Personální složení

abecední členění

Vedení ústavu
Jarošová Darja, prof. PhDr., Ph.D.
vedoucí ústavu, garant a pedagogický poradce studijních programů Ošetřovatelství, Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
553 46 1600
775 761 558
Kozáková Radka, doc. PhDr. Mgr., PhD.
tajemník UOM, garant a pedagogický poradce studijního programu Ošetřovatelská péče v interních oborech
731 682 560
553 46 1610
Sekretariát
Porwolová Petra
sekretářka ústavu (prezenční studium, celoživotní vzdělávání)
553 46 1601
774 761 579
Žemlová Renáta, Bc.
sekretářka ústavu (kombinované studium, celoživotní vzdělávání)
553 46 1608
 
Členové ústavu
Profesoři
Jarošová Darja, prof. PhDr., Ph.D.
vedoucí ústavu, garant a pedagogický poradce studijních programů Ošetřovatelství, Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
činnost: ošetřovatelství, výzkum, veřejné zdravotnictví
553 46 1600
775 761 558
Docenti
Bužgová Radka, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: etika, výzkum, sociální vědy
553 46 1604
Kozáková Radka, doc. PhDr. Mgr., PhD.
tajemník UOM, garant a pedagogický poradce studijního programu Ošetřovatelská péče v interních oborech
činnost: ošetřovatelství
731 682 560
553 46 1610
Zeleníková Renáta, doc. PhDr., PhD.
činnost: ošetřovatelství
553 46 1604
Odborní asistenti
Benešová Petra, Mgr., Ph.D., MBA
činnost: pediatrické ošetřovatelství
553 46 1609
Bobčíková Katka, Mgr., Ph.D.
činnost: ošetřovatelství
553 46 1605
Dušová Bohdana, PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce a garant studijního programu Porodní asistence, pedagogický poradce studijního programu Komunitní péče v porodní asistenci
činnost: porodní asistence
553 46 1606
Hosáková Jiřina, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce studijního programu Ošetřovatelská péče v psychiatrii
činnost: ošetřovatelství, ošetřovatelská péče v psychiatrii
553 46 1602
Chromá Jana, Mgr., Ph.D.
garant a pedagogický poradce studijního programu Pediatrické ošetřovatelství
činnost: pediatrické ošetřovatelství
553 46 1602
Janečková Tereza, Mgr., Ph.D.
činnost: sociální vědy
553 46 1613
Janíková Eva, Mgr., Ph.D.
činnost: ošetřovatelství
553 46 1613
Locihová Hana, PhDr., PhD.
činnost: ošetřovatelství
553 46 1601
Plevová Ilona, PhDr., PhD.
garant a pedagogický poradce studijního programu Všeobecné ošetřovatelství, Ombudsman LF a předsedkyně ZO VOS OU
činnost: ošetřovatelství
553 46 1605
730 581 036
Asistenti
Greplová Kateřina, Mgr.
činnost: porodní asistence
553 46 1606
Kachlová Miroslava, Mgr., DiS.
činnost: ošetřovatelské postupy, ošetřovatelská péče v chirurgických oborech, základy ošetřování nemocných, etika ve zdravotnictví, ošetřovatelská péče o novorozence
553 46 1605
731 231 757
Košutová Zuzana, Mgr.
činnost: ošetřovatelství
553 46 1609
Molnárová Monika, Mgr.
činnost: pediatrické ošetřovatelství
553 46 1613
Ženčuchová Veronika, Mgr.
činnost: ošetřovatelství
553 46 1609
Externisté
Adamčíková Barbora, Mgr.
činnost: ošetřovatelská péče o pacienty s duševní poruchou
 
 
Bašková Martina, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: komunitní péče v porodní asistenci
 
Dlugoš Němečková Jana, Mgr.
činnost: porodní asistence
 
 
Geržová Jana, MUDr.
činnost: ošetřovatelská péče v pediatrii
595 633 551
 
Hajnová Fukasová Erika, Mgr., Ph.D.
činnost: ošetřovatelská péče v onkologii, ošetřovatelská péče o ženu v onkologii
 
 
Hlávková Michaela, Mgr.
činnost: pediatrické ošetřovatelství
553 46 1613
 
Hodan Radomír, MUDr.
činnost: ošetřovatelská péče ve stomatologii
 
 
Hosák Ladislav, prof. MUDr., Ph.D.
činnost: základy psychopatologie
 
 
Hrubá Martina, Mgr.
činnost: ošetřovatelská péče v interních oborech
 
 
Husovská Bronislava, Bc., DiS.
činnost: paliativní péče u dětí
 
 
Hypšová Martina, Bc.
činnost: ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii
 
 
Kolarčík Lukáš, Mgr., DiS.
činnost: ošetřovatelská péče v oftalmologii
597 375 952
Kramná Petra, Mgr., Ph.D.
činnost: porodní asistence
 
 
Krupová Lenka, Mgr., Ph.D.
činnost: ošetřovatelská péče v dermatovenerologii
 
 
Kučová Jana, Mgr., Ph.D.
činnost: ošetřovatelská péče v neonatologii
 
Kupková Monika, Mgr.
činnost: ošetřovatelská péče v pediatrii
 
 
Matušinská Klára, MUDr.
činnost: výživa a dietetika
 
 
Němec Radim, Mgr.
činnost: ošetřovatelská péče o duševně nemocné
 
 
Prusenovská Martina, Mgr.
činnost: ošetřovatelská péče v neurologii
 
 
Rákosová Kagánková Andrea, MUDr.
činnost: asistovaná reprodukce, ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví
 
 
Růžičková Romana, Mgr.
činnost: komunitní péče v psychiatrii
 
 
Slováčková Hana, Mgr., DiS.
činnost: pediatrické ošetřovatelství
 
Sojka Rostislav, MUDr.
činnost: ošetřovatelská péče o seniory
 
 
Stebelová Petra, Mgr.
činnost: porodní asistence
553 46 1606
Tacina Ochmytová Malgorzata, MUDr.
činnost: gerontopsychiatrie
 
 
Trávníčková Dana, MUDr.
činnost: ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii
 

Interní doktorandi

Interní doktorandi
Koribaničová Tereza, Mgr.
553 46 1607


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 02. 2024