Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
Gebauerová Vladimíra, Ing.
činnost: toxikologie
 
Handlos Petr, MUDr., Ph.D.
vedoucí ústavu
činnost: soudní lékařství
 
Mišíková Monika
sekretářka ústavu
553 46 1503
Nezmarová Hana
sekretářka ústavu
553 46 1504
Uvíra Matěj, MUDr.
činnost: soudní lékařství