Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

Ilona Plevová


titul, jméno, příjmení:
PhDr. Ilona Plevová, PhD.
místnost, podlaží, budova:
ZY 328, budova ZY
funkce:
garant a pedagogický poradce studijního programu Všeobecné ošetřovatelství, Ombudsman LF a předsedkyně ZO VOS OU
obor činnosti:
ošetřovatelství
telefon, mobil:
553 46 1605
730 581 036
e-mail:

Vzdělání

2009
Odborná atestace - specializovaná způsobilost (Specialista v organizaci a řízení zdravotnictví) MZ ČR
2008
PhDr. (Ošetřovatelství) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., Bratislava
2007 – 2013
PhD. (Ošetřovatelství) Univerzita Komenského v Bratislavě, Jesseniova lekárska fakulta Martin
2005
Odborná atestace (Anestézie, resuscitace, intenzívní péče) NCO NZO Brno
2003 – 2006
Mgr. (Management zdravotnictví) Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
1999 – 2002
Bc. (Management ve zdravotnictví - ošetřovatelská péče) Zdravotně sociální fakulta OU
1986 – 1990
diplom (všeobecná sestra) Střední zdravotnická škola Karviná
 

Kvalifikace

2013
PhD.
 

Další vzdělávání, kurzy

2019
Základní kurz Bazální stimulace, LF OU
2016
Vysoká škola po novele ZVŠ - orgány vysoké školy a fakulty. Právnická fakulta, MU Brno
2014
Kardiopulmonární resuscitace a první pomoc. Základní postupy. Ostrava. ČAS
2013
Nové akreditační standardy SAK, o.p.s. A jak na to? Ostrava. SAK, o.p.s.
2013
Správné postupy při zavádění a ošetřování periferních žilních kanyl. NsP Havířov, p.o.
2012
Angličtina pro mírně pokročilé slovem i písmem v každodenní komunikaci. OU Ostrava
2011
Ošetrovateľský výzkum - pozorovanie. UK v Bratislave, Ústav ošetrovatelstva JLF UK v Martine
2009
Prax založená na dôkazoch (EBP) - implementácia vo výučbe ošetrovateľstva, UK v Bratislave, Ústav ošetrovatelstva JLF UK v Martine
2008 – 2009
On-line kurz: Právní odpovědnost ve zdravotnictví 2008 (ONC_OZ08), Copyright - 2009 by Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.
2008
Metodológie vedeckej práce, JLF UK Martin
2004 – 2005
NEDECZ - Matra, ZSF OU Ostrava, cyklická školení
2004
Prevence rakoviny prsu, ZSF OU Ostrava
1996
Metodika a nácvik neodkladné resuscitace, IPVZ Praha
 

Zaměstnání, praxe

2010 – dosud
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, odborná asistentka
2010 – 2014
NsP Havířov, p.o., referentka pro akreditaci a kvalitu v ošetřovatelské péči
2008 – 2010
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Fakulta zdravotnických studií, Ostravská univerzita, odborná asistentka
2007 – 2008
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Zdravotně sociální fakulta, Ostravská univerzita, odborná asistentka
2003 – 2007
Ústav ošetřovatelství a managementu ve zdravotnictví, Zdravotně sociální fakulta, Ostravská univerzita, odborná asistentka
2000
Střední zdravotnická škola Karviná, středoškolská učitelka
1998 – 1999
Střední zdravotně sociálně právní škola Orlová, středoškolská učitelka
1993 – 2001
Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, pracoviště Orlová, Interní oddělení, JIP, všeobecná sestra
1990 – 1991
Nemocnice s poliklinikou Havířov, všeobecná sestra
 

Odborné zaměření

Ekonomika a management zdravotnictví
Management
Management kvality ve zdravotnictví
Management v ošetřovatelské péči
Organizace a řízení zdravotnictví
Ošetřovatelské výkony a intervence
Personální management
Intenzivní péče v ošetřovatelství
Základy managementu ve zdravotnictví
Základy ošetřovatelství
Základy ošetřování nemocných
Základy ošetřovatelství pro zdravotně-sociální pracovníky
Řízení kvality a bezpečí zdravotní péče
Manažerské metody a techniky
Strategický management
Marketing ve zdravotnictví
Výchova ke zdraví
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2022 – dosud
AS LF OU, členka
2021 – dosud
Ombudsman LF OU
2017 – 2021
AS OU, předsedkyně
2016 – 2022
AS LF OU, místopředsedkyně
2010 – dosud
Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu Ostravské univerzity, předsedkyně
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Central European Journal of Nursing and Midwifery - grafické zpracování
Česká asociace sester: Pracovní skupina pro kvalitu ošetřovatelské péče (2015-2019)
Česká asociace sester: Region moravskoslezský
Stipendijní komise LF OU
Programová rada studijního programu Zdravotně-sociální péče na Katedře zdravotně-sociálních studií FSS OU
Programová rada studijního programu Pediatrické ošetřovatelství na Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence LF OU
 

Působení v zahraničí

14. 3. 2022 – 18. 3. 2022
Thomas More University of Applied Sciences, Mechelen, Belgie, International Days 2022
4. 10. 2021 – 8. 10. 2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Ústav ošetrovateľstva, Košice
19. 10. 2015 – 23. 10. 2015
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Katedra ošetrovateľstva. Přednášky na téma: Monitoring. Umělá plicní ventilace. Eliminační techniky.
23. 9. 2015 – 30. 9. 2015
Karel de Grote-Hogeschool, Antwerpen, Belgie. Přednáška na téma: Giudelines for Cardiopulmonary resuscitation
12. 5. 2014 – 16. 5. 2014
Department of Nursing, University of Florence, Italy. Přednáška na téma: Training to be a nurse in the Czech republic.
30. 9. 2013 – 4. 10. 2013
JLF UK Bratislava, Ústav ošetrovateľstva, Martin, Slovensko. Program ERASMUS. Přednášky na téma: 1. Manažerské metody a techniky využitelné v řízení ošetřovatelství. 2. Kvalita ošetřovatelské péče.
12. 4. 2011 – 15. 4. 2011
Escola superior de enfermagem de Lisboa. Florence Network.
10. 4. 2011 – 12. 4. 2011
Escola Superior de Enfermagem de Portalegre, Portugalsko. Přednášky na téma: Demographic situation in the Czech Republic, The basic principles of the Czech Health Care system, The Health Care financing and expenditure, The system of the Health Care in the Czech Republic.
25. 5. 2005 – 26. 5. 2005
JLF UK Bratislava, Ústav ošetrovateľstva, Martin, Slovensko. Přednáška na téma: Historický vývoj ošetřovatelství jako vědní disciplíny.
16. 11. 2004 – 21. 11. 2004
Escola Superior de Enfermagem de Portalegre, Portugalsko. Přednášky na téma: The Institute of Nursing and Health management Medico-Social faculty, University of Ostrava. Training to be a nurse in the Czech republic
 

ORCID ID

0000-0003-0919-2021
 
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceZkratka
Název předmětuNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub