Vyjeď s námi do zahraničí

Mobilitní program VIA

Program VIA nabízí studentům Ostravské univerzity vyjet na studijní pobyt, letní školu či praktickou stáž do celého světa. Nabídka se týká bakalářských, magisterských i doktorských programů. Spolupracujeme s univerzitami v USA, Jihokorejské republice, Číně, Mexiku, Thajsku, Japonsku, Austrálii, Argentině a v dalších zemích. V rámci VIA programu rovněž podporujeme mobility na univerzitu dle vlastního výběru studenta. Tuto neocenitelnou zkušenost podporuje Ostravská univerzita příspěvkem ve výši až 90 % předpokládaných výdajů. Pro více informací kontaktujte Mgr. Veru Kristýnu Jandačkovou, Ph.D., koordinátora katedry, nebo Centrum mezinárodní spolupráce OU.

Erasmus+:

Program Erasmus+ je určen pro studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí. Studijní pobyty jsou možné v délce 3–12 měsíců a pracovní pobyty v délce 2–12 měsíců. Před výjezdem absolvuje student katedrální výběrové řízení a je zapotřebí, aby měl splněny všechny studijní povinnosti. Student získá na studijní pobyt stipendium, jehož výše je stanovená pro daný akademický rok a je diferenciována pro jednotlivé země EU. Vycestovat lze do zemí EU, Turecka, Makedonie, Norska, Lichtenštejnska a na Island.

V rámci studijního pobytu Erasmus+ má LF OU pro obor Veřejné zdravotnictví bilaterální smlouvy s následujícími univerzitami:


V rámci pracovního pobytu Erasmus+ si student přijímající instituci hledá a oslovuje sám.

Program OU AID – vyjeď pomáhat do rozvojových zemí!

Ostravská univerzita v rámci podpory internacionalizace a uplatnění třetí role v zahraničí nabízí svým studentům mobilitní program s názvem OU Aid, který je zaměřen na naplňování 17 cílů udržitelného rozvoje v rozvojových zemích.

Přes univerzitní program OU Aid mohou studenti Ostravské univerzity vycestovat na zahraniční instituci do rozvojové země, kde vykonávají dobrovolnické aktivity.

Studenti mohou vycestovat v délce min. 28 dní (plus dva dny strávené na cestě) ve spolupráci s externím partnerem nebo ve skupině vedené akademikem. Finanční podpora programu je poskytována do výše 100 % předpokládaných nákladů spojených s mobilitou. Výjezd je možné realizovat v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. Pro více informací kontaktujte Mgr. Veru Kristýnu Jandačkovou, Ph.D., koordinátora katedry, nebo Centrum mezinárodní spolupráce OU.


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 10. 2021