Ze života katedry

Předporodní kurzy na LF OU probíhají i v průběhu roku 2024

Zkušená porodní asistentka paní Vlaďka Majdyšová vede od září 2019 kurzy předporodní přípravy v areálu LF OU a předává v nich své zkušenosti studentkám 2. ročníku oboru Porodní asistence.

Studentky oboru Porodní asistence se zapojily do projektu krevní výzva

Studentky Karolína Janáková, Lucie Rozsívalová, Julie Bičiště, Eliška Franková, Markéta Kalvarová a Ivana Kloboučková z 2. ročníku oboru Porodní asistence se s odhodláním zapojily do krevní výzvy Ostravské univerzity, která se konala 15. dubna 2024 v Krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.

Výuka dovedností porodních asistentek

Studentky 1. ročníku studijního programu Porodní asistence se prakticky připravují na budoucí povolání ve výuce předmětu Dovednosti v porodní asistenci 1. Výuka probíhá v odborné učebně porodní asistence, která je svým vybavením zcela přizpůsobena jejich studiu.

Setkání mentorů 2024

16. ročník mentorské konference, konaný dne 16. ledna 2024, ve spolupráci Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence LF OU a Úseku ošetřovatelské péče FNO, byl v mnoha ohledech odlišný od ročníků předchozích.

Kloboukový den – symbol mezinárodního dne dětské paliativní péče

13. října jsme se na Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence poprvé zapojili do této iniciativy.

Štěstí přeje připraveným

Nadace rodiny Vlčkových, pro kterou je klíčové podpořit zájem o oblast dětské paliativní péče, vyhlásila na jaře 2023 první ročník stipendijního programu s názvem „Štěstí přeje připraveným“.

První absolventy specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v psychiatrii na LF OU

Dne 20. června 2023 úspěšně vykonalo atestační zkoušku na Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence LF OU osm posluchaček specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii.

Den zdraví

Dne zdraví, který se letos uskutečnil 7. června 2023 v Ostravě-Porubě, se jako vždy účastnily i naše studentky 1. ročníku oboru Pediatrické ošetřovatelství a studentky 3. ročníku oboru Porodní asistence.

Úspěšní absolventi studijního programu Ošetřovatelská péče v psychiatrii

Ve středu 31. května 2023 úspěšně ukončilo studium oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii 9 studentů.

Předporodní kurzy na LF OU probíhají i v průběhu roku 2023

Zkušená porodní asistentka paní Vlaďka Majdyšová vede od září 2019 kurzy předporodní přípravy v areálu LF OU a v jejich rámci předává své zkušenosti i studentkám 2. ročníku oboru porodní asistence.

Období šestinedělí v životě ženy

Dne 12. dubna 2023 proběhla na Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence přednáška na téma Období šestinedělí v životě ženy.

Mentoring v klinické praxi studentů

Video, délka 5 minut

Setkání mentorů 2022 – Proměna osobnosti studenta

Dne 13. prosince 2022, díky spolupráci Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence LF OU a Úseku ošetřovatelské péče FNO, proběhla Mentorská konference roku 2022, konaná již 15. rokem, tentokrát s podtitulem „Proměna osobnosti studenta“.

Koncert pro posluchače U3V

Ve čtvrtek 8. prosince 2022 se v aule LF OU uskutečnil tradiční předvánočním koncert pro posluchače Univerzity třetího věku cyklu Žít zdravěji a aktivněji.

Skončil další běh muzikoterapie pro seniory

Již třetí běh aktivit pro seniory realizovaných v rámci výzkumného projektu s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR doběhl do svého konce. Díky tomuto projektu mohla být seniorům nabízena také muzikoterapie.

Mikuláš na Klinice dětského lékařství FNO

V úterý 6. prosince 2022 studentky 2. ročníku pediatrického ošetřovatelství, prezenční formy studia odložily své běžné oblečení a uniformy a převlékly se tematicky za anděly, čerty a Mikuláše. Takto přestrojené navštívily hospitalizované děti ve FNO, aby jim přinesly trochu radosti v těžké době, kdy se potýkají s nemocí.

Trendy v pediatrickém ošetřovatelství a porodní asistenci I

V pátek 23. září 2022 se uskutečnila na půdě Lékařské fakulty Ostravské univerzity první společná konference určená dětským sestrám a porodním asistentkám.

Den zdraví

Letošního ročníku akce Den zdraví, který se konal v Ostravě-Porubě 21. září 2022, se opět aktivně zúčastnily studentky Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Edukační dovednosti sester pracujících se seniory v oblasti zdravotní gramotnosti

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence dne 19. září 2022 pořádal na půdě Lékařské fakulty Ostravské Univerzity odbornou akci s názvem EDUKAČNÍ DOVEDNOSTI SESTER PRACUJÍCÍCH SE SENIORY V OBLASTI ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOSTI.

První absolventky studijního programu Ošetřovatelská péče v psychiatrii na LF OU

Dne 9. června 2022 proběhly na Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty OU první státní závěrečné zkoušky studentů navazujícího magisterského studijního programu Ošetřovatelská péče v psychiatrii.

Absolventi Univerzity třetího věku cyklu „Žít zdravěji a aktivněji“ na LF OU

25. května 2022 se závěrečnou přednáškou, předáváním certifikátů a koncertem završil tříletý cyklus „Žít zdravěji a aktivněji“ Univerzity třetího věku na LF OU.

Úsměv mámy

Dne 18. května 2022 se na Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence konala prezentace spolku „Úsměv mámy“, který se věnuje osvětovým aktivitám zaměřeným na psychické obtíže žen v těhotenství a v období po porodu, organizuje svépomocné podpůrné skupiny, propojuje ženy se stejnými zkušenostmi a snaží se vyjednávat o lepší systémové péči. Přednášejícími byly Mgr. Klára Pavelková a Zdeňka Janáčiková z centra v Ostravě.

Exkurze do Centra provázení FNO

Dne 11. května. 2022 navštívily studentky 2. ročníku oboru Porodní asistence Centrum provázení Fakultní nemocnice Ostrava.

Přednáška organizace Rozkoš bez rizika

Dne 4. května 2022 se uskutečnila na Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence přednáška sociálních pracovnic Mgr. Petry Feller Staniekové a Venduly Nevřelové, Dis., které pracují v ostravském poradenském centru organizace Rozkoš bez rizika.

Předporodní kurzy na LF OU

Zkušená porodní asistentka p. Vlaďka Majdyšová vede od září 2019 kurzy předporodní přípravy v areálu LF OU. Své zkušenosti předává rovněž studentkám 2. ročníku oboru porodní asistentka.

Exkurze v o. p. s. Vzájemné soužití

Dne 12. dubna 2022 studentky 2. ročníku oboru Porodní asistence navštívily v rámci předmětu Komunitní péče v porodní asistenci organizaci Vzájemné soužití o.p.s.

Přednáška o bylinné napářce

Dne 30. března 2022 na Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence proběhla přednáška k tématu „Bylinná napářka“ pro studentky 1. a 2. ročníku oboru Porodní asistence.

V rámci Erasmus+ na Slovensku

Akademici z Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence PhDr. Ilona Plevová, PhD., Mgr. Miroslava Kachlová, DiS. a Mgr. Katka Bobčíková navštívily v rámci programu Erasmus+ Ústav ošetrovateľstva Univerzity Pavla Jozefa Šarárika v Košicích.

V rámci Erasmus+ v Belgii

V období 14. až 18. března 2022 se v partnerské instituci Thomas More University of Applied Sciences v Belgii uskutečnila mezinárodní konference 17th Thomas More International Days s podtitulem "Skills for the future: helping students build a sustainable world".

XI. mezinárodní sympozium ošetřovatelství

Ve čtvrtek 21. října 2021 se konalo na Lékařské fakultě Ostravské univerzity již tradiční XI. mezinárodní sympozium ošetřovatelství s názvem Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech.

Den zdraví

29. září 2021 se v Ostravě-Porubě uskutečnil Den zdraví, na němž náš ústav zastupovaly studentky 2. ročníku oboru Pediatrické ošetřovatelství a 3. ročníku oboru Porodní asistentka.

Noc vědců

Tématem Noci vědců 24. září 2021 byl ČAS. Studentky u Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence se věnovaly jak dětem, tak dospělým, kteří navštívili Lékařskou fakultu OU. Děti měly možnost zjistit, jak dlouho trvá odběr krve, proč čekáme na výsledky vyšetření, vyzkoušely si měření krevního tlaku a prostřednictvím zábavných aktivit mohly rozvíjet svou jemnou a hrubou motoriku.

Adaptační kurz

Adaptační kurz pro studenty prvních ročníků Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence se letos uskutečnil v areálu LF OU a přilehlém okolí 12. září 2021. Jeho náplní byly volnočasové aktivity a psychosociální dovednosti, které podporují komunikaci a týmovou spolupráci. Studenti se seznámili s jednotlivými pedagogy Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence i dalšími studenty z vlastního a příbuzných oborů.

Druhé mezinárodní setkání v rámci projektu eLILY2

Ve dnech 26. - 27. srpna 2021 proběhlo druhé mezinárodní setkání projektu ERASMUS + „eLILY2 – eHealth Literacy Learning Skills among Nurses working with Older People“ (2020-1-CY01-KA202-065962).

Předporodní kurzy na LF OU stále probíhají (2021)

Zkušená porodní asistentka p. Vlaďka Majdyšová vede od září 2019 kurzy předporodní přípravy v areálu LF OU. Své zkušenosti předává studentkám 2. ročníku oboru porodní asistentka.

Seminář GEOREN EUROPE s.r.o.

Téma: Kojení v praxi a pomůcky ke kojení pro maminky předčasně narozených miminek.

Poster studentky Andrey Gilchrist zaznamenal úspěch i ve Finsku

Studentka čtvrtého ročníku oboru Ošetřovatelství Andrea Gilchrist si odnesla za svůj poster rovnou první místo.

U medvídků v ordinaci

Studentky studijního programu Ošetřovatelská péče v pediatrii připravily při příležitosti Noci vědců krátkou pohádku U medvídků v ordinaci. Pohádka dětem ukazuje, prostřednictvím vlastnoručně ušitých maňásků, jak pečovat o zoubky, malou ranku nebo jak se bránit virovým onemocněním. Krátká pohádka je k dispozici všem zvídavým dětem.

Předporodní kurzy na LF OU (2019)

Zkušená porodní asistentka p. Vlaďka Majdyšová vede od září 2019 kurzy předporodní přípravy v areálu LF OU. Své zkušenosti předává studentkám 2. ročníku oboru porodní asistentka.

Studentky bakalářského oboru Porodní asistentka Lékařské fakulty OU se umisťují na předních místech

Česká komora porodních asistentek, z.s. (ČKPA) vyhlašuje každým rokem soutěž o nejlepší bakalářskou práci, jejichž výstup bude mít praktický přínos pro profesi porodní asistentky. Práce posuzuje odborná komise složená z porodních asistentek – členek ČKPA.

Vánoční odpoledne pro posluchače Univerzity třetího věku

Dne 11. prosince 2019 proběhlo na Lékařské fakultě Ostravské univerzity vánoční odpoledne pro posluchače Univerzity třetího věku.

Adopce na dálku

Již od roku 2009 se náš Ústav podílí na sponzorování dvou dětí v projektu Adopce na dálku - Prajwini z Indie a Cissy z Ugandy.