Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví

Zdeněk Jirák


titul, jméno, příjmení:
prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.
místnost, podlaží, budova:
ZY 367, budova ZY
funkce:
obor činnosti:
telefon, mobil:
e-mail:

Vzdělání

1953 – 1956
Lékařská fakulta hygienická UK Praha, promoce 1956
1950 – 1953
Lékařská fakulta PU Olomouc
1942 – 1950
Gymnázium Vsetín
 

Kvalifikace

2002
profesor pro obor hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, LF UP Olomouc
2000
docent pro obor hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, LF UP Olomouc
1988
docent pro obor hygiena a epidemiologie, LF UP Olomouc
1974
kandidát věd
1966
nástavbová atestace z oboru hygiena práce a nemoci z povolání
1958
atestace I. stupně z hygieny a epidemiologie
 

Další vzdělávání, kurzy

1965
Freiuniversität Berlin - kurz pracovního lékařství (4 týdny)
 

Zaměstnání, praxe

2018 – dosud
LF OU Ostrava, Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, profesor
2012 – 2017
LF OU Ostrava, Ústav fyziologie a patofyziologie, profesor
2010 – 2012
VŠB Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, externí učitel
1998 – 2012
LF OU Ostrava - vedoucí Ústavu fyziologie a patofyziologie
1975 – 1994
LF UP Olomouc, Ústav preventivního lékařství, externí učitel, předmět hygiena práce
1970 – 1975
VŠB Ostrava, katedra systémového inženýrství a katedra techniky požární ochrany, externí učitel
1964 – 1998
KHS Ostrava, vedoucí odboru hygieny práce a pracovního lékařství
1960 – 1964
OHS Vsetín, vedoucí oddělení hygieny práce
1956 – 1960
KHS Zlín, sekundární lékař na oddělení hygieny práce a oddělení nemoci z povolání
 

Odborné zaměření

Hygiena práce
Fyziologie práce
Fyziologie člověka
Výzkum: silikóza a uhlokopská pneumokonióza, karcinom plic ve vztahu k prachu uhelných dolů, měření a hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2018 – dosud
předseda Oborové rady pro obor Veřejné zdravotnictví, LF OU Ostrava
2018 – dosud
předseda Oborové rady pro obor Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, LF OU Ostrava
2015 – 2017
člen Oborové rady pro obor Preventivní lékařství a epidemiologie, LF OU Ostrava
2010 – 2017
člen Oborové rady pro obor, preventivní lékařství a epidemiologie, LF OU, Ostrava
1998 – dosud
člen Oborové rady pro obhajobu doktorských prací pro obor hygiena a preventivní lékařství, LF UP Olomouc
1995 – 2017
člen vědecké rady LF OU
1995 – 2000
proděkan pro vědu a výzkum LF OU Ostrava
 

Ocenění

1981
Cena Spol. pracov. lékařství za odborné publikace z oboru hygiena práce a  pracovní lékařství
1974
Husková cena za odborné publikace z oboru fyziologie práce
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2004 – 2010
čelen Akreditační komise MŠMT pro bakalářské a magisterské studium
2003
Čestný člen České lékařské společnosti J.E. Purkyně
1998
Čestný člen Společnosti pracovního lékařství České lékařské společnosti J.E. Purkyně
1995 – 2008
člen komise IGA MZ ČR, sekce Hygiena
1992 – 1997
předseda sekce Hygieny práce České společnosti pracovního lékařství
1990 – dosud
vedoucí Národní referenční laboratoře pro měření a hodnocení mikroklimatických podmínek na dolech a hutích při ZÚ Ostrava
1982 – 1990
hlavní odborník MZ ČR pro obor hygiena práce
1980 – 2006
člen celostátní zkušební komise pro nástavbové atestace z oboru hygiena práce a nemoci z povolání
1980 – 1992
předseda České a střídavě předseda Československé společnosti pracovního lékařství J.E. Purkyně
1980 – 1984
člen celostátní zkušební komise pro obor hygiena a epidemiologie
1975 – 2005
člen redakční rady časopisu Pracovní lékařství a České pracovní lékařství
 

Působení v zahraničí

2000
Vietnam - expert MZ ČR - problematika uhlokopské pneumokoniózy (4 týdny)
1980 – 1991
koordinátor mezinárodního výzkumu v problematice fibrogenních průmyslových prachů
1980
Akademie věd Moskva - spolupráce v rámci projektu Interkosmos - vývoj aparatury pro snímání kožní teploty kosmonautů
 

Jazykové znalosti

Němčina
pokročilý
Ruština
pokročilý
Angličtina
pasivní znalost
 


článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2020, Medycyna Pracy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, Hana Šlachtová, Daniela Pelclová, Pavel Urban, Zdeněk Jirák ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
Š. Bernatíková, Hana Tomášková, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, P. Novák, J. Babjak, T. Kot, V. Krys, L. Jánošík ... další autoři
Rok: 2018, MEDYCYNA PRACY
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, Zdeněk Jirák
Rok: 2015, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Wulfenia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Michaela Trlicová, Samuel Lvončík, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Zdeněk Jirák, M.V. Jokl, Hana Tomášková, Lenka Zuská, Zuzana Oleksiaková, Šárka Bernatíková ... další autoři
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Zdeněk Jirák, Zuzana Mathauserová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2012, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Miloslav Jokl, Zdeněk Jirák, Karel Kabele, Stanislav Malý, Hana Tomášková
Rok: 2012, Topenářství, instalace
článek v odborném periodiku
 
Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl
Rok: 2012
poskytovatelem realizované výsledky
 
Zdeněk Jirák, M. Jokl, Hana Tomášková, Zuzana Oleksiaková, Šárka Bernatíková, Stanislav Malý, J. Nový, Josef Tvrdík ... další autoři
Rok: 2012, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Jana Vlčková, Zuzana Oleksiaková, V. Šmajstrla, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, J. Kavková ... další autoři
Rok: 2012, Hygiena
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Miloslav Jokl, Zdeněk Jirák, Stanislav Malý, Karel Kabele, Hana Tomášková
Rok: 2011, Topenářství, instalace
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011, Praktický lékař
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Vladislava Zavadilová, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, P. Koutníková, D. Růžičková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Zuzana Oleksiaková, Šárka Bernatíková, Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Hana Tomášková, Stanislav Malý ... další autoři
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová, Vladislava Zavadilová ... další autoři
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Alexandra Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková ... další autoři
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, Rescue report
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová, Vladislava Zavadilová ... další autoři
Rok: 2010, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Alexandra Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková ... další autoři
Rok: 2010, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Šárka Bernatíková, Zdeněk Jirák, Stanislav Malý
Rok: 2010, Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada bezpečnostního inženýrství
článek v odborném periodiku
 
Zuzana Oleksiaková, Šárka Bernatíková, Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Hana Tomášková, Stanislav Malý ... další autoři
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Marian Pažický
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jana Vlčková, Vladislava Zavadilová, Hana Tomášková, Marek Bužga, D. Horáková, Zdeněk Jirák ... další autoři
Rok: 2009, Medicina Sportiva Bohemica&Slovaca
článek v odborném periodiku
 
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová ... další autoři
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová ... další autoři
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Alexandra Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková ... další autoři
Rok: 2009, Central European J.of Occup. and Environm..medicine
článek v odborném periodiku
 
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Alexandra Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková ... další autoři
Rok: 2009, Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine
článek v odborném periodiku
 
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková ... další autoři
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková ... další autoři
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková ... další autoři
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová ... další autoři
Rok: 2008, Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine
článek v odborném periodiku
 
Anna Šplíchalová, H. Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová ... další autoři
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková ... další autoři
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Zdeněk Jirák, Miroslav Jokl, Luboš Vajner, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, Stanislav Malý, Hana Lehocká, Vladimír Kilián ... další autoři
Rok: 2008
 
Zdeněk Jirák, Miroslav Jokl, Luboš Vajner, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, Stanislav Malý, Hana Lehocká, Vladimír Kilián ... další autoři
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Zdeněk Jirák, Miroslav Jokl, Luboš Vajner, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, Stanislav Malý, Hana Lehocká, Vladimír Kilián ... další autoři
Rok: 2008
 
Zdeněk Jirák, Miroslav Jokl, Luboš Vajner, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, Stanislav Malý, Hana Lehocká, Vladimír Kilián ... další autoři
Rok: 2008
 
Zdeněk Jirák, Miroslav Jokl, Luboš Vajner, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, Stanislav Malý, Hana Lehocká, Vladimír Kilián ... další autoři
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Zdeněk Jirák, M. Jokl, Luboš Vajner, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, Stanislav Malý, Hana Lehocká, L. Kilián ... další autoři
Rok: 2008, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová ... další autoři
Rok: 2008, Epidemiology
článek v odborném periodiku
 
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková ... další autoři
Rok: 2008, Epidemiology
článek v odborném periodiku
 
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová ... další autoři
Rok: 2008, Epidemiology
článek v odborném periodiku
 
Zdeněk Jirák, Miroslav Jokl, D. Šebesta, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, Stanislav Malý ... další autoři
Rok: 2008
 
Zdeněk Jirák, Miroslav Jokl, Daniel Šebesta, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, Stanislav Malý ... další autoři
Rok: 2008, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, D. Šebesta, Šárka Bernatíková, Stanislav Malý, Hana Tomášková ... další autoři
Rok: 2008, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Zdeněk Jirák, Šárka Bernatíková, M. Jokl, Hana Tomášková, Stanislav Malý, Vladimír Kilián ... další autoři
Rok: 2008, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, M. Jokl, Šárka Bernatíková, D. Šebesta, Stanislav Malý, Vladimír Kilián ... další autoři
Rok: 2008, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Vladislava Zavadilová, Jana Vlčková, Zuzana Oleksiaková, V. Šmajstrla, J. Kavková, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Barbora Bohatá ... další autoři
Rok: 2008
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Zdeněk Jirák, Miroslav Jokl, Šárka Bernatíková, Hana Tomášková, Stanislav Malý, Vladimír Kilián ... další autoři
Rok: 2008
 
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová ... další autoři
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová ... další autoři
Rok: 2008
 
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová ... další autoři
Rok: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize
 
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková ... další autoři
Rok: 2008, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub ... další autoři
Rok: 2008
 
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub ... další autoři
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
 
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub ... další autoři
Rok: 2008
 
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub ... další autoři
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub ... další autoři
Rok: 2008
 
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub ... další autoři
Rok: 2008
 
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub ... další autoři
Rok: 2008
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová ... další autoři
Rok: 2008, Central European Journal of Occupational and Enviromental Medicine
článek v odborném periodiku
 
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková ... další autoři
Rok: 2008, Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2008
článek v odborném periodiku
 
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková ... další autoři
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková ... další autoři
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková ... další autoři
Rok: 2008
 
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková ... další autoři
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková ... další autoři
Rok: 2008
 
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková ... další autoři
Rok: 2008
 
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová ... další autoři
Rok: 2008, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová ... další autoři
Rok: 2008, Pracovní Lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Vladislava Zavadilová, Jana Vlčková, Hana Tomášková, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Dagmar Horáková, Vladimír Janout ... další autoři
Rok: 2007, Central European Journal of Public Health
článek v odborném periodiku
 
Vladislava Zavadilová, Jana Vlčková, Hana Tomášková, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Dagmar Horáková, Vladimír Janout ... další autoři
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Luboš Vajner, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, J. Rozsypal, Hana Lehocká, Vladimír Kilián, Stanislav Malý ... další autoři
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Luboš Vajner, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, J. Rozsypal, Hana Lehocká, Vladimír Kilián, Stanislav Malý ... další autoři
Rok: 2007, Central European Journal of Public Health
článek v odborném periodiku
 
Stanislav Malý, A. Hladký, Miloslav Jokl, Zdeněk Jirák, Šárka Bernatíková, M. Pražáková, I. Maclová, K. Malčíková ... další autoři
Rok: 2007, Central European Journal of Public Health
článek v odborném periodiku
 
Stanislav Malý, Aleš Hladký, A. Hladký, Miloslav Jokl, Zdeněk Jirák, Šárka Bernatíková, M. Pražáková, I. Maclová ... další autoři
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007, Central european Journal of public Health
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Šárka Bernatíková, Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Hana Tomášková, J. Rozsypal, D. Šebesta, Stanislav Malý ... další autoři
Rok: 2007
 
Šárka Bernatíková, Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Hana Tomášková, J. Rozsypal, D. Šebesta, Stanislav Malý ... další autoři
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Jana Vlčková, Vladislava Zavadilová, Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Dagmar Horáková
Rok: 2007, Central European Journal of Public Health
článek v odborném periodiku
 
Jana Vlčková, Vladislava Zavadilová, Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Dagmar Horáková
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Šárka Bernatíková, Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Hana Tomášková, J. Rozsypal, D. Šebesta, Stanislav Malý ... další autoři
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Šárka Bernatíková, Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Hana Tomášková, J. Rozsypal, D. Šebesta, Stanislav Malý ... další autoři
Rok: 2007, Central European Journal of public Health
článek v odborném periodiku
 
Šárka Bernatíková, Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Hana Tomášková, J. Rozsypal, D. Šebesta, Stanislav Malý ... další autoři
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Marek Bužga, Vladimír Jiřišta, Zdeněk Jirák
Rok: 2007
 
Marek Bužga, Vladimír Jiřišta, Zdeněk Jirák
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Vladislava Zavadilová, Jana Vlčková, Hana Tomášková, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Eva Lysová, Dagmar Horáková, Vladimír Janout ... další autoři
Rok: 2007
 
Vladislava Zavadilová, Jana Vlčková, Hana Tomášková, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Eva Lysová, Dagmar Horáková, Vladimír Janout ... další autoři
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, D. Šebesta, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, Stanislav Malý ... další autoři
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, D. Šebesta, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, Stanislav Malý ... další autoři
Rok: 2007, Central european Journal of public Health
článek v odborném periodiku
 
Dagmar Horáková, Jana Vlčková, Zdeněk Jirák, L. Máchová, H. Kollárová, Gabriela Janoutová, L. Čížek, Vladimír Janout ... další autoři
Rok: 2007
 
Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Luboš Vajner, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, J. Rozsypal, Hana Lehocká, Vladimír Kilián ... další autoři
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Luboš Vajner, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, J. Rozsypal, Hana Lehocká, Vladimír Kilián ... další autoři
Rok: 2007
 
Hana Tomášková, K.C. Donnelly, Leslie H. Cizmas, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, František Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2006,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006,
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
 
Rok: 2006
 
Rok: 2006, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Jaroslav Horáček, Zdeněk Jirák, Lubomír Dobiáš, Milena Menzlová, Hana Lehocká, Hana Tomášková, J. Váňová, Václav Škoda, Radim Holuša, J. Kubáčková, V. Mička ... další autoři
Rok: 2006
 
Miloslav Jokl, Zdeněk Jirák
Rok: 2006, Topenářství a instalace
článek v odborném periodiku
 
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Cimová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2006
 
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Cimová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Cimová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2006
 
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Cimová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005, Epidemiology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005, Epidemiology
článek v odborném periodiku
 
Zdeněk Jirák, P. Brhel, M. Manoušková, E. Hrnčíř
Rok: 2005,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Zdeněk Jirák, A Kolektiv
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Miloslav Jokl, Zdeněk Jirák
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Miloslav Jokl, Zdeněk Jirák
Rok: 2005
 
M. Jokl, Zdeněk Jirák, D. Šebesta
Rok: 2005, Vytápění, větrání, instalace
článek v odborném periodiku
 
Luboš Vajner, Miloslav Jokl, Zdeněk Jirák
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Luboš Vajner, Miloslav Jokl, Zdeněk Jirák
Rok: 2005
 
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2005, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Cimová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Cimová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2005
 
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Cimová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2005
 
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Cimová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2005, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2004
 
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2004
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, Hana Tomášková, Hana Lehocká, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Cimová ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, Hana Tomášková, Hana Lehocká, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová ... další autoři
Rok: 2004
 
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2004
 
Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, Hana Tomášková, Hana Lehocká, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová ... další autoři
Rok: 2004
 
Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, Hana Tomášková, Hana Lehocká, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Cimová ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2004
 
Rok: 2004
 
Rok: 2004
 
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
 
Rok: 2004
 
Hana Lehocká, Zdeněk Jirák, V. Straková, M. Krygel, I. Strnadelová, G. Zdařilová, Ivona Zavacká, Marek Bužga, Vladimír Kilián, M. Kubešová, M. Sedláčková ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Hana Lehocká, Zdeněk Jirák, V. Straková, M. Krygel, I. Strnadelová, G. Zdařilová, Ivona Zavacká, Marek Bužga, Vladimír Kilián, M. Kubešová, M. Sedláčková ... další autoři
Rok: 2004
 
Rok: 2004
 
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2004, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
 
Rok: 2004
 
Rok: 2004
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
 
Jaroslav Horáček, Zdeněk Jirák, Lubomír Dobiáš, Milena Menzlová, Hana Lehocká, Hana Tomášková, Václav Škoda, Radim Holuša, J. Kubáčková ... další autoři
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Jaroslav Horáček, Zdeněk Jirák, Lubomír Dobiáš, Milena Menzlová, Hana Lehocká, Hana Tomášková, Václav Škoda, Radim Holuša, J. Kubáčková ... další autoři
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Jaroslav Horáček, Zdeněk Jirák, Lubomír Dobiáš, Milena Menzlová, Hana Lehocká, Hana Tomášková, Václav Škoda, Radim Holuša, J. Kubáčková ... další autoři
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Jaroslav Horáček, Zdeněk Jirák, Lubomír Dobiáš, Milena Menzlová, Hana Lehocká, Hana Tomášková, Václav Škoda, Radim Holuša, J. Kubáčková ... další autoři
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003, Finnish sports and exercise medicine - E-magazine
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Finnish sports and exercise medicine - E-magazine
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Antonina Cebulska-Wasilewska, Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Et Al., Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček, Markéta Křenková ... další autoři
Rok: 2003, IOS Press
kapitola v odborné knize
 
Antonina Cebulska-Wasilewska, Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Et Al., Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček, Markéta Křenková ... další autoři
Rok: 2003, IOS Press
kapitola v odborné knize
 
Antonina Cebulska-Wasilewska, Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Et Al., Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček, Markéta Křenková ... další autoři
Rok: 2003, IOS Press
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Jaroslav Šimíček, Jiřina Ungerová, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, D. Dvorníková, J. Netopilíková, J. Flégrová ... další autoři
Rok: 2003
 
Jaroslav Šimíček, Jiřina Ungerová, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, D. Dvorníková, J. Flégrová, J. Netopilíková ... další autoři
Rok: 2003, Cardio 3
článek v odborném periodiku
 
Jaroslav Šimíček, Jiřina Ungerová, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, D. Dvorníková, J. Netopilíková, J. Flégrová ... další autoři
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Jaroslav Šimíček, Jiřina Ungerová, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, D. Dvorníková, J. Netopilíková, J. Flégrová ... další autoři
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Jaroslav Šimíček, Jiřina Ungerová, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, J. Flégrová, D. Dvorníková, J. Netopilíková ... další autoři
Rok: 2003
 
Jaroslav Šimíček, Jiřina Ungerová, Zdeněk Jirák, Marek Bužga, D. Dvorníková, J. Flégrová, J. Netopilíková ... další autoři
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
 
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Z. Tučníková, Marek Bužga, Markéta Křenková, Ivona Zavacká ... další autoři
Rok: 2003
 
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Z. Tučníková, Marek Bužga, Markéta Křenková, Ivona Zavacká ... další autoři
Rok: 2003
 
Rok: 2003, Anthropologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Anthropologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
 
Rok: 2003
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
 
Rok: 2003
 
Rok: 2003
 
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2002, POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2002
 
Rok: 2002
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
 
Rok: 2002
 
Jiří Chaloupka, Zdeněk Jirák, Samuel Lvončík
Rok: 2002, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Miloslav Jokl, Zdeněk Jirák
Rok: 2002
 
Miloslav Jokl, Zdeněk Jirák
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
 
Miloslav Jokl, Zdeněk Jirák
Rok: 2002
 
Rok: 2002, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
 
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Z. Tučníková, Marek Bužga, Markéta Křenková, Ivona Zavacká ... další autoři
Rok: 2002
 
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Z. Tučníková, Marek Bužga, Markéta Křenková, Ivona Zavacká ... další autoři
Rok: 2002
 
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Z. Tučníková, Marek Bužga, Markéta Křenková, Ivona Zavacká ... další autoři
Rok: 2002
 
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Z. Tučníková, Marek Bužga, Markéta Křenková, Ivona Zavacká ... další autoři
Rok: 2002
 
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Z. Tučníková, Marek Bužga, Markéta Křenková, Ivona Zavacká ... další autoři
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Z. Tučníková, Marek Bužga, Markéta Křenková, Ivona Zavacká ... další autoři
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
 
Rok: 2001
 
Rok: 2001,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2001, Journal of Health Management And Public Health
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, Journal of Health Management And Public Health
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, Journal of Health Management And Public Health
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
 
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2000
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Jiří Chaloupka, Zdeněk Jirák, Samuel Lvončík
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
 
Rok: 1998
 
Rok: 1998
 
Rok: 1998, Institut pro další vzdělávání pracovníku ve zdravotnictví
odborná kniha
 
Rok: 1998, CIVOP [Centrum informací a vzdělávání ochrany]
odborná kniha
 
Rok: 1998
 
Rok: 1998, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Milan Jokl, Hana Jiráková, Zdeněk Jirák
Rok: 1998, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Olga Balcarová, Aleš David, Zdeněk Jirák
Rok: 1998, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Milan Jokl, Hana Jiráková, Petr Bajgar, Zdeněk Jirák
Rok: 1998, International Journal of Environmental Health Research
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998
 
Rok: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Milena Menzlová, V. Straková, H. Tomášková, Anna Šplíchalová, Zdeněk Jirák
Rok: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Miloslav Jokl, Zdeněk Jirák, Hana Jiráková, Petr Bajgar
Rok: 1997, Indoor Built Environ.
článek v odborném periodiku
 
Miroslav Jokl, Hana Jiráková, Petr Bajgar, Zdeněk Jirák
Rok: 1997, International Journal of Environmental Health Research
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1997, SPBI Spectrum
článek v odborném periodiku
 
Zdeněk Jirák, Hana Jiráková, Petr Bajgar
Rok: 1997, Physiol. Res.
článek v odborném periodiku
 
Milena Menzlová, V. Straková, H. Tomášková, Anna Šplíchalová, Zdeněk Jirák
Rok: 1997
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Milan Jokl, Hana Jiráková, Zdeněk Jirák
Rok: 1996, Physiological Research
článek v odborném periodiku
 
Olga Balcarová, Alois David, Zdeněk Jirák
Rok: 1996, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Milan Tuček, Zdeněk Jirák
Rok: 1996, Zdravotnické noviny
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Václav Škoda, Josef Tvrdík, Zdeněk Jirák
Rok: 1995, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Miroslav Jokl, Hana Jiráková, Zdeněk Jirák
Rok: 1995, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Miroslav Cikrt, Zdeněk Jirák, Bohuslav Málek
Rok: 1995, CIVOP (Centrum informací a vzdělávání ochrany práce,s.r.o.)
odborná kniha
 
Rok: 1995, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Milena Menzlová, Zdeněk Jirák, Jaroslava Havránková, L. Eisler, Josef Tvrdík
Rok: 1994, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Milena Menzlová, Zdeněk Jirák, Jaroslava Havránková, L. Eisler, Josef Tvrdík
Rok: 1994, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Emil Pollert, David Sedmidubský, Karel Knížek, Zdeněk Jirák, Petr Vašek, Ivan Janeček ... další autoři
Rok: 1992, Physica C
článek v odborném periodiku
 
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková ... další autoři
Rok:
stať ve sborníku
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Tekielová Denisa
Pracovní podmínky a zdravotní stav báňských záchranářů
diplomová
2014
Drobková Michaela
Výskyt atopie u osob s kontaktní alergickou dermatitidou
diplomová
2011
Šlachtová Marcela
Epidemiologie a prevence karcinomu prostaty
diplomová
2011
Illéš Tomáš
Posouzení pracovně tepelné zátěže na vybraném pracovišti
diplomová
2009
Macháčková Jitka
Korelace mezi echokardiografickým nálezem a maximálním aerobním výkonem u vrcholových sportovců.
diplomová
2009
Jurasová Zuzana
Posouzení účinnosti intervenční program redukce nadváhy a obezity změnou pohybového a výživového režimu - 2.
diplomová
2007
Lysová Eva
Posouzení účinnosti intervenční program redukce nadváhy a obezity změnou pohybového a výživového režimu 1.
diplomová
2007
Pektor Radim
Reakce organismu na nerovnoměrnou tepelnou zátěž
diplomová
2007
Cvejnová Miroslava
Stravovací režim posluchačů ZSF OU
diplomová
2006
Judasová Jindřiška
Stravovací režim posluchačů ZSF OU - Zábřeh
diplomová
2006
Řeřichová Kateřina
Vliv dlouhodobého vytrvalostního tréninku na fyzickou zdatnost běžné netrénované populace
diplomová
2006
Slowik Regina
Ochrana zdraví a bezpečnost při práci ve zdravotnictví se zaměřením na fyzickou zátěž
diplomová
2006
Nekorancová Dagmar
Hodnocení úspěšnosti redukce hmotnosti pomocí cvičení
bakalářská
2013
Zelová Eva
Vliv cvičení metodou Nordic Walking na stav fyzické zdatnosti a stav pohybového systému
bakalářská
2012
Bohatá Barbora
Srovnání metod na stanovení množství tělesného tuku
bakalářská
2008
Jurasová Zuzana
Metodika měření procenta tuku u dospívající mládeže ve věku 15 až 20 let
bakalářská
2005
Lysová Eva
Metodika měření procenta tuku u dospělé populace ve věku 45 až 60 let
bakalářská
2005Hlavní řešitel
prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.
Období
2/2012 - 12/2012
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.
Období
1/2008 - 12/2008
Poskytovatel
Lékařská fakulta, Fond rozvoje vysokých škol
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.
Období
1/2005 - 12/2005
Poskytovatel
Lékařská fakulta, Fond rozvoje vysokých škol
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.
Období
1/1999 - 12/2003
Poskytovatel
Výzkumné záměry
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
social hub