Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

Ilona Plevová


titul, jméno, příjmení:PhDr. Ilona Plevová, PhD.
místnost, podlaží, budova: ZY 328, budova ZY
funkce:Ombudsman LF a předsedkyně ZO VOS OU
obor činnosti:ošetřovatelství
katedra / středisko (fakulta): Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta)
Centrum ošetřovatelského výzkumu (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1605
730 581 036
e-mail:

Vzdělání

2009
Odborná atestace - specializovaná způsobilost (Specialista v organizaci a řízení zdravotnictví) MZ ČR
2008
PhDr. (Ošetřovatelství) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., Bratislava
2007 – 2013
PhD. (Ošetřovatelství) Univerzita Komenského v Bratislavě, Jesseniova lekárska fakulta Martin
2005
Odborná atestace (Anestézie, resuscitace, intenzívní péče) NCO NZO Brno
2003 – 2006
Mgr. (Management zdravotnictví) Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
1999 – 2002
Bc. (Management ve zdravotnictví - ošetřovatelská péče) Zdravotně sociální fakulta OU
1986 – 1990
diplom (všeobecná sestra) Střední zdravotnická škola Karviná
 

Kvalifikace

2013
PhD.
 

Další vzdělávání, kurzy

2019
Základní kurz Bazální stimulace?, LF OU
2016
Vysoká škola po novele ZVŠ - orgány vysoké školy a fakulty. Právnická fakulta, MU Brno
2014
Kardiopulmonární resuscitace a první pomoc. Základní postupy. Ostrava. ČAS
2013
Nové akreditační standardy SAK, o.p.s. A jak na to? Ostrava. SAK, o.p.s.
2013
Správné postupy při zavádění a ošetřování periferních žilních kanyl. NsP Havířov, p.o.
2012
Angličtina pro mírně pokročilé slovem i písmem v každodenní komunikaci. OU Ostrava
2011
Ošetrovateľský výzkum - pozorovanie. UK v Bratislave, Ústav ošetrovatelstva JLF UK v Martine
2009
Prax založená na dôkazoch (EBP) - implementácia vo výučbe ošetrovateľstva, UK v Bratislave, Ústav ošetrovatelstva JLF UK v Martine
2008 – 2009
On-line kurz: Právní odpovědnost ve zdravotnictví 2008 (ONC_OZ08), Copyright - 2009 by Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.
2008
Metodológie vedeckej práce, JLF UK Martin
2004 – 2005
NEDECZ - Matra, ZSF OU Ostrava, cyklická školení
2004
Prevence rakoviny prsu, ZSF OU Ostrava
1996
Metodika a nácvik neodkladné resuscitace, IPVZ Praha
 

Zaměstnání, praxe

2010 – dosud
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, odborná asistentka
2010 – 2014
NsP Havířov, p.o., referentka pro akreditaci a kvalitu v ošetřovatelské péči
2008 – 2010
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Fakulta zdravotnických studií, Ostravská univerzita, odborná asistentka
2007 – 2008
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Zdravotně sociální fakulta, Ostravská univerzita, odborná asistentka
2003 – 2007
Ústav ošetřovatelství a managementu ve zdravotnictví, Zdravotně sociální fakulta, Ostravská univerzita, odborná asistentka
2000
Střední zdravotnická škola Karviná, středoškolská učitelka
1998 – 1999
Střední zdravotně sociálně právní škola Orlová, středoškolská učitelka
1993 – 2001
Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, pracoviště Orlová, Interní oddělení, JIP, všeobecná sestra
1990 – 1991
Nemocnice s poliklinikou Havířov, všeobecná sestra
 

Odborné zaměření

Edukace v péči o zdraví
Ekonomika a management zdravotnictví
Ekonomika a pojišťovnictví
Management
Management kvality ve zdravotnictví
Management v ošetřovatelské péči
Organizace a řízení zdravotnictví
Ošetřovatelské výkony a intervence
Personální management
Speciální ošetřovatelské postupy v praxi
Základy ekonomie pro zdravotnické obory
Základy managementu ve zdravotnictví
Základy ošetřovatelství
Základy ošetřování nemocných
Základy ošetřovatelství pro sociální pracovníky
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2021 – dosud
Ombudsman LF OU
2017 – 2021
AS OU, předsedkyně
2016 – 2022
AS LF OU, místopředsedkyně
2010 – dosud
Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu Ostravské univerzity, předsedkyně
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Central European Journal of Nursing and Midwifery - grafické zpracování
Česká asociace sester: Pracovní skupina pro kvalitu ošetřovatelské péče (2015-2019)
Česká asociace sester: Region moravskoslezský
Stipendijní komise LF OU
Programová rada studijního programu Zdravotně-sociální péče na Katedře zdravotně-sociálních studií FSS OU
 

Působení v zahraničí

14. 3. 2022 – 18. 3. 2022
Thomas More University of Applied Sciences, Mechelen, Belgie, International Days 2022
4. 10. 2021 – 8. 10. 2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Ústav ošetrovateľstva, Košice
19. 10. 2015 – 23. 10. 2015
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Katedra ošetrovateľstva. Přednášky na téma: Monitoring. Umělá plicní ventilace. Eliminační techniky.
23. 9. 2015 – 30. 9. 2015
Karel de Grote-Hogeschool, Antwerpen, Belgie. Přednáška na téma: Giudelines for Cardiopulmonary resuscitation
12. 5. 2014 – 16. 5. 2014
Department of Nursing, University of Florence, Italy. Přednáška na téma: Training to be a nurse in the Czech republic.
30. 9. 2013 – 4. 10. 2013
JLF UK Bratislava, Ústav ošetrovateľstva, Martin, Slovensko. Program ERASMUS. Přednášky na téma: 1. Manažerské metody a techniky využitelné v řízení ošetřovatelství. 2. Kvalita ošetřovatelské péče.
12. 4. 2011 – 15. 4. 2011
Escola superior de enfermagem de Lisboa. Florence Network.
10. 4. 2011 – 12. 4. 2011
Escola Superior de Enfermagem de Portalegre, Portugalsko. Přednášky na téma: Demographic situation in the Czech Republic, The basic principles of the Czech Health Care system, The Health Care financing and expenditure, The system of the Health Care in the Czech Republic.
25. 5. 2005 – 26. 5. 2005
JLF UK Bratislava, Ústav ošetrovateľstva, Martin, Slovensko. Přednáška na téma: Historický vývoj ošetřovatelství jako vědní disciplíny.
16. 11. 2004 – 21. 11. 2004
Escola Superior de Enfermagem de Portalegre, Portugalsko. Přednášky na téma: The Institute of Nursing and Health management Medico-Social faculty, University of Ostrava. Training to be a nurse in the Czech republic
 

ORCID ID

0000-0003-0919-2021
 


Sestra a akutní stavy od A do Z
Ilona Plevová, Renáta Zoubková, Bohdana Břegová, Jakub Doležel, Adriana Hajdučková, Pavlína Homzová, Jiřina Hosáková, Eva Janíková, Miroslava Kachlová, Ludmila Klemsová, Markéta Kočí, Lukáš Kolarčík, Miroslav Kitka, Daniela Mošová, Jan Němčanský, Radim Němec, Ivana Nytra, Leopold Pleva, Dagmar Šerková, Magdalena Uvírová ... další autoři
Rok: 2021, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

The relationship between nurse?s job satisfaction and missed nursing care
Ilona Plevová, Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Eva Janíková
Rok: 2021, Medycyna Pracy
článek v odborném periodiku

Vztah pracovního prostředí sester a nedokončené ošetřovatelské péče - první výsledky výzkumu v České republice
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Ilona Plevová, Eva Janíková, Andrea Polanská, Eva Mynaříková ... další autoři
Rok: 2021, Zdravotnické listy
článek v odborném periodiku

Nurses' perceptions of professional practice environment and its relation to missed nursing care and nurse satisfaction
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Ilona Plevová, Eva Janíková
Rok: 2020, International Journal of Environmental Research and Public Health
článek v odborném periodiku

Occurrence of hospital-acquired infections in relation to missed nursing care: a literature review
Eva Mynaříková, Darja Jarošová, Eva Janíková, Ilona Plevová, Andrea Polanská, Renáta Zeleníková ... další autoři
Rok: 2020, Cent Eur J Nurs Midw
článek v odborném periodiku

Opomíjená a chybějící ošetřovatelská péče v nemocnici - pilotní studie
A. Polanská, Darja Jarošová, Eva Janíková, E. Mynaříková, Ilona Plevová, Renáta Zeleníková ... další autoři
Rok: 2020, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Přidělovaná ošetřovatelská péče jako jeden z indikátorů výskytu medikačního pochybení
Ilona Plevová, Darja Jarošová, Eva Janíková, Renáta Zeleníková, Eva Mynaříková, Andrea Polanská ... další autoři
Rok: 2020, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Unfinished nursing care in four central European countries
Renáta Zeleníková, Elena Gurková, Adriano Friganovic, Izabella Uchmanowicz, Darja Jarošová, Katarína Žiaková, Ilona Plevová, Evridiki Papastavrou ... další autoři
Rok: 2020, JOURNAL OF NURSING MANAGEMENT
článek v odborném periodiku

Rationed nursing care - conclusions from focus groups
Eva Janíková, Ilona Plevová, Darja Jarošová
Rok: 2019, Pielegniarstwo XXI Wieku
článek v odborném periodiku

Unfinished nursing care in four central European countries
Renáta Zeleníková, Elena Gurková, Adriano Friganovic, Izabella Uchmanowicz, Darja Jarošová, Katarína Žiakova, Ilona Plevová, Evridiki Papastavrou ... další autoři
Rok: 2019, Journal of Nursing Management
článek v odborném periodiku

Adverse Events and Nurse Practice Environment in Acute Care Hospitals
Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Eva Mynaříková, Ilona Plevová, Miroslava Kachlová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Adverse events of hospitalized patients in connection with unfinished nursing care
Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Ilona Plevová, Miroslava Kachlová, Eva Mynaříková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Differences in the Incidence of Adverse Events in Acute Care Hospitals: Results of a Multicentre Study
Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Ilona Plevová, Eva Mynarikova, Miroslava Kachlová
Rok: 2022, International Journal of Environmental Research and Public Health
článek v odborném periodiku

Postupy v ošetřovatelské péči 1
Ilona Plevová, Miroslava Kachlová
Rok: 2022, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

Postupy v ošetřovatelské péči 2
Miroslava Kachlová, Ilona Plevová
Rok: 2022, Grada Publishing a.s.
odborná kniha

Přidělovaná ošetřovatelská péče a výskyt nežádoucích událostí u hospitalizovaných pacientů
Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Ilona Plevová, Miroslava Kachlová, Eva Mynaříková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přidělovaná ošetřovatelská péče jako jeden z indikátorů výskytu nežádoucích událostí u pacientů ve zdravotnických zařízeních
Ilona Plevová, Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Miroslava Kachlová, Eva Minaříková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Thomas More University of Applied Sciences, Mechelen, Belgie
Ilona Plevová
Rok: 2022
působení v zahraničí

Hospital and unit variables of missed nursing care in acute care hospitals: a cross-sectional study
Darja Jarošová, Elena Gurková, Renáta Zeleníková, Ilona Plevová, Eva Janíková
Rok: 2021, Journal of Clinical Nursing
článek v odborném periodiku

Medikační pochybení v souvislosti s přidělovanou ošetřovatelskou péčí
Ilona Plevová, Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Eva Mynaříková, Miroslava Kachlová
Rok: 2021
stať ve sborníku

Medikační pochybení v souvislosti s přidělovanou ošetřovatelskou péčí
Ilona Plevová, Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Eva Mynaříková, Miroslava Kachlová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nurse Practice Environment and its relationship to Unfinished Nursing Care
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Eva Mynaříková, Ilona Plevová, Eva Janíková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prevalence of adverse events in hospitalized patients and unfinished nursing care: preliminary results of Czech multicentre study
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Eva Mynaříková, Ilona Plevová, Miroslava Kachlová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prevalence of adverse events in hospitalized patients and unfinished nursing care: preliminary results of Czech multicentre study
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Eva Mynaříková, Ilona Plevová, Miroslava Kachlová
Rok: 2021
stať ve sborníku

Relationship between unfinished nursing care and professional practice environment - preliminary results of Czech multicentre study
Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Eva Mynaříková, Ilona Plevová, Miroslava Kachlová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sestra a akutní stavy od A do Z
Ilona Plevová, Renáta Zoubková, Bohdana Břegová, Jakub Doležel, Adriana Hajdučková, Pavlína Homzová, Jiřina Hosáková, Eva Janíková, Miroslava Kachlová, Ludmila Klemsová, Markéta Kočí, Lukáš Kolarčík, Miroslav Kitka, Daniela Mošová, Jan Němčanský, Radim Němec, Ivana Nytra, Leopold Pleva, Dagmar Šerková, Magdalena Uvírová ... další autoři
Rok: 2021, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

The nurse practice environment and adverse events
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Eva Mynaříková, Ilona Plevová, Miroslava Kachlová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The relationship between nurse?s job satisfaction and missed nursing care
Ilona Plevová, Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Eva Janíková
Rok: 2021, Medycyna Pracy
článek v odborném periodiku

Unfinished nursing care as a potential indicator of hospital-acquired infections
Darja Jarošová, Ilona Plevová, Renáta Zeleníková, Eva Mynaříková, Miroslava Kachlová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Unfinished nursing care as a potential indicator of hospital-acquired infections
Darja Jarošová, Ilona Plevová, Renáta Zeleníková, Eva Mynaříková, Miroslava Kachlová
Rok: 2021
stať ve sborníku

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Ústav ošetrovateľstva, Košice
Ilona Plevová
Rok: 2021
působení v zahraničí

Výskyt infekcí spojených se zdravotní péčí ve vztahu k nedokončené ošetřovatelské péči.
Eva Mynaříková, Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Ilona Plevová, Miroslava Kachlová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výskyt nežádoucích událostí a infekcí spojených se zdravotní péčí ve vztahu k pracovnímu prostředí sester
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Eva Mynaříková, Ilona Plevová, Miroslava Kachlová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vztah pracovního prostředí sester a nedokončené ošetřovatelské péče
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Ilona Plevová, Eva Mynaříková, Miroslava Kachlová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vztah pracovního prostředí sester a nedokončené ošetřovatelské péče - první výsledky výzkumu v České republice
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Ilona Plevová, Eva Janíková, Andrea Polanská, Eva Mynaříková ... další autoři
Rok: 2021, Zdravotnické listy
článek v odborném periodiku

Work environment assessment instruments used in nursing
Eva Janíková, Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Ilona Plevová, Eva Mynaříková
Rok: 2021, Kontakt
článek v odborném periodiku

Nurses' perceptions of professional practice environment and its relation to missed nursing care and nurse satisfaction
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Ilona Plevová, Eva Janíková
Rok: 2020, International Journal of Environmental Research and Public Health
článek v odborném periodiku

Occurrence of hospital-acquired infections in relation to missed nursing care: a literature review
Eva Mynaříková, Darja Jarošová, Eva Janíková, Ilona Plevová, Andrea Polanská, Renáta Zeleníková ... další autoři
Rok: 2020, Cent Eur J Nurs Midw
článek v odborném periodiku

Opomíjená a chybějící ošetřovatelská péče v nemocnici - pilotní studie
A. Polanská, Darja Jarošová, Eva Janíková, E. Mynaříková, Ilona Plevová, Renáta Zeleníková ... další autoři
Rok: 2020, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Přidělovaná ošetřovatelská péče jako jeden z indikátorů výskytu medikačního pochybení
Ilona Plevová, Darja Jarošová, Eva Janíková, Renáta Zeleníková, Eva Mynaříková, Andrea Polanská ... další autoři
Rok: 2020, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Unfinished nursing care in four central European countries
Renáta Zeleníková, Elena Gurková, Adriano Friganovic, Izabella Uchmanowicz, Darja Jarošová, Katarína Žiaková, Ilona Plevová, Evridiki Papastavrou ... další autoři
Rok: 2020, JOURNAL OF NURSING MANAGEMENT
článek v odborném periodiku

Vztah pracovního prostředí sester a nedokončené ošetřovatelské péče - první výsledky výzkumu v České republice
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Eva Mynaříková, Ilona Plevová, Eva Janíková
Rok: 2020
stať ve sborníku

Vztah pracovního prostředí sester a nedokončené ošetřovatelské péče - první výsledky výzkumu v České republice
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Eva Mynaříková, Ilona Plevová, Eva Janíková
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení nedokončené ošetřovatelské péče v ČR - výsledky pilotní studie
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Eva Mynaříková, Ilona Plevová, Eva Janíková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Investigation of unfinished nursing care in selected European countries
Renáta Zeleníková, Elena Gurková, Darja Jarošová, Ilona Plevová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

MEASURES TO PREVENT MEDICATION ERRORS IN INTENSIVE CARE UNITS
Z Plutínská, Ilona Plevová
Rok: 2019, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Missed Nursing Care Among Hospital Nurses: Pilot Study
Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Eva Janíková, Ilona Plevová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Missed nursing care in selected hospitals in the Czech Republic - pilot study
Ilona Plevová, Darja Jarošová, Eva Janíková, Renáta Zeleníková, Katka Bobčíková, Denisa Raždíková ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Opomíjená a chybějící ošetřovatelská péče
Eva Mynaříková, Andrea Polanská, Darja Jarošová, Ilona Plevová, Renáta Zeleníková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Opomíjená a chybějící ošetřovatelská péče v nemocnici - pilotní studie
Eva Mynaříková, Darja Jarošová, Andrea Polanská, Eva Janíková, Ilona Plevová, Renáta Zeleníková ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ošetřovatelství II
Ilona Plevová, Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Renáta Zeleníková
Rok: 2019, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

Přidělovaná ošetřovatelská péče - indikátor výskytu nozokomiálních nákaz - výsledky ohniskových skupin
Eva Janíková, Ilona Plevová, Darja Jarošová, Eva Mynaříková, Renáta Zeleníková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přidělovaná ošetřovatelská péče - závěry focus group
Eva Janíková, Ilona Plevová, Darja Jarošová, Eva Mynaříková, Renáta Zeleníková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přidělovaná ošetřovatelská péče jako jeden z indikátorů výskytu medikačního pochybení
Ilona Plevová, Darja Jarošová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rationed nursing care - conclusions from focus groups
Eva Janíková, Ilona Plevová, Darja Jarošová
Rok: 2019, Pielegniarstwo XXI Wieku
článek v odborném periodiku

Rationing-missed nursing care and patient outcomes - pilot study
Darja Jarošová, Ilona Plevová, Katka Bobčíková, Renáta Zeleníková, Eva Janíková, Eva Mynaříková ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Unfinished nursing care in four central European countries
Renáta Zeleníková, Elena Gurková, Adriano Friganovic, Izabella Uchmanowicz, Darja Jarošová, Katarína Žiakova, Ilona Plevová, Evridiki Papastavrou ... další autoři
Rok: 2019, Journal of Nursing Management
článek v odborném periodiku

Zdravotnická dokumentace a informační systémy ve zdravotnictví
Hana Materová, Ilona Plevová, Hana Sochorová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ošetřovatelství I
Ilona Plevová, Radka Bužgová, Eva Janíková, Darja Jarošová, Alena Machová, Lucie Sikorová, Regina Slowik, Martina Tomagová, Renáta Zeleníková ... další autoři
Rok: 2018, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

Projekt hodnocení přidělované-chybějící ošetřovatelské péče
Ilona Plevová, Eva Janíková, Renáta Zeleníková, Darja Jarošová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přidělovaná ošetřovatelská péče - jeden z indikátorů nežádoucích událostí hospitalizovaných pacientů
Darja Jarošová, Eva Janíková, Eva Mynaříková, Ilona Plevová, Renáta Zeleníková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Safe storage of household substances to prevent child poisoning
Ilona Plevová, Markéta Nedělová
Rok: 2018, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Význam zobrazení srdce pomocí magnetické rezonance v diagnostice hypertrofické kardiomyopatie. Část I
Martin Pleva, Júlia Borová, Ilona Plevová, Jaroslav Januška, Margita Belicová
Rok: 2017, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Význam zobrazení srdce pomocí magnetické rezonance v diagnostice hypertrofické kardiomyopatie. Část II
M. Pleva, J. Borová, Ilona Plevová, J. Januška, M. Belicová
Rok: 2017, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Alcohol consumption in adolescents
Ilona Plevová, Michaela Hlávková
Rok: 2016, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Bezpečnostní proces na operačním sále
Petra Gombalová, Ilona Plevová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Bezpečnostní proces na operačním sále
Petra Gombalová, Ilona Plevová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Informovanost vysokoškolských studentů o dárcovství kostní dřeně
Gabriela Kuráňová, Ilona Plevová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Informovanost vysokoškolských studentů o dárcovství kostní dřeně
Ilona Plevová, Gabriela Kuráňová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

V ÚVN se opět diskutovalo o kvalitě a bezpečí v praxi
Ilona Plevová, Lenka Gutová
Rok: 2016, Florence
článek v odborném periodiku

X. Mezinárodní sympozium ošetřovatelství
Darja Jarošová, Ilona Plevová
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Indikátor kvality ošetřovatelské péče - medikační pochybení
Ilona Plevová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Karel de Grote-Hogeschool, Antwerpen
Ilona Plevová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Parkinsonský syndrom - z pohledu ošetřovatele.
Ilona Plevová, Soňa Bocková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

University of Trnava, Faculty of Health Sciences and Social Work, Department of Nursing
Ilona Plevová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Aplikace injekcí
Ilona Plevová, Marketa Babičová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Department of Nursing, University of Florence
Ilona Plevová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Manažerské metody a techniky
Ilona Plevová, Marketa Babičová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Multimediální podpora ve výuce lékařských a nelékařských oborů - proces tvorby DVD
Ilona Plevová, Eva Janíková, Marketa Babičová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ošetřovatelská péče o pacienty po perkutánní transluminální angioplastice
A. Horčičáková, Ilona Plevová
Rok: 2014, Intervenční a akutní kardiologie
článek v odborném periodiku

Periferní žilní katétr
Ilona Plevová, Marketa Babičová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Postoj sester a studentů ošetřovatelství k problematice eutanázie
Ilona Plevová, Kateřina Platková, Mgr.
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Postoj sester a studentů ošetřovatelství k problematice eutanázie.
Ilona Plevová, Kateřina Platková
Rok: 2014
stať ve sborníku

Základy ošetřování nemocných
Renáta Zeleníková, Eva Janíková, Radka Kozáková, Ilona Plevová, Lucie Sikorová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dobrovolnický program v NsP Havířov, p.o.
Michaela Kršíková, Ilona Plevová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ekonomika a pojišťovnictví
Ilona Plevová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Indikátory kvality ve vztahu k poskytované ošetřovatelské péči
Ilona Plevová
Rok: 2013
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

JLF UK v Martine, Katedra ošetrovateľstva
Ilona Plevová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Management v ošetřovatelství
Darja Jarošová, Ilona Plevová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Hemodialýza.
Ilona Plevová, Bc. Emílie Chrenšťová, Melánie Ossová, Bc. Jiří Štěrba
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Specifické ošetřovatelské postupy v praxi. Perkutánní transluminální angioplastika
Ilona Plevová, MUDr. Dušan Kučera, Ph.D., Mgr. Adriana Hořčičáková
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Týmová spolupráce v procesu analýzy medikačního pochybení
Ilona Plevová, Dana Dolanová, Katarína Adamicová
Rok: 2013, Paliatívna medicína a liečba bolesti
článek v odborném periodiku

Výukové videozáznamy - proces tvorby
Ilona Plevová, Eva Janíková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam stanovení indikátorů kvality v poskytování ošetřovatelské péče
Ilona Plevová, Katarína Adamicová
Rok: 2013, Hygiena
článek v odborném periodiku

Bezpečí pacienta v procesu péče
Ilona Plevová, Katarína Adamicová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Hodnocení bolesti u dětí. Využití měřících nástrojů v ošetřovatelské praxi.
Ilona Plevová, Regina Slowik, Jarmila Kulhánková, Dana Buchwaldková, Renata Tydlačková
Rok: 2012, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Implementace audiovizuální techniky do výuky
Ilona Plevová, Eva Janíková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Implementace audiovizuální techniky do výuky
Ilona Plevová, Eva Janíková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Implementace praxe založené na důkazech do výuky
Darja Jarošová, Ilona Plevová, Yvetta Vrublová
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Management v ošetřovatelství
Ilona Plevová, Marketa Babičová, Michaela Běčáková, Dana Dolanová, Alena Machová, Markéta Polochová, Eva Slívová, Regina Slowik, Věra Stasková, Dominika Růžková ... další autoři
Rok: 2012, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

Medikační pochybení
Ilona Plevová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Medikační pochybení v procesu péče o pacienta
Ilona Plevová, Katarína Adamicová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Ošetřovatelství
Eva Janíková, Ilona Plevová
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Případové studie pro výuku ošetřovatelství a porodní asistence
Radka Kozáková, Soňa Bocková, Bohdana Dušová, Eva Janíková, Ilona Plevová, Lucie Sikorová, Renáta Zeleníková, Yvetta Vrublová, Romana Karczmarczyk ... další autoři
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Skúsenosti s validáciou ošetrovateľských diagnóz v rámci Slovenskej a Českej republiky
Katarína Žiaková, Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Martina Tomagová, Ivana BÓRIKOVÁ, Juraj Čáp, Yvetta Vrublová, Lucie Sikorová, Ilona Plevová, Mária TABAKOVÁ ... další autoři
Rok: 2012, Ošetrovatelstvo: teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve
článek v odborném periodiku

Význam indikátorů kvality ve vztahu k poskytované ošetřovatelské péči
Ilona Plevová, Katarína Adamicová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Demographic situation in the Czech Republic.
Ilona Plevová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Escola superior de enfermagem de Lisboa
Ilona Plevová
Rok: 2011
působení v zahraničí

Escola superior de enfermagem de Portalegre
Ilona Plevová
Rok: 2011
působení v zahraničí

Historie vzdělávání zdravotnických pracovníků
Ilona Plevová, Renata Tydlačková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kazuistika - násilí na pracovišti
Renata Tydlačková, Ilona Plevová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ošetřovatelství I
Ilona Plevová, Radka Bužgová, Eva Janíková, Darja Jarošová, Alena Machová, Lucie Sikorová, Regina Slowik, Martina Tomagová, Renáta Zeleníková ... další autoři
Rok: 2011, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

Ošetřovatelství II
Ilona Plevová, Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Yvetta Vrublová, Renáta Zeleníková
Rok: 2011, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

Rozdíly v pooperačním průběhu u seniorů po laparoskopické a laparotomické cholecystektomii
Ilona Plevová, Ivanka Otteová
Rok: 2011, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Teoretická východiska problematiky násilí na pracovišti
Ilona Plevová, Renata Tydlačková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The basic principles of the Czech Health Care system.
Ilona Plevová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Care about Elderly People in the Czech Republic and Management of Health Care
Soňa Bocková, Ilona Plevová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Health Care financing and expenditure.
Ilona Plevová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The system of the Health Care in the Czech Republic.
Ilona Plevová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Validizácia ošetrovatelskej diagnózy Deficit vedomostí
Renáta Zeleníková, Ilona Plevová, Katarína Žiaková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Validizácia ošetrovateľskej diagnózy Deficit vedomostí
Renáta Zeleníková, Ilona Plevová, Katarína Žiaková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Vliv biologické léčby na kvalitu života pacientky s těžkou psoriázou
Darja Perůtková, Ilona Plevová
Rok: 2011, Dermatologie pro praxi
článek v odborném periodiku

Komunikace s dětským pacientem
Ilona Plevová, Regina Slowik
Rok: 2010, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

Komunikace s handicapovaným pacientem
Ilona Plevová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komunikace s člověkem se sluchovým postižením
Ilona Plevová, Regina Holešová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Komunikace s člověkem se sluchovým postižením
Ilona Plevová, Regina Holešová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití Bazální stimulace v hospicové péči
Ilona Plevová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Využití Bazální stimulace v hospicové péči
Ilona Plevová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bazální stimulace v hospicové péči
Ilona Plevová, Olga Lukešová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Bazální stimulace v hospicové péči
Ilona Plevová, Olga Lukešová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interpersonální vztahy na pracovišti a ošetřovatelská péče
Ilona Plevová, Regina Holešová
Rok: 2008, Ošetřovatelství. Teorie a praxe moderního ošetřovatelství.
článek v odborném periodiku

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci ve zdravotnictví se zaměřením na fyzickou zátěž
Regina Holešová, Ilona Plevová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Vybrané kapitoly z historie ošetřovatelství
Ilona Plevová, Regina Holešová
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výchova k povolání sestry
Ilona Plevová
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Zdravotní sestra a pomáhající profese
Ilona Plevová
Rok: 2008, Profese
článek v odborném periodiku

Evidence Based Practice jako součást celoživotního vzdělávání sester?
Ilona Plevová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Nemocný s akutním infarktem myokardu, výsledky výzkumu
Ilona Plevová
Rok: 2007, Diagnóza v ošetřovatelství
článek v odborném periodiku

Pohybový režim a cvičení po AIM
Ilona Plevová
Rok: 2007, Diagnóza v ošetřovatelství
článek v odborném periodiku

Všeobecný ošetřovatel, muž v roli všeobecné sestry
Ilona Plevová
Rok: 2007, Profese
článek v odborném periodiku

Historický vývoj společensko-profesního obrazu zdravotní sestry
Ilona Plevová
Rok: 2006
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Očekávání vztahující se k profesi zdravotní sestry
Ilona Plevová, Jaroslava Králová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Dějiny ošetřovatelství
Ilona Plevová, Regina Holešová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Historický vývoj ošetřovatelství jako vědní disciplíny
Ilona Plevová, Regina Holešová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Historický vývoj ošetřovatelství jako vědní disciplíny.
Ilona Plevová, Regina Holešová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czech Health Care System
Darja Jarošová, Ilona Plevová
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Escola superior de enfermagem de Portalegre
Ilona Plevová
Rok: 2004
působení v zahraničí

Nemocný s akutním srdečním infarktem.Vnímání choroby a vyrovnání se s ní.
Ilona Plevová, Bohdana Dušová, Darja Jarošová, Yvetta Vrublová
Rok: 2004, Ostravská univerzita Ostrava
kapitola v odborné knize

Organizování praxe studentů na ZSF OU,Ústavu ošetřovatelství a managementu ve zdravotnictví
Ilona Plevová, Bohdana Dušová, Darja Jarošová, Yvetta Vrublová
Rok: 2004, Ostravská univerzita Ostrava
kapitola v odborné knize

The Institute of Nursing and Health management Medico-Social faculty, University of Ostrava
Ilona Plevová
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Training to be a nurse in the Czech republic
Ilona Plevová
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nemocný s akutním srdečním infarktem: vnímání choroby a vyrovnání se s ní
Ilona Plevová
Rok: 2002
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
IGEPUGestione della qualita e sicurezza
KONHOKonzultační hodiny
SGEPUGestione della qualita e sicurezza
8KMANManagement zdravotních a soc. služeb
8PMANManagement zdravotních a soc. služeb
VZMAGVeřejné zdravotnictví
XZEZOZáklady ekonomie pro zdravotnické obory
ZEKZOZáklady ekonomie pro zdravotnické obory
0IZEKZáklady ekonomie pro zdravotnické obory
0IZEOZáklady ekonomie pro zdravotnické obory
4IZEKZáklady ekonomie pro zdravotnické obory
4NKEZZáklady ekonomie pro zdravotnické obory
2ISZDInformační systémy ve zdravotnictví
ISZDRInformační systémy ve zdravotnictví
0IISPInformační systémy ve zdravotnictví
0IZDKZdrav. dokumentace a zdrav. inf. syst.
EMNCManagement and Quality of Nursing Care
EPZVSEdukace v péči o zdraví
EZDKSEkonomika a pojišťovnictví
EZDVPEkonomika a pojišťovnictví
I0EMZEkonomika a management zdravotnictví
MAMETManažerské metody a techniky
MSTVKManagement studia
MSTVPManagement studia
MY2ZDVýchova ke zdraví
NZSOLSociální lékařství
OBBKSObhajoba bakalářské práce
OBBPRObhajoba bakalářské práce
OBMKSObhajoba magisterské práce
OBMPRObhajoba magisterské práce
OPPVNSpec. ošetřovatelské postupy v praxi
ORIZDOrganizace a řízení zdravotnictví
ORZDKOrganizace a řízení zdravotnictví
ORZDROrganizace a řízení zdravotnictví
ORZVPOrganizace a řízení zdravotnictví
O1MSTManagement studia
PMAOKPersonální management
SMKZKManagement kvality ve zdravotnictví
SMKZPManagement kvality ve zdravotnictví
SMOPKManagement v ošetřovatelské péči
SMOPPManagement v ošetřovatelské péči
SMZOKStrategický management zdravot. zařízení
SOLLFSociální lékařství
SZPA2SZZK Teorie porodní asis. a hum.vědy
SZVK1SZZK Klinické ošetřovatelství
SZVK2SZZK Teorie ošetřovatelství
SZVS2SZZK Teorie ošetřovatelství
SZVS3SZZK Klinické ošetřovatelství
VIKS1Ošetřovatelské výkony a intervence
VY2ZDVýchova ke zdraví
V1FKBŘízení kvality a bezpečnosti zdr. péče
V1O19Ošetřovatelské postupy 1
V2IP9Ošetřovatelská intenzivní péče
XIPEKPrvní pomoc, etika a psych. ve zdrav.
YSOLLSocial Medicine
YZONLBasics of nursing of patients
ZDSKSZdravý životní styl
ZMAKSManagement
ZMAVPManagement
ZMAZZáklady managementu ve zdravotnictví
ZONLFZáklady ošetřování nemocných
ZOSNKZáklady ošetřovatelství
ZOSNTZáklady ošetřovatelství
0IBPKObhajoba bakalářské práce
0IEMWEkonomika a management ve zdravotnictví
0IEMXEkonomika a management ve zdravotnictví
0IFKBŘízení kvality a bezpečnosti zdr. péče
0IFOROrganizace a řízení zdravotnictví
0IIKBŘízení kvality a bezpečnosti zdrav.péče
0IIOROrganizace a řízení zdravotnictví
0IIP9Ošetřovatelská intenzivní péče
0IKOKSZZK Klinické ošetřovatelství
0IMAMManažerské metody a techniky
0IMKQManagement kvality ve zdravotnictví
0IMKYManagement kvality ve zdravotnictví
0IMMKMarketing a management výž.poradenství
0IMMVMarketing a management výž.poradenství
0IMOQManagement ve zdravotnictví
0IMOYManagement ve zdravotnictví
0IOIOOšetřovatelská intenzivní péče
0IOKPSZZK Klinické ošetřovatelství
0IO1OOšetřovatelské postupy 1
0IO19Ošetřovatelské postupy 1
0IO2OOšetřovatelské postupy 2
0IO29Ošetřovatelské postupy 2
0IPMAPersonální management
0ISMZStrategický management zdravot. zařízení
0ITODSZZK Teorie ošetřovatelství a hum.vědy
0ITOKSZZK Teorie oš. a humanitní vědy
0ITOPSZZK Teorie ošetřovatelství a hum.vědy
0ITO8SZZK Teorie oš. a humanitní vědy
0ITPPSZZK Teorie porodní asis. a hum.vědy
0IZEQZáklady ekonomiky a řízení ve zdrav.
0IZEYZáklady ekonomiky a řízení ve zdrav.
0IZMAZáklady managementu ve zdravotnictví
0IZOKZáklady ošetřovatelství
0IZOSZáklady ošetřovatelství
0I6ZOZáklady ošetřovatelství pro soc. prac.
1IFKBŘízení kvality a bezpečnosti zdr. péče
10FKBŘízení kvality a bezpečnosti zdr. péče
2IFOROrganizace a řízení zdravotnictví
4IZOKZáklady ošetřovatelství
4NKZOZáklady ošetřovatelství
6ZOSEZáklady ošetřovatelství pro soc. prac.
9SOLLSociální lékařství
9ZONLZáklady ošetřování nemocných


AutorNázev práceTypRok
Loryšová EliškaAuditní šetření - převaz chronické rány u senioradiplomová  
Benediktová IvetaManagement edukace nelékařských zdravotnických pracovníků v problematice parenterální výživy na jednotkách akutní a intenzivní péčediplomová 2022 
Urbanová LucieAudit elektronicky vedené ošetřovatelské dokumentacediplomová 2022 
Gurská RenátaPracovní spokojenost zdravotnických pracovníkůdiplomová 2021 
Kaperová SandraMetoda Fast track ve střevní chirurgiidiplomová 2021 
Kortišová LenkaPády na gerontopsychiatrickém oddělenídiplomová 2021 
Krajčová MarkétaProfesní kompetence všeobecných sesterdiplomová 2021 
Mílová AlenaMedikační pochybení u dětských pacientůdiplomová 2021 
Svobodová DanaBezpečnostní proces jako prevence záměny pacientadiplomová 2021 
Tabaková RomanaVnímání pečovatelského chování sester jako indikátor pro hodnocení kvality ošetřovatelské péče ve vybraném zdravotnickém zařízenídiplomová 2021 
Foltová KvětušeKvalita poskytované zdravotně-sociální péče z pohledu zaměstnanců Domova pro osoby se zdravotním postižením v Hlučínědiplomová 2020 
Kadlubová LenkaStandardní operační postup - Paliativní péčediplomová 2020 
Vojtíšková KateřinaEdukace žáků druhého stupně základních škol v problematice reprodukčního zdravídiplomová 2020 
Czyžová PetraOvěření zavedených optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péčediplomová 2019 
Keková JanaManagement rizik při poskytování ošetřovatelské péče na pracovištích intenzivní medicínydiplomová 2019 
Martiňáková PetraPrevence medikačního pochybení u seniorůdiplomová 2019 
Serišová PetraPodávání léčiv v intenzivní a resuscitační péči.diplomová 2019 
Gruszková MariaSpokojenost rodičů hospitalizovaných dětídiplomová 2018 
Krempaská SilvieVýznam chirurgického bezpečnostního protokolu v perioperační péčidiplomová 2018 
Maňáková NikolAdolescenti a užívání nelegálních drogdiplomová 2018 
Omastová PetraPády hospitalizovaných seniorůdiplomová 2017 
Šamšová KarolínaDopad amiodaronem indukované tyreotoxikózy na zdravotní stav pacientadiplomová 2017 
Vojíková JitkaPraktické doporučení v prevenci hypotermie u dětí v perioperační péčidiplomová 2016 
Bijok MichalIntravenózní aplikace trombolýzy u pacienta s ischemickou CMPdiplomová 2015 
Gombalová PetraBezpečnostní proces na operačním sálediplomová 2015 
Polášková MartaAdherence v gerontofarmakoterapiidiplomová 2015 
Rambousková LuciePéče o novorozence v průběhu řízené hypotermie - Návrh a ověření standardu ošetřovatelské péčediplomová 2015 
Vlková ZdeňkaAnalýza času DB (door-baloon) a celkové doby ischemie u klientů se STEMIdiplomová 2015 
Hlávková MichaelaKonzumace alkoholu u adolescentůdiplomová 2014 
Mikolášová PavlaOšetřovatelská dokumentace v péči o geriatrické pacientydiplomová 2014 
Zdráhalová GabrielaEdukace žáků prvních tříd v základních oblastech první pomocidiplomová 2014 
Kudelová KateřinaPád jako indikátor kvality ošetřovatelské péčediplomová 2013 
Kupková MarkétaPrevence intoxikací u dětídiplomová 2013 
Pelikánová JanaEdukace seniorů v poskytování první pomocidiplomová 2013 
Zogatová ZuzanaManagement screeningového vyšetření novorozenců na vady sluchudiplomová 2013 
Hajdučková AdrianaOšetřovatelská péče o pacienty s perkutánní transluminální angioplastikoudiplomová 2012 
Běčáková MichaelaMotivátory v práci dětské sestrydiplomová 2011 
Cieslarová HanaKazuistika ženy se zárodečnou mutací genu BRCA 1diplomová 2011 
Otteová IvanaRozdíly v ošetřovatelské péči v pooperačním průběhu u geriatrických pacientů po laparoskopické a laparotomické cholecystektomiidiplomová 2011 
Perůtková DarjaPřínos biologické léčby pro život pacienta s psoriázoudiplomová 2011 
Platková KateřinaPostoj sester a studentů ošetřovatelství k problematice eutanaziediplomová 2011 
Zbořilová MarcelaDosahování individuálních potřeb u seniorů dle Maslowovy pyramidy potřebdiplomová 2011 
Hořínková LucieMozková smrt a dárcovství orgánůbakalářská  
Dopirák IvoTerapie bolesti u pacientů po chirurgickém výkonu v intenzivní péčibakalářská 2022 
Pytlíková KateřinaOšetřovatelský proces u pacienta s Parkinsonovou choroboubakalářská 2022 
Tomášková HanaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s roztroušenou sklerózoubakalářská 2022 
Tomšů GabrielaOšetřovatelský proces v péči o pacienta při brachyterapiibakalářská 2022 
Dufková VeronikaOšetřovatelský proces v péči o pacienta po operaci štítné žlázybakalářská 2021 
Dvorníková MichaelaEdukace pečovatele o péči o pacienta propuštěného z dlouhodobé intenzivní péčebakalářská 2021 
Tomisová NikolOšetřovatelský proces u pacienta na umělé plicní ventilacibakalářská 2021 
Benediktová IvetaNávrh standardu ošetřovatelské péče - Příjem, překlad a propuštění pacienta v intenzivní péčibakalářská 2020 
Farníková MarkétaPrevence lékových chyb v ošetřovatelství - praxe založená na důkazechbakalářská 2020 
Pechová KristýnaEdukace žáků v základech první pomocibakalářská 2020 
Procházková NikolaProblematika klienta s mozkovou obrnoubakalářská 2020 
Skorová AnetaProblémy pacientky s jaterní cirhózoubakalářská 2020 
Toman DominikZnalosti žáků devátých tříd základních škol v poskytování první pomocibakalářská 2020 
Bačová JanaNávrh a ověření standardního postupu Příprava pracovního roztoku k povrchové a nástrojové dezinfekcibakalářská 2019 
Jarošová LibušeEdukace pacientů při léčbě Warfarinembakalářská 2019 
Popovičová TerezaEdukace klientky při samovyšetření prsu jako prevence nádorového onemocněníbakalářská 2019 
Slížková RadkaKvalita poskytované ošetřovatelské péče o pacienty s kolostomiíbakalářská 2019 
Bezruczová KláraOšetřovatelský proces v péči o pacienta po kardiochirurgickém výkonubakalářská 2018 
Marková MiriamNávrh edukačního standardu u pacienta v časné pooperační péči se založeným střevním vývodembakalářská 2018 
Nečesaná MarkétaPsychosociální intervenční služba ve Fakultní nemocnici Ostravabakalářská 2018 
Podhajská MonikaAuditní šetření telemetrického sledování nemocnýchbakalářská 2018 
Řehulková ŠárkaPrevence proti infekcím ve zdravotnickém zařízeníbakalářská 2018 
Strakošová EvaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s ischemickou chorobou dolních končetinbakalářská 2018 
Škrobová JanaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s exacerbací chronické obstrukční plicní nemocibakalářská 2018 
Žádníková GabrielaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s akutním infarktem myokardubakalářská 2018 
Celtová PatricieNávrh standardu ošetřovatelské péče - Péče o ženu s plánovaným císařským řezembakalářská 2017 
Chrobáková PavlínaZnalost bezpečné přípravy a podávání intravenózních léčiv dětským pacientům u sester pracujících na dětských odděleníchbakalářská 2017 
Miklová ŽanetaInformovanost pacientů s diabetes mellitus o prevenci syndromu diabetické nohybakalářská 2017 
Pěronková AlenaPsychosociální intervenční služba v Městské nemocnici Ostrava, p.o.bakalářská 2017 
Tobolová MonikaNosní furunkl s vývojem septického stavubakalářská 2017 
Gerlová BarboraZdravý životní styl jako prevence kardiovaskulárních chorobbakalářská 2016 
Habramová JanaZnalosti v oblasti prevencebakalářská 2016 
Hrašnová SoňaKvalita poskytované péče v domově pro seniorybakalářská 2016 
Jančíková MagdalénaPostupy zabraňující medikačnímu pochybeníbakalářská 2016 
Kuráňová GabrielaInformovanost vysokoškolských studentů o dárcovství kostní dřeněbakalářská 2016 
Maňáková NikolZnalosti studentů v oblasti základní kardiopulmonální resuscitacebakalářská 2016 
Paraničová IrenaPacienti s Diabetem mellitem II. typu u praktického lékařebakalářská 2016 
Plutínská ZuzanaSpolupráce pacientů na prevenci medikačního pochybeníbakalářská 2016 
Rybová LucieStandard ošetřovatelské péče - Katetrizace centrálního žilního systémubakalářská 2016 
Benková MarcelaProblematika pacienta s echinokokózoubakalářská 2015 
Cyrusová LenkaOšetřovatelská péče o pacienta při kardiopulmonální resuscitacibakalářská 2015 
Černá JanaPacientka s karcinomem hrtanubakalářská 2015 
Černá KarolínaPlán ošetřovatelské péče pro pacienta s akutním infarktem myokardubakalářská 2015 
Giňovská KláraPlán péče pro pacienta po kardiochirurgické operaci - disekce aortybakalářská 2015 
Gruszková MariaPlán ošetřovatelské péče o pacienta s Addisonovou choroboubakalářská 2015 
Langerová PetraPlán ošetřovatelské péče pro pacienty s tracheostomií v anesteziologicko - resuscitační péčibakalářská 2015 
Lexová PetraEdukace pacienta před brachyterapiíbakalářská 2015 
Marečková KarolínaPlán ošetřovatelské péče pro dítě s akutní lymfoblastickou leukemiíbakalářská 2015 
Sikorová MichaelaProblematika klientky s Crohnovou choroboubakalářská 2015 
Struhařová JanaPacient se střelným poraněnímbakalářská 2015 
Svobodová GabrielaMedikační pochybení jako indikátor kvalitybakalářská 2015 
Ševčíková NelaPlán ošetřovatelské péče pro pacienty s kardiostimulátorembakalářská 2015 
Tomanová NikolPlán ošetřovatelské péče pro pacienta s poraněním slezinybakalářská 2015 
Vlková LenkaStandard ošetřovatelské péče - katetrizace močového měchýře a péče o permanentní močový katétrbakalářská 2015 
Březovská MichaelaPlán ošetřovatelské péče pro pacienta s akutním levostranným srdečním selhánímbakalářská 2014 
Čorná MonikaŽivot pacienta s chronickým onemocněním ledvinbakalářská 2014 
Janotová PetraVyužití automatizovaného externího defibrilátoru u kardiopulmonální resuscitacebakalářská 2014 
Jiříčková AndreaZnalost poruch srdečního rytmu u sester pracujících v intenzivní a akutní péčibakalářská 2014 
Klosová MartinaNávrh standardu ošetřovatelské péče u pacienta s kolostomiíbakalářská 2014 
Klvaňová AlenaNávrh edukačního standardu u pacienta před zahájením dialyzační léčbybakalářská 2014 
Pinďáková TerezaVybrané problémy u muže s onemocněním diabetes mellitusbakalářská 2014 
Pizurová LenkaPlán ošetřovatelské péče pro pacienta s Crohnovou choroboubakalářská 2014 
Romero Majorga Adilija DžulijaŽivot s vrozenou srdeční vadoubakalářská 2014 
Serišová PetraIndikátor kvality poskytované ošetřovatelské péče - spokojený pacientbakalářská 2014 
Šulcová JanaPlán ošetřovatelské péče pro pacienty s Huntingtonovou choroboubakalářská 2014 
Šuťáková RenátaEdukační standard ošetřovatelské péče - Příprava pacienta před operací na krčních tepnách v cervikálním blokubakalářská 2014 
Točoňová KateřinaPacient po amputaci dolní končetiny z důvodu diabetické gangrénybakalářská 2014 
Vachová AdélaNávrh ošetřovatelského standardu pro zavedení nasogastrické sondybakalářská 2014 
Zarembová JanaPlán ošetřovatelské péče pro pacienty po Perkutánní transluminální koronární angioplasticebakalářská 2014 
Bijok MichalKanylace periferního žilního systémubakalářská 2013 
Bilská LenkaPlán ošetřovatelské péče pro pacienta s onemocněním myasthenia gravisbakalářská 2013 
Botyánszká KateřinaPlán ošetřovatelské péče o pacienta s chronickou obstrukční plicní nemocíbakalářská 2013 
Foltová KvětušeObecný standard ošetřovatelské péče aplikace chemoterapiebakalářská 2013 
Gajdová ZdeňkaVybrané problémy u ženy s hypotyreózoubakalářská 2013 
Molnárová MonikaPlán ošetřovatelské péče pro pacienta s meningitidoubakalářská 2013 
Nagyová JanaProblematika snižování zvýšené tělesné teploty u dětí v domácím prostředíbakalářská 2013 
Olšáková JanaNávrh a ověření standardu - Klinická enterální výživabakalářská 2013 
Urbanová LucieIndikátor kvality ošetřovatelské péče - dodržování práv pacientůbakalářská 2013 
Dobešová GabrielaEdukační standard aplikace inzulínubakalářská 2012 
Kostková JanaNávrh a ověření standardu ošetřovatelské péče - Péče o duševně nemocné při elektrokonvulzivní terapiibakalářská 2012 
Lukáčová OlgaNový start do života po onemocnění karcinomem prsubakalářská 2012 
Mikolášová PavlaBariéry v komunikaci s neslyšícímibakalářská 2012 
Navrátilová LadaKomunikační bariéry při ošetřování cizinců. Vytvoření komunikačních pomůcek.bakalářská 2012 
Nováková KateřinaVybrané problémy pacienta s cévní mozkovou příhodoubakalářská 2012 
Omastová PetraAuditní šetření uzavřené ošetřovatelské dokumentacebakalářská 2012 
Rýznarová EvaMožnost hospitalizace a ambulantního ošetření handicapovaného pacienta v doprovodu asistenčního psabakalářská 2012 
Sikorová IvetaPostoje sester k pacientům v terminálním stadiubakalářská 2012 
Šrubařová AlenaPlán ošetřovatelské péče pro pacienta s kataraktoubakalářská 2012 
Moravcová MonikaSyndrom vyhoření u všeobecných sester pracujících na odděleních akutní a intenzivní péčebakalářská 2011 
Ryšánková LenkaStandardní postup při odběru krvebakalářská 2011 
Stanková LibušeBariéry v celoživotním vzdělávání všeobecných sesterbakalářská 2011 
Vlková ZdeňkaKlienti po akutním infarktu myokardu a kouřeníbakalářská 2011 
Klusová ZuzanaÚroveň znalostí porodních asistentek v kardiopulmonální resuscitacibakalářská 2010 
Olbřímková MartinaBazální stimulace a její využití v intenzivní péčibakalářská 2010 
Przeczková PetraPlán ošetřovatelské péče u pacienta se zevní fixací fraktury pánvebakalářská 2010 
Režnarová DenisaPotřeby žen hospitalizovaných v protialkoholní léčebněbakalářská 2010 
Kajzarová BarboraSekundární prevence nádorového onemocnění prsu u ženbakalářská 2009 
Kargerová KláraŽena po ablaci prsubakalářská 2009 
Kišová VendulaAutonomie a soukromí pacientů na jednotkách intenzívní péčebakalářská 2009 
Plačková DagmarInformovanost a postoj žen k primární prevenci zhoubného onemocnění prsubakalářská 2009 
Semerová VeronikaVšeobecný ošetřovatel - muž v ženském týmubakalářská 2009 
Svačinová VendulaSyndrom diabetické nohy - informovanost a postoj pacientů s DMbakalářská 2009 
Zbořilová MarcelaPotřeby žen se zhoubným onemocněním prsubakalářská 2009 
Lukešová OlgaKoncept bazální stimulace a jeho využití ve vybraných zdravotnických zařízeníchbakalářská 2008 
Nevolová KristýnaEdukace pacientek při zhoubném onemocnění prsubakalářská 2008 
Ševčíková SylviePacient po akutním infarktu myokardu - management následné péčebakalářská 2008 
Urbanová LucieSestra pacientem - ovlivní tato zkušenost vztah a empatii k pacientům?bakalářská 2008 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub