Kurzy pro seniory

Muzikoterapie jako aktivita pro seniory

V rámci projektu AZV č. NU21-09-00067 realizovaného s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR proběhl v Centru pro prevenci a podporu zdravého stárnutí Lékařské fakulty Ostravské univerzity další běh muzikoterapie pro seniory.

Nabídka kurzů pro seniory v letním semestru (únor – červen 2023)

Všechny kurzy probíhají v rámci projektu AZV MZ ČR s názvem „Podpora zdravého stárnutí: využití vzdělávacích a psychosociálních intervencí pro udržení mentálního zdraví, prevenci a včasnou diagnostiku deprese, úzkosti a kognitivních poruch u seniorů v komunitě.“