Vyjeď s námi do zahraničí

Zahraniční pobyty pro studenty

ERASMUS

Program Erasmus+je součástí evropského programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP), nabízí možnosti vysokoškolského a odborného vzdělávání v členských zemích EU, ESVO (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a kandidátských zemí EU. se mohou přihlásit na studijní pobyt v délce 3 až 12 měsíců na zahraniční vysokoškolské instituce, se kterými má fakulta podepsané bilaterální dohody. Student musí být zapsán do akreditovaného bakalářského (minimálně do 2. roč.), magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční i kombinované formě studia. Před výjezdem musí úspěšně vykonat jazykovou zkoušku a musí mít splněny všechny studijní povinnosti. Student získá na studijní pobyt stipendium, jehož výše je stanovena pro daný akademický rok a je diferencována pro jednotlivé země EU. Bližší informace naleznete v sekci Erasmus+.

VIA

Ostravská univerzita organizuje mobilitní program VIA, díky kterému mohou studenti OU vyjet na studijní pobyt, letní školu či praktickou stáž do celého světa. Spolupracujeme s univerzitami v USA, Jihokorejské republice, Číně, Mexiku, Thajsku, Japonsku, Austrálii, Argentině a v dalších zemích. V rámci VIA programu rovněž podporujeme mobility na univerzitu dle vlastního výběru studenta. Tuto neocenitelnou zkušenost podpoříme příspěvkem ve výši až 90 % předpokládaných výdajů. Mobilitního programu VIA se mohou účast studenti bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů. Více informací, včetně výzvy a přihlášky naleznete v sekci Program VIA.

OU Aid

Program OU Aid Ostravské univerzity je zaměřen na pomoc rozvojovým zemím. Studenti všech studijních programů mohou vyjíždět s finanční podporou OU (až do výše 100 %) na minimálně měsíční pobyt do vybraných rozvojových zemí, kde působí jednotlivé partnerské organizace OU Aid (Tanzánie, Keňa, Filipíny, Etiopie, Sumatra, Gruzie). Výjezd je možné realizovat v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. Pokud ovládáte cizí jazyk alespoň na úrovni B1, nebojte se využít nových možností, jak získat neopakovatelné zkušenosti a pomoci místním komunitám v zahraničí. Více informací, včetně výzvy a přihlášky naleznete v sekci Program OU Aid.

Florence Network

Florence Network je organizace sdružující 51 vysokoškolských institucí z 22 zemí (Belgie, Bosna a Hercegovina, Česká republika, Dánsko, Finsko, Německo, Řecko, Itálie, Litva, Malta, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie). Od svého vzniku (1995) pořádá každoročně vždy v jedné z účastnických zemí týdenní mezinárodní intenzivní vzdělávací kurzy pro studenty a pedagogy, jejichž obsah je zaměřen zejména na zvyšování kvality vzdělávání v ošetřovatelství a porodní asistenci. Mezinárodního setkání, které probíhá zpravidla na jaře, se za každou instituci zúčastňují 1-2 pedagogové a 2-3 studenti studijního programu Ošetřovatelství a/nebo Porodní asistence (bakalářské i magisterské studium). Bližší informace podá Mgr. Eva Janíková, Ph.D. a/nebo prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

Bilaterální smlouvy

Na základě bilaterálních smluv uzavřených mezi Lékařskou fakultou a zahraniční vysokoškolskou institucí - Northern Arizona University (USA), Narh-Bita College (Ghana), National Taipei University of Nursing and Health Sciences (Taiwan), Astana Medical University (Kazachstán), Karaganda Medical University (Kazachstán), Kazakh National Medical University (Kazachstán), Tung Wah College (Hong Kong), University of East Sarajevo (Bosna i Hercegovina), University of Toliara (Madagaskar), jsou realizovány krátkodobé mobility studentů studijních programů Ošetřovatelství. V rámci výměnných pobytů studenti participují na výuce i praxi, zúčastňují se mezinárodní letní školy a jiných odborných akcí pořádaných hostitelskou institucí. Bližší informace podá Ing. Gabriela Kovolová a/nebo prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.


Zveřejněno / aktualizováno: 05. 09. 2023