Personální složení

abecední členění

Vedení ústavu
553 46 1786
553 46 1701
Tomášková Hana, doc. Ing., Ph.D.
zástupce vedoucího ústavu pro vědu a výzkum
553 46 1788
Kovalová Martina, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího ústavu pro výuku a vzdělávání
553 46 1792
Skýbová Dagmar, Mgr.
tajemnice ústavu, pedagogický poradce bakalářského studijního programu Ochrana a podpora zdraví, navazujícího magisterského programu Ochrana a podpora veřejného zdraví a doktorského studijního programu Hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství
553 46 1789
Sekretariát
Stehlíková Marcela, Ing.
sekretářka ústavu
553 46 1787
730 139 207
 
Členové ústavu
Profesoři
Docenti
553 46 1786
553 46 1701
Tomášková Hana, doc. Ing., Ph.D.
zástupce vedoucího ústavu pro vědu a výzkum
553 46 1788
Odborní asistenti
Jandačková Vera Kristýna, Mgr., Ph.D.
koordinátor programu Erasmus
činnost: psychologie, psychobiologie, sociální epidemiologie
553 46 1788
553 46 2840
Kovalová Martina, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího ústavu pro výuku a vzdělávání
553 46 1792
553 46 1799
597 372 758
Asistenti a lektoři
Skýbová Dagmar, Mgr.
tajemnice ústavu, pedagogický poradce bakalářského studijního programu Ochrana a podpora zdraví, navazujícího magisterského programu Ochrana a podpora veřejného zdraví a doktorského studijního programu Hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství
553 46 1789
Vědečtí pracovníci
Specialisté
Externisté