OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Ivo Lochman

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Ivo Lochman, CSc.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:imunologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra biomedicínských oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1968 – 1973Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně (nyní Masarykova universita), obor biochemie
1965 – 1968SVVŠ ve Valašském Meziříčí

Kvalifikace

1993kandidát biologických věd v oboru biologie (CSc.) na LF UK v Bratislavě
1974titul doktora přírodních věd (RNDr.) v oboru biochemie na PF UJEP v Brně

Další vzdělávání, kurzy

2001atestace v oboru vyšetřovací metody v klinické imunologii, IPVZ Praha
1984atestace v oboru vyšetřovací metody v lékařské mikrobiologii, IPVZ Praha

Zaměstnání, praxe

2013 – dosudKBO LF Ostravské university
2013 – dosudoddělení LKIS, Spadia Lab a.s., Ostrava
2003 – 2013Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
1993 – 2003Krajská hygienická stanice v Ostravě

Odborné zaměření

Alergologie a klinická imunologie

Akademické funkce a členství v orgánech

1992 – dosudčlen presidia KVVOPZ

Ocenění

2013čestný člen SSAKI
2012cena Prof. Vladimíra Zavázala
2006čestný člen ČSAKI

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2009 – 2017Association of Medical Laboratory Immunologist (AMLI)
2008 – dosudčlen atestační komise pro obor Lékařská imunologie MZd ČR
2008 – dosudčlen Oborové rady doktorského studijního programu Lékařská imunologie na LF UP v Olomouci
2002 – dosudsupervizor kontrolních cyklů EHK SEKK pro autoimunitní hepatopatie (AIH) a diabetes 1. typu (IDDM)
1999 – dosudexterní lektor IPVZ Praha
1980 – dosudČeská společnost pro alergologii a klinickou imunologii (ČSAKI), 1993 – 2009 člen výboru, 1999 – 2013 člen výboru SLI ČSAKI
1980 – dosudČeská imunologická společnost (ČIS), 1991 – 2009 a 2014 – dosud člen výboru

Jazykové znalosti

Angličtinazákladní


Všechny publikace

Lochman, I., Soukupová, M., Lochmanová, A., Prusová, P., Richter, M. a Novák, V. HIT A DAO - očekávaní a realita. In: XIV. martinské dni imunológie. Martin. 2016.
Lochman, I. a Lochmanová, A. ANCA testing in routine laboratory. In: 16th International Vasculitis and ANCA workshop. Paříž. 2013.
Martinek, J., Lochman, I., Lochmanová, A. a Krauz, V. Efficient autoantibody titration using indirect immunofluorescence assays (IIFA). In: Autoantigens, Autoantibodies, Autoimmunity. PABST Science Publishers, Lengerich, 2013. s. 306-309. 9. ISBN 978-3-89967-881-9.
Brzicová, T., Lochman, I., Danihelka, P., Lochmanová, A., Lach, K. a Mička, V. Immunological Assays as an Opportunity of Assessment of Health Risks of Airborne Particle Mixture Including Nanoparticles. Journal of Physics: Conference Series. 2013, č. 426, s. 1-11.
Lochman, I. a Martínek, J. Komplementový systém a jeho laboratorní diagnostika: '. -Alergie. 2013, roč. ', č. 1, s. 55-61. ISSN 1212-3536.
Lochman, I. Multiplexové metody v diagnostice autoprotilátek. Klinická imunológia a alergológia. 2013, č. 23, s. 32-32. ISSN 1335-0013.
Lochman, I. Multiplexové metody v diagnostice autoprotilátek. s. 32-32. ISSN 1335-0013.
Lochmanová, A., Bojdová, A. a Lochman, I. Význam protilátek proti Fc?RI receptoru v patogenezi a laboratorní diagnostice chronické kopřivky. Alergologie. 2013, č. 2, s. 139-143. ISSN 1212-3536.
Lochman, I., Soukupová, M. a Novák, V. Význam vyšetřování DAO v séru a v plasmě. Alergie. 2013, č. 15, s. 220-223. ISSN 1212-3536.
Lochman, I., Soukupová, M. a Novák, V. Význam vyšetřování v DAO séru a v plasmě: '. Klimická imunológia a alergológia. 2013, roč. ', č. 23, s. 32-32. ISSN 1335-0013.
Zeman, D., Kušnierová, P., Gottwaldová, J., Kloudová, A., Lochman, I., Ženková, J., Švagera, Z., Bartoš, V. a Všianský, F. Difficulties of IgM quantitation in cerebrospinal fluid [Úskalí kvantifikace IgM v likvoru]. Klinická Biochemie a Metabolismus. 2012, č. 20, s. 136-142.
Lochman, I., Novák, V. a Lochmanová, A. Celiac Disease ? Do we understand it?. In: In 23rd Annual Meeting of AMLI. Florida. 2010.
Lochman, I. a Lochmanová, A. Novinky v laboratorní diagnostice alergie. In: Sborník postgraduálního kurzu. Solen s.r.o. editor, 2010. s. 1-5.
Halvová, P., Peřinová, I., Brozmanová, H., Lochman, I., Lochmanová, A. a Grundmann, M. Srovnání TDM cyklosporinu A v krvi a v lymfocytech u pacientů s transplantovanými ledvinami. s. 55-58. ISBN 978-80-7368-672-7.
Maršálková, P., Lochman, I., Lochmanová, A., Dědochová, J., Martínek, A., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Imunosuprese cyklosporinu A a fukčnost imunitního systému. s. 37-37. ISBN 978-80-7368-511-9.
Lochman, I., Maršálková, P., Lochmanová, A., Mrázek, J., Dědochová, J., Martínek, A., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Nová možnost predikce cytomegalových infekcí u pacientů po transplantaci ledviny. s. 32-32. ISBN 978-80-7368-511-9.
Čermáková, Z., Kořístka, M. a Lochman, I. Treatment of pemphigus foliaceus with immunoadsorption using the Staphyloloccal A-agrarose column: a case report. VOX SANG. 2008, roč. 3, č. 95, s. 74-74. ISSN 0042-9007.
Lochmanová, A., Maršálková, P. a Lochman, I. Význam imunitního systému při transplantaci ledvin. s. 33-33. ISBN 978-80-7368-511-9.
Lochmanová, A., Bystroň, J. a Lochman, I. Allergy and cellular expression of IL 4 receptor and CRTH2 molecule. In: 20 Annual Meeting AMLI. USA, Chicago. 2007.
Maršálková, P., Lochman, I., Dědochová, J., Lochmanová, A., Martínek, A. a A Kol., .. Blood and lymphocyte level of Cyclosporine A and its metabolites , correlation with immunologic parameters during an early phase after renal transplantation.. Ther. Drug. Monit. 2007,
Komzáková, I., Grundmann, M., Maršálková, P. a Lochman, I. Blood and lymphocyte level of Cyclosporine A and its metabolites - correlation with immunologie parameters during an early phase after renal translplantation.. Ther. Drug. Monit., 2007. s. 540-.
Lochman, I., Lochmanová, A., Hamilton, R. a Stadler, D. HumanIgE-specific autoantibodies and autoantibodies to IgE receptors . In: Autoantibodies, 2nd edition . Elsevier, 2007. s. 85-91. ISBN 10:0-444-52763.
Lochmanová, A., Lochman, I., Maršálková, P., Dědochová, J., Novák, V., Kloudová, A., Grundmann, M., Brozmanová, H. a Komzáková, I. Monitorování funkce imunitního systému u pacientů po transplantaci ledviny pomocí testu transformace lymfocytů a produkce cytokinů. Klinická imunológia a alergológia. 2007, s. 37-37. ISSN 1335-0013.
Lochman, I., Lochmanová, A. a Král, V. Possibilities and limitations of laboratory allergy diagnostics. In: 19th Annual Meeting AMLI. Washington. 2006.
Pták, J. a Lochman, I. Immunoadsorption therapy and complement activation.. Transfu. Apher. Sci.. 2005, s. 263-267. ISSN 1473-0502.
Rožnovský, L., Klaudová, A., Dlhý, J., Lochman, I. a Kovalská, M. Sérologický přehled a vakcinace proti virové hepatitidě A u zdravotníků na infekční klinice v Ostravě.. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2005, s. 129-136.
Lochmanová, A., Lochman, I. a Krauz, V. Úloha přirozených anti-IgE protilátek v diagnostice onemocnění zprostředkovaných IgE. Klinická imunológia a alergológia. 2005, roč. 3, ISSN 1335-0013.
Rožnovský, L., Lochman, I., Zjevíková, A., Lukáčová, L., Orságová, I., Plíšková, L., Kloudová, A. a Chovančík, J. Hodnocení účinnosti vakcinace proti hepatitidě B u novorozenců HBsAg pozitivních matek - třináctileté zkušenosti. In: 18. Pečenkovy epidemiologické dny. s. 24-24.
Slaný, J., Lochman, I., Šuláková, T. a A Kol., .. Tvorba volných kyslíkových radikálů a jejich scavangerů u zdravé dětské populace. Nutrica - čtvrtletní noviny. 2001,
Dobiáš, L., Volf, J., Beška, F. a Lochman, I. Profesionální zátež sester při chemoterapii na radioterapeutickém oddělení KNsP v Ostravě. Praktický lékař. 1990, s. 591-595.
Tvrdík, J., Lochman, I., Soušková, H. a Vrtná, L. Informační systémy v mikrobiologii. Československá hygiena. 1989, roč. 34, č. 3, s. 155-161. ISSN 0009-0573.
Lochman, I., Soušková, H. a Vrtná, L. Informační systémy v mikrobiologii. Československá hygiena. 1989, roč. 34, s. 155-161. ISSN 0009-0573.
Lochman, I., Wieczorková, D., Miler, I., Tvrdík, J., Lochmanová, A. a Machálek, J. Vývoj imunity u dětí s novorozeneckou hyperbilirubinemií. Československá pediatrie. 1987, roč. 42, č. 2, s. 83-96. ISSN 0069-2328.
Lochman, I., Tvrdík, J., Lochmanová, A. a Vrtná, L. Antiimmunoglobulins of rheumatoid factor (RF) type in prediction of melanoma patients. Neoplasma. 1986, roč. 33, č. 6, s. 737-741. ISSN 0028-2685.
Tvrdík, J., Lochman, I., Vrtná, L. a Holáň, V. Informační systém mikrobiologické laboratoře KHS. Lékař a technika. 1984, roč. 2, s. 28-30. ISSN 0301-5491.


ZkratkaNázev předmětu
LIMLFLékařská imunologie
UKLIMÚvod do klinické imunologie


AutorNázev práceTypRok
Zembová VladimíraVýznam buněčných testů v diagnostice alergiídiplomová 2013 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub