Centrum pro prevenci a podporu zdravého stárnutí

Cílem centra je nabídnout seniorům žijícím v domácím prostředí širokou nabídku psychosociálních intervencí, preventivních programů a vzdělávacích aktivit s cílem zvýšit jejich vědomosti v oblasti mentálního i duševního zdraví, zdravého životního stylu a prevenci chorob ve stáří, motivovat je ke zdravému a aktivnímu životu, normální adaptaci na proces stárnutí a tím přispět ke zvýšení kvality života ve stáří a podpoře prosperity ve stárnoucí společnosti. Aktivity jsou zaměřeny na primární, sekundární i terciální prevenci.

Sekundárním cílem centra je provádění výzkumu zaměřeného na zjišťování efektivnosti těchto preventivních programů na mentální i fyzické zdraví seniorů, kvalitu života, smysluplnost a přístup ke stáří a stárnutí.

Z důvodu posílení mezigenerační solidarity jsou do činnosti centra zapojeni studenti doktorského studijního programu ošetřovatelství, magisterského studijního oboru ošetřovatelská péče v geriatrii, ošetřovatelská péče v psychiatrii, studenti 5. ročníku všeobecného lékařství v rámci předmětu sociální lékařství i studenti bakalářského studijního oboru všeobecná sestra.

Činnosti centra:

 • Universita třetího věku - vzdělávací aktivity pro seniory v oblasti prevence mentálního a fyzického zdraví (modul: neurologická onemocnění v seniorském věku, duševní zdraví, kardiovaskulární onemocnění).
 • Trénink paměti, brain jogging.
 • Relaxační techniky.
 • Muzikoterapie.
 • Reminiscenční terapie.
 • Kognitivně behaviorální terapie.
 • Psychologické poradenství a podpora.
 • Nordic walking.
 • eHealth – distanční forma psychosociálních intervencí a tréninku paměti.
 • Hodnocení úzkosti, deprese a kognitivních funkcí.
 • Měření krevního tlaku.
 • Individuální poradenství pro seniory v oblasti mentálního a fyzického zdraví.
 • Kurzy a přednášky pro pečující o seniory s různým typem onemocnění.

Nabídka kurzů U3V pro seniory v zimním semestru
Nabídka kurzů U3V pro seniory v letním semestru


Činnost centra zajišťují: Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Jiřina Hosáková, Eva Janíková, Katka Bobčíková

Administrativní pracovník: Renáta Žemlová


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 01. 2024