Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Ivo Lochman


titul, jméno, příjmení:RNDr. Ivo Lochman, CSc.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:imunologie
katedra / středisko (fakulta): Ústav laboratorní medicíny (Lékařská fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:

Vzdělání

1968 – 1973
Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně (nyní Masarykova universita), obor biochemie
1965 – 1968
SVVŠ ve Valašském Meziříčí
 

Kvalifikace

1993
kandidát biologických věd v oboru biologie (CSc.) na LF UK v Bratislavě
1974
titul doktora přírodních věd (RNDr.) v oboru biochemie na PF UJEP v Brně
 

Další vzdělávání, kurzy

2001
atestace v oboru vyšetřovací metody v klinické imunologii, IPVZ Praha
1984
atestace v oboru vyšetřovací metody v lékařské mikrobiologii, IPVZ Praha
 

Zaměstnání, praxe

2013 – dosud
KBO LF Ostravské university
2013 – dosud
oddělení LKIS, Spadia Lab a.s., Ostrava
2003 – 2013
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
1993 – 2003
Krajská hygienická stanice v Ostravě
 

Odborné zaměření

Alergologie a klinická imunologie
 

Akademické funkce a členství v orgánech

1992 – dosud
člen presidia KVVOPZ
 

Ocenění

2013
čestný člen SSAKI
2012
cena Prof. Vladimíra Zavázala
2006
čestný člen ČSAKI
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2009 – 2017
Association of Medical Laboratory Immunologist (AMLI)
2008 – dosud
člen atestační komise pro obor Lékařská imunologie MZd ČR
2008 – dosud
člen Oborové rady doktorského studijního programu Lékařská imunologie na LF UP v Olomouci
2002 – dosud
supervizor kontrolních cyklů EHK SEKK pro autoimunitní hepatopatie (AIH) a diabetes 1. typu (IDDM)
1999 – dosud
externí lektor IPVZ Praha
1980 – dosud
Česká společnost pro alergologii a klinickou imunologii (ČSAKI), 1993 - 2009 člen výboru, 1999 - 2013 člen výboru SLI ČSAKI
1980 – dosud
Česká imunologická společnost (ČIS), 1991 - 2009 a 2014 - dosud člen výboru
 

Jazykové znalosti

Angličtina
základní
 


BI-VIDITEST Total v posuzování stavu buněčné imunity
Ivo Lochman, K. Roubalová, V. Král, J. Lábaj, J. Pohořská, Alexandra Lochmanová, K. Kutějová, P. Mikušová, J. Furková, Zuzana Čermáková, V. Novák, J. Žlabová, A. Zjevíková, D. Jílek ... další autoři
Rok: 2019, Klinická imunológia a alergológia
článek v odborném periodiku

BI-VIDITEST Total v posuzování stavu buněčné imunity
Ivo Lochman, K. Roubalová, V. Král, J. Lábaj, J. Pohořská, Alexandra Lochmanová, K. Kutějová, P. Mikušová, J. Furková, Zuzana Čermáková, V. Novák, J. Žlabová, A. Zjevíková, D. Jílek ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ROLE OF VWF, FVIII AND ADAMTS13 IN THE OUTCOME OF ACUTE STROKE PATIENTS TREATED WITH MECHANICAL THROMBECTOMY - PILOT STUDY
Martin Roubec, Václav Proházka, Jaromír Gumulec, Jirka Mačák, Ivo Lochman, Jan Krajča, Tomáš Jonszta, Daniel Czerny ... další autoři
Rok: 2017
stať ve sborníku

HIT A DAO - očekávaní a realita
Ivo Lochman, Marta Soukupová, Alexandra Lochmanová, Petra Prusová, Michal Richter, Vítězslav Novák ... další autoři
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ANCA testing in routine laboratory
Ivo Lochman, Alexandra Lochmanová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Efficient autoantibody titration using indirect immunofluorescence assays (IIFA)
J. Martinek, K. Conrad, Ivo Lochman, E.K.L. Chan, Alexandra Lochmanová, M.J. Fritzler, V. Krauz, R.L. Humbel, P.L. Meroni, G. Steiner, Y. Shoenfeld ... další autoři
Rok: 2013, PABST Science Publishers, Lengerich
kapitola v odborné knize

Immunological Assays as an Opportunity of Assessment of Health Risks of Airborne Particle Mixture Including Nanoparticles
T. Brzicová, Ivo Lochman, P. Danihelka, Alexandra Lochmanová, K. Lach, V. Mička ... další autoři
Rok: 2013, Journal of Physics: Conference Series
článek v odborném periodiku

Komplementový systém a jeho laboratorní diagnostika
Ivo Lochman, J. Martínek
Rok: 2013, -Alergie
článek v odborném periodiku

Multiplexové metody v diagnostice autoprotilátek
Ivo Lochman
Rok: 2013, Klinická imunológia a alergológia
článek v odborném periodiku

Multiplexové metody v diagnostice autoprotilátek
Ivo Lochman
Rok: 2013
stať ve sborníku

Význam protilátek proti Fc?RI receptoru v patogenezi a laboratorní diagnostice chronické kopřivky
Alexandra Lochmanová, A. Bojdová, Ivo Lochman
Rok: 2013, Alergologie
článek v odborném periodiku

Význam vyšetřování DAO v séru a v plasmě
Ivo Lochman, M. Soukupová, V. Novák
Rok: 2013, Alergie
článek v odborném periodiku

Význam vyšetřování v DAO séru a v plasmě
Ivo Lochman, M. Soukupová, V. Novák
Rok: 2013, Klimická imunológia a alergológia
článek v odborném periodiku

Difficulties of IgM quantitation in cerebrospinal fluid [Úskalí kvantifikace IgM v likvoru]
David Zeman, Pavlína Kušnierová, J. Gottwaldová, A. Kloudová, Ivo Lochman, J. Ženková, Zdeněk Švagera, Vladimír Bartoš, František Všianský ... další autoři
Rok: 2012, Klinická Biochemie a Metabolismus
článek v odborném periodiku

Celiac Disease ? Do we understand it?
Ivo Lochman, Vítězslav Novák, Alexandra Lochmanová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Novinky v laboratorní diagnostice alergie
Ivo Lochman, Alexandra Lochmanová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Srovnání TDM cyklosporinu A v krvi a v lymfocytech u pacientů s transplantovanými ledvinami
Petra Halvová, Ilona Peřinová, Hana Brozmanová, Ivo Lochman, Alexandra Lochmanová, Milan Grundmann ... další autoři
Rok: 2009
stať ve sborníku

Imunosuprese cyklosporinu A a fukčnost imunitního systému
Petra Maršálková, Ivo Lochman, Alexandra Lochmanová, J. Dědochová, Arnošt Martínek, Hana Brozmanová, Milan Grundmann ... další autoři
Rok: 2008
stať ve sborníku

Nová možnost predikce cytomegalových infekcí u pacientů po transplantaci ledviny
Ivo Lochman, Petra Maršálková, Alexandra Lochmanová, Jiří Mrázek, J. Dědochová, Arnošt Martínek, Hana Brozmanová, Milan Grundmann ... další autoři
Rok: 2008
stať ve sborníku

Treatment of pemphigus foliaceus with immunoadsorption using the Staphyloloccal A-agrarose column: a case report
Zuzana Čermáková, Martin Kořístka, Ivo Lochman
Rok: 2008, VOX SANG
článek v odborném periodiku

Význam imunitního systému při transplantaci ledvin
Alexandra Lochmanová, Petra Maršálková, Ivo Lochman
Rok: 2008
stať ve sborníku

Allergy and cellular expression of IL 4 receptor and CRTH2 molecule
Alexandra Lochmanová, J. Bystroň, Ivo Lochman
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Blood and lymphocyte level of Cyclosporine A and its metabolites , correlation with immunologic parameters during an early phase after renal transplantation.
P. Maršálková, Ivo Lochman, J. Dědochová, Alexandra Lochmanová, A. Martínek, .. A Kol. ... další autoři
Rok: 2007, Ther. Drug. Monit
článek v odborném periodiku

Blood and lymphocyte level of Cyclosporine A and its metabolites - correlation with immunologie parameters during an early phase after renal translplantation.
Ilona Komzáková, M. Grundmann, P. Maršálková, Ivo Lochman
Rok: 2007
stať ve sborníku

HumanIgE-specific autoantibodies and autoantibodies to IgE receptors
Ivo Lochman, Y. Shoenfeld, Alexandra Lochmanová, M.E. Gershwin, R.G. Hamilton, D.M. Stadler ... další autoři
Rok: 2007, Elsevier
kapitola v odborné knize

Monitorování funkce imunitního systému u pacientů po transplantaci ledviny pomocí testu transformace lymfocytů a produkce cytokinů
Alexandra Lochmanová, Ivo Lochman, P. Maršálková, J. Dědochová, Vilém Novák, A. Kloudová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Ilona Komzáková ... další autoři
Rok: 2007, Klinická imunológia a alergológia
článek v odborném periodiku

Possibilities and limitations of laboratory allergy diagnostics
Ivo Lochman, Alexandra Lochmanová, V. Král
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Immunoadsorption therapy and complement activation.
Jan Pták, Ivo Lochman
Rok: 2005, Transfu. Apher. Sci.
článek v odborném periodiku

Sérologický přehled a vakcinace proti virové hepatitidě A u zdravotníků na infekční klinice v Ostravě.
Luděk Rožnovský, Andrea Klaudová, J. Dlhý, Ivo Lochman, M. Kovalská
Rok: 2005, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
článek v odborném periodiku

Úloha přirozených anti-IgE protilátek v diagnostice onemocnění zprostředkovaných IgE
Alexandra Lochmanová, Ivo Lochman, V. Krauz
Rok: 2005, Klinická imunológia a alergológia
článek v odborném periodiku

Hodnocení účinnosti vakcinace proti hepatitidě B u novorozenců HBsAg pozitivních matek - třináctileté zkušenosti
Luděk Rožnovský, Ivo Lochman, A. Zjevíková, L. Lukáčová, I. Orságová, L. Plíšková, A. Kloudová, J. Chovančík ... další autoři
Rok: 2002
stať ve sborníku

Tvorba volných kyslíkových radikálů a jejich scavangerů u zdravé dětské populace
Jaroslav Slaný, Ivo Lochman, Terezie Šuláková, .. A Kol.
Rok: 2001, Nutrica - čtvrtletní noviny
článek v odborném periodiku

Profesionální zátež sester při chemoterapii na radioterapeutickém oddělení KNsP v Ostravě
Lubomír Dobiáš, Jaroslav Volf, F. Beška, Ivo Lochman
Rok: 1990, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Informační systémy v mikrobiologii
Ivo Lochman, Hana Soušková, Ludmila Vrtná
Rok: 1989, Československá hygiena
článek v odborném periodiku

Informační systémy v mikrobiologii
Josef Tvrdík, Ivo Lochman, Hana Soušková, Ludmila Vrtná
Rok: 1989, Československá hygiena
článek v odborném periodiku

Vývoj imunity u dětí s novorozeneckou hyperbilirubinemií
Ivo Lochman, D. Wieczorková, I. Miler, Josef Tvrdík, Alexandra Lochmanová, J. Machálek ... další autoři
Rok: 1987, Československá pediatrie
článek v odborném periodiku

Antiimmunoglobulins of  rheumatoid factor (RF) type in prediction of melanoma patients
Ivo Lochman, Josef Tvrdík, Alexandra Lochmanová, Ludmila Vrtná
Rok: 1986, Neoplasma
článek v odborném periodiku

Informační systém mikrobiologické laboratoře KHS
Josef Tvrdík, Ivo Lochman, Ludmila Vrtná, Vilém Holáň
Rok: 1984, Lékař a technika
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Zembová VladimíraVýznam buněčných testů v diagnostice alergiídiplomová 2013 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub