Publikační činnost - IS PUBL
A validation study of the Czech version of the nurse competence scale
Radana Pěrůžková, Elena Gurková, Renáta Zeleníková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A validation study of the Czech version of the Nurse Competence Scale
Radana Pěrůžková, Elena Gurková, Renáta Zeleníková
Rok: 2022
stať ve sborníku

Adaptation and Psychometric Testing of the Czech and Slovak Version of the Missed Nursing Care in Infection Prevention and Control Survey
Elena Gurková, Ian Blackmen, Daniela Bartoníčková, Darja Jarošová, Lenka Machálková, Lenka Sateková
Rok: 2022, Journal of Nursing Measurement
článek v odborném periodiku

Assessment of COVID-19 Fear in Five European Countries before Mass Vaccination and Key Predictors among Nurses and Nursing Students
E. Patelarou, P. Galanis, E.A. Mechili, A. Argyriadi, A. Argyriadis, E. Asimakopoulou, E. Kicaj, J. Bucaj, J.M. Carmona-Torres, A.I. Cobo-Cuenca, Jakub Doležel, S. Finotto, Darja Jarošová, A. Kalokairinou, D. Mecugni, V. Pulomenaj, K. Malaj, I. Sopjani, M. Zahaj, A. Patelarou
Rok: 2022, Vaccines
článek v odborném periodiku

Awareness of general nurses in management of postoperative pain through Patient Controlled Analgesia - Comparison among the Czech Republic and the Kingdom of Saudi Arabia
Denisa Porter, Mohammed Al Harbi, Nasser A. Tawfeeq, Andrea Pokorná
Rok: 2022, Intensive and Critical Care Nursing
článek v odborném periodiku

Computerized cognitive training and its impact on cognitive functions of older adults: a literature review
Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Katka Bobčíková, Jiřina Hosáková
Rok: 2022
stať ve sborníku

Computerized cognitive training and its impact on cognitive functions of older adults: a literature review
Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Katka Bobčíková, Jiřina Hosáková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Differences in the Incidence of Adverse Events in Acute Care Hospitals: Results of a Multicentre Study
Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Ilona Plevová, Eva Mynarikova, Miroslava Kachlová
Rok: 2022, International Journal of Environmental Research and Public Health
článek v odborném periodiku

Educational Needs of European Intensive Care Nurses with Respect to Multicultural Care. A Mix-Method Study
A. Gutysz-Wojnicka, D. Ozga, E. Barkestad, J. Benbenishty, B. Blackwood, K. Breznik, B. Filej, Darja Jarošová, B.M. Kaučič, Ivana Nytra, B. Smrke, Renáta Zeleníková, B. Dobrowolska
Rok: 2022, International Journal of Environmental Research and Public Health
článek v odborném periodiku

EFEKT INDIVIDUÁLNÍ KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE U SENIORŮ - VÝSLEDKY HODNOCENÍ SYSTEMATICKÝCH PŘEHLEDŮ
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Jiřina HOSÁKOVÁ, Katka Bobčíková, Renáta Zeleníková
Rok: 2022, Česká a slovenská psychiatrie
článek v odborném periodiku

Ehealth LIteracy Learning skills among Nurses working with older people" (2020-1-CY01-KA202-065962)
Miroslava Kachlová
Rok: 2022
působení v zahraničí

Graduating Nursing Students' Empowerment and Related Factors: Comparative Study in Six European Countries
Laura Visiers-Jimenez, Liisa Kuokkanen, Helena Leino-Kilpi, Eliisa Loyttyniemi, Riitta Turjamaa, Anna Brugnolli, Filomena Gaspar, Jana Němcová, Alvisa Palese, Marilia Rua, Renáta Zeleníková, Satu Kajander-Unkuri
Rok: 2022, HEALTHCARE
článek v odborném periodiku

Hodnocení kvality života u seniorů s kardiovaskulárním onemocněním žijících v komunitě
Katka Bobčíková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Jiřina Hosáková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení kvality života u seniorů s kardiovaskulárním onemocněním žijících v komunitě
Katka Bobčíková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Jiřina Hosáková
Rok: 2022
stať ve sborníku

Hodnocení spánku u adolescentů
Jana Chromá
Rok: 2022, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Mobbing and its effects on the health of a selected sample of nurses in the Czech Republic
Klára VÁCLAVÍKOVÁ, Radka Kozáková
Rok: 2022, Pielegniarstwo XXI Wieku
článek v odborném periodiku

Nomofobie v pediatrické populaci
Jana Chromá, Nikola Španihelová
Rok: 2022, Česko-slovenská pediatrie
článek v odborném periodiku

Nursing students' self-directed learning abilities and related factors at graduation: A multi-country cross-sectional study
Laura Visiers-Jimenez, Alvisa Palese, Anna Brugnolli, Lucia Cadorin, Leena Salminen, Helena Leino-Kilpi, Eliisa Loyttyniemi, Jana Němcová, Celia Simao de Oliveira, Marilia Rua, Renáta Zeleníková, Satu Kajander-Unkuri
Rok: 2022, NURSING OPEN
článek v odborném periodiku

Příčiny duševních poruch - obecné aspekty
Ladislav Hosák, Jiřina Hosáková
Rok: 2022, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Přidělovaná ošetřovatelská péče jako jeden z indikátorů výskytu nežádoucích událostí u pacientů ve zdravotnických zařízeních
Ilona Plevová, Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Miroslava Kachlová, Eva Minaříková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rationing - Missed Nursing care: experiences with conceptual and methodological issues
Elena Gurková, Renáta Zeleníková, Dominika Kalánková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rationing of nursing care reported by Czech nurses: Results of multicenter study
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rationing of nursing care reported by Czech nurses: Results of multicenter study.
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová
Rok: 2022
stať ve sborníku

Realizace Focus group - průzkum zkušeností sester s poskytováním paliativní péče na neonatologii
Miroslava Kachlová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Czech version of the Surgical Fear Questionnaire: measuring validity and reliability
Renáta Zeleníková, Kristýna Kovářová, Petr Bujok, Maurice Theunissen
Rok: 2022, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Thomas More University of Applied Sciences, Mechelen, Belgie
Ilona Plevová
Rok: 2022
působení v zahraničí

Vliv poslechu reprodukované hudby na pooperační bolest u kardiochirurgických pacientů: přehledový článek
Eva Baudyšová, Renáta Zeleníková
Rok: 2022, Zdravotnicke Listy
článek v odborném periodiku

A link between the quality of life and depression in patients with heart failure: a pilot study
Katka Bobčíková, Radka Bužgová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A link between the quality of life and depression in patients with heart failure: a pilot study
Katka Bobčíková, Radka Bužgová
Rok: 2021
stať ve sborníku

Analýza kvality života seniorů
Jiřina Hosáková, Křenková Miroslava Mgr.
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ANALÝZA KVALITY ŽIVOTA SENIORŮ
Jiřina Hosáková, Mgr. Miroslava Křenková
Rok: 2021
stať ve sborníku

Analýza nežádoucích událostí ve vztahu k přidělované péči: výsledky multicentrické studie
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Eva Mynaříková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza nežádoucích událostí ve vztahu k přidělované péči: výsledky multicentrické studie
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Eva Mynaříková
Rok: 2021
stať ve sborníku

Anticipace strachu souvisejícího s operačním zákrokem u dětí
Zuzana Hlubková, Lucie Sikorová
Rok: 2021
stať ve sborníku

Anticipace strachu souvisejícího s operačním zákrokem u dětí.
Zuzana Hlubková, Lucie Sikorová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Assessment of Older Adults´ Attitudes to Death, Palliative treatment, and Hospice care in the Czech Republic
Radka Bužgová, Michaela Zapletalová
Rok: 2021, Aging medicine and healthcare
článek v odborném periodiku

Bolest u pacientů s demencí - Pilotní studie
Lucie Libešová
Rok: 2021, Zdravotnícke listy
článek v odborném periodiku

Clinical learning environment and graduating nursing students' competence: A multi-country cross-sectional study
Laura Visiers-Jimenez, Arja Suikkala, Leena Salminen, Helena Leino-Kilpi, Eliisa Loyttyniemi, Maria Adriana Henriques, Maria Jimenez-Herrera, Jana Nemcova, Daniel Pedrotti, Marilia Rua, Cristina Tommasini, Renáta Zeleníková, Satu Kajander-Unkuri
Rok: 2021, Nursing and Health Sciences
článek v odborném periodiku

Core Evidence-Based Practice Competencies and Learning Outcomes for European Nurses: Consensus Statements
Jakub Doležel, Renáta Zeleníková, S. Finotto, D. Mecugni, A. Patelarou, M. Panczyk, M. Ruzafa-Martínez, A.J. Ramos-Morcillo, B. Skela-Savič, J. Gotlib, E. Patelarou, M. Smodiš, Darja Jarošová
Rok: 2021, WORLDV EVID-BASED NU
článek v odborném periodiku

Differences in perceived occupational stress by demographic characteristics, of european emergency medical services personnel during the covid-19 virus pandemic-an international study
T. Ilczak, M. Rak, K. Sumera, C.R. Christiansen, E. Navarro-Illana, P. Alanen, J. Jormakka, E. Gurková, Darja Jarošová, D. Boguská, M. Ćwiertnia, M. Mikulska, W. Pollok-Wakmańska, R. Bobiński, M. Kawecki
Rok: 2021, Healthcare (Switzerland)
článek v odborném periodiku

Differences in Perceived Occupational Stress by Demographic Characteristics, of European Emergency Medical Services Personnel during the COVID-19 Virus Pandemic-An International Study
Tomasz Ilczak, Malgorzata Rak, Kacper Sumera, Carl Robert Christiansen, Esther Navarro-Illana, Pasi Alanen, Juha Jormakka, Elena Gurkova, Darja Jarošová, Danka Boguska, Michal Cwiertnia, Monika Mikulska, Wioletta Pollok-Wakmanska, Rafal Bobinski, Marek Kawecki
Rok: 2021, Healthcare
článek v odborném periodiku

Dopady mobbingu na zdraví souboru sester, překlad a validace General Health Questionnaire-28
Klára Václavíková, Radka Kozáková
Rok: 2021
stať ve sborníku

Dopady mobbingu na zdraví souboru sester, překlad a validace General health Questionnaire-28 - dílčí výsledky
Klára VÁCLAVÍKOVÁ, Radka Kozáková
Rok: 2021, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

E-DELPHI SURVEY FOR THE DEVELOPMENT OF A TRAINING COURSE FOR NURSES ON HEALTH AND E-HEALTH LITERACY
Renáta Zeleníková, Jakub Doležel, Miroslava Kachlová, Jiřina Hosáková, Areti Efthymiou, Evridiki Papastavrou
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Efekt skupinové kognitivně-behaviorální terapie na duševní zdraví a kvalitu života seniorů: literární přehled
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Jiřina Hosáková, Katka Bobčíková
Rok: 2021, Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Epidemiology of dorsopathy in the general population of the Czech Republic - a retrospective analysis from the Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic
Andrea Gilchrist, Andrea Pokorná
Rok: 2021, Kontakt
článek v odborném periodiku

Factors influencing nursing students' intention to accept COVID-19 vaccination: A pooled analysis of seven European countries
E. Patelarou, P. Galanis, E.A. Mechili, A. Argyriadi, A. Argyriadis, E. Asimakopoulou, S. Brokaj, J. Bucaj, J.M. Carmona-Torres, A.I. Cobo-Cuenca, Jakub Doležel, S. Finotto, Darja Jarošová, A. Kalokairinou, D. Mecugni, V. Pulomenaj, A. Saliaj, I. Sopjani, M. Zahaj, A. Patelarou
Rok: 2021, Nurse Education Today
článek v odborném periodiku

Fenomén přidělované ošetřovatelské péče v českých nemocnicích - pilotní studie
Darja Jarošová, Iva Marková
Rok: 2021, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Hodnocení kognitivních funkcí u dětí
Šárka Mikysková, Lucie Sikorová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení kognitivních funkcí u dětí.
Šárka Mikysková, Lucie Sikorová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839