Univerzita třetího věku

Název akce CŽV:Žít zdravěji a aktivněji
Fakulta / organizační jednotka:Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta OU)
Cílová skupina:věk 55+
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry / 1 rok
Cena:500,- Kč/ 1 rok studia
Forma:kombinované
Organizace studia:kombinovaná
Garantující odborná katedra:Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta OU)
Garant:doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Pedagogický poradce:PhDr. Renáta Zeleníková, PhD.
Anotace:Cílem je zvýšit vědomosti seniorů v oblasti zdraví, zdravého životního stylu a prevenci chorob, motivovat je ke zdravému a aktivnímu životu, a tím přispět ke zvýšení kvality života ve stáří a podpoře prosperity ve stárnoucí společnosti. Nabízená aktivita vychází z předpokladu, že vzdělávání je významným zdrojem aktivního života, má pozitivní vliv na zdraví a zabraňuje sociálnímu vyloučení starších osob. Roční (dvousemestrální) vzdělávání bude probíhat během aktuálního akademického roku. Senioři mohou volit jeden ze tří nabízených modulů:
  1. Neurologická onemocnění v seniorském věku
  2. Duševní zdraví
  3. Problematika kardiovaskulárních nemocí

V každém modulu probíhá 6 přednášek v zimním a 6 přednášek v letním semestru. Přednášky jsou dále obohaceny jednou odbornou exkurzí dle zaměření modulu. Vzdělávání je organizováno Lékařskou fakultou OU v souladu s novelou zákona č. 111/l998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, § 60.

Způsob ukončení studia:70% účast na přednáškách
Výstupní doklad:certifikát o účasti
Přihlášky:přihlašování bylo ukončeno 31. srpna 2021
Přijímací řízení:NE
Uzávěrka přihlášek:31. srpna 2021
Kontakt / další informace:Bc. Renáta Žemlová
Způsob platby:převodem na účet 500,- Kč za celý akademický rok (2 semestry)
Vyučující:doc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.,
PaedDr. Petra Dobešová,
MUDr. Jozef Dodulík,
MUDr. Petr Dostálek,
Mgr. Jiřina Hosáková, Ph.D.,
MUDr. Martin Hýža, Ph.D.,
Mgr. Eva Janíková, Ph.D.,
doc. PhDr. Mgr. Radka Kozáková, PhD.,
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.,
Mgr. Hana Hanyášová, Ph.D.,
MUDr. Ilona Nedvědová,
MUDr. Monika Škutová,
MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.
Plán studia / rámcový harmonogram:Výuka se uskutečňuje v učebnách budovy ZY Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Vzdělávání obsahuje přednášky akademiků a odborníků z praxe a  další aktivity. Podmínkou pro ukončení studia je absolvování 70 % přednášek. Po úspěšném absolvování modulu obdrží absolventi osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. Vzdělávání na univerzitě třetího věku trvá jeden rok, tedy dva semestry a je rozděleno na 12 tematických celků. Zimní semestr probíhá od září do prosince 2021 a letní semestr probíhá od února do června 2022.
Studium bude otevřeno pro 1 skupinu v každém modulu. Studium v jednotlivých modulech bude otevřeno pro minimální počet 30 účastníků/modul. Při naplnění tohoto počtu obdrží účastníci informace o zahájení vzdělávání. Účastníci kurzu získají osvědčení o absolvování.

Rozvrhy - zimí semestr:
  1. Neurologická onemocnění v seniorském věku soubor pdf 0,13 MB
  2. Duševní zdraví soubor pdf 0,13 MB
  3. Problematika kardiovaskulárních nemocí soubor pdf 0,13 MB

Rozvrhy - letní semestr:
  1. Neurologická onemocnění v seniorském věku soubor pdf 0,13 MB
  2. Duševní zdraví soubor pdf 0,13 MB
  3. Problematika kardiovaskulárních nemocí soubor pdf 0,13 MB
Další informace:Předešlé kurzy