První absolventky studijního programu Ošetřovatelská péče v psychiatrii na LF OU

Dne 9. června 2022 proběhly na Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty OU první státní závěrečné zkoušky studentů navazujícího magisterského studijního programu Ošetřovatelská péče v psychiatrii.

Čerstvým absolventkám gratulujeme.


První absolventky


Zveřejněno / aktualizováno: 20. 06. 2022