Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví

Petra Macounová


titul, jméno, příjmení:
Mgr. Petra Macounová
místnost, podlaží, budova:
ZY 368, budova ZY
funkce:
obor činnosti:
telefon, mobil:
553 46 1793
e-mail:

Vzdělání

2019 – dosud
Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, doktorský studijní program Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
2017 – 2019
Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, navazující magisterský obor Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví
2014 – 2017
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, bakalářský obor Ochrana veřejného zdraví
 

Další vzdělávání, kurzy

2022
Školení lektorů v Preventivních programech podpory zdraví, Státní zdravotní ústav Praha
2021
Kurz VacciWay pro nelékařské zdravotnické pracovníky zaměřený na problematiku očkování a cestovní medicíny, Avenier a.s.
2021
Kurz základů vědecké práce, Akademie věd ČR
2020
Seminář Výživa a prevence vzniku nádorových onemocnění, Fitness Institut, s.r.o.
2020
Československá evidence-based konference o výživě, Institut Moderní Výživy, s.r.o.
 

Zaměstnání, praxe

6/2023 – dosud
Poradna HIV - poskytování poradenství a odběry krve, Centrum klinických laboratoří, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
4/2023 – dosud
Odborná asistentka očkovacího centra, Centra očkování a cestovní medicíny, Avenier a.s.
1/2023 – dosud
Lektor Kurzu zdravého životního stylu, Dnů zdraví a akcí na objednávku MSK pro cílovou skupinu "Podpora zdraví v rodinách". Centrum podpory veřejného zdraví, Státní zdravotní ústav Praha
3/2022 – 12/2022
Lektor v rámci projektu "Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením" (registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009439), Everesta s.r.o.
8/2021 – dosud
Lektor podpory zdraví - odborná edukační činnost a organizace, Centrum zdravotnických služeb, Oddělení podpory zdraví, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
4/2021 – dosud
Odborný specialista - očkující pracovník, Očkovací centrum LF OU, Sdílené laboratoře, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
4/2021 – 12/2022
Člen expertního týmu a odborný pracovník v rámci projektu "Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením" (registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009439, č. v SZÚ E 5060-151), Státní zdravotní ústav Praha
9/2020 – dosud
Asistent se zaměřením na ochranu veřejného zdraví, Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
8/2019 – 8/2021
Organizace sběru dat a biologického materiálu Programu 2, Healthy Aging in Industrial Environment HAIE (registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798), Ústav experimentální medicíny Akademie věd ČR
 

Odborné zaměření

Epidemiologie
Prevence a podpora zdraví
 

Akademické funkce a členství v orgánech

12/2020 – dosud
Člen Programové rady bakalářského studijního programu Veřejné zdravotnictví, člen Programové rady navazujícího magisterského studijního programu Veřejné zdravotnictví, člen Programové rady doktorského studijního programu/oboru Veřejné zdravotnictví/Ochrana veřejného zdraví, člen Programové rady doktorského studijního programu/oboru Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 

Působení v zahraničí

6/2023 – 7/2023
Sběr dat v rámci projektu "Základní screening zdravotního stavu ve vesnických komunitách na Madagaskaru", Madagaskar
1/2023 – 2/2023
Pilotní screening zdravotního stavu obyvatel, vybavení a dostupnosti zdravotnických zařízení a rutinního očkování, Republika Kongo
5/2021 – 7/2021
Pracovní stáž, Rusinga Island of Hope, Humanist Health Care Center, Keňa
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
Francouzština
základní
 

ORCiD

0000-0002-3178-4480
 Tereza Filipská, Hana Tomášková, Petra Macounová, Veronika Uhrová, Anna Šnajdrová, Anna Šplíchalová, Ivan Tomášek ... další autoři
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Tereza Filipská, Hana Tomášková, Petra Macounová, Veronika Uhrová, Anna Šnajdrová, Anna Šplíchalová, Ivan Tomášek ... další autoři
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Eva Pernicová, Petra Macounová, Martin Krsek, Rastislav Maďar
článek v odborném periodiku
 
Eva Lichnerová, Petra Macounová, Jozef Dodulík, Katka Bobčíková
Rok: 2023
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Klára Jarešová, Petra Macounová, Hana Tomášková, Anna Šnajdrová, Anna Šplíchalová, Ivan Tomášek ... další autoři
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Klára Jarešová, Petra Macounová, Hana Tomášková, Anna Šnajdrová, Anna Šplíchalová, Ivan Tomášek ... další autoři
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Hana Tomášková, Petra Macounová, Veronika Uhrová, Andrea Pazderová, Anna Šnajdrová, Anna Šplíchalová, Ivan Tomášek ... další autoři
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Podiatrické listy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Prakticky Lekar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku
 
Eva Pernicová, Petra Macounová
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Eva Pernicová, Petra Macounová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Petra Macounová, Hana Tomášková, Klára Jarešová, Anna Šnajdrová, Anna Šplíchalová, Ivan Tomášek ... další autoři
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku
 
Petra Macounová, Hana Tomášková, Anna Šnajdrová, Markéta Stanovská, Martina Polochová, Ivan Tomášek, Rastislav Maďar ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
Ondřej Machaczka, Miroslav Homza, Petra Macounová, Martina Kovalová, J. Janoutová, V. Janout ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Cor et Vasa
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Praktický lékař
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Petra Macounová, Dana Macounová
Rok: 2021, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Onkologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020, Caucasus Journal of Health Sciences and Public Health
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Praktický lékař
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku
 
Rok:
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Autor
Název práce
Typ
Rok
Fitzianová Simona
Prevence sexuálně přenosných nemocí
bakalářská
2023
Maňáková Kateřina
Povědomí teenagerů o meningokokových infekcích a o jejich prevenci
bakalářská
2023
Stočková Natálie
Výživa při alimentárních nákazách
bakalářská
2023
Hrubá Kateřina
Infekční mononukleóza v Pardubickém kraji v letech 2008-2017
bakalářská
2022
Jarešová Klára
Metodika edukačního programu Prevence infekčních nemocí
bakalářská
2022
Lichovníková Terezie
Epidemiologie páté a šesté nemoci v Pardubickém kraji
bakalářská
2022
Miženková Sára
Informovanost mladistvých o onemocnění lidskými papilomaviry
bakalářská
2022
Skřížalová Tereza
Povědomí veřejnosti o prevenci pertuse
bakalářská
2021
Staňková Adéla
Plané neštovice v Pardubickém kraji v období 2008-2017
bakalářská
2021
Vidmochová Eliška
Pohlavně přenosné nemoci
bakalářská
2021Hlavní řešitel
Mgr. Petra Macounová
Období
1/2023 - 12/2023
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Petra Macounová
Období
1/2020 - 12/2020
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
social hub