Druhé mezinárodní setkání v rámci projektu eLILY2

Ve dnech 26. - 27. srpna 2021 proběhlo druhé mezinárodní setkání projektu ERASMUS + „eLILY2 – eHealth Literacy Learning Skills among Nurses working with Older People“ (2020-1-CY01-KA202-065962). Setkání, jež mělo původně být v Athénách, probíhalo online, vzhledem ke stále nepříznivé epidemické situaci způsobené COVID-19. Bylo organizováno National and Kapodistrian University of Athens z Řecka, a účastnili se jej všichni participující partneři projektu – Klaipėda State University of Applied Sciences (Litva), Kyperská technická univerzita (Kypr), University of Humanities and Economics in Lodz (Polsko) a Ostravská univerzita (Česká republika).

První den byl věnován hodnocení současného stavu projektu, přípravě průběžné zprávy finančního managementu. Partneři byli seznámeni s aktuálními plány v rámci diseminace a evaluace projektu. Druhý den setkání byl věnován implementaci projektu a čtyřem intelektuálním výstupům (osnovám, obsahu, e-learningové verzi kurzu, pilotní metodologii a doporučením).

V rámci prací na projektu již byla dokončena tvorba vzdělávacího kurzu, nyní se tvoří verze kurzu pro e-learning. Pro pilotní testování jsou připraveny čtyři moduly zaměřené na zdravotní a eHealth gramotnost: 1) Zdravotní gramotnost a eHealth gramotnost, 2) Dovednosti v praxi – identifikace pacientů s omezenou zdravotní gramotností, 3) Problémy s proveditelností a čitelností, eHealth výzvy 4) Zdravotní gramotnost a bezpečnost pacientů.

Během setkání byla naplánována druhá fáze intelektuálních výstupů se zaměřením na problematiku e-learningové verze kurzu. Diskutovalo se také o třídenním školení, pořádaném University of Humanities and Economics in Lodz (Polsko) ve dnech 14. - 16. září 2021, jež má za cíl podpořit práci týmů partnerů při vývoji obsahu vhodného pro e-learningou verzi.


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 09. 2021