Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

Katka Bobčíková


titul, jméno, příjmení:Mgr. Katka Bobčíková
místnost, podlaží, budova: ZY 264, budova ZY
funkce:
obor činnosti:ošetřovatelství
katedra / středisko (fakulta): Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta)
Centrum ošetřovatelského výzkumu (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1607
e-mail:

Vzdělání

10/2019 – dosud
Lékařská fakulta Ostravské univerzity, obor Ošetřovatelství, doktorský studijní program
2017 – 2019
Lékařská fakulta Ostravské univerzity, NMgr. obor Ošetřovatelská péče v geriatrii
2014 – 2017
Lékařská fakulta Ostravské univerzity, bakalářský obor Všeobecná sestra
 

Další vzdělávání, kurzy

2021
Kurz základů vědecké práce, Akademie věd ČR
2021
Kurz muzikoterapie akreditovaný Muzikoterapeutickou asociací České republiky (CZMTA)
2020 – 2021
Celostní muzikoterapie 1, program celoživotního vzdělávání, Univerzita Palackého v Olomouci
2014 – 2020
Janáčkova konzervatoř v Ostravě, obor Klasický zpěv
 

Zaměstnání, praxe

9/2021 – dosud
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence LF OU, asistentka
5/2021 – dosud
Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, výzkumník v AZV projektu č. NU21-09-00067
4/2021 – 12/2021
Očkovací centrum Lékařské fakulty OU, očkující pracovník
10/2019 – 8/2020
Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, pracovník v projektu reg. č. NV-18-09-00420-09
2018 – dosud
Koronární jednotka JIP 2, Fakultní nemocnice Ostrava, všeobecná sestra
2017 – 2018
Kardiovaskulární oddělení stanice A, Fakultní nemocnice Ostrava, všeobecná sestra
 

Odborné zaměření

Ošetřovatelství
Ošetřovatelská péče v interních oborech
Ošetřovatelské postupy
Paliativní a hospicová péče
Zdravotnická psychologie
Komunikace v ošetřovatelství
Edukace v ošetřovatelství
Podpora zdraví
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Central European Journal of Nursing and Midwifery, technická redaktorka
Česká asociace sester: Sekce pedagogická
Česká asociace sester: Region moravskoslezský
Česká kardiologická společnost: PS Kardiologických sester a spřízněných profesí
 

Působení v zahraničí

14. 3. 2022 – 18. 3. 2022
Erasmus Staff Mobility, 17th Thomas More International Days, Thomas More University of Applied Sciences, Belgie
3. 10. 2021 – 8. 10. 2021
Erasmus Teacher Mobility, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Medicine
 

Jazykové znalosti

Angličtina
B2
Španělština
B1
Italština
A2
 

ORCID

0000-0001-9404-4239
 


A link between the quality of life and depression in patients with heart failure: a pilot study
Katka Bobčíková, Radka Bužgová
Rok: 2021
stať ve sborníku

The effect of music therapy in senior citizens in community care
Katka Bobčíková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Jiřina Hosáková
Rok: 2021
stať ve sborníku

The link between illness perception and the quality of life in patients with chronic heart failure: a pilot study
Katka Bobčíková, Radka Bužgová
Rok: 2021
stať ve sborníku

Faktory ovlivňující kvalitu života pacientů se srdečním selháním
Katka Bobčíková, Radka Bužgová
Rok: 2020, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Intervence v péči o pacienty se srdečním selháním zlepšující kvalitu života
Katka Bobčíková, Radka Bužgová
Rok: 2020, Cor et Vasa
článek v odborném periodiku

NEJNOVĚJŠÍ POZNATKY O KVALITĚ ŽIVOTA PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM
Katka Bobčíková, Radka Bužgová
Rok: 2020
stať ve sborníku

Nutritional status of hospitalized elderly with coronary heart disease
Katka Bobčíková, Hana Lukšová
Rok: 2020, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Missed nursing care in selected hospitals in the Czech Republic - pilot study
Ilona Plevová, Darja Jarošová, Eva Janíková, Renáta Zeleníková, Katka Bobčíková, Denisa Raždíková ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rationing-missed nursing care and patient outcomes - pilot study
Darja Jarošová, Ilona Plevová, Katka Bobčíková, Renáta Zeleníková, Eva Janíková, Eva Mynaříková ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aspects related to quality of life of the heart failure patients
Katka Bobčíková, Radka Bužgová
Rok: 2022
stať ve sborníku

Aspects related to quality of life of the heart failure patients
Katka Bobčíková, Radka Bužgová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Computerized cognitive training and its impact on cognitive functions of older adults: a literature review
Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Katka Bobčíková, Jiřina Hosáková
Rok: 2022
stať ve sborníku

Computerized cognitive training and its impact on cognitive functions of older adults: a literature review
Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Katka Bobčíková, Jiřina Hosáková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

EFEKT INDIVIDUÁLNÍ KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE U SENIORŮ - VÝSLEDKY HODNOCENÍ SYSTEMATICKÝCH PŘEHLEDŮ
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Jiřina HOSÁKOVÁ, Katka Bobčíková, Renáta Zeleníková
Rok: 2022, Česká a slovenská psychiatrie
článek v odborném periodiku

Efekt počítačového kognitivního tréninku na zlepšení kognitivních funkcí u seniorů bez kognitivní poruchy
Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Jiřina Hosáková, Katka Bobčíková
Rok: 2022, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
článek v odborném periodiku

Hodnocení kvality života a rizikových faktorů pacientů podstupujících resekci plic - průběžné výsledky
Katka Bobčíková, Petra Macounová, Adéla Staňková, Tereza Janulková, Radka Bužgová, Hana Tomášková, Marcel Mitták, Rastislav Maďar ... další autoři
Rok: 2022
stať ve sborníku

Hodnocení kvality života a rizikových faktorů pacientů podstupujících resekci plic - průběžné výsledky
Katka Bobčíková, Petra Macounová, Adéla Staňková, Tereza Janulková, Radka Bužgová, Hana Tomášková, Marcel Mitták, Rastislav Maďar ... další autoři
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení kvality života u seniorů s kardiovaskulárním onemocněním žijících v komunitě
Katka Bobčíková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Jiřina Hosáková
Rok: 2022
stať ve sborníku

Hodnocení kvality života u seniorů s kardiovaskulárním onemocněním žijících v komunitě
Katka Bobčíková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Jiřina Hosáková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Muzikoterapie jako intervence pro seniory v komunitě - literární přehled
Katka Bobčíková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Jiřina Hosáková
Rok: 2022, Rehabilitacia
článek v odborném periodiku

Psychometric properties of the Czech version of the brief Older People Quality of Life questionnaire (OPQoL-brief)
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Katka Bobčíková
Rok: 2022, Bmc Geriatrics
článek v odborném periodiku

Sense of coherence, life satisfaction and self-esteem of the senior citizens living in community: Pilot study from Czech setting
Katka Bobčíková, Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Jiřina Hosáková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sense of coherence, life satisfaction and self-esteem of the senior citizens living in community: Pilot study from Czech setting
Katka Bobčíková, Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Jiřina Hosáková
Rok: 2022
stať ve sborníku

A link between the quality of life and depression in patients with heart failure: a pilot study
Katka Bobčíková, Radka Bužgová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A link between the quality of life and depression in patients with heart failure: a pilot study
Katka Bobčíková, Radka Bužgová
Rok: 2021
stať ve sborníku

Efekt skupinové kognitivně-behaviorální terapie na duševní zdraví a kvalitu života seniorů: literární přehled
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Jiřina Hosáková, Katka Bobčíková
Rok: 2021, Psychiatrie
článek v odborném periodiku

The effect of music therapy in senior citizens in community care
Katka Bobčíková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Jiřina Hosáková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The effect of music therapy in senior citizens in community care
Katka Bobčíková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Jiřina Hosáková
Rok: 2021
stať ve sborníku

The link between illness perception and the quality of life in patients with chronic heart failure: a pilot study
Katka Bobčíková, Radka Bužgová
Rok: 2021
stať ve sborníku

The link between illness perception and the quality of life in patients with chronic heart failure: a pilot study
Katka Bobčíková, Radka Bužgová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Účinnost individuální Kognitivně behaviorální terapie na duševní zdraví seniorů: literární přehled
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Jiřina HOSÁKOVÁ, Katka Bobčíková, Renáta Zeleníková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ÚČINNOST INDIVIDUÁLNÍ KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE NA DUŠEVNÍ ZDRAVÍ SENIORŮ: LITERÁRNÍ PŘEHLED
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Jiřina Hosáková, Katka Bobčíková, Renáta Zeleníková
Rok: 2021
stať ve sborníku

Využití psychosociálních intervencí pro podporu mentálního zdraví seniorů v komunitě
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Katka Bobčíková, Jiřina HOSÁKOVÁ
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Vzdělávání seniorů v kontextu duševního zdraví
Jiřina Hosáková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Katka Bobčíková
Rok: 2021
stať ve sborníku

VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ V KONTEXTU DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
Jiřina Hosáková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Katka Bobčíková, Renáta Zeleníková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Faktory ovlivňující kvalitu života pacientů se srdečním selháním
Katka Bobčíková, Radka Bužgová
Rok: 2020, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Intervence v péči o pacienty se srdečním selháním zlepšující kvalitu života
Katka Bobčíková, Radka Bužgová
Rok: 2020, Cor et Vasa
článek v odborném periodiku

NEJNOVĚJŠÍ POZNATKY O KVALITĚ ŽIVOTA PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM
Katka Bobčíková, Radka Bužgová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

NEJNOVĚJŠÍ POZNATKY O KVALITĚ ŽIVOTA PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM
Katka Bobčíková, Radka Bužgová
Rok: 2020
stať ve sborníku

Nutritional status of hospitalized elderly with coronary heart disease
Katka Bobčíková, Hana Lukšová
Rok: 2020, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Hodnocení stavu výživy u seniorů s chronickou formou ischemické choroby srdeční
Katka Bobčíková, Hana Lukšová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Missed nursing care in selected hospitals in the Czech Republic - pilot study
Ilona Plevová, Darja Jarošová, Eva Janíková, Renáta Zeleníková, Katka Bobčíková, Denisa Raždíková ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rationing-missed nursing care and patient outcomes - pilot study
Darja Jarošová, Ilona Plevová, Katka Bobčíková, Renáta Zeleníková, Eva Janíková, Eva Mynaříková ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Cieslarová KateřinaOšetřovatelský proces v péči o pacienta po kardiopulmonální resuscitacibakalářská 2022 
Friedrichová VeronikaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s ischemickou chorobou dolních končetinbakalářská 2022 
Fukalová NicolaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s akutním infarktem myokardubakalářská 2022 
Kucejová KristínaKvalita spánku u študentov ošetrovateľstvabakalářská 2022 
Johnová MichaelaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s chronickým srdečním selhánímbakalářská 2021 
Středa PavelOšetřovatelský proces v péči o pacienta s plicní emboliíbakalářská 2021 


Hodnocení kvality života a psychosociálních aspektů nemoci u pacientů se srdečním selháním
Hlavní řešitelMgr. Katka Bobčíková
Období9/2020 - 8/2023
PoskytovatelLékařská fakulta, Moravskoslezský kraj
Stavřešený
Hodnocení kvality života a funkčního stavu pacientů po resekci plic
Hlavní řešitelMgr. Katka Bobčíková
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Hodnocení kvality života a psychosociálních aspektů nemoci u pacientů se srdečním selháním
Hlavní řešitelMgr. Katka Bobčíková
Období1/2020 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub