Projekty a granty

Mezinárodní projekty
2021-2024
INTERSECT
International Survey of Childbirth-Related Trauma
hlavní řešitel: prof. Susan Ayers (City University of London)
řešitelé za ČR: Mgr. Petra Stebelová a PhDr. Bohdana Dušová, Ph.D.
2020-2022
Erasmus+
2020-1-CY01-KA202-065962 Ehealth Literacy Learning Skills among Nurses Working with Older People
řešitelé za OU: PaedDr. Jakub Doležel, Ph.D., Mgr. Jiřina Hosáková, Ph.D., Mgr. Miroslava Kachlová, DiS., PhDr. Renáta Zeleníková, PhD.
2019-2023
COST
CA18211 - Perinatal Mental Health and Birth-Related Trauma: Maximising best practice and optimal outcomes
hlavní řešitel: Joan Lalor (Trinity College Dublin)
řešitelé za OU: doc. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D., PhDr. Bohdana Dušová, PhD.
2018-2021
Erasmus+
2018-1-ES01-KA203-050216 Providing a teaching and learning open and innovative toolkit for evidence-based practice to nursing European curriculum (co-coordinator)
řešitelé za OU: prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., PhDr. Renáta Zeleníková, PhD., PaedDr. Jakub Doležel
2016-2021
COST
OC-2015-2-20085 Rationing - Missed Nursing Care: An international and Multidimensional Problem.
hlavní řešitel: Evridiki Papastavrou (Cyprus University of Technology)
řešitelé za OU: prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., PhDr. Renáta Zeleníková, PhD.
2016-2018
Erasmus+
2016-1-PL01-KA202-026615 Multicultural Care in European Intensive Care Units
řešitelé za OU: prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., PhDr. Renáta Zeleníková, PhD., Mgr. Ivana Nytra
2013
R.A.F.E.N.S.
Risk of Academic Failure of European Nursing Students (Itálie, Česká republika, Portugalsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko).
Řešitelé za ČR: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. (LF MU Brno)
2012-2013
Visegrad Fund
V4 project 21210329 Quality of life of patients with diabetic foot ulcers in Visegrad countries - DIAFQOL
řešitel za ČR: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., spoluřešitelé: Mgr. Radka Bužgová, Ph.D., Mgr. Eva Janíková, PhDr. Renáta Zeleníková, PhD.
2010-2011
Česko-Slovenská vědeckotechnická spolupráce
Problematika ošetřovatelské diagnostiky - teoretická východiska a aplikace v ošetřovatelském procesu
řešitel za ČR: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., spoluřešitelé: doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D., PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D., PhDr. Ilona Plevová, PhDr. Renáta Zeleníková
2009-2010
Healthcare Environment
Workload of Faculty in Nursing - a Multi-Country Descriptive Study (USA, Kanada, UK, Filipíny, Švýcarsko, ČR)
řešitel za ČR: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
2009-2010
Care Concept
The Concept of Care in Nursing an International Comparative Study (Kypr, Finsko, Řecko, Itálie, Maďarsko, ČR)
řešitel za ČR: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
2008-2010
ADEL
Advocacies for frail and incompetent elderly in Europe: Comparative analysis of national systems and innovative approaches
řešitel za ČR: doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D. (LF UP Olomouc), spoluřešitel: Mgr. Radka Bužgová
2004-2007
MATRA-NEDECZ
Nursing Education Development in the Czech Republic
řešitel: Hanzehogeschool van Groningen, spoluřešitelé: ZSF JU České Budějovice, ZSF OU Ostrava, koordinátor za ZSF OU: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
2003-2005
Socrates-Grundvig
110977-CP-1-2003-Pl-Grundtvig - G l
Inclusice practices for learners with disabillities
spoluřešitel za ČR: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.
 
Grantové agentury (CEP)
2022-2025
AZV ČR
NU22-09-00457 Poruchy spánku u hospitalizovaných pacientů jako rizikový faktor výskytu deliria
Hlavní řešitel: prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Spoluřešitelé: PhDr. Hana Locihová, PhD.; PhDr. Renáta Zoubková, PhD.; prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.; Ing. Milan Bauštein; MUDr. Jana Slonková, Ph.D.
2021–2024
AZV ČR
NU21-09-00067 Podpora zdravého stárnutí: využití vzdělávacích a psychosociálních intervencí pro udržení mentálního zdraví, prevenci a včasnou diagnostiku deprese, úzkosti a kognitivních poruch u seniorů v komunitě.
hlavní řešitel: doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
spoluřešitelé: doc. PhDr. Radka Kozáková, Ph.D., PhDr. Renáta Zeleníková, Ph.D., PhDr. Jiřina Hosáková, Ph.D., Mgr. Katka Bobčíková
2018-2022
AZV ČR
NV18-09-00420 Přidělovaná ošetřovatelská péče jako jeden z indikátorů výskytu nozokomiálních nákaz a vybraných nežádoucích událostí hospitalizovaných pacientů
hlavní řešitel: prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., spoluřešitelé: PhDr. Renáta Zeleníková, PhD., PhDr. Ilona Plevová, Mgr. Eva Mynaříková, Ph.D., Mgr. Eva Janíková
2018-2020
INTER-COST
LTC18018 Přidělovaná ošetřovatelská péče ve vztahu k profesnímu pracovnímu prostředí sester
řešitel: prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., spoluřešitelé: PhDr. Renáta Zeleníková, PhD., PhDr. Ilona Plevová, Ph.D., Mgr. Miroslava Kachlová
2017-2020
AZV ČR
17-29447A Neuropaliativní a rehabilitační přístup pro zachování kvality života pacientů v pokročilé fázi vybraných neurologických onemocnění
hlavní řešitel: doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D., spoluřešitelé: PhDr. Radka Kozáková, Ph.D., PhDr. Ľubica Juríčková, Ph.D., MUDr. Monika Škutová
2014-2015
TAČR
TB02MPSV015 Míra potřeby zdravotně sociálních služeb pro zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti u osob starších 50 let a její časová a finanční náročnost
řešitelé: ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum a LF OU: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., PhDr. Radka Bužgová, Ph.D., PhDr. Radka Kozáková, PhD., PhDr. Renáta Zeleníková, PhD., Mgr. Hana Lukšová.
2013-2015
IGA MZČR
NT/14502 Vývoj a implementace klinického doporučeného postupu prevence pádů hospitalizovaných pacientů.
řešitel: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., spoluřešitelé: PhDr. Radka Kozáková, PhD., PhDr. Renáta Zeleníková, PhD., MUDr. Radim Ličeník, MUDr. Milan Stolička, Mgr. Kamila Majkusová
2012-2015
IGA MZČR
NT/13417 Identifikace potřeb pacientů a rodinných příslušníků v paliativní péči v souvislosti s kvalitou života
řešitel: Mgr. Radka Bužgová, Ph.D., spoluřešitelé: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., PhDr. Radka Kozáková, PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D., PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D., doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., Mgr. Erika Hajnová, MUDr. Milan Stolička
2008-2011
IGA MZČR
Využitelnost ošetřovatelských klasifikací NANDA international a NIC v domácí péči
řešitel: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., spoluřešitelé: doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D., PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D., Mgr. Hana Pajorová
 
Evropské fondy
2010
2013 Evropský sociální fond - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/2.2.00/15.0284 Centrum pro klinické doporučené postupy na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
řešitel: LF UP Olomouc, partner: Ostravská univerzita (doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.)
2010
2013 Evropský sociální fond - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/2.2.00/15.0020 Inovace profesních zdravotnických oborů na OU
spoluřešitel a koordinátor za katedru: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
2006-2008
Evropský sociální fond - OP RLZ - Opatření 3.2: Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje
Zavedení principů medicíny založené na důkazu do výuky na vysokých školách
řešitel: LF UP Olomouc, partner: Ostravská univerzita (doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., Mgr. Radka Bužgová)
2005-2007
Evropský sociální fond - OP RLZ - Opatření 3.2: Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje
Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence
řešitelé: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., PhDr. Bohdana Dušová, PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
2005-2007
Evropský sociální fond
Zdravotně sociální pomocníci ve vyloučených lokalitách (SASTIPEN ČR)
řešitel: DROM Brno, partneři: Masarykova univerzita, Ostravská univerzita (doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., PhDr. Bohdana Dušová, Ph.D., PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.)
 
Rozvojové projekty
2020
IRP OU
Tvorba online kurzů pro studijní program Psychiatrické ošetřovatelství
řešitel: Mgr. Jiřina Hosáková, Ph.D.
2006
MŠMT
Příprava akreditace bakalářského studijního oboru Porodní asistentka v kombinované formě studia
řešitel: PhDr. Bohdana Dušová, PhD.
2005
Rozvojový projekt MŠMT - podprogram c) podpora celoživotního vzdělávání
Zvyšování jazykové úrovně akademických pracovníků a jejich schopnosti přednášet v cizím jazyce
řešitelé: PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., RNDr. Hana Sochorová, Ph.D.
2005
Rozvojový projekt MŠMT - program podpory rozvoje internacionalizace
Zapojení Ústavu ošetřovatelství a managementu ve zdravotnictví do projektu podporovaného EU - TENN (European thematic network for the development of nursing and practice)
řešitel: PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
2005
Rozvojový projekt MŠMT - program na podporu rozvoje struktury, podprogram b)
Příprava kombinované formy bakalářského studia oboru všeobecná sestra
řešitelé: PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., PhDr. Bohdana Dušová, PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
2005
Rozvojový projekt MŠMT - program na podporu rozvoje struktury, podprogram b)
Zlepšení kvality praktické výuky ošetřovatelství bakalářského studijního oboru Všeobecná sestra - modernizace a inovace materiálně-technické základny
řešitelé: PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., PhDr. Bohdana Dušová, PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
2004
Rozvojový projekt (fakultní) - podprogram C - podpora celoživotního vzdělávání
Zvyšování jazykové úrovně akademických pracovníků a jejich schopnosti přednášet v cizím jazyce
řešitelé: PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., RNDr. Hana Sochorová, Ph.D.
2002, 2003, 2004
Rozvojové projekty
Příprava a realizace e-learningových forem výuky
řešitel: doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. (participace několika členů pracoviště)
2003
FRVŠ
Inovace bakalářského programu - sociálně zdravotní a geriatrická péče
řešitel: PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., spoluřešitelé: PhDr. Bohdana Dušová, PhDr. Yvetta Vrublová
2002
Obnova přístrojového a strojního vybavení vysokých škol
Investiční záměr na přístrojové dovybavení audiovizuálními didatickými pomůckami pro přímou výuku studentů katedry sociální práce a katedry managementu a služeb ve zdravotnictví v rámci programu 333 320 MŠMT
řešitel: PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.
2002
FRVŠ
Laboratoř ošetřovatelství pro studenty bakalářského studia
řešitel: PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., spoluřešitel: PhDr. Bohdana Dušová
2001
MŠMT - Program rozvoje bakalářských studijních programů
Ošetřovatelství-všeobecná sestra
řešitel: PhDr. Darja Jarošová, spoluřešitel: PhDr. Bohdana Dušová
Resortní projekty
2003
Vládní zadání: Integrace cizinců v ČR
Česká společnost na prahu vstupu do Evropské unie a její odraz ve zdravotnické praxi. Podpora multikulturního ošetřovatelského přístupu v celoživotním zdravotnickém vzdělávání.
řešitelé: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc., PhDr. Dagmar Mastiliaková, PhD., participace několika členů pracoviště
2002
Vládní zadání: Integrace cizinců v ČR
Komunikace s cizinci při poskytování zdravotní péče a respektování jejich transkulturní/multikulturní odlišnosti v rámci českého právního řádu. Implementace multikulturního přístupu do výuky ošetřovatelství
řešitelé: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc., PhDr. Dagmar Mastiliaková, PhD., participace několika členů pracoviště
 
Granty města Ostravy
2007
Grant města Ostravy
Mezinárodní sympozium ošetřovatelství
řešitel: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
2005
Grant města Ostravy
Zdravá mládež.
řešitel: PhDr. Yvetta Vrublová
2004
Grant města Ostravy
Zdravá mládež.
řešitel: PhDr. Yvetta Vrublová
2003
Grant města Ostravy
Zdravá mládež
řešitel: PhDr. Yvetta Vrublová
 
Specifický vysokoškolský výzkum
2024
SGS OU
SGS07/LF/2024 – Multisenzorické intervence pro zmírnění bolesti během novorozeneckého screeningu
řešitel: Mgr. Kateřina Greplová, spoluřešitel: PhDr. Bohdana Dušová, Ph.D.
2023
SGS OU
SGS24/LF/2023 – Hodnocení potřeb rodičů dětí v paliativní péči.
řešitel: Mgr. Petra Růžičková, spoluřešitel: doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
2022
SGS OU
SGS02/LF/2022 Vliv poslechu reprodukované hudby na hodnocení předoperačního strachu a úzkosti u pacientů s kardiochirurgickými výkony.
řešitel: Ing. Mgr. Eva Baudyšová, spoluřešitel: PhDr. Renáta Zeleníková, PhD.
2022
SGS OU
SGS03/LF/2022 Hodnocení kvality života a funkčního stavu pacientů po resekci plic.
řešitel: Mgr. Katka Bobčíková, spoluřešitel: doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
2022
SGS OU
SGS23/LF/2022 Hodnocení peripartálního duševního zdraví.
řešitel: Mgr. Petra Stebelová, spoluřešitel: PhDr. Bohdana Dušová, PhD.
2021
SGS OU
SGS14/LF/2021 Sarkopenie jako významný faktor ovlivňující soběstačnost seniorů.
řešitel: Mgr. Tereza Koribaničová, spoluřešitel: Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
2021
SGS OU
SGS08/LF/2021 Hodnocení kognitivních funkcí u dětí s chronickým onemocněním.
řešitel: Mgr. Šárka Mikysková, spoluřešitel: doc. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.
2020-2021
SGS OU
SGS04/LF/2020-2021 Klinické výukové prostředí a rozvoj kompetencí studentů ošetřovatelství
řešitel: Mgr. Radana Pěrůžková, spoluřešitel: prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
2020-2021
SGS OU
SGS01/LF/2020-2021 Hodnocení kvality života a psychosociálních aspektů nemoci u pacientů se srdečním selháním
řešitel: Mgr. Katka Bobčíková, spoluřešitel: doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
2020
SGS OU
SGS07/LF/2020 Přidělovaná ošetřovatelská péče a pracovní prostředí sester.
řešitel: PhDr. Iva Marková, spoluřešitel: prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
2019-2020
SGS OU
SGS01/LF/2019-2020 Zátěž rodiče, který pečuje o dítě s handicapem
řešitel: Mgr. Petra Benešová, spoluřešitel: doc. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.
2019-2020
SGS OU
SGS09/LF/2019-2020 Mezikulturní rozdíly v incidenci dolní bolesti zad u všeobecných sester v České republice a Velké Británii
řešitel: Mgr. Andrea Kadlčková, spoluřešitel: prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
2019-2020
SGS OU
SGS10/LF/2019-2020 Mobbing zdravotnických pracovníků
řešitel: Mgr. Klára Václavíková, spoluřešitel: PhDr. Mgr. Radka Kozáková, PhD.
2019-2020
SGS OU
SGS11/LF/2019-2020 Problematika perinatální paliativní péče v ČR
řešitel: Mgr. Miroslava Kachlová, DiS., spoluřešitel: doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
2019-2020
SGS OU
SGS12/LF/2019-2020 Problematika smrti a umírání osob s mentálním postižením v institucionální péči
řešitel: Mgr. Jana Foralová, spoluřešitel: doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
2019
SGS OU
SGS01/LF/2019 Agrese hospitalizovaných pacientů a syndrom vyhoření u sester
řešitel: PhDr. Zuzana Kadlčková, spoluřešitel: prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
2019
SGS OU
SGS11/LF/2019 Bolest u pacientů s demencí
řešitel: Mgr. Lucie Libešová, spoluřešitel: prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
2019
SGS OU
SGS12/LF/2019 Riziko poruch příjmu potravy u dívek a mladých žen s diabetem mellitem
řešitel: doc. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.
2019
SGS OU
SGS13/LF/2019 Sebeposuzování klinických kompetencí studentů ošetřovatelství
řešitel: Mgr. Daša Stupková, spoluřešitel: PhDr. Mgr. Radka Kozáková, PhD.
2018-2019
SGS OU
SGS08/LF/2018-2019 Měřící nástroje pro určení deliria u pacientů po traumatu
řešitel: Mgr. Blažena Ševčíková, spoluřešitel: prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
2018
SGS OU
SGS13/LF/2018 Optimalizace využití podtlakové terapie v léčbě ran ve FN Ostrava
řešitel: Mgr. Lenka Krupová, spoluřešitel: prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
2018
SGS OU
SGS14/LF/2018 Využití české verze dotazníku Body Image after Breast Cancer Questionnaire - BIBCQ u žen s karcinomem prsu v České republice
řešitel: Mgr. Zuzana Šafránková, spoluřešitel: doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
2017-2018
SGS OU
SGS08/LF/2017-2018 Účinnost materiálů obsahujících med v léčbě nehojících se ran
řešitel: PhDr. Renáta Zeleníková, PhD., spoluřešitel: Bc. Dana Vyhlídalová
2016-2017
SGS OU
SGS05/LF/2016-2017 Zátěž pečovatelů pacientů trpících demencí
řešitel: Mgr. Taťána Kršíková, spoluřešitel: PhDr. Renáta Zeleníková, PhD.
2016-2017
SGS OU
SGS021/LF/2016-2017 Efektivita supervize pracovníků ve zdravotnictví
řešitel: Mgr. Eva Janíková, spoluřešitel: PhDr. Radka Bužgová, PhD.
2016
SGS OU
SGS17/LF/2016 Potřeby dětí s onkologickým onemocněním
řešitel: Mgr. Andrea Filová, spoluřešitel: PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.
2015
SGS OU
SGS10/LF/2015 Zkušenosti žen s ukončením těhotenství z genetické indikace ve II. trimestru těhotenství
řešitel: Mgr. Petra Kramná, spoluřešitel: doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
2014
SGS OU
GS15/LF/2014 Validita škál k posouzení rizika vzniku dekubitů
řešitel: Mgr. Lenka Šateková, spoluřešitel: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
2013
SGS OU
SGS23/LF/2013 Adaptace a ověřování klinických doporučených postupů. KDP prevence dekubitů a KDP prevence katétrových infekcí
řešitel: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., spoluřešitelé: Bc. Marcela Murasová, Bc. Petra Žitníková
2013
SGS OU
SGS13/LF/2013 Subjektivní pohoda pacientů s chronickým onemocněním - bronchiální astma
řešitel: MUDr. Patrice Popelková, spoluřešitel: Mgr. Radka Bužgová, Ph.D.
2013
SGS OU
SGS17/LF/2013 Vliv reminiscenční terapie na kvalitu života pacientů v léčebně dlouhodobě nemocných
řešitel: Mgr. Jarmila Siverová, spoluřešitel: Mgr. Radka Bužgová, Ph.D.
2013
SGS OU
SGS24/LF/2013 Hodnocení bolesti u dětí s těžkým kombinovaným postižením
řešitel: Mgr. Jana Chromá, spoluřešitel: PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.
2013
SGS OU
SGS10/LF/2013 Výskyt sexuálních dysfunkcí u pacientů s hypertenzí
řešitel: Mgr. Bohdana Břegová, spoluřešitel: doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
2013
SGS OU
SGS14/LF/2013 Adaptace klinického doporučeného postupu pro prevenci pádů pacientů v ústavní péči
řešitel: Mgr. Kamila Majkusová, spoluřešitel: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
2013
SGS OU
SGS02/LF/2013 Vliv přípravy dětí k operaci na prožívání strachu a bolesti
řešitel: Mgr. Zuzana Hlubková, spoluřešitel: PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.
2013
SGS OU
SGS21/LF/2013 Pracovní spokojenost porodních asistentek - mezinárodní komparativní studie
řešitel: Mgr. Daniela Nedvědová, spoluřešitel: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
2013
SGS OU
SGS12/LF/2013 Močová inkontinence a sexuální dysfunkce u žen s epiziotomií
řešitel: Mgr. Petra Langrová, spoluřešitel: doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
2012
SGS OU
SGS3/LF/2012 Optimalizace péče o rodiny dětí s dětskou mozkovou obrnou
řešitel: Mgr. Jana Kučová, spoluřešitel: PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.
2012
SGS OU
SGS4/LF/2012 Využití zahraniční škály Newborn Scale of Sepsis (SOS) k ošetřovatelskému hodnocení sepse u novorozenců v ostravských nemocnicích
řešitel: Mgr. Pavlína Rabasová, spoluřešitel: PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D
2012
SGS OU
SGS9/LF/2012 Klokánkování u nedonošených novorozenců
řešitel: PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D., spoluřešitel: Bc. Monika Suszková
2012
SGS OU
SGS5/LF/2012 - Využití ošetřovatelské klasifikace NANDA International a NIC v životním stylu seniorů
řešitel: Mgr. Hana Lukšová
2012
SGS OU
SGS2/LF/2012 - Pečovatelské chování sester jako prediktor spokojenosti pacientů s ošetřovatelskou péčí na chirurgických odděleních
řešitel: Mgr. Lenka Drahošová, spoluřešitel: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
2011
SGS OU
SGS3/LF/2011 - Metodologická a obsahová analýza a komparace klinických doporučených postupů a standardů prevence a ošetřování dekubitů
řešitel: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., spoluřešitel: Bc. Dorota Wojnarová
2011
SGS OU
SGS4/LF/2011 - Spokojenost pacientů s ošetřovatelskou péči
řešitel: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., spoluřešitel: Bc. Jarmila Winklerová
2008
IGS OU
Sociální, zdravotní a etické aspekty týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů v ústavní péči.
řešitel: Mgr. Radka Bužgová, spoluřešitel: Mgr. Kateřina Ivanová, PhD.
2007
IGS OU
Epidemiologická studie změn metabolismu u pacientů po amputacích dolních končetin
spoluřešitel: Mgr. Radka Bužgová
2007
IGS OU
Sociální, zdravotní a etické aspekty týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů v ústavní péči.
řešitel: Mgr. Radka Bužgová, spoluřešitel: Mgr. Kateřina Ivanová, PhD.
2006
IGS OU
Antropologické charakteristiky a životní styl studentů ošetřovatelství
řešitel: PhDr. Lucie Sikorová, spoluřešitel: doc. PhDr. Darja Jarošová Ph.D.


Zveřejněno / aktualizováno: 31. 05. 2024


Projekty a granty

Seznam projektů a grantů - IS Evid.