OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Lucia Ihnát Rudinská

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MUDr. Bc. Lucia Ihnát Rudinská, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:soudní lékařství
katedra / středisko (fakulta): Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Ihnát, P., Slivova, I., Tulinský, L., Ihnát Rudinská, L., Máca, J. a Penka, I. Anorectal dysfunction after laparoscopic low anterior rectal resection for rectal cancer with and without radiotherapy (manometry study). Journal of Surgical Oncology. 2018, roč. 117, ISSN 1096-9098.
Ihnát Rudinská, L., Hejna, P., Smatanová, M., Ihnát, P. a Dvořáček, I. Poranenia vznikajúce v súvislosti s kardiopulmonálnou resuscitáciou pre náhlu zástavu srdca v teréne (autoptická štúdia). Soudní lékařství. 2017, roč. 62, s. 18-21. ISSN 1210-7875.
Ihnát Rudinská, L., Hejna, P., Ihnát, P., Tomášková, H., Smatanová, M. a Dvořáček, I. Intra-thoracic injuries associated with cardiopulmonary resuscitation - Frequent and serious. RESUSCITATION. 2016, roč. 103, s. 66-70. ISSN 0300-9572.
Ihnát Rudinská, L. a Smatanová, M. Waterhouse - Friderichsenův syndrom. In: Klinicko-patologický seminář. Klinika infekčního lékařství FN Ostrava. 2015.
Ihnát Rudinská, L., Švancerová, M., Dvořáček, I. a Smatanová, M. Analýza samovražd v Moravskosliezkom kraji r. 2006-2010, Perspektíva komparativných štúdií.. In: 3. Slovensko-český zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou.. Košice. 2012.
Ihnát Rudinská, L. Kazuistiky náhlých úmrtí. In: Mezioborový seminář. Nový Jičín. 2011.
Dvořáček, I., Dokoupil, M. a Ihnát Rudinská, L. Obrazový atlas nálezů zjištěných u náhlých úmrtí I.. 2011.
Ihnát Rudinská, L., Švancerová, M. a Dvořáček, I. Pitevný nález při intoxikácií medikamenty. In: Ostravské toxikologické dny: Sborník přednášek Ostravské toxikologické dny Trojanovice. Fakultní nemocnice (Ostrava, Česko). Ústav soudního lékařství, 2011. ISBN 978-80-254-9626-8.
Ihnát Rudinská, L. a Handlos, P. Příčiny náhlého úmrtí při neurčitých morfologických nálezech. In: Subkatedra soudního lékařství, IPVZ. Praha. 2010.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub