OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Karol Zeleník

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MUDr. Karol Zeleník, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: X 0, budova X
funkce:
obor činnosti:otorinolaryngologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra kraniofaciálních oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 375 817
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2017Specializovaná způsobilost v oboru Foniatrie, IPVZ MZČR Praha
2009Specializovaná způsobilost v oboru Otorinolaryngologie, IPVZ MZČR Praha
2005 ORL atestace I. stupně, IPVZ Praha
1996 – 2002Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin, SR
1992 – 1996Gymnázium, Handlová, SR

Kvalifikace

2011Ph.D. (LF UP v Olomouci)

Další vzdělávání, kurzy

2015Advanced CI Surgical Course: Complex Cases, Mechelen, Belgium
2014Temporal bone dissection and middle ear surgery, Educational centre for practical anatomy, Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic
2013Cochlear implantation Surgical Foundation Course, Ankara, Turecko
2012BAHA surgeons course, Newcastle, UK
2010Temporal bone dissection and middle ear surgery, Educational centre for practical anatomy, Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic
20106th Otological Microsurgery Course with Emphasis on Minimally Invasive Techniques (OMMIT), Bern, Swiss, September 6 –8, 2010
2010Reflux and its consequences: Key opinion in laryngeal, pulmonary and oesophageal manifestation. Hull, United Kingdom
201012. ročník Bienále disekcie spánkovej kosti a chirurgie stredného ucha
2009Kurz fonochirurgie, Pardubice
2009Cochlear implantation Surgical Foundation Course, Mechelen, Belgie
2008Nucleus Introductory Programming Workshop, Praha
2008Preparace spánkové kosti a středoušní chirurgie, ÚVN Praha
2008Multidisciplinary Approach on Thyroid and Parathyroid Glands, KBC Zagreb
200720. kurz endoskopické endonazální chirurgie, Hradec Králové
20079. ročník Bienále disekcie spánkovej kosti a chirurgie stredného ucha, Košice

Zaměstnání, praxe

2002 – dosudKlinika Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Ostrava
2010 – dosudOdborný asistent, Lékařská Fakulta, Ostravské Univerzity, Katedra kraniofaciálních oborů
2009 – dosudExterní vyučující na Fakultě veřejných politik v Opavě, Ústav ošetřovatelství, odbor všeobecná sestra, předmět: Ošetřovatelská péče v Otorinolaryngologii
2006lékař v Jižním Súdánu – projekt Trnavské univerzity, SR (4 měsíce)

Odborné zaměření

Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Laryngotracheální chirurgie
Kochleární implantace
Mimojícnový reflux

Ocenění

2013Kutwirtova cena České společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku za nejlepší monografii: Zeleník, K., Čáp, P., Chlumský, J., Vítek, P. a kolektiv. Mimojícnové projevy refluxní choroby. Havlíčkův Brod:Tobiáš 2013, 328 s. ISBN 978–80–7311–138–0
2010Kutwirtova cena České společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku za nejlepší publikaci: Zeleník K, Matoušek P, Urban O, Schwarz P, Stárek I, Komínek P.: Globus pharyngeus and extraesophageal reflux: simultaneous pH <4.0 and pH <5.0 Analysis. Laryngoscope, 2010; 120: 2160 – 2164. ISSN 1531–4995 IF 2,018 (2009)

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká lékařská komora
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku JEP

Působení v zahraničí

2015(4 týdny) Lusanne Hospital CHUV – Airway Unit (prof. Sandhu)
2012(1 měsíc) Landenkrankenhaus Salzburg, Austria (prof. Rasp)
2011(4 měsíce) Department of otolaryngology UPMC, Pittsburgh, USA (prof. Myers, prof. Johnson)
2009(1 měsíc) Krankenhaus Hietzing, Vídeň (prof. Swoboda) – internship AAF–OMI
2008(1 týden) ORL klinika Erlangen (prof. Iro)
2008(1 týden)
Weill Cornell Seminar in Otolaryngology 2008, Salzburg

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Němčinazáklady
Italštinazáklady


Všechny publikace

Plášek, M., Porzer, B., Zeleník, K., Matoušek, P. a Komínek, P. ASPIRACE KOVOVÉ TRACHEOSTOMICKÉ KANYLY. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2017, č. 66, s. 84-85. ISSN 1210-7867.
Formánek, M., Zeleník, K., Komínek, P. a Čada, Z. Familiární epizodická ataxie 1.a 2.typu. In: Závratě. Tobiáš, 2017. s. 338-342. ISBN 978-80-7311-165-6.
Zeleník, K., Formánek, M., Komínek, P. a Čada, Z. Kinetóza. In: Závratě. Tobiáš, 2017. s. 343-347. ISBN 978-80-7311-165-6.
Formánek, M., Jančatová, D., Komínek, P., Matoušek, P. a Zeleník, K. Laryngopharyngeal reflux and herpes simplex virus type 2 are possible risk factors for adult-onset recurrent respiratory papillomatosis (prospective case-control study). Clinical Otolaryngology. 2017, č. 42, s. 597-601. ISSN 1749-4478.
Zeleník, K., Formánek, M., Komínek, P. a Čada, Z. Léky navozená porucha rovnováhy. In: Závratě. Tobiáš, 2017. s. 348-352. ISBN 978-80-7311-165-6.
Komínek, P., Chrobok, V., Zeleník, K. a Dršata, J. Novorozenecký screening sluchu ? význam, současný stav v ČR. Časopis lékařů českých. 2017, s. 173-177. ISSN 0008-7335.
Stanikova, L., Satankova, J., Kucova, H., Walderova, R., Zeleník, K. a Komínek, P. The role of narrow-band imaging (NBI) endoscopy in optical biopsy of vocal cord leukoplakia. EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY. 2017, č. 274, s. 355-359. ISSN 0937-4477.
Zeleník, K., Kajzrlíková, I., Vítek, P., Urban, O., Hanousek, M. a Komínek, P. There is no correlation between signs of reflux laryngitis and reflux oesophagitis in patients with gastro-oesophageal reflux disease symptoms. ACTA OTORHINOLARYNGOLOGICA ITALICA. 2017, č. 37, s. 401-405. ISSN 0392-100X.
Formánek, M., Jančatová, D., Zeleník, K. a Komínek, P. Záněty středního ucha u dětí - Omyly při diagnostice a léčbě. Pediatrie pro Praxi. 2017, č. 18, s. 32-35. ISSN 1213-0494.
Hybášková, J., Jor, O., Novák, V., Zeleník, K., Matoušek, P. a Komínek, P. Drug-Induced Sleep Endoscopy Changes the Treatment Concept in Patients with Obstructive Sleep Apnoea. BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL. 2016, s. 1-5. ISSN 2314-6133.
Zeleník, K., Formánek, M., Matoušek, P. a Komínek, P. Chronic rhinosinusitis and extraesophageal reflux: Who is the candidate for antireflux treatment?. AMERICAN JOURNAL OF RHINOLOGY & ALLERGY. 2016, roč. 30, č. 2016, s. E5-E9. ISSN 1945-8924.
Dvořáčková, J., Bielniková, H., Zeleník, K., Čabanová, K., Barošová, H., Uvírová, M. a Kukutschová, J. Průkaz nanočástic v bioptickém a cytologickém materiálu pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu SEM-EDS a Ramanovy mikrospektroskopie. In: III. Klinicko - morfologický den: Morfologie v Čechách a na Slovensku III. 2016-05-31 Ostrava. s. 26-33. ISBN 978-80-7464-813-7.
Zeleník, K. Role lokálních anestetik v léčbě bolesti u akutní faryngitidy. Practicus. 2016, roč. 15, č. 21, s. 23-23. ISSN 1213-8711.
Formánek, M., Svobodová, O., Jančatová, D. a Zeleník, K. Terapie nemocí z nachlazení. Medicína pro praxi. 2016, roč. 13, s. 20-25. ISSN 1214-8687.
Zeleník, K. a Formánek, M. Akutní zánět zevního zvukovodu. 2015.
Jančatová, M. D., Zeleník, K., Komínek, P. a Matoušek, P. Atypical Cogan's syndrome: A case report and summary of current treatment options. INT J PEDIATR OTORHI. 2015, roč. 79, s. 428-431. ISSN 0165-5876.
Kučová, M. H., Tománková, M. M., Komínek, P., Walderová, M. R. a Zeleník, K. Augmentace hlasivek autologním tukem. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2015, roč. 64, s. 79-86. ISSN 1210-7867.
Jančatová, M. D., Komínek, P. a Zeleník, K. Cogan's syndrome. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2015, roč. 64, s. 42-45. ISSN 1210-7867.
Formánek, M., Komínek, P., Matoušek, P., Tomanová, M. R., Urban, O. a Zeleník, K. Comparison of Three Methods Used in the Diagnosis of Extraesophageal Reflux in Children with Chronic Otitis Media with Effusion. GASTROENTEROLOGY RESEARCH AND PRACTICE. 2015, roč. 2015, s. 1-5. ISSN 1687-6121.
Formánek, M., Zeleník, K., Komínek, P. a Matoušek, P. Diagnosis of extraesophageal reflux in children with chronic otitis media with effusion using Peptest. INT J PEDIATR OTORHI. 2015, roč. 79, s. 677-679. ISSN 0165-5876.
Vítečková, T., Hybášková, J., Polášková, R., Zeleník, K. a Komínek, P. Labioglossopexe, u nás opomíjená metoda řešení dechových obtíží u Pierre-Robinovy sekvence. Neonatologické listy. 2015, roč. 21, s. 3-5. ISSN 1211-1600.
Hybášková, M. J., Vítečková, M. T., Poláčková, M. R., Zeleník, K. a Komínek, P. Labioglossopexe u pacienta s Pierre Robinovou sekvencí. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2015, roč. 64, s. 119-121. ISSN 1210-7867.
Hybášková, M. J., Zeleník, K., Urban, O., Vítek, P., Matoušek, P. a Komínek, P. Manifestace IgG4 asociované nemoci v oblasti hlavy a krku. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2015, roč. 64, s. 163-167. ISSN 1210-7867.
Čábalová, L., Čabanová, M. K., Bielniková, M. H., Kukutschová, J., Dvořáčková, J., Dědková, PhD, M. K., Zeleník, K. a Komínek, P. Micro- and Nanosized Particles in Nasal Mucosa: A Pilot Study. BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL. 2015, roč. 2015, s. 1-6. ISSN 2314-6133.
Zeleník, K., Matoušek, P., Formánek, M., Urban, O. a Komínek, P. Patients with chronic rhinosinusitis and simultaneous bronchial asthma suffer from significant extraesophageal reflux. International Forum of Allergy & Rhinology. 2015, roč. 5, s. 944-949. ISSN 20426976.
Havlíková, M. E., Poláčková, M. R., Vítečková, M. T., Zeleník, K. a Komínek, P. Screening sluchu fyziologických a rizikových novorozenců metodami OAE a AABR - zhodnocení výsledků. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2015, roč. 64, s. 17-21. ISSN 1210-7867.
Formánek, M., Kučová, M. H., Zeleník, K. a Komínek, P. Současné možnosti terapie juvenilní recidivující respirační papilomatózy. Česko-slovenská Pediatrie. 2015, roč. 70, s. 174-178. ISSN 0069-2328.
Havlíková, M. E., Zeleník, K. a Komínek, P. Stav screeningu sluchu novorozenců v ČR. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2015, roč. 64, s. 13-16. ISSN 1210-7867.
Zeleník, K., Jančatová, M. D., Formánek, M. a Komínek, P. Těžká oboustranná nedoslýchavost u dítěte s výbavnými otoakustickými emisemi. Pediatrie pro praxi. 2015, roč. 16, s. 121-123. ISSN 1213-0494.
Staníková, L., Kučová, H., Walderová, R., Zeleník, K., Šatanková, J. a Komínek, P. Využití narrow band imaging v diagnostice časných karcinomu hrtanu. Klinická onkologie. 2015, roč. 28, s. 116-120. ISSN 0862-495X.
Walderová, R., Kučová, H., Zeleník, K. a Komínek, P. Augmentace hlasivek tukem. s. 34-34. ISBN 978-80-905554-3-3.
Talavašková, Z., Pernicová, S. a Zeleník, K. Augmentace hlasivky: pohled sálové sestry. s. 157-. ISSN 1210-7867.
Walderová, R., Kučová, H., Zeleník, K. a Komínek, P. Augmentace tukem na ORL klinice FN Ostrava v letech 2011 - 2013. s. 140-. ISSN 1210-7867.
Syrovátka, J., Komínek, P., Matoušek, P., Tomanová, R., Zeleník, K. a Formánek, M. Diagnostika extraezofageálního refluxu u dětí se sekretorickou otitidou. Otorinolaryngologie a Foniatrie. 2014, roč. 63, s. 68-74. ISSN 1210-7867.
Formánek, M., Komínek, P. a Zeleník, K. Diagnostika extraezofageálního refluxu u dětí se sekretorickou otitidou (prezentace nových diagnostických metod a vlastních výsledků). s. 8-9.
Zeleník, K., Formánek, M., Matoušek, P. a Komínek, P. Diagnostika extraezofageálního refluxu u pacientů s chronickou rinosinusitídou. s. 128-. ISSN 1210-7867.
Staníková, L., Kučová, H., Walderová, R., Zeleník, K. a Komínek, P. Diagnostika lézí hrtanu pomoci NBI. s. 139-. ISSN 1210-7867.
Čábalová, L., Zeleník, K. a Komínek, P. Dušnost u dětí z pohledu ORL lékaře. s. 16-17.
Buzrla, P., Cvek, J., Čáp, J., Formánek, M., Chovanec, M., Jirásková, N., Krejčí, T., Lipina, R., Matoušek, P., Mejzlík, J., Vacek, P., Salzman, R., Sičák, M., Žižka, J., Bar, M., Čábalová, L., Čelakovský, P., Česák, T., Dvořáková, J. a Fabčin, J. et al. Endoskopická chirurgie spodiny lební: Mozkové nádory a likvorea. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2014. 347 s. ISBN 978-80-7311-139-7.
Staníková, L., Kučová, H., Zeleník, K. a Komínek, P. Hemangiom hrtanu u dítěte kazuistika. s. 19-19.
Smatanová, K., Dršata, J., Černý, M., Chrobok, V., Frič, M., Zeleník, K., Kučová, H. a Komínek, P. Injekční larygoplastika substrátem Radiesse voice: první výsledky. s. 139-139. ISSN 1210-7867.
Klimčíková, J., Stránská, A. a Zeleník, K. Kochleární implantace u dětí: pohled dálové sestry. s. 154-. ISSN 1210-7867.
Komínek, P., Doškářová, Š., Švagera, Z., Lach, K., Červenka, S., Zeleník, K. a Matoušek, P. Lacrimal sac dacryoliths (86 samples): chemical and mineralogic analyses. GRAEF ARCH CLIN EXP. 2014, č. 252, s. 523-529. ISSN 0721-832X.
Zeleník, K. a Komínek, P. Léčba subglotických stenóz. ISSN 1210-7867.
Čábalová, L., Komínek, P. a Zeleník, K. Obstrukce dýchacích cest u dětí z pohledu otorinolaryngologa. Pediatrie pro praxi. 2014, roč. 15, s. 70-73. ISSN 1213-0494.
Staníková, L., Kučová, H., Zeleník, K. a Komínek, P. Papilomatóza hrtanu u pacientů dětského věku. s. 18-19.
Kaniová, M., Ressner, P., Kopecká, B. a Zeleník, K. Poruchy polykání u Parkinsonovy nemoci. Neurologie pro praxi. 2014, roč. 15, s. 329-332. ISSN 1213-1814.
Zeleník, K. a Komínek, P. Působení refluxu na horní cesty dýchací - shrnutí současných poznatků. s. 64-65. ISSN 1212-3536.
Čábalová, L., Komínek, P., Zeleník, K. a Kukutschová, J. Role nanočástic v etiopatogenezi onemocnění v ORL oblasti u dětí. s. 24-24.
Staníková, L., Kaniová, M., Kučová, H., Zeleník, K. a Komínek, P. Videoendoskopie polykacího aktu (FEES) na ORL klinice FN Ostrava.. s. 134-. ISSN 1210-7867.
Zeleník, K., Formánek, M., Čábalová, L. a Komínek, P. Vliv znečištění ovzduší na středoušní záněty. ISBN 978-80-7471057-5.
Staníková, L., Kučová, H., Walderová, R., Zeleník, K. a Komínek, P. Využití Narrow Band Imaging (NBI) v diagnostice lézí hrtanu. ISBN 978-80-260-6985-0.
Formánek, M., Komínek, P., Matoušek, P., Čábalová, L. a Zeleník, K. Vztah recidivující respirační papilomatózy a extraezofageálního refluxu. s. 58-59. ISBN 978-80-8152-160-7.
Formánek, M., Pniak, T., Matoušek, P., Zeleník, K. a Komínek, P. Zkušenosti s používáním bipolární termofúze tkáně BiClamp? 150 při operacích štítné žlázy - soubor 1047 operací. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2014, roč. 63, s. 170-175. ISSN 1210-7867.
Komínek, P., Matoušek, P., Formánek, M. a Zeleník, K. Alergie nebo reflux? Extraezofageální reflux z pohledu otorinolaryngologa. Alergie. 2013, roč. 15, s. 176-182. ISSN 1212-3536.
Čabalová, L., Komínek, P., Zeleník, K., Syrovátka, J. a Matoušek, P. Endoskopická transkarunkulární mediální orbitotomie jako přístup k ošetření posttraumatického krvácení z a. ethmoidalis anterior. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2013, č. 62, s. 35-37. ISSN 1210-7867.
Zeleník, K., Matoušek, P., Tedla, M., Syrovátka, J. a Komínek, P. Extraesophageal Reflux: What Is the Best Parameter for pH-Monitoring Data Analysis from the Perspective of Patient Response to Proton Pump Inhibitors?. GASTROENTEROLOGY RESEARCH AND PRACTICE. 2013, s. 1-5. ISSN 1687-6121.
Formánek, M., Zeleník, K., Dvořáčková, J. a Komínek, P. Chondrosarkom prstencové chrupavky. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2013, č. 62, s. 136-139. ISSN 1210-7867.
Komínek, P., Vítek, P., Urban, O., Zeleník, K., Halamka, M., Feltl, D., Cvek, J. a Matoušek, P. Chromoendoscopy to Detect Early Synchronous Second Primary Esophageal Carcinoma in Patients with Squamous Cell Carcinomas of the Head and Neck?. GASTROENTEROLOGY RESEARCH AND PRACTICE. 2013, s. 1-5. ISSN 1687-6121.
Čabalová, L., Zeleník, K., Komínek, P. a Matoušek, P. Krvácení z a. ethmoidalis anterior - možnosti chirurgického řešení. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2013, č. 62, s. 140-144. ISSN 1210-7867.
Zeleník, K., Chrobok, V. a Komínek, P. Mimojícnové projevy refluxní choroby. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2013. 319 s. ISBN 978-80-7311-138-0.
Zeleník, K., Kukutschová, J., Dvořáčková, J., Bielniková, H., Peikertová, P., Čábalová, L. a Komínek, P. Possible role of nano-sized particles in chronic tonsillitis and tonsillar carcinoma: a pilot study. EUR ARCH OTO-RHINO-L. 2013, roč. 270, s. 705-709. ISSN 0937-4477.
Zeleník, K. a Komínek, P. Prejavy vrodených porúch imunity v ORL oblasti. Pediatrie pro praxi. 2013, č. 14, s. 18-21. ISSN 1213-0494.
Čabalová, L., Zeleník, K. a Komínek, P. Stevensův-Johnsonův syndrom - kazuistika. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2013, roč. 19, s. 115-119. ISSN 1211-264X.
Zeleník, K., Syrovátka, J. a Komínek, P. Comparison of the three parameters (number of refluxes, fraction time, reflux area index) used in the pH monitoring diagnosis of extraesophageal reflux. In: OESO 11th world conference - Abstract book. s. 23-23.
Zeleník, K., Vítek, P., Kajzrlíková, I. M., Hanousek, M., Urban, O., Kuchař, J., Chalupa, J. a Komínek, P. Flexibilní ezofagogastroskopie - jakých nálezů si má všímat gastroenterolog v hypofaryngu a hrtanu?. Gastroenterologie a hepatologie. 2012, roč. 66, s. 289-293. ISSN 1804-7874.
Čábalová, L., Komínek, P. a Zeleník, K. Kasuistika Stevensova?Johnsonova syndromu. Medical Tribune. 2012, roč. 8, s. 6-6. ISSN 1214-8911.
Bužgová, R., Zeleníková, R., Zeleník, K. a Komínek, P. Kvalita života pacientů s extraezofageálním refluxem. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2012, roč. 61, s. 184-188. ISSN 1210-7867.
Zeleník, K. a Komínek, P. Mild Form of Treacher Collins Syndrome Imitating Juvenile Otosclerosis. Case Reports in Pediatrics. 2012, roč. 2012, s. 1-3. ISSN 2090-6811.
Zeleník, K., Havlíková, E., Poláčková, R. a Komínek, P. Otázky související se zaváděním plošného screeningu sluchu v Moravskoslezském kraji. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2012, roč. 61, s. 112-118. ISSN 1210-7867.
Syrovátka, J., Zeleník, K. a Komínek, P. Peptest - nová metoda v diagnostice extraezofageálního refluxu. In: XIV. Kongres mladých otorinolaryngologů - Program a sborník abstrakt. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2012. Tobiáš, 2012. s. 12-13. ISBN 978-80-7311-134-2.
Komínek, P., Havlíková, E., Poláčková, R., Zeleník, K. a Kabelka, Z. Plošný screening sluchu. Jsme připraveni jej provádět na novorozeneckých odděleních?. Neonatologické listy. 2012, roč. 18, s. 3-6. ISSN 1211-1600.
Zeleník, K. a Komínek, P. Projevy refluxní nemoci v ORL oblasti. Practicus. 2012, roč. 11, s. 23-27. ISSN 1213-8711.
Kopřivová, H., Zeleník, K., Syrovátka, J. a Komínek, P. REFLUX FINDING SCORE HODNOCENÍ LARYNGOSKOPICKÉHO NÁLEZU VE VZTAHU K EXTRAEZOFAGEÁLNÍMU REFLUXU. Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku. 2012, roč. 6, s. 9-14. ISSN 1337-2181.
Zeleník, K., Kajzrlíková, I. M., Vítek, P., Hanousek, M., Urban, O. a Komínek, P. Reflux laryngitis and reflux esophagitis: what is the relationship?. In: OESO 11th world conference - Abstract book. s. 23-23.
Komínek, P. a Zeleník, K. RIDC z pohledu otorinolaryngologa. In: Recidivujúce infekcie dýchacích ciest a imunomodulácia u detí. 1. vyd. vyd. Praha: Mladá fronta, 2012. s. 518-531. ISBN 978-80-204-2618-5.
Matoušek, P., Lipina, R., Komínek, P., Šmehlík, P., Krejčí, T., Syrovátka, J. a Zeleník, K. Transnazální endoskopická chirurgie nádorů očnice. Česká a slovenská oftalmologie. 2012, roč. 68, č. 5, s. 200-204. ISSN 1211-9059.
Zeleník, K., Syrovátka, J. a Komínek, P. Vyšetření extraezofageálního refluxu pomoci systému Restech - první zkušenosti. In: XIV. Kongres mladých otorinolaryngologů - Program a sborník abstrakt. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2012. Tobiáš, 2012. s. 11-12. ISBN 978-80-7311-134-2.
Komínek, P., Zachař, R., Matoušek, P. a Zeleník, K. A left-sided asymptomatic supraclavicular cystic mass in a 14-year-old girl. EUR J PEDIATR. 2010, roč. 169, s. 1163-1165. ISSN 0340-6199.
Komínek, P., Červenka, S., Matoušek, P., Pniak, T. a Zeleník, K. Conjunctivocystorhinostomy with Jones tube-is it the surgery for children?. GRAEF ARCH CLIN EXP. 2010, roč. 248, s. 1339-1343. ISSN 0721-832X.
Komínek, P., Červenka, S., Matoušek, P., Pniak, T. a Zeleník, K. Does the middle turbinate resection affect the success rate of endonasal dacryocystorhinostomy?. SPEKTRUM DER AUGENHEILKUNDE. 2010, roč. 24, s. 258-262. ISSN 0930-4282.
Zeleník, K., Matoušek, P., Urban, O., Schwarz, P., Stárek, I. a Komínek, P. Globus Pharyngeus and Extraesophageal Reflux: Simultaneous pH < 4.0 and pH < 5.0 Analysis. LARYNGOSCOPE. 2010, roč. 120, s. 2160-2164. ISSN 0023-852X.
Komínek, P., Červenka, S., Matoušek, P., Pniak, T. a Zeleník, K. Primary pediatric endonasal dacryocystorhinostomy-A review of 58 procedures. INT J PEDIATR OTORHI. 2010, roč. 74, s. 661-664. ISSN 0165-5876.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Vytvoření multimediálního atlasu otoskopických nálezů
Hlavní řešitelMUDr. Karol Zeleník, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
rss
social hub