Ilona, PhDr., PhD.
Ombudsman LF a předsedkyně ZO VOS OU
činnost: ošetřovatelství
e-mail:
telefon: 553 46 1605
730 581 036
Zeleníková Renáta, PhDr., PhD.
činnost: ošetřovatelství
e-mail:
telefon: 553 46 1609
Asistenti
Bobčíková Katka, Mgr.
činnost: ošetřovatelství
e-mail:
telefon: 553 46 1607
Kachlová Miroslava, Mgr., DiS.
činnost: ošetřovatelské postupy, ošetřovatelská péče v chirurgických oborech, základy ošetřování nemocných, etika ve zdravotnictví, ošetřovatelská péče o novorozence
e-mail:
telefon: 553 46 1605
Stebelová Petra, Mgr.
činnost: porodní asistence
e-mail:
telefon: 553 46 1606
Externisté
Adamčíková Barbora, Mgr.
činnost: ošetřovatelská péče o pacienty s duševní poruchou
e-mail:
telefon:
Geržová Jana, MUDr.
činnost: ošetřovatelská péče v pediatrii
e-mail:
telefon: 595 633 551
Hajnová Fukasová Erika, Mgr., Ph.D.
činnost: ošetřovatelská péče v onkologii, ošetřovatelská péče o ženu v onkologii
e-mail:
telefon:
Hodan Radomír, MUDr.
činnost: ošetřovatelská péče ve stomatologii
e-mail:
telefon:
Hosák Ladislav, prof. MUDr., Ph.D.
činnost: základy psychopatologie
e-mail:
telefon:
Hlávková Michaela, Mgr.
činnost: ošetřovatelské výkony a intervence
e-mail:
telefon:
Hrubá Martina, Mgr.
činnost: ošetřovatelská péče v interních oborech
e-mail:
telefon:
Husovská Bronislava, Bc., DiS.
činnost: paliativní péče u dětí
e-mail:
telefon:
Hypšová Martina, Bc.
činnost: ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii
e-mail:
telefon:
Kaniová Marie, Mgr., Ph.D.
činnost: základy logopedie
e-mail:
telefon:
Kolarčík Lukáš, Mgr., DiS.
činnost: ošetřovatelská péče v oftalmologii
e-mail:
telefon: 597 375 952
Krupová Lenka, Mgr., Ph.D.
činnost: ošetřovatelská péče v dermatovenerologii
e-mail:
telefon:
Kučová Jana, Mgr., Ph.D.
činnost: ošetřovatelská péče v neonatologii
e-mail:
telefon:
Lančová Renáta, Mgr.
činnost: akreditační standardy
e-mail:
telefon:
Matušinská Klára, MUDr.
činnost: výživa a dietetika
e-mail:
telefon:
Mazur Martin, Mgr.
činnost: ošetřovatelské postupy
e-mail:
telefon:
Němec Radim, Mgr.
činnost: ošetřovatelská péče o duševně nemocné
e-mail:
telefon:
Pajorová Hana, Mgr.
činnost: komunitní a domácí péče
e-mail:
telefon:
Prusenovská Martina, Mgr.
činnost: ošetřovatelská péče v neurologii
e-mail:
telefon:
Rákosová Kagánková Andrea, MUDr.
činnost: asistovaná reprodukce, ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví
e-mail:
telefon:
Sojka Rostislav, MUDr.
činnost: ošetřovatelská péče o seniory
e-mail:
telefon:
Sojáčková Radka
činnost: ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii
e-mail:
telefon:
Trávníčková Dana, MUDr.
činnost: ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii
e-mail:
telefon:

Interní doktorandi

Interní doktorandi
Bobčíková Katka, Mgr. místnost: budova ZY 264
email:
telefon: 553 46 1607
Koribaničová Tereza, Mgr.místnost: budova ZY 264
email:
telefon: 553 46 1607
Říhová Julie, Mgr.místnost: budova ZY 264
email:
telefon: 553 46 1607

Zveřejněno / aktualizováno: 07. 12. 2020