Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

Radka Bužgová


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZY 320, budova ZY
funkce:
obor činnosti:etika, výzkum, sociální vědy
katedra / středisko (fakulta): Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta)
Centrum ošetřovatelského výzkumu (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1604
e-mail:

Vzdělání

2016
doc. (sociální lékařství) LF UPOL Olomouc
2013
PhDr. (rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory), ZSF JU České Budějovice
2009
PhD. (prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, mládeže, dospělých a seniorů), ZSF JČU České Budějovice
2001
Mgr. (sociální práce), PdF UHK Hradec Králové
1997
Bc. (zdravotně sociální a geriatrická péče), ZSF OU Ostrava
1994
gymnázium Česká Třebová
 

Další vzdělávání, kurzy

2018
IPVZ - Psychosomatika
2018
MH Ondrášek - Náročné komunikační situace: zdravotník, pacient a jeho rodina
2018
Kurz Základy práce s dítětem v krizi v kontextu sociálních služeb, Remedium Praha
2017
Kurz Právní problematika při poskytování zdravotních služeb, mlčenlivost, nedobrovolné léčení, agresivita, IPVZ Praha
2017
Kurz Focusing Brno
2016
Kurz Trauma, Remedium Praha
2016
Rozšiřující kurz krizové intervence - Educo, Ostrava
2013
Profesní kvalifikace - Poradce pro pozůstalé
2013
Krizová intervence - Educo, Ostrava
2011
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. Kurz: Rozpoznávání spirituálních potřeb osob v krizi vyplývající z nemoci.
2009
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. Kurz: Sociální práce se starými lidmi ve zdravotnických zařízeních
2008
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. Kurz: Kurz v gerontosociologii
2006
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. Kurz: Kvalita zdravotně sociálních služeb - dlouhodobá péče o seniory.
2006
Systém dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v moravskoslezském kraji a jeho realizace. Absolvované kurzy: Příprava projektu, Informační zdroje, Jak psát projekty česky a srozumitelně, Projekty v EU a zámoří pro podporu vědy a výzkumu, Rozpočet a plánování tvorby projektů a jejich následná realizace, Jak psát projekt, Finanční a ekonomická analýza projektu, Odborná angličtina pro řešení projektů.
2005 – 2006
NEDECZ - Matra, ZSF OU Ostrava, cyklická školení
 

Zaměstnání, praxe

2012 – dosud
Mobilní hospic Ondrášek, Ostrava (poradce pro pozůstalé)
2010 – dosud
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence LF OU - odborný asistent
2008 – 2010
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence FZS OU - odborný asistent
2007 – 2008
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence ZSF OU - odborný asistent
2005 – 2006
Ústav ošetřovatelství a managementu ve zdravotnictví, ZSF OU - odborný asistent
1999 – 2005
Středisko Diakonie ČCE v Ostravě (vedoucí střediska domovinka pro seniory a stanice pečovatelské služby pro děti z rodin v krizi)
1997 – 1999
Ústav sociální péče pro tělesně postižené Hrabyně (sociální terapeut)
 

Odborné zaměření

Etika v ošetřovatelství / etika ve zdravotnictví / lékařská etika
Paliativní a hospicová péče
Výzkum v ošetřovatelství
Zdravotně sociální péče
Sociální lékařství
 

Ocenění

2011
Cena děkana za nejlepší publikovanou práci v nelékařských oborech za rok 2011 "Violation of ethical principles in institutional care for older people."
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká sociologická společnost
Česká společnost paliativní medicíny
časopis Central European Journal of Nursing and Midwifery - výkonný redaktor
časopis PROFESE on-line - člen redakční rady
časopis Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie - člen redakční rady Oborová rada pro doktorské studium ošetřovatelství LF OU Ostrava
Oborová rada pro doktorské studium sociální lékařství LF UP Olomouc
 

Působení v zahraničí

2016
University of Rijeka, Faculty of Health Studies (Chorvatsko), Přednáška: Nursing Education in the Czech Republic, Pediatric Nursing
2014
Miami (USA)- Preferences and Saturation of the Needs of Parents of Children with Oncological Diseases
2013
Escola Superior de Saúde de Portalegre (Portugalsko) Přednáška: Nursing Education in the Czech Republic and Nursing diagnosis in Home Care
2012
Adnan Menderes University, Department of nursing and midwifery, Turecko. Přednáška: Moral judgment competence of nursing students in the Czech republic
2011
Cyprus University of Technology, Department of Nursing, Cyprus (Kypr). Přednáška: Elder Abuse and Neglect in Nursing Ethics.
2011
University of Stavanger, Department of Health Studies (Norsko). Přednáška: Developing simulation learning in education of evidence based practice
2009
Katholics University of Applied Sciences (Německo). Přednáška: Community nursing care in educating master degrese course students
2007
Nursing Department, Hanzehogeschool Groningen (Netherland). Přednáška: Qualitative research of elder abuse and neglect in residential setting.
2007
Escola Superior de Saúde de Portalegre (Portugal). Přednáška: Elder abuse and neglect in residential petting in Czech Republic
 

Jazykové znalosti

Angličtina
mírně pokročilý
 

ORCID ID

0000-0002-2529-5058
 
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.PODPORA ZDRAVÉHO STÁRNUTÍ: VYUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH A PSYCHOSOCIÁLNÍCH INTERVENCÍ PRO UDRŽENÍ MENTÁLNÍHO ZDRAVÍ, PREVENCI A VČASNOU DIAGNOSTIKU DEPRESE, ÚZKOSTI A KOGNITIVNÍCH PORUCH U SENIORŮ V KOMUNITĚ
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Období5/2021 - 12/2024
PoskytovatelMinisterstvo zdravotnictví
Stavřešený
Neuropaliativní a rehabilitační přístup pro zachování kvality života pacientů v pokročilé fázi vybraných neurologických onemocnění.
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Období4/2017 - 12/2020
PoskytovatelÚstav ošetřov. a porodní asistence, GP Min. zdravotnictví
Stavukončený
Identifikace potřeb pacientů a rodinných příslušníků v paliativní péči v souvislosti s kvalitou života
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Období4/2012 - 12/2015
PoskytovatelIGA MZd
Stavukončený
Subjektivní pohoda pacientů s chronickým onemocněním - bronchiální astma
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vliv reminiscenční terapie na kvalitu života pacientů v léčebně dlouhodobě nemocných
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Sociální, zdravotní a etické aspekty týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů v ústavní péči
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Období3/2008 - 12/2008
PoskytovatelLékařská fakulta
Stavukončený
Sociální, zdravotní a etické aspekty týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Období3/2007 - 12/2007
PoskytovatelLékařská fakulta
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub