Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Eva Mrázková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZY 369, budova ZY
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1799
597 372 758
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Nedojedlá, P., Kollárová, H., Azeem, K., Mrázková, E., Jiřík, V., Vojkovská, K., Kozáková, I. a Janout, V. A study evaluating noise levels at selected schools in the Czech Republic.. Central European Journal of Public Health. 2018, roč. 26, 4(4), s. 316-320. ISSN 1210-7778.
Janoutová, J., Ambroz, P., Kovalová, M., Machaczka, O., Vařechová, K., Zatloukalová, A., Mrázková, E., Košta, O., Hálová, A., Hosák, L. a Janout, V. Epidemiology of mild cognitive impairment. ČESKÁ A SLOVENSKÁ NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. 2018, roč. 81, 114(3), s. 284-289. ISSN 1210-7859.
Plevová, P., Tvrdá, P., Paprskarova, M., Trunska, P., Kantorova, B., Mrázková, E. a Zapletalova, J. Genetic Aetiology of Nonsyndromic Hearing Loss in Moravia-Silesia. Medicina. 2018, 54(2), ISSN 1010-660X.
Vyskotová, J., Mrázková, E. a Vojkovská, K. Results of voice evaluation using voice analysis with teachers. In: 12th Congress of the European Laryngolocical Society. Londýn. 2018.
Šichnárek, J., Vyskotová, J., Mrázková, E. a Macháčková, K. Comparison of the incidence rates of coincident symptoms in a group of patients with Vertigo. Otolaryngologia Polska. 2017, č. 71, s. 34-39. ISSN 0030-6657.
Vyskotová, J., Vojkovská, K. a Mrázková, E. Hodnocení kvality hlasu a rehabilitace hlasových profesionálů. In: Fyzioterapia - vzdelávanie a prax. 2. medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave. 2017.
Zádrapová, M. a Mrázková, E. Možnosti techniky v domácí rehabilitaci: Modern technology and its application in home-based rehabilitation. Praktický lékař. 2017, roč. 97, č. 5, s. 202-205. ISSN 0032-6739.
Porzer, M., Mrázková, E., Homza, M. a Janout, V. Out-of-hospital cardiac arrest. Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacký. 2017, roč. 161, č. 4, s. 348-353. ISSN 1213-8118.
Vyskotová, J., Vojkovská, K., Macháčková, PhD., M. K. a Mrázková, E. Přístrojová diagnostika hlasu a její potenciál v léčbě orofaciálních poruch. In: 29. Celostátní odborná konference České asociace ergoterapeutů. Ostrava: Česká asociace ergoterapeutů. 2017.
Plevová, P., Paprskářová, M., Tvrdá, P., Turská, P., Slavkovský, R. a Mrázková, E. STRC Deletion is a Frequent Cause of Slight to Moderate Congenital Hearing Impairment in the Czech Republic. OTOLOGY & NEUROTOLOGY. 2017, roč. 38, č. 10, s. 393-400. ISSN 1531-7129.
Šichnárek, J., Mrázková, E., Záthurecký, M. E., Vyskotová, J. a Macháčková, Ph.D., M. K. Využití video Head Impulse Testu v diferenciální diagnostice závratí. In: Tělovýchovné lékařství 2017. Ostrava: Česká společnost tělovýchovného lékařství. 2017.
Sachová, P., Mrázková, E., Kollárová, H., Vojkovská, K., Fluksová, J., Nakládal, Z. a Janout, V. Does working in education affect teachers' auditory threshold?: Ovlivňuje práce ve školství sluchový práh pedagogů?. Pracovní lékařství. 2016, roč. 68, č. 4, s. 125-131. ISSN 0032-6291.
Kovalová, M., Mrázková, E., Sachová, P., Vojkovská, K., Tomášková, H., Janoutová, J. a Janout, V. Hearing Loss in Persons Exposed and not Exposed to Occupational Noise. J Int Adv Otol. 2016, roč. 12, č. 1, s. 49-54. ISSN 1308-7649.
Mrázková, E., Kovalová, M., Tomášková, H., Janoutová, J., Sachová, P., Záthurecký, E., Šichnárek, J., Vojkovská, K. a Janout, V. Screening sluchu u dospělých pomocí dotazníku. Pracovní lékařství. 2016, roč. 68, č. 1-2, s. 33-39. ISSN 0032-6291.
Vojkovská, K., Mrázková, E. a Sachová, P. State of Voice Quality in Pedagogues at Primary Schools. In: Voice Disorders: Epidemiology, Treatment Approaches and Long-Term Outcomes. 1. vyd. Hauppauge NY, United States of America: Nova Science Publishers, 2016. s. 55-84. ISBN 978-1-63484-413-0.
Mrázková, E., Šichnárek, J., Záthurecký, E. a Baarová, Š. Závažná onemocnění u seniorů a závratě. Pracovní lékařství. 2016, roč. 68, č. 1-2, s. 6-11. ISSN 0032-6291.
Kovalová, M., Mrázková, E., Sachová, P., Vojkovská, K., Tomášková, H., Janoutová, J. a Janout, V. Ztráty sluchu u mužů a žen pracujících v riziku a mimo riziko hluku v Moravskoslezském kraji. Pracovní lékařství. 2016, roč. 68, č. 1-2, s. 12-22. ISSN 0032-6291.
Tvrdá, P., Plevová, P., Vojta, P., Mrázková, E., Grecmalová, D. a Kunc, D. Analysis of 69 hearing loss associated genes in adulthood-onset hearing loss patients using next generation sequencing. s. 137-137.
Mrázková, E., Sachová, P., Hrabovicova, M., Kovalová, M., Vojkovská, K., Povová, J., Ambroz, P., Janout, V., Tomášková, H., Kunc, D., Zathurecky, E., Molinkova, P., Stavova, J., Prokopova, A., Schnirch, J., Rafcik, P., Adamcova, K., Turonova, M. a Bardonova, L. Effect of cigarette smoking on the quality of hearing.
Sichranek, J., Mrázková, E., Vojkovská, K., Pucek, L. a Zathurecky, E. First experience with video Head Impulse Test. In: 3rd Congress of European ORL-HNS. Praha. 2015.
Sichranek, J., Mrázková, E., Vojkovská, K., Pucek, L. a Zathurecky, E. First experience with video Head Impulse Test. s. 362-362.
Janout, V., Povová, J., Tomášková, H., Ambroz, P., Manoušková, M., Mrázková, E., Kovalová, M., Vařechová, K. a Štvrtňová, A. Globální problémy veřejného zdravotnictví 2015: Global Public Health Issues 2015 [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Mrázková, E., Kovalová, M., Vojkovská, K., Sachová, P., Tomášková, H., Povová, J., Janout, V., Ambroz, P., Šichnárek, J., Kunc, D., Hrabovčinová, M., Záthurecký, E., Stavová, J., Prokopová, A., Schnirch, J., Rafcik, P. a Plevová, P. Hearing loss and Hearing Handicap Inventory, role of smoking. s. 130-130.
Kovalová, M., Mrázková, E., Sachová, P., Vojkovská, K., Tomášková, H. a Povová, J. Je rozdíl ve sluchovém prahu u osob exponovaných a neexponovaných hluku?. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 34-34. ISBN 978-80-7464-739-0.
Mrázková, E., Sachová, P., Vojkovská, K., Kovalová, M., Povová, J., Tomášková, H., Janout, V., Zathurecký, E., Molinková, P., Hrabovcinova, M., Slezakova, Z., Stavova, J. a Prokopova, A. Mají kuřáci horší sluch jak nekuřáci?. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 36-36. ISBN 978-80-7464-739-0.
Mrázková, E., Slezakova, Z., Vojkovská, K., Zathurecky, E. a Sichranek, J. Následky hromadné otravy methanolem v ČR v roce 2012. Kazuistika. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 35-35. ISBN 978-80-7464-739-0.
Vojkovská, K., Mrázková, E., Sachová, P., Kovalová, M., Janout, V. a Hajduková, Z. Stav kvality hlasu pedagogů ostravských základních škol. Pracovní lékařství. 2015, roč. 67, č. 2, s. 45-51. ISSN 0032-6291.
Šichránek, J. a Mrázková, E. Video Head Impulse Test - nejnovější metoda vyšetření poruch rovnováhy. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 19-19. ISBN 978-80-7464-739-0.
Mrázková, E., Vyskotová, J. a Macháčková, K. Závratě - diagnostika a rehabilitace [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Janout, V., Povová, J., Tomášková, H., Ambroz, P., Mrázková, E., Matějková, M. a Vařechová, K. Globální problémy veřejného zdravotnictví 2014: Global Public Health Issues 2014 [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Vojkovská, K., Sachová, P. a Mrázková, E. Hlasová analýza pedagogů. In: Global Public Health Issues 2014. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2014. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2014. s. 36-36. ISBN 978-80-7464-509-9.
Sachová, P., Vojkovská, K. a Mrázková, E. Hluk ve školách. In: Global Public Health Issues 2014. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2014. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2014. s. 23-23. ISBN 978-80-7464-509-9.
Macháčková, K., Vyskotová, J., Šichnárek, J. a Mrázková, E. Porovnání míry výskytu shody příznaků u souboru pacientů s vertigem. In: Globální problémy veřejného zdravotnictví 2014. Ostrava: Ostravská univerzita. 2014.
Matějková, M., Mrázková, E., Sachová, P., Vojkovská, K., Tomášková, H., Povová, J. a Janout, V. Porovnání sluchového prahu obyvatel Karvinska s ISO normou 5/2000. In: Global Public Health Issues 2014. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2014. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2014. s. 35-35. ISBN 978-80-7464-509-9.
Mrázková, E., Matějková, M., Sachová, P., Vojkovská, K., Tomášková, H., Povová, J., Janout, V., Ambroz, P., Šťávová, J., Prokopová, A., Schnirch, J., Adamcová, K., Rafčík, P. a Kunc, D. Porovnání sluchového prahu pracovníků exponovaných a neexponovaných hluku. In: Global Public Health Issues 2014. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2014. s. 22-22. ISBN 978-80-7464-509-9.
Janout, V., Povová, J., Tomášková, H., Ambroz, P., Mrázková, E., Matějková, M. a Vařechová, K. Globální problémy veřejného zdravotnictví 2013 [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Mrázková, E., Bulawová, N., Richterová, K. a Sachová, P. Hlasová analýza-první zkušenosti. In: Global Public Health Issues 2013. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, LF OU, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, LF OU, 2013. s. 37-37. ISBN 978-80-7464-263-0.
Vyskotová, J., Mrázková, E., Sachová, P., Richterová, K., Baarová, Š., Bužgová, R. a Hajduková, Z. Kvalita života pacientů se závratí. Pracovní lékařství. 2013, roč. 65, s. 25-31. ISSN 0032-6291.
Sachová, P., Mrázková, E., Jiřík, V., Richterová, K., Tomášková, H. a Janout, V. Pedagog a školní prostředí. In: Global Public Health Issues 2013. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, LF OU, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, LF OU, 2013. s. 27-27. ISBN 978-80-7464-263-0.
Mrázková, E., Vyskotová, J., Sachová, P., Zálejská, R. a Richterová, K. Průzkum motivace pro kompenzaci sluchové vady. Pracovní lékařství. 2013, roč. 65, s. 32-41. ISSN 0032-6291.
Sachová, P., Mrázková, E., Richterová, K., Tomášková, H. a Janout, V. Sluchové ztráty u pedagogů mateřských škol. Hygiena. 2013, roč. 58, s. 152-156. ISSN 1802-6281.
Vyskotová, J., Mrázková, E. a Macháčková, K. Závratě - diagnostika a rehabilitace. In: Závěrečná konference projektu Jesenius. Ostravská univerzita v Ostravě: LF OU. 2013.
Mrázková, E., Vyskotová, J. a Macháčková, K. Závratě - diagnostika a rehabilitace: certifikovaný kurz z projektu Jesenius [Workshop]. Ostravská univerzita v Ostravě, Česká republika. 2013.
Mrázková, E., Tomášková, H., Sachová, P., Richterová, K., Povová, J., Janout, V., P., D., Ambroz, P., J., Š., Prokopová, A., Adamcová, K. a Rafčík, P. Závratě v dospělé populaci Karvinské oblasti. In: Global Public Health Issues 2013. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, LF OU, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, LF OU, 2013. s. 38-38. ISBN 978-80-7464-263-0.
Janout, V., Povová, J., Tomášková, H., Ambroz, P., Mrázková, E., Suchánková, L. a Štvrtňová, A. Globální problémy veřejného zdravotnictví 2012 [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Matějková, M., Mrázková, E., Richterová, K., Sachová, P. a Janout, V. Hlasové potíže obyvatel Moravskoslezského kraje. Pracovní lékařství. 2012, roč. 64, č. 2-3, s. 78-85. ISSN 0032-6291.
Mrázková, E., Baarová, Š., Sachová, P., Richterová, K., Vyskotová, J. a Bužgová, R. Hodnocení závrati standardizovaným dotazníkem. In: GLOBÁLNÍ PROBLÉMY VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ. Ostrava: Ostravská univerzita. 2012.
Vyskotová, J., Baarová, Š., Mrázková, E., Bužgová, R., Sachová, P. a Richterová, K. Kvalita života se závratí. In: XIX. SJEZD SPOLEČNOSTI REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY. Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny. 2012.
Mrázková, E., Vyskotová, J., Sachová, P. a Richterová, K. Objektivní vyšetření závrati. In: XIX. SJEZD SPOLEČNOSTI REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY. Luhačovice. 2012.
Vyskotová, J., Mrázková, E., Macháčková, K., Sachová, P. a Richterová, K. Týmová spolupráce ve vestibulární rehabilitaci. In: Týmová spolupráce v rehabilitaci. Ostrava: Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, 2012. Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, 2012. s. 29-31. ISBN 978-80-7464-182-4.
Janout, V., Povová, J., Tomášková, H., Ambroz, P., Mrázková, E. a Suchánková, L. Globální problémy veřejného zdravotnictví 2011 [Konference]. Ostrava, LF OU, Česká republika. 2011.
Mrázková, E., Tomášková, H., Sachová, P., Richterová, K., Povová, J., Janout, V. a Ambroz, P. Hearing loss in adults - epidemiological study in Karvina region in the Czech republic: the first information. In: AHS 2012 - 2nd International Conference on Adult Hearing Screening. Cernobbio: AHS 2012. 2011.
Sachová, P., Janout, V. a Mrázková, E. Hluk-rizikový faktor pro pedagogy školských zařízení. ISBN 978-80-244-2847-5.
Sachová, P., Richterová, Bc., K. a Mrázková, E. Kouření-rizikový faktor v neurootologické ambulanci?. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. ISBN 978-80-7368-824-0.
Mrázková, E., Richterová, Bc., K. a Sachová, P. Možnosti diagnostiky závratí v neurootologické ambulanci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. ISBN 978-80-7368-824-0.
Richterová, Bc., K., Sachová, P. a Mrázková, E. Závrať (vertigo)-multiobrový příznak. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. ISBN 978-80-7368-824-0.
Hajduková, Z., Mrázková, E. a Klimková, P. Alergenní riziko v dolech OKD. Pracovní lékařství. 2010, roč. 62, č. 1, s. 44-44. ISSN 0032-6291.
Richterová, Bc., K., Mrázková, E. a Sachová, P. Dotazník VHI-jeho aplikace v pracovním lékařství. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 40-. ISBN 978-80-7368-698-7.
Janout, V., Povová, J., Tomášková, H., Ambroz, P., Mrázková, E. a Suchánková, L. Globální problémy veřejného zdravotnictví 2010 [Konference]. Ostrava, LF OU, Česká republika. 2010.
Mrázková, E., Hajduková, Z., Sachová, P. a Richterová, Bc., K. Možnosti diagnostiky sluchových vad, objektivní audiometrie. Ostrava: Epava Olomouc, 2010. Epava Olomouc, 2010. s. 73-73. ISBN 978-80-7368-804-2.
Sachová, P., Mrázková, E. a Richterová, Bc., K. Můžeme povolání pedagoga považovat za rizikové?. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 50-. ISBN 978-80-7368-698-7.
Mrázková, E., Richterová, K. a Sachová, P. Nedoslýchavost a možnosti léčby z pohledu otorinolaryngologa. Praktické lékárenství. 2010, roč. 6, č. 2, s. 74-78. ISSN 1801-2434.
Mrázková, E., Sachová, P., Richterová, Bc., K. a Hajduková, Z. Objektivní vyšetření sluchu. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 39-. ISBN 978-80-7368-698-7.
Mrázková, E. Proč dbát na dobrou průchodnost nosní: Angelman syndrom. 1. vyd. Bohumín: Za finanční podpory Úřadu vlády ČR, 2010. s. 35-43.
Mrázková, P. a Mrázková, E. Vliv nutriční intervence u onkologicky léčených nádorů hlavy a krku- 2 kazuistiky. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 51-. ISBN 978-80-7368-698-7.
Sachová, P., Mrázková, E. a Richterová, Bc., K. Vliv školního hluku na zdraví peedagogů. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 37-. ISBN 978-80-7368-695-6.
Hajduková, Z., Mrázková, E. a Lochmanová, R. Závodně preventivní péče ve FN Ostrava se zaměřením na infekční hepatitidu B. s. 44-44. ISBN 978-80-7368-804-2.
Mrázková, E., Hajduková, Z., Sachová, Bc., P. a Menzlová, M. Ztráta sluchu učitelů vybraných specializací. Pracovní lékařství. 2010, roč. 62, č. 1, s. 48-48. ISSN 0032-6291.
Mrázková, E., Mrázek, J., Horáček, J., Hrbáč, T., Procházka, V. a Chmelová, J. Carotid body tumors: Surgical Treatment. In: 9th ESBS Congress. Rotterdam: FSZ OU. 2009.
Mrázková, E., Mrázek, J., Horáček, J., Hrbáč, T., Procházka, V. a Chmelová, J. Carotid body tumors: Surgical Treatment.. In: Skull Base An Interdisciplinary Approach. Stuttgart: thieme, 2009. thieme, 2009. s. 70-70. ISSN 1531-5010.
Mrázková, E. Diagnostika a léčba závratí. In: LXXIV. Přednáškový večer spolku moravskoslezských farmaceutů. Ostrava. 2009.
Sachová, P., Mrázková, E., Menzlová, M., Richterová, Bc., K. a Janout, V. Hluk jako rizikový faktor ve školských zařízeních. Pracovní Lékařství. 2009, roč. 61, s. 182-187. ISSN 1803-6597.
Mrázková, E. a Menzlová, M. Incidence sluchových vad u rizikových novorozenců v Moravskoslezském kraji. In: 9.Slezské dny preventivní medicíny. Karviná, lázně Darkov. 2009.
Mrázková, E. a Menzlová, M. Incidence sluchových vad u rizikových novorozenců v Moravskoslezském kraji. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 53-53. ISBN 978-80-7368-609-3.
Mrázková, E., Richterová, Bc., K., Menzlová, M. a Mrázek, J. Kvalita hlasu hlasových profesionálů. In: XXXIV.Pachnerovy dny pracovního lékařství. Rožnov pod Radhoštěm. 2009.
Mrázková, E., Richterová, K., Hajduková, Z., Sachová, P. a Janout, V. Kvalita hlasu u hlasových profesionálů. Pracovní Lékařství. 2009, roč. 61, č. 4, s. 164-171. ISSN 1803-6597.
Mrázková, E., Hajduková, Z., Sachová, P. a Richterová, Bc., K. Možnosti diagnostiky sluchových vad, objektivní audiometrie. In: Sborník souhrnů. s. 73-. ISBN 978-80-7368-804-2.
Menzlová, M., Ambroz, P., Mrázková, E. a Suchánková, L. Vztah mezi ztrátami sluchu a výškou krevního tlaku. In: XXXIV.Pachnerovy dny pracovního lékařství. Rožnov pod Radhoštěm. 2009.
Mrázková, E., Mrázek, J., Horáček, J., Hrbáč, T., Procházka, V., Häringová, M. a Mayzlík, J. Carotid body tumors-Diagnosis and Surgical Treatment. JNeurol Neurochir Psychiatr. 2008, č. vol.9, s. 30-30. ISSN 1608-1587.
Mrázková, E., Mrázek, J., Horáček, J., Hrbáč, T., Procházka, V., Häringová, M. a Mayzlík, J. Carotid body tumors-Diagnosis and Surgical Treatment. In: 5th CENS Meeting. Viena. 2008.
Mrázková, E., Mrázek, J., Horáček, J., Hrbáč, T., Procházka, V., Häringová, M. a Mayzlík, J. Carotid body tumors-Diagnosis and Surgical Treatment. In: 5th CENS Meeting. Viena. 2008.
Mrázková, E., Mrázek, J., Horáček, J., Hrbáč, T., Procházka, V., Häringová, M. a Mayzlík, J. Carotid body tumors-Diagnosis and Surgical Treatment. JNeurol Neurochir Psychiatr. 2008, č. vol.9, s. 30-30. ISSN 1608-1587.
Mrázková, E., Mrázek, J., Horáček, J., Hrbáč, T., Procházka, V., Häringová, M. a Mayzlík, J. Carotid body tumors-Diagnosis and Surgical Treatment. JNeurol Neurochir Psychiatr. 2008, č. vol.9, s. 30-30. ISSN 1608-1587.
Mrázková, E., Mrázek, J., Horáček, J., Hrbáč, T., Procházka, V., Häringová, M. a Mayzlík, J. Carotid body tumors-Diagnosis and Surgical Treatment. In: 5th CENS Meeting. Viena. 2008.
Mrázková, E. Biologické hodnocení rizika hluku v tiché a hlučné části Ostravy.. 2007.
Mrázková, E. Biologické hodnocení rizika hluku v tiché oblasti města.. 2007.
Mrázková, E. Faktory ovlivňující kvalitu hlasu u hlasových profesionálů.. 2007.
Mrázková, E. Problematika vzniku specializované vyšetřovací laboratoře.. 2007.
Mrázková, E. Ztráta sluchu obyvatel Ostravy v závislosti na věku. Normativ u smíšené neexponované populace.. 2007.
Mrázková, E. Základy audiologie a metod objektivního vyšetření sluchu. 2006.
Mrázková, E., Mrázek, J. a Lindovská, M. Základy audiologie a objektivní audiometrie. Medicínské a sociální aspekty sluchových vad. 2006.
Mrázková, E. Orofaryngeální karcinom, jeho incidence v Moravskoslezském kraji. Definice a validita rizikových faktorů, stanovení prognózy onemocnění na základě rozboru gradingu, stagingu a způsobu léčby. 2004.
Mrázková, P., Mrázková, E., Mrázek, J. a Vodvářka, P. Rizikové faktory a prognóza orofaryngeálního karcinomu.. In: Sborník abstrakt. ISBN 80-02-01637-8.
Mrázková, E. a Richtarová, J. EFEKTIVITA METODY ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) U PACIENTŮ CHIRURGICKÉ JEDNOTKY INTENZIVNÍ PÉČE..
Mrázková, E., Richtarová, J. a Satinský, I. ERAS versus tradiční péče v praxi..


AutorNázev práceTypRok
Lux JaroslavHodnocení emoční pohody člověka ve vztahu ke stavu nohoudisertační  
Šichnárek JakubSrovnání video Head Impulse Testu s kalorickým vyšetřením pro vyšetření vestibulárního systémudisertační 2019 
Kovalová MartinaHodnocení stavu sluchu u pracujících v riziku a mimo riziko hlukudisertační 2016 
Vojkovská KristýnaHodnocení hlasu hlasových profesionálů na území města Ostravy - epidemiologická studiedisertační 2015 
Kozelská KláraSluchový práh u vybraných profesídiplomová 2019 
Landsmannová SáraVysokofrekvenční audiometrie a riziko hlukudiplomová 2019 
Balická LibušeSluch u seniorůdiplomová 2018 
Mičánková MonikaSluch a práce v hlukudiplomová 2018 
Němčicová NelaHHI a tónová audiometriediplomová 2018 
Kaszperová VlastaSrovnání sluchového prahu u vybraných profesídiplomová 2017 
Baarová ŠárkaVýskyt závratí u seniorůdiplomová 2015 
Fluksová JitkaStanovení druhu a tíže nedoslýchavosti v závislosti na pohlaví a věku ve vybrané populacidiplomová 2015 
Zálejská RadkaSluch a věkdiplomová 2014 
Dostálová LenkaEpidemiologie poruch rovnováhydiplomová 2013 
Eitlerová LenkaKvalita života před a po rehabilitaci závratídiplomová 2013 
Kociánová AnnaStanovení prahu sluchu u dospělých ve vybrané oblastidiplomová 2013 
Podolínská BarbaraStanovení prahu sluchu u pedagogických pracovníků základních škol ve vybrané části Ostravydiplomová 2013 
Kozáková IvaMěření hluku na základních školách ve vybrané oblasti Ostravy - srovnání expozic hluku u různých předmětů.diplomová 2012 
Křesťanová KristýnaMěření hluku v mateřských školách ve vybrané oblasti Ostravy při rozdílných celodenních činnostechdiplomová 2012 
Lipjaková AndreaZdravotní obtíže pedagogických pracovníků ve vybrané oblasti Ostravydiplomová 2012 
Chocenská JanaStravování dle výživových doporučení a jeho ekonomická náročnostdiplomová 2011 
Kovalová MartinaHlasové potíže obyvatel Moravskoslezského krajediplomová 2011 
Ohrzalová VeronikaStanovení hlukové zátěže ve vybraných ordinacích Fakultní nemocnice Ostravadiplomová 2010 
Vojkovská KristýnaVztah mezi kvalitou hlasu a vybranými faktory životního prostředídiplomová 2009 
Gottfriedová NikolStav hlasu u studentů Janáčkovy konzervatořebakalářská 2019 
Kocurová NatálieOboustranná vestibulopatiebakalářská 2019 
Walderová LeonaMnožství elastinu a kolagenu v žilní stěně a žilní onemocněníbakalářská 2019 
Kozelská KláraVyšetření sluchu v rámci pracovně lékařské péče - pravidlabakalářská 2017 
Landsmannová SáraVysokofrekvenční audiometriebakalářská 2017 
Balická LibušeVyužití screeningového dotazníku sluchového hendikepu v primární péčibakalářská 2016 
Honkyšová SabinaCharakteristika a klasifikace závratíbakalářská 2016 
Blahutová TerezaTinnitusbakalářská 2015 
Havlová SimonaKouření a sluchbakalářská 2015 
Ďuranová MiroslavaVýskyt špecifických problémov respondentov v ORL ambulancií vybraného regiónubakalářská 2014 
Fluksová JitkaSrovnání kvality sluchového prahubakalářská 2013 
Kopecká BarboraHlučnost jednotlivých činností v mateřských školáchbakalářská 2013 
Zálejská RadkaSluchové vady a sluchadlobakalářská 2012 
Dudášová MarkétaPosouzení kvality sluchu u pedagogů mateřských škol ve vybrané oblasti Ostravy.bakalářská 2011 
Kozáková IvaNejčastější zdroje hluku v Moravskoslezské aglomeracibakalářská 2010 
Bína MichalOtoakustické emise a jejich uplatnění v pracovním a preventivním lékařstvíbakalářská 2009 
Sachová PetraZtráta sluchu obyvatel Ostravy v závislosti na věku. Normativ u smíšené neexponované populace.bakalářská 2007 
Vojkovská KristýnaFaktory ovlivňující kvalitu hlasu u hlasových profesionálů.bakalářská 2007 


Epidemiologická a genetická studie frekvence sluchových vad
Hlavní řešitelMUDr. Eva Mrázková, Ph.D.
Období7/2011 - 12/2015
PoskytovatelIGA MZd
Stavukončený
Komparativní analýza - Epidemiologická studie frekvence hlasových poruch u pedagogů a návrh jejich prevence
Hlavní řešitelMUDr. Eva Mrázková, Ph.D.
Období4/2013 - 9/2013
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Epidemiologická studie frekvence hlasových poruch u pedagogů a návrh jejich prevence
Hlavní řešitelMUDr. Eva Mrázková, Ph.D.
Období3/2012 - 11/2012
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
facebook
rss
social hub