Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

Radka Kozáková


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Mgr. Radka Kozáková, PhD.
místnost, podlaží, budova: ZY 327, budova ZY
funkce:tajemník UOM, garant studijního programu Všeobecné ošetřovatelství, pedagogický poradce oboru Všeobecné ošetřovatelství a Geriatrické ošetřovatelství
obor činnosti:ošetřovatelství
katedra / středisko (fakulta): Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta)
Centrum ošetřovatelského výzkumu (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 731 682 560
553 46 1610
e-mail:

Vzdělání

2021
doc., LF OU Ostrava, ošetřovatelství
2013 – 2015
Mgr., FF UP, psychologie
2010 – 2013
Bc., FF UP, psychologie
2009
PhDr., FZaPS TU Trnava, sociální práce
2008 – 2012
PhD., JLF UK Martin, ošetřovatelství
2007
Mgr., CMTF UP Olomouc, teologie
2007
Mgr., FF OU Ostrava, sociální práce s poradenským zaměřením
1996 – 1999
Bc., ZSF OU Ostrava, sociálně zdravotní a geriatrická péče
1991 – 1995
SZŠ Ostrava, zdravotní sestra
 

Další vzdělávání, kurzy

2021 – dosud
Výcvik Kognitivně behaviorální terapie (Institut kognitivně behaviorální terapie)
2019
Kroměřížský kurz hypnózy I. (40 hodin)
2019
Kurz Transakční analýzy TA 101
2018 – 2021
Dvouletý výcvik v profesních dovednostech pro pracovníky v pomáhajících profesích (200 hodin, Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku)
2018 – 2019
Certifikovaný Základní kurz Rorschachovy metody (135 hodin)
2018
Psychosomatika (IPVZ)
2017
Řešení konfliktu technikou mediace (100 hodin)
2017
Tělesně zakotvené prožívání - Focusing I. (14,5 hodin)
2016 – 2017
Specializační vzdělávání - Dopravní psycholog (200 hodin, FF UPOL)
2016 – 2017
Prohlubující výcvik krizové intervence (64 hodin, Educo Centrum, s.r.o.)
2015 – 2016
Akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví (FF UPOL)
2015
Výcvik INTECO - Integrativní kouč (203 hodin)
2013
Krizová intervence (150 hodin)
2012 – 2016
Psychoterapeutický výcvik v Transformační systemické terapii podle Virginie Satirové (710 hodin)
2011
Sebezkušenostní výcvikový kurz Moderní škola - Podpora inkluze ve vzdělávání prostřednictvím modernizace organizačních forem metod výuky - Evropa škole, škola Evropě
2011
Martinská letná ošetřovateľská škola, JLF UK: Ošetrovateľský výzkum - pozorování
2010
Martinská letná ošetřovateľská škola, JLF UK: Ošetrovateľský výzkum - dotazník
2008
Kurz v gerontosociologii, IPVZ Praha
2008
Kurz metodológie vedeckej práce, JLF UK Martin
 

Zaměstnání, praxe

2016 – dosud
Rehabilitační ústav Hrabyně s detašovaným pracovištěm v Chuchelné, psycholog
2016 – dosud
tajemník UOM
2010 – dosud
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, LF OU, odborná asistentka
2009 – 2010
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, FZS OU, odborná asistentka
2009
Charita Ostrava, vedoucí odboru zdravotních služeb
2008
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, FZS OU, odborná asistentka - externí vyučující
2008
Charita Ostrava, Charitní ošetřovatelská služba a mobilní hospicová jednotka, zdravotní sestra
2007 – 2011
Diakonický institut, lektorka
2007 – 2008
CSM Dona Boska Havířov, sociální poradce
2000 – 2008
SZŠ Opava, středoškolský učitelka
1999 – 2000
Charita Ostrava, ÚSP Hrabyně, zdravotní sestra
1995 – 1996
MNOF Ostrava, zdravotní sestra
 

Odborné zaměření

Zdravotnická psychologie a psychologie nemocných
Základy psychoterapie
Krizové intervence v ošetřovatelství
Ošetřovatelská péče v interních oborech
Komunitní péče a domácí péče
Ošetřovatelská péče o seniory
Komunikace v ošetřovatelství
Ošetřovatelská péče v geriatrii
Psychologie v ošetřovatelství
Základy psychologie pro zdravotnické obory
Sociální psychologie
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká společnost paliativní medicíny
 

Působení v zahraničí

17. 6. 2018 – 22. 6. 2018
Erasmus+ program, Facultat d'Infermeria i Podologia, Universitat de Valencia, Španělsko
11. 9. 2017 – 15. 9. 2017
Erasmus+ program, Faculty of Health Studies, University of Rijeka, Chorvatsko
12. 9. 2016 – 16. 9. 2016
University of Évora, Évora, Portugalsko
14. 12. 2015 – 17. 12. 2015
Faculty of health Sciences Semmelweis Univerity, Budapešť, Maďarská republika
12. 4. 2015 – 17. 4. 2015
Riga Medical College, University of Latvia, Riga, Lotyšská republika
25. 11. 2014 – 27. 11. 2014
Jesseniova lekárská fakulta v Martině, Univerzita Komenského v  Bratislave, Slovensko
22. 9. 2014 – 26. 9. 2014
Cyprus university of technology, School of Health Sciences, Department of Nursing, Limassol, Kyperská republika
25. 5. 2014 – 30. 5. 2014
Plovdiv Medical University, Bulharsko, Erasmus
26. 5. 2013 – 1. 6. 2013
Faculty of Nursing and Chiropody, University of Valencia, Španělsko, Erasmus
28. 5. 2012 – 2. 6. 2012
Polytechnic Institute of Portalegre, Portugalsko, Erasmus
23. 4. 2012 – 27. 4. 2012
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Polsko, Erasmus
5. 9. 2011 – 10. 9. 2011
Health College, Estonsko, Erasmus
14. 3. 2011 – 18. 3. 2011
Adnan Menderes Üniversitesi Aydin, Turecko, Erasmus
 

Jazykové znalosti

Angličtina
 

ORCID ID

0000-0002-6627-187X
 


Mobbing and its impact on health of nurses - a pilot study
Klára Václavíková, Radka Kozáková
Rok: 2021, Pielegniarstwo XXI wieku / Nursing in the 21st Century
článek v odborném periodiku

Fear of dying related to Parkinson´s disease: patients and family members
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Monika Škutová, Petra Bártová, Michal Bar, Pavel Ressner ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Postoje k život udržující léčbě na konci života pacientů s Parkinsonovou nemocí
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Jarmila SIVEROVÁ
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metoda case managementu
Radka Kozáková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Modely služeb Centra pro rodinné pečující
Radka Kozáková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nástroje pro hodnocení kvality života a non-motorických příznaků pacientů s Parkinsonovou chorobou
Radka Kozáková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Názory pacientů s progresivním neurologickým onemocněním a jejich rodin na péči na konci života
Radka Kozáková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pohled pacientů s Parkinsonovou nemocí a jejich rodin na péči na konci života
Radka Kozáková, Radka Bužgová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení stavu výživy pacientů v ordinaci praktického lékaře
Radka Kozáková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Computerized cognitive training and its impact on cognitive functions of older adults: a literature review
Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Katka Bobčíková, Jiřina Hosáková
Rok: 2022
stať ve sborníku

Computerized cognitive training and its impact on cognitive functions of older adults: a literature review
Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Katka Bobčíková, Jiřina Hosáková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

EFEKT INDIVIDUÁLNÍ KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE U SENIORŮ - VÝSLEDKY HODNOCENÍ SYSTEMATICKÝCH PŘEHLEDŮ
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Jiřina HOSÁKOVÁ, Katka Bobčíková, Renáta Zeleníková
Rok: 2022, Česká a slovenská psychiatrie
článek v odborném periodiku

Efekt počítačového kognitivního tréninku na zlepšení kognitivních funkcí u seniorů bez kognitivní poruchy
Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Jiřina Hosáková, Katka Bobčíková
Rok: 2022, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
článek v odborném periodiku

Hodnocení kvality života u seniorů s kardiovaskulárním onemocněním žijících v komunitě
Katka Bobčíková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Jiřina Hosáková
Rok: 2022
stať ve sborníku

Hodnocení kvality života u seniorů s kardiovaskulárním onemocněním žijících v komunitě
Katka Bobčíková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Jiřina Hosáková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mobbing and its effects on the health of a selected sample of nurses in the Czech Republic
Klára VÁCLAVÍKOVÁ, Radka Kozáková
Rok: 2022, Pielegniarstwo XXI Wieku
článek v odborném periodiku

Muzikoterapie jako intervence pro seniory v komunitě - literární přehled
Katka Bobčíková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Jiřina Hosáková
Rok: 2022, Rehabilitacia
článek v odborném periodiku

Psychometric properties of the Czech version of the brief Older People Quality of Life questionnaire (OPQoL-brief)
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Katka Bobčíková
Rok: 2022, Bmc Geriatrics
článek v odborném periodiku

Sense of coherence, life satisfaction and self-esteem of the senior citizens living in community: Pilot study from Czech setting
Katka Bobčíková, Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Jiřina Hosáková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sense of coherence, life satisfaction and self-esteem of the senior citizens living in community: Pilot study from Czech setting
Katka Bobčíková, Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Jiřina Hosáková
Rok: 2022
stať ve sborníku

THE EFFECT OF INDIVIDUAL COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY ON ANXIETY, DEPRESSION AND QUALITY OF LIFE OF THE ELDERLY LIVING IN A COMMUNITY
Radka Kozáková, Radka Bužgová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Development and psychometric evaluation of a progressive neurological disease quality of life questionnaire (PNDQoL)
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Rok: 2021, Current Psychology
článek v odborném periodiku

Dopady mobbingu na zdraví souboru sester, překlad a validace General Health Questionnaire-28
Klára Václavíková, Radka Kozáková
Rok: 2021
stať ve sborníku

Dopady mobbingu na zdraví souboru sester, překlad a validace General health Questionnaire-28 - dílčí výsledky
Klára VÁCLAVÍKOVÁ, Radka Kozáková
Rok: 2021, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Efekt skupinové kognitivně-behaviorální terapie na duševní zdraví a kvalitu života seniorů: literární přehled
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Jiřina Hosáková, Katka Bobčíková
Rok: 2021, Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Mobbing and its impact on health of nurses - a pilot study
Klára Václavíková, Radka Kozáková
Rok: 2021, Pielegniarstwo XXI wieku / Nursing in the 21st Century
článek v odborném periodiku

Mobbing experienced by general nurses and related factors: a scoping review
Klára VÁCLAVÍKOVÁ, Radka Kozáková
Rok: 2021, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Satisfaction of Patients With Severe Multiple Sclerosis and Their Family Members With Palliative Care: Interventional Study
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar
Rok: 2021, American journal of hospice and palliative medicine
článek v odborném periodiku

Setkání mentorů 2021
Jakub Doležel, Darja Jarošová, Radka Kozáková
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

The effect of music therapy in senior citizens in community care
Katka Bobčíková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Jiřina Hosáková
Rok: 2021
stať ve sborníku

The effect of music therapy in senior citizens in community care
Katka Bobčíková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Jiřina Hosáková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The effect of targeted interventions on the unmet needs of healthcare and social support services in patients with progressive neurological disease: interventional control study
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Michal Bar
Rok: 2021, PIELEGNIARSTWO XXI WIEKU-NURSING IN THE 21 CENTURY
článek v odborném periodiku

Účinnost individuální Kognitivně behaviorální terapie na duševní zdraví seniorů: literární přehled
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Jiřina HOSÁKOVÁ, Katka Bobčíková, Renáta Zeleníková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ÚČINNOST INDIVIDUÁLNÍ KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE NA DUŠEVNÍ ZDRAVÍ SENIORŮ: LITERÁRNÍ PŘEHLED
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Jiřina Hosáková, Katka Bobčíková, Renáta Zeleníková
Rok: 2021
stať ve sborníku

Unmet needs of people with parkinson´s disease
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Petra Bártová, Pavel Ressner
Rok: 2021, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Validace české verze škály NPCS pro hodnocení potřeb pacientů s progresivním neurologickým onemocněním
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Rok: 2021, Ceska a Slovenska Neurologie a Neurochirurgie
článek v odborném periodiku

Využití psychosociálních intervencí pro podporu mentálního zdraví seniorů v komunitě
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Katka Bobčíková, Jiřina HOSÁKOVÁ
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Vzdělávání seniorů v kontextu duševního zdraví
Jiřina Hosáková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Katka Bobčíková
Rok: 2021
stať ve sborníku

VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ V KONTEXTU DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
Jiřina Hosáková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Katka Bobčíková, Renáta Zeleníková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

XI. International Nursing Symposium. Nursing Research and Evidence Based Practice.
Darja Jarošová, Radka Kozáková, Jakub Doležel
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Association between symptoms intensity and quality of life of patients with progressive neurological disease in palliative care
Radka Kozáková, Michal Bar, Monika Škutová, Pavel Ressner, Petra Bártová, Radka Bužgová ... další autoři
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Development and psychometric evaluation of a new tool for measuring the attitudes of patients with progressive neurological diseases to ethical aspects of end-of-life care
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Rok: 2020, BMC MEDICAL ETHICS
článek v odborném periodiku

Effect of a neuropalliative care intervention on quality of Life and symptoms intensity in patients with progressive Neurological disease
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar, Monika Škutová, Pavel Ressner, Petra Bártová ... další autoři
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Factors Influencing Health-Related Quality of Life of Patients with Multiple Sclerosis and Their Caregivers
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Monika Škutová
Rok: 2020, EUR NEUROL
článek v odborném periodiku

First experience with the use of icf classification to evaluate patients with progressive neurological disease in research
Jarmila SIVEROVÁ, Radka Bužgová, Radka Kozáková
Rok: 2020, Lékař a Technika
článek v odborném periodiku

Mobbing zdravotnických pracovníků
Klára Václavíková, Radka Kozáková
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Naděje u pacientů v pokročilé fázi progresivního neurologického onemocnění a jejich rodin
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Rok: 2020, Grada, a.s.
kapitola v odborné knize

Pain, physical symptoms and functional assessment in progressive neurological disease in palliative care
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar
Rok: 2020, BMJ Supportive & Palliative Care
článek v odborném periodiku

Podpůrná a paliativní péče u pacientů s Parkinsonovou nemocí
Radka Kozáková
Rok: 2020, GRADA
odborná kniha

The Attitudes of Progressive Neurological Disease Patients and Their Family Members to End of Life Care: A Cross-Sectional Study
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Monika Škutová, Michal Bar, Pavel Ressner, Petra Bártová ... další autoři
Rok: 2020, OMEGA-JOURNAL OF DEATH AND DYING
článek v odborném periodiku

The effect of neuropalliative care on quality of life and satisfaction with quality of care in patients with progressive neurological disease and their family caregivers: an interventional control study
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar
Rok: 2020, BMC Palliative Care
článek v odborném periodiku

Violence against nurses in healthcare facilities in the Czech Republic and Slovakia
Martina Tomagová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Katarína Žiaková, Beata Babiarczyk, Agnieszka Turbiarz ... další autoři
Rok: 2020, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Význam neuropaliativní péče pro zlepšení kvality života pacientů s progresivním neurologickým onemocněním - intervenční studie
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar, Monika Škutová, P. Ressner, P. Bártová, J. Horáková ... další autoři
Rok: 2020, CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
článek v odborném periodiku

Základy paliativní péče v neurologii
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Rok: 2020, Galén, s.r.o.
odborná kniha

Analýza nejčastějších potřeb pečujících a pečovaných osob
Radka Kozáková
Rok: 2019, Česká asociace pečovatelské služby, zapsaný spolek
kapitola v odborné knize

Attitudes towards end of life care of patients with multiple sclerosis: cross-sectional study
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar, Pavel Ressner, Monika Škutová, Petra Bártová ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Differences in attitudes to ethic aspects of end of life care among patients with progressive neurological diseases and their family members
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar, Monika Škutová, Pavel Ressner, Petra Bártová ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Differences in attitudes to ethics aspects of end of life care among patients with progressive neurological diseases and their family members
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar, Monika Škutová, Pavel Ressner, Petra Bártová ... další autoři
Rok: 2019
stať ve sborníku

Difficulty in respecting autonomy in patients with Parkinson's disease
Radka Kozáková, Radka Bužgová
Rok: 2019, CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
článek v odborném periodiku

Difficulty in respecting autonomy in patients with Parkinson's disease
Radka Kozáková, Radka Bužgová
Rok: 2019, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

Factors influencing decision making - about end of life care in patients with Parkinson´s disease and their family members
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar, Pavel Ressner, Monika Škutová, Petra Bártová ... další autoři
Rok: 2019
stať ve sborníku

Factors Influencing Decision-Making About End of Life Care in Patients With Parkingosn´s Desease and Their Family Members
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar, Pavel Ressner, Petra Bártová, Monika Škutová ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fear of dying related to Parkinson´s disease: patients and family members
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Monika Škutová, Petra Bártová, Michal Bar, Pavel Ressner ... další autoři
Rok: 2019
stať ve sborníku

Fear of dying related to Parkinson´s disease: patients and family members
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Monika Škutová, Petra Bártová, Michal Bar, Pavel Ressner ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Imlementation of a concept of neuropalliative and rehabilitation care for patients with progressive, neurological disease in the czech republic: qualitative study
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar
Rok: 2019, Nova Science Publisher, Inc.
kapitola v odborné knize

Informing patients with progressive neurological disease of their health status, and their adaptation to the disease
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Rok: 2019, BMC NEUROL
článek v odborném periodiku

KVALITATIVNÍ ANALÝZA NENAPLNĚNÝCH POTŘEB PACIENTŮ S PROGRESIVNÍM NEUROLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM V POKROČILÉ FÁZI NEMOCI
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metoda case managementu a její aplikace v rámci CpRP
Radka Kozáková
Rok: 2019, Česká asociace pečovatelské služby, zapsaný spolek
kapitola v odborné knize

Mobbing medical staff
Klára Václavíková, Radka Kozáková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mobbing zdravotnických pracovníků
Klára Václavíková, Radka Kozáková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Paliativní medicína u neurodegenerativních onemocnění: workshop
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Jarmila Kušnírová, Petr Ridzoň, Michal Bar
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Postoje k život udržující léčbě na konci života pacientů s Parkinsonovou nemocí
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Jarmila SIVEROVÁ
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

První zkušenosti s využitím klasifikace MKF pro hodnocení pacientů s progresivním neurologickým onemocněním ve výzkumu
Jarmila SIVEROVÁ, Radka Bužgová, Radka Kozáková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The preferences of patients with Parkinson´s disease and their family members
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Michal Bar, Pavel Ressner, Monika Škutová, Petra Bártová ... další autoři
Rok: 2019
stať ve sborníku

The Preferences of Patients with Parkinson´s Disease and their Family Members for Place of End-of-Life Care
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Michal Bar, Pavel Ressner, Petra Bártová, Monika Škutová ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The unmet needs of family members of patients with progressive neurological disease in the Czech Republic
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Lubica Juríčková
Rok: 2019, Plos One
článek v odborném periodiku

The Unmet Needs of Patients With Progressive Neurological Diseases in the Czech Republic: A Qualitative Study
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Lubica Juríčková
Rok: 2019, JOURNAL OF PALLIATIVE CARE
článek v odborném periodiku

Využití neuropaliativní a rehabilitační péče u pacientů s progresivním neurologickým onemocněním: intervenční studie
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar, Monika Škutová, Pavel Ressner, Petra Bártová ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Identifikace nenaplněných potřeb rodinných příslušníků pečujících o nemocné s progresivním neurologickým onemocněním
Lubica Juríčková, Radka Bužgová, Radka Kozáková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Informování pacientů s progresivním neurologickým onemocněním o jejich zdravotním stavu a jejich adaptace na nemoc
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvalita života osob pečujících o pacienty s progresivním neurologickým onemocněním.
Radka Kozáková, Radka Bužgová
Rok: 2018, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
článek v odborném periodiku

MANAGEMENT OF NON-HEALING WOUNDS WITH HONEY DRESSINGS: A LITERATURE REVIEW
Dagmar Vyhlídalová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková
Rok: 2018, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Metoda case managementu
Radka Kozáková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

MOBBING OF NURSES: PREVALENCE, FORMS AND PSYCHOLOGICAL CONSEQUENCES IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Renáta Zeleníková
Rok: 2018, CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE
článek v odborném periodiku

Mobbing zdravotnických pracovníků
Klára Václavíková, Radka Kozáková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mobbing zdravotnických pracovníků. In: Profesionalita v ošetřovatelství III
Klára Václavíková, Radka Kozáková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Modely služeb Centra pro rodinné pečující
Radka Kozáková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nástroje hodnotící kvalitu života a potřeby pacientů s roztroušenou sklerózou
Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková
Rok: 2018, Rehabilitacia
článek v odborném periodiku

Nástroje pro hodnocení kvality života a non-motorických příznaků pacientů s Parkinsonovou chorobou
Radka Kozáková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Názory pacientů s progresivním neurologickým onemocněním a jejich rodin na péči na konci života
Radka Kozáková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neuropaliativní a rehabilitační péče u pacientů v pokročilé fázi progresivních neurologických onemocnění
Radka Bužgová, Michal Bar, Petra Bártová, Radka Kozáková, Pavel Ressner, Lucie Sikorová, Renáta Zeleníková ... další autoři
Rok: 2018, CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
článek v odborném periodiku

Neuropalliative Care in Patients with Progressive Neurological Desease in Czech Republic: Study Protocol
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar, Monika Škutová, Pavel Ressner, Petra Bártová ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pacienti s progresivním neurologickým onemocněním v hospicové péči
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Paliativní péče u neurologických pacientů ve FN Ostrava
Jana HORÁKOVÁ, Michal Bar, Pavel Ressner, Petra Bártová, Radka Bužgová, Radka Kozáková ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PERCEIVED EMOTIONAL AND SITUATIONAL HEARING HANDICAP IN THE ELDERLY AND THEIR FAMILY MEMBERS
Radka Kozáková, Jarmila TOBOLOVÁ, Renáta Zeleníková
Rok: 2018, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Pohled pacientů s Parkinsonovou nemocí a jejich rodin na péči na konci života
Radka Kozáková, Radka Bužgová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Posouzení kvality života a funkčního stavu pacientů s Huntingtonovou nemocí - hodnoticí nástroje
Lucie Sikorová, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková
Rok: 2018, Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Přehled dotazníků a škál hodnotících kvalitu života a non-motorické příznaky pacientů s Parkinsonovou nemocí
Radka Kozáková, Radka Bužgová
Rok: 2018, Prakticky Lekar
článek v odborném periodiku

Přehled dotazníků a škál hodnotících motorické příznaky pacientů s Parkinsonovou nemocí
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Lucie Sikorová
Rok: 2018, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Přehled dotazníků a škál hodnotících pacienty s amyotrofickou laterární sklerózou
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Lucie Sikorová
Rok: 2018, Casopis Lekaru Ceskych
článek v odborném periodiku

The Unmet Palliative Care Needs of Patients with an Advanced Stage of Selected Neurological Diseases in the Czech Republic
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Rok: 2018
stať ve sborníku

The Unmet Palliative Care Needs of Patients with an Advanced Stage of Selected Neurological Diseases in the Czech Republic
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Erasmus+ program, Faculty of Health Studies, University of Rijeka
Radka Kozáková
Rok: 2017
působení v zahraničí

Hodnocení stavu výživy pacientů v ordinaci praktického lékaře
Radka Kozáková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Measuring quality of life of cognitively impaired elderly inpatients in palliative care: psychometric properties of the QUALID and CILQ scales
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Lucie Sikorová, Darja Jarošová
Rok: 2017, AGING & MENTAL HEALTH
článek v odborném periodiku

Možnosti paliativní péče u pacientů s vybranými neurologickými nemocemi
Radka Bužgová, Michal Bar, Pavel Ressner, Petra Bártová, Radka Kozáková, Lucie Sikorová, Renáta Zeleníková ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nutritional status assessment of patients in a general practitioner's office
Radka Kozáková, L. Hrbacova, Renáta Zeleníková
Rok: 2017, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Ověření Morse Fall Scale u hospitalizovaných pacientů v České republice
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Radka Kozáková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Paliativní péče u vybraných neurologických onemocnění: fakta, úskalí, vize
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Predictors of Change in Quality of Life in Patients With End-Stage Disease During Hospitalization
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Rok: 2017, JOURNAL OF PALLIATIVE CARE
článek v odborném periodiku

Využití neuropaliativního a rehabilitačního přístupu u pacientů v pokročilé fázi vybraných neurologických onemocnění
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Lucie Sikorová, Michal Bar
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Assessing the methodological quality of clinical guidelines for preventing falls of patients
Kamila Majkusová, Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková
Rok: 2016, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Development and psychometric evaluation of patient needs assessment in palliative care (PNAP) instrument
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Lucie Sikorová, Renáta Zeleníková, Darja Jarošová
Rok: 2016, Palliative and Supportive Care
článek v odborném periodiku

Fecal incontinence among nursing home residents: Is it still a problem?
Peter Ihnát, Radka Kozáková, Lucia Ihnát Rudinská, Matúš Peteja, Petr Vávra, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2016, ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS
článek v odborném periodiku

FEKÁLNÍ INKONTINENCE - ZÁVAŽNÝ MEDICÍNSKÝ A SPOLEČENSKÝ PROBLÉM
Peter Ihnát, Radka Kozáková, Petr Vávra, Anton Pelikán, Pavel Zonča
Rok: 2016, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Prevence pádů seniorů - výsledky hodnocení systematických přehledů
Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Rok: 2016, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Psychometric evaluation of a Czech version of the Family Inventory of Needs
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Rok: 2016, PALLIATIVE & SUPPORTIVE CARE
článek v odborném periodiku

Výskyt formy, a psychické souvislosti mobbingu u všeobecných sester v České republice
Radka Kozáková, Radka Bužgová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výsledky pilotní implementace klinického doporučeného postupu prevence pádů hospitalizovaných pacientů.
Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Kamila Majkusová, Milan STOLIČKA
Rok: 2016
stať ve sborníku

Adaptace a pilotní implementace klinického doporučeného postupu prevence pádu hospitalizovaných pacientů
Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Kamila Majkusová, Radim Líčeník, Milan STOLIČKA ... další autoři
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Assessment of Quality of Life of Family Members of Inpatients with End-Stage Disease
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Lucie Sikorová
Rok: 2015, J PALLIAT CARE
článek v odborném periodiku

Hodnocení metodologické kvality klinického doporučeného postupu prevence pádů seniorů pomocí nástroje AGREE
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Radka Kozáková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Intervence v prevenci pádů seniorů v institucích: přehledová studie
Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Rok: 2015, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství
Darja Jarošová, Kamila Majkusová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková
Rok: 2015, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

Kvalitativní analýza potřeb hospitalizovaných pacientů v konečném stádiu nemic v souvislosti s kvalitou života
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pilot Implementation of an Adapted Clinical Practice Guideline for Preventing Falls in Hospitals in the Czech Republic.
Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Kamila Majkusová, Radim Líčeník, Milan STOLIČKA ... další autoři
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poster - Fekální inkontinence v domovech pro seniory
Peter Ihnát, Radka Kozáková, Matúš Peteja, Pavel Zonča
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití škály CILQ k hodnocení kvality života u pacientů s kognitivním deficitem v paliativní péči
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková, Darja Jarošová, Milan STOLIČKA
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Adaptace klinického doporučeného postupu pro prevenci pádů pacientů
Kamila Majkusová, Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Milan STOLIČKA, Radim Líčeník ... další autoři
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Adaptation of clinical guideline, preventing falls in hospital.
Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Radim Líčeník, Milan STOLIČKA
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Adaptation of the clinical guideline "Falls prevention of hospitalized patients" for use in the Czech Republic
Renáta Zeleníková, Radka Kozáková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Adaptation of the clinical guideline "Falls prevention of hospitalized patients" for use in the Czech Republic
Renáta Zeleníková, Radka Kozáková
Rok: 2014
stať ve sborníku

Assessing the nutritional status of the elderly living at home
Radka Kozáková, Renáta Zeleníková
Rok: 2014, European Geriatric Medicine
článek v odborném periodiku

Clinical Validation of the Nursing Diagnosis Caregiver Role Strain in the Czech Republic
Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Rok: 2014, INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING KNOWLEDGE
článek v odborném periodiku

Cyprus University of Technology
Radka Kozáková
Rok: 2014
působení v zahraničí

Efektivita viacnásobných intervencií na prevenciu pádov seniorov v inštitúciách - aplikácia EBP v klinickej praxi
Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Rok: 2014, Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie
článek v odborném periodiku

Effectiveness of multiple interventions for preventing falls in the elderly in institutions - application of EBP in clinical practice
Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení pečovatelské zátěže v domácím prostředí
Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Rok: 2014, Lekársky obzor
článek v odborném periodiku

Hodnocení potřeb pacientů v konečném stádiu nemoci při hospitalizaci
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení potřeb pacientů v konečném stádiu nemoci při hospitalizaci
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Hodnocení potřeb rodinných příslušníků v paliativní péči
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Darja Jarošová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metodologie adaptace klinických doporučených postupů
Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Kamila Majkusová, Milan STOLIČKA, Radim Líčeník ... další autoři
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Plovdiv Medical University
Radka Kozáková
Rok: 2014
působení v zahraničí

Prevence pádů seniorů - doporučené preventivní intervence pro ošetřovatelskou praxi.
Kamila Majkusová, Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Milan STOLIČKA, Radim Líčeník ... další autoři
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prevence pádů seniorů - doporučené preventivní intervence pro ošetřovatelskou praxi.
Kamila Majkusová, Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Milan STOLIČKA
Rok: 2014
stať ve sborníku

Transkontextuální adaptace klinického doporučeného postupu prevence pádů hospitalizovaných pacientů
Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Kamila Majkusová, Milan STOLIČKA, Radim Líčeník ... další autoři
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Základy ošetřování nemocných
Renáta Zeleníková, Eva Janíková, Radka Kozáková, Ilona Plevová, Lucie Sikorová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Adaptace klinického doporučeného postupu pro prevenci pádů pacientů
Darja Jarošová, Kamila Majkusová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Radim Líčeník, Milan STOLIČKA ... další autoři
Rok: 2013
stať ve sborníku

Faculty of Nursing and Chiropody, University of Valencia, Španělsko
Radka Kozáková
Rok: 2013
působení v zahraničí

Hodnocení stavu výživy hospitalizovaných seniorů na gerontopsychiatrii
Radka Kozáková, Barbora Adamčíková
Rok: 2013, Hygiena
článek v odborném periodiku

Hodnotící nástroje pro zjišťování potřeb pacientů v paliativní péči
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Rok: 2013, Onkologie
článek v odborném periodiku

Metodika adaptace klinického doporučeného postupu prevence pádů pacientů v institucích
Darja Jarošová, Kamila Majkusová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Milan STOLIČKA, Radim Líčeník ... další autoři
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pilotní testování dotazníku PNAP "Hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči" na onkologickém oddělení
Radka Bužgová, Erika Hajnová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková
Rok: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Porovnání čtyř nástrojů pro hodnocení výživy u hospitalizovaných seniorů
Radka Kozáková, Darja Jarošová, Renáta Zeleníková
Rok: 2013, Lekársky obzor
článek v odborném periodiku

Porovnání hodnotících nástrojů pro zjišťování potřeb rodinných příslušníků v paliativní péči
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Rok: 2013, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Screening tools for the assessment of nutrition in the hospitalized elderly
Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Darja Jarošová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The impact of symptoms of oncology patients with finished curative treatment
Radka Bužgová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The impact of symptoms of oncology patients with finished curative treatment
Radka Bužgová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková
Rok: 2013, European Geriatric Medicine
článek v odborném periodiku

The impact of symptoms on the quality of life of oncology patients who have completed a course of curative treatment: a pilot study
Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The use of EBP principles for adaptation of clinical practice guideline
Darja Jarošová, Kamila Majkusová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Radim Líčeník
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využitelnost a dopad klasifikace Aliance 3N v ošetřovatelské praxi
Soňa Bocková, Radka Kozáková
Rok: 2013, Kontakt
článek v odborném periodiku

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej
Radka Kozáková
Rok: 2012
působení v zahraničí

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Radka Kozáková
Rok: 2012
působení v zahraničí

Caregiver role strain
Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Darja Jarošová
Rok: 2012, Prague Medical Report
článek v odborném periodiku

Caregiver role strain
Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Darja Jarošová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Comparison of three screening tools for nutritional status assessment of the elderly in their homes
Radka Kozáková, Darja Jarošová, Renáta Zeleníková
Rok: 2012, Biomedical papers
článek v odborném periodiku

Hodnocení stavu výživy seniorů v domácím prostředí
Radka Kozáková, Darja Jarošová, Renáta Zeleníková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení stavu výživy seniorů v domácím prostředí
Radka Kozáková, Darja Jarošová, Renáta Zeleníková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení stavu výživy seniorů v domácím prostředí
Radka Kozáková, Darja Jarošová, Renáta Zeleníková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Implementace multidisciplinárního přístupu při řešení kazuistik ve výuce paliativní péče
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Polytechnic Institute of Portalegre
Radka Kozáková
Rok: 2012
působení v zahraničí

Portalegre
Radka Kozáková
Rok: 2012
působení v zahraničí

Případové studie pro výuku ošetřovatelství a porodní asistence
Radka Kozáková, Soňa Bocková, Bohdana Dušová, Eva Janíková, Ilona Plevová, Lucie Sikorová, Renáta Zeleníková, Yvetta Vrublová, Romana Karczmarczyk ... další autoři
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vliv kognitivní výkonnosti na soběstačnost seniorů s demencí
Radka Kozáková, Lucie Bártová
Rok: 2012, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Adnan Menderes Üniversitesi Aydin
Radka Kozáková, Eva Janíková
Rok: 2011
působení v zahraničí

Hodnocení stavu výživy pacientů v zařízeních dlouhodobé péče
Radka Kozáková, Lenka Kroulíková, Darja Jarošová
Rok: 2011, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Hodnocení stavu výživy v zařízeních dlouhodobé péče
Radka Kozáková, Lenka Kroulíková, Darja Jarošová
Rok: 2011, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Komunitní ošetřovatelská péče o seniory
Radka Kozáková
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nástroje k hodnocení nutričního stavu hospitalizovaných pacientů
Radka Kozáková, Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Soňa Bocková
Rok: 2011, Hygiena
článek v odborném periodiku

Ošetřovatelská péče v geriatrii
Radka Kozáková
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Podpora soběstačnosti a důstojnosti seniorů v pobytových zařízeních
Radka Kozáková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přetížení pečovatele z pohledu sester agentur domácí péče
Renáta Zeleníková, Věra Kolegarová, Radka Kozáková
Rok: 2011, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Srovnání tří hodnotících nástrojů výživy u seniorů v dlouhodobé institucionální péči
Radka Kozáková, Darja Jarošová
Rok: 2011, Lékarsky obzor
článek v odborném periodiku

Standardizace nutriční péče v domově pro seniory
Darja Jarošová, Marcela Gabzdylová, Radka Kozáková
Rok: 2011, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Standardy ošetřovatelské péče - kontrola procesu jejich naplňování
Soňa Bocková, Jana Marečková, Radka Kozáková
Rok: 2011, Zdravotnictví v ČR
článek v odborném periodiku

Syndrom vyhoření u sester na geriatrických pracovištích
Lucie Pohlová, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Rok: 2011, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Tallinn Health College
Radka Kozáková
Rok: 2011
působení v zahraničí

Wroclaw
Radka Kozáková
Rok: 2011
působení v zahraničí

Hodnocení stavu výživy hospitalizovaných seniorů
Radka Kozáková, E. Skřivánková, Darja Jarošová
Rok: 2010, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Komunikace s osobami s problémovým chováním
Radka Kozáková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lidská důstojnost
Radka Kozáková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metody hodnocení stavu výživy
Radka Kozáková, Darja Jarošová
Rok: 2010, Medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

Specializovaná hospicová péče poskytována Charitou Ostrava
Radka Kozáková, Marie Monsportová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Specializovaná hospicová péče v Charitě Ostrava
Radka Kozáková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Budapešť
Radka Kozáková
Rok: 2009
působení v zahraničí

Důstojné stáří a konec života
Radka Kozáková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení seniorů
Radka Kozáková
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Komunitní péče poskytována Charitou Ostrava
Radka Kozáková, Marie Monsportová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Komunitní péče poskytována Charitou Ostrava
Radka Kozáková, Marie Monsportová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mezinárodní konference hospicové a paliativní péče
Radka Kozáková
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Ošetřovatelská péče v geriatrii
Radka Kozáková
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Péče o inkontinentní seniory
Radka Kozáková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Všeobecná sestra v sociálních službách
Radka Kozáková, Marie Monsportová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Všeobecná sestra v sociálních službách
Radka Kozáková, Marie Monsportová
Rok: 2009, Ošetrovateĺstvo a porodná asistencia
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
KONHOKonzultační hodiny
3SKZIStáří v kontextu života
ADAVPAdaptační kurz
DOBRPDobrovolnictví
ECHCCommunity Nursing and Home Care
GKPKKomunitní oš. péče v geriatri
GKPPKomunitní oš. péče v geriatrii
GOGK1Ošetřovatelská péče v geriatrii 1
GOGK2Ošetřovatelská péče v geriatrii 2
GOGP1Ošetřovatelská péče v geriatrii 1
GOGP2Ošetřovatelská péče v geriatrii 2
GPRK1Odborná praxe 1
GPRK2Odborná praxe 2
GPRK3Odborná praxe 3
GPRP1Odborná praxe 1
GPRP2Odborná praxe 2
GPRP3Odborná praxe 3
GSEPSpecifika edukace v geriatrii
GZLKKomunikace v geriatrii
INKS1Ošetřov. péče v interních oborech
INVS1Ošetř. péče v interních oborech 1
INVS2Ošetř. péče v interních oborech 2
KODKSKomunitní péče a domácí péče
KODVSKomunitní ošetřovatelství a domácí péče
KOMKSKomunikace
KOMVPKomunikace
KRIKKrizové intervence v ošetřovatelství
KRIPKrizové intervence v ošetřovatelství
KRIPPKrizové intervence v komunitní péči
NEUVSOšetřovatelská péče v neurologii
OBBKSObhajoba bakalářské práce
OBBPRObhajoba bakalářské práce
OBMKSObhajoba magisterské práce
OBMPRObhajoba magisterské práce
OPIPAOšetřovatelská péče v interních oborech
OZPSYZdravotnická psychologie
O2KOMKomunikace
O3OIOOšetřov. péče v interních oborech
O3ZPNZdravot. psychologie a psy. nemocných
SCIDPSociálně interakční dovednosti
SENKSOšetřovatelská péče o seniory
SENVSOšetřovatelská péče o seniory
SZG1KOšetřovatelská péče v geriatrii
SZG1POšetřovatelská péče v geriatrii
SZG2KGeriatrie a gerontologie
SZG2PGeriatrie a gerontologie
SZPA2SZZK Teorie porodní asis. a hum.vědy
SZVK1SZZK Klinické ošetřovatelství
SZVK2SZZK Teorie ošetřovatelství
SZVS2SZZK Teorie ošetřovatelství
SZVS3SZZK Klinické ošetřovatelství
V2KOWKomunikace v ošetřovatelství
V2OV9Základy psychologie pro zdrav. obory
V3FZPZáklady psychologie a zdrav. psychologie
V3ZPWPsychologie v ošetřovatelství
V4KP9Komunitní péče
XETBTZáklady psychologie a etika ve zdrav
XIPEKPrvní pomoc, etika a psych. ve zdrav.
XKMBTKomunikace
XZAOKZáklady anatomie a ošetřovatelství
XZAOPZáklady anatomie a ošetřovatelství
XZKEKZáklady komunikace psychologie a etiky
XZKEPZáklady komun., psych. a et. v medicíně
XZOBTZáklady ošetřovatelství
XZZPPZáklady psychologie a psychopatologie
ZDPKSZdravot. psychologie a psy. nemocných
ZDPVPZdravotnická psychologie
ZPERAZákl. psychologie a edukace v klin.praxi
ZPERKZákl. psychologie a edukace v klin.praxi
ZPYPAZáklady psychoterapie
0IAKXAdaptační kurz
0IBPKObhajoba bakalářské práce
0ID1OIndividuální praxe 1
0ID19Individuální praxe 1
0ID2OIndividuální praxe 2
0ID29Individuální praxe 2
0IE1OOdborná praxe 1
0IE19Odborná praxe 1
0IE2OOdborná praxe 2
0IE29Odborná praxe 2
0IE3OOdborná praxe 3
0IE39Odborná praxe 3
0IE4OOdborná praxe 4
0IE49Odborná praxe 4
0IE5OOdborná praxe 5
0IE59Odborná praxe 5
0IE6OOdborná praxe 6
0IE69Odborná praxe 6
0IFZPZáklady psychologie a zdrav. psychologie
0IIDQKrizová intervence
0IIDTKrizová intervence
0IIDYKrizová intervence
0IID5Krizová intervence
0IIN9Ošetřovatelská péče v interních oborech
0II1OOšetř. péče v interních oborech 1
0II2OOšetř. péče v interních oborech 2
0IKOKSZZK Klinické ošetřovatelství
0IKOOKomunikace v ošetřovatelství
0IKOWKomunikace v ošetřovatelství
0IKPKKomunitní péče
0IKPOKomunitní péče
0IKPZKomunitní péče
0IKP9Komunitní péče
0INCXOšetřovatelská péče v neurologii
0INE9Ošetřovatelská péče v neurologii
0IOGGSZZ 3 Ošetřovatelská péče v geriatrii
0IOG7SZZ 3 Ošetřovatelská péče v geriatrii
0IOIPOšetřovatelská péče v interních oborech
0IOKPSZZK Klinické ošetřovatelství
0IOPDPsychologie v ped. ošetřovatelství
0IOPOZáklady psychologie pro zdrav. obory
0IOVDZáklady psychologie pro zdrav.obory
0IOV8Základy psychologie pro zdrav. obory
0IOV9Základy psychologie pro zdrav. obory
0IO1GOšetřovatelská péče v geriatrii 1
0IO1TOš. péče v interních oborech 1
0IO15Oš. péče v interních oborech 1
0IO17Ošetřovatelská péče v geriatrii 1
0IO2GOšetřovatelská péče v geriatrii 2
0IO2TOš. péče v interních oborech 2
0IO25Oš. péče v interních oborech 2
0IO27Ošetřovatelská péče v geriatrii 2
0IPDGPéče o pacienty s demencí
0IPD7Péče o pacienty s demencí
0IPGTOšetřovatelská péče v geriatrii
0IPG5Ošetřovatelská péče v geriatrii
0IPPGPaliativní péče v geriatrii
0IPS9Ošetřovatelská péče v psychiatrii
0IPZPZáklady psychoterapie
0IPZXPodpora zdraví
0IP1GOdborná praxe 1
0IP1TOdborná praxe 1
0IP15Odborná praxe 1
0IP17Odborná praxe 1
0IP2GOdborná praxe 2
0IP2TOdborná praxe 2
0IP25Odborná praxe 2
0IP27Odborná praxe 2
0IP3GOdborná praxe 3
0IP3TOdborná praxe 3
0IP35Odborná praxe 3
0IP37Odborná praxe 3
0ISCXSociálně interakční dovednosti
0ISEGSpecifika edukace v geriatrii
0ISEOOšetřovatelská péče o seniory
0ISETSpecifika edukace v interních oborech
0ISE5Specifika edukace v interních oborech
0ISE7Specifika edukace v geriatrii
0ISE9Ošetřovatelská péče o seniory
0ISPDSociální psychologie
0ISP8Sociální psychologie
0ISV6Sexuální výchova
0ITODSZZK Teorie ošetřovatelství a hum.vědy
0ITOKSZZK Teorie oš. a humanitní vědy
0ITOPSZZK Teorie ošetřovatelství a hum.vědy
0ITO8SZZK Teorie oš. a humanitní vědy
0ITPPSZZK Teorie porodní asis. a hum.vědy
0IXBTZáklady komun., psych. a et. v medicíně
0IXKEZáklady komunikace psychologie a etiky
0IZPDPsychologie v ošetřovatelství
0IZPOPsychologie v ošetřovatelství
0IZPPZáklady psychologie pro zdrav. obory
0IZPWPsychologie v ošetřovatelství
0IZPZZáklady psych. a zdrav.psychologie
0IZP1Základy psych. a zdrav.psychologie
20OV9Základy psychologie pro zdrav. obory
3IFZPZáklady psychologie a zdrav. psychologie
30FZPZáklady psychologie a zdrav. psychologie
40KPKKomunitní péče
8KOSEKomunitní ošetřovatelská péče o seniory
8POSEKomunitní ošetřovatelská péče o seniory
9SCILSociálně interakční dovednosti


AutorNázev práceTypRok
Václavíková KláraMobbing zdravotnických pracovníkůdisertační 2021 
Sánchez López FelipePracovná spokojnosť sestier v pobytových zariadeniach sociálnej starostlivosti o seniorovrigorózní 2021 
Bosáková ZuzanaHodnocení potřeb u pacientů s Alzheimerovou nemocídiplomová  
Doleželová JanaKvalita života pacientů s drogovou závislostídiplomová 2022 
Magdolenová IvetaSyndrom vyhoření u zdravotnických pracovníků následné péčediplomová 2022 
Adamusová MichaelaKvalita života pacientů s kolostomiídiplomová 2021 
Horváthová VěraInkontinence stolice u hospitalizovaných seniorůdiplomová 2021 
Dostálová MartinaHodnocení kognitivních funkcí a deprese u seniorů v primární péčidiplomová 2020 
Lukáčová OlgaDeprese u seniorů před a po náhradě kyčelního a kolenního kloubudiplomová 2020 
Hrazdirová LucieSenior v roli pečovatelediplomová 2019 
Trnková PetraKvalita života seniorů s artrózou nosných kloubůdiplomová 2019 
Dabrowská JitkaAgrese pacientů v přednemocniční péči a urgentním příjmudiplomová 2018 
Gebauerová SoňaSexualita seniorůdiplomová 2018 
Glumbíková AndreaDeprese u seniorů s revmatoidní artritidoudiplomová 2018 
Habramová JanaKvalita života seniorů s močovou inkontinencídiplomová 2018 
Kubicová KateřinaKvalita života laických pečovatelůdiplomová 2018 
Pácaltová PetraDeprese a životní spokojenost u seniorů v sociálních zařízeníchdiplomová 2018 
Takáčová NaděždaStrach z pádu u seniorů v domácím prostředídiplomová 2018 
Vyhlídalová DanaÚčinnost materiálů obsahujících med v léčbě nehojících se randiplomová 2018 
Čorná MonikaVýživa seniorů při přijetí k hospitalizacidiplomová 2017 
Nováková PetraNásilí vůči sestrám při výkonu povolánídiplomová 2017 
Palowská JohanaProblematika rizikového chování v oblasti sexuality v dětském věkudiplomová 2017 
Šárovská GabrielaÚroveň soběstačnosti pacientů lůžkového zařízení následné péčediplomová 2017 
Hrubá MartinaKvalita života seniorů s chronickým srdečním selhánímdiplomová 2016 
Molnarová LucieMíra životní spokojenosti a deprese u seniorůdiplomová 2016 
Rokytová MonikaKvalita života seniorů po perkutánní koronární intervencidiplomová 2016 
Střížová VeronikaDeprese a kognitivní výkon u pacientů po CMPdiplomová 2016 
Štěpánová MonikaKvalita života chronicky nemocného senioradiplomová 2016 
Brezováková DitaMíra deprese a kvalita života seniorů v ambulanci praktického lékařediplomová 2015 
Brhelová AlenaKazuistika pacientky s dekubity v intenzivní péči.diplomová 2015 
Gálová TatianaPečovatelská zátěž rodinných příslušníků osob s Alzheimerovou choroboudiplomová 2015 
Hrbáčová LadaStav výživy u seniorů v ambulanci praktického lékařediplomová 2015 
Matusíková IvanaVliv hospitalizace na kognitivní, exekutivní funkce a emotivitu u seniorůdiplomová 2015 
Potočiarová MiroslavaNutričný stav seniorovdiplomová 2015 
Kašparová LucieVliv pracovní zátěže sester na vznik syndromu vyhořenídiplomová 2014 
Klečková LenkaNutriční stav a funkční kapacita seniorů (MNA, ADL, IADL)diplomová 2014 
Tobolová JarmilaDopad poruchy sluchu na kvalitu života seniora a rodinydiplomová 2014 
Waligová ZuzanaKvalita života laických pečovatelůdiplomová 2014 
Zdrálková LenkaHodnocení seniorůdiplomová 2014 
Bělunek PavelHodnocení stavu výživy seniorů v Nemocnici ve Frýdku-Místkudiplomová 2013 
Čermáková HanaNutriční stav a soběstačnost seniorů plánovaně operovaných na zažívacím traktudiplomová 2013 
Drlíková JanaSoběstačnost seniorů v sociálních zařízeníchdiplomová 2013 
Havranová IvanaKvalita života seniorů dvou institucionálních zařízení Olomouckého krajediplomová 2013 
Klimánková LenkaHodnocení pracovní zátěže sesterdiplomová 2013 
Lančová RenátaVztah mezi úrovní kognitivních funkcí a soběstačností seniorůdiplomová 2013 
Mocková ZuzanaVliv zátěže na kvalitu života všeobecných sesterdiplomová 2013 
Peroutková MonikaSyndrom vyhoření u zdravotnických pracovníků v paliativní péčidiplomová 2013 
Vyležíková JanaHodnocení soběstačnosti u pacientů s demencídiplomová 2013 
Adamčíková BarboraHodnocení stavu výživy seniorů hospitalizovaných v Psychiatrické léčebně Opavadiplomová 2012 
Bártová LucieVliv kognitivních funkcí na soběstačnost seniorů s demencídiplomová 2012 
Nováková LenkaHodnocení výživy seniorů v domácím prostředídiplomová 2012 
Kravčíková KarinPotřeby chronicky nemocných v paliativní péčidiplomová 2011 
Kroulíková LenkaHodnocení výživy seniorů v institucíchdiplomová 2011 
Valčuhová EvaHodnotenie stavu výživy u seniorov žijúcich v domove pre seniorovdiplomová 2011 
Vilímová JanaRestriktivní opatření v pobytových zařízeníchdiplomová 2011 
Chribíková EvaHodnotenie výživy seniorov v domácom prostredídiplomová 2010 
Skřivánková EliškaHodnocení výživy seniorů v nemocnicíchdiplomová 2010 
Hotová Konetzná VěraOšetřovatelský proces v péči o pacienta s dekubitembakalářská 2022 
Kleinová JulianaPotreby pacienta s poruchou príjmu potravybakalářská 2022 
Gratke NikolaOšetřovatelský proces v péči o klienta s Alzheimerovou choroboubakalářská 2021 
Muráriková LucieOšetřovatelský proces v péči o pacienta s etylickou cirhózou jaterbakalářská 2021 
Stresová AnetaOšetřovatelský proces v péči o pacienta se schizofreniíbakalářská 2021 
Švancarová RomanaOšetřovatelský proces v péči o pacienta po cévní mozkové příhoděbakalářská 2021 
Závěšická LucieOšetřovatelský proces v péči o pacienta s nádorovým onemocněním střevbakalářská 2021 
Žůrková DianaPotřeby pacienta s paraplegiíbakalářská 2021 
Bodnárová MichaelaOšetřovatelský proces v péči o pacienta po cévní mozkové příhoděbakalářská 2020 
Ciliová LenkaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s epilepsiíbakalářská 2020 
Hota KamilaProblematika pacienta se Sanfilippo syndromembakalářská 2020 
Hrušková KateřinaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s hepatocelulárním karcinomembakalářská 2020 
Kubáčová MarieStres v práci sestry na centrálním příjmubakalářská 2020 
Pastrňáková VeronikaOšetřovatelský proces v péči o klienta s Alzheimerovou choroboubakalářská 2020 
Horváthová VěraProblematika ženy se stresovou močovou inkontinencíbakalářská 2019 
Raždíková DenisaProblematika chybějící ošetřovatelské péče ve vybraných nemocnicíchbakalářská 2019 
Rusnoková BlankaOšetřovatelský proces v péči o geriatrického pacienta s imobilizačním syndromembakalářská 2019 
Večeřová KateřinaKvalita života žen s močovou inkontinencíbakalářská 2019 
Bradáč LukášOšetřovatelský proces v péči o pacienta se schizofreniíbakalářská 2018 
Sydorová HanaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s Alzheimerovou choroboubakalářská 2018 
Germeková JanaOšetřovatelský proces u pacienta s klostridiovou kolitidoubakalářská 2017 
Moravcová DominikaZnalosti studentů středních škol o kardiopulmonální resuscitacibakalářská 2017 
Vyležíková MiroslavaPlán ošetřovatelské péče pro seniora s malnutricíbakalářská 2017 
Takáčová NaděždaVýživa seniorů v domě s pečovatelskou službou Bílovecbakalářská 2016 
Varechová MonikaOšetřovatelský proces u pacientky s bércovým vředembakalářská 2016 
Andrýsková KateřinaVybrané problémy u pacienta s cirhózoubakalářská 2015 
Cziráková MarkétaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s astma bronchialebakalářská 2015 
Karasová MarkétaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s konzervativní léčbou akutní pankreatitidybakalářská 2015 
Nyklová KateřinaOšetřovatelská péče o pacienty s Alzheimerovou choroboubakalářská 2015 
Šárovská GabrielaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s infekcí způsobenou Clostridium difficilebakalářská 2015 
Bojdová MartinaKvalita života pacientov s vekom podmienenou makulárnou degenerácioubakalářská 2013 
Drobková SoňaŽivot s peritoneální dialýzoubakalářská 2013 
Gajdová LenkaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s Alzheimerovou choroboubakalářská 2013 
Málková MilušeKvalita života s cervikobrachiálním syndromembakalářská 2013 
Ovísková IvanaŽivot s celiakiíbakalářská 2013 
Pavelková MichaelaVybrané problémy pacienta s primární hyperoxalurií a kombinovanou transplantací jater a ledvinbakalářská 2013 
Plačková ZuzanaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s Alzheimerovou nemocíbakalářská 2011 
facebook
instagram
twitter
rss
social hub