Hlavní zaměření výzkumné činnosti Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence

  • Hodnotící a měřící nástroje v ošetřovatelství
  • Kvalita života v kontextu zdraví
  • Etické aspekty ošetřovatelství a zdravotnictví
  • Paliativní péče a problematika umírání v ošetřovatelství
  • Kvalita ošetřovatelské a zdravotní péče (praxe založená na důkazech, klinické doporučené postupy, přidělovaná ošetřovatelská péče)
  • Klinické ošetřovatelství (geriatrické ošetřovatelství, pediatrické ošetřovatelství, psychiatrické ošetřovatelství)
  • Porodnicko-ošetřovatelská problematika

Zveřejněno / aktualizováno: 08. 06. 2020