Personální složení

abecední členění

Vedení ústavu
Sekretariát
Mišíková Monika
sekretářka ústavu
553 46 1503
Nezmarová Hana
sekretářka ústavu
553 46 1504
 
Členové ústavu
Odborní asistenti
Handlos Petr, MUDr., Ph.D.
vedoucí ústavu
činnost: soudní lékařství
 
Asistenti
Gebauerová Vladimíra, Ing.
činnost: toxikologie
 
Externisté
Uvíra Matěj, MUDr.
činnost: soudní lékařství