Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví

Zdeněk Jirák


titul, jméno, příjmení:
prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.
místnost, podlaží, budova:
ZY 367, budova ZY
funkce:
obor činnosti:
telefon, mobil:
e-mail:

Vzdělání

1953 – 1956
Lékařská fakulta hygienická UK Praha, promoce 1956
1950 – 1953
Lékařská fakulta PU Olomouc
1942 – 1950
Gymnázium Vsetín
 

Kvalifikace

2002
profesor pro obor hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, LF UP Olomouc
2000
docent pro obor hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, LF UP Olomouc
1988
docent pro obor hygiena a epidemiologie, LF UP Olomouc
1974
kandidát věd
1966
nástavbová atestace z oboru hygiena práce a nemoci z povolání
1958
atestace I. stupně z hygieny a epidemiologie
 

Další vzdělávání, kurzy

1965
Freiuniversität Berlin - kurz pracovního lékařství (4 týdny)
 

Zaměstnání, praxe

2018 – dosud
LF OU Ostrava, Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, profesor
2012 – 2017
LF OU Ostrava, Ústav fyziologie a patofyziologie, profesor
2010 – 2012
VŠB Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, externí učitel
1998 – 2012
LF OU Ostrava - vedoucí Ústavu fyziologie a patofyziologie
1975 – 1994
LF UP Olomouc, Ústav preventivního lékařství, externí učitel, předmět hygiena práce
1970 – 1975
VŠB Ostrava, katedra systémového inženýrství a katedra techniky požární ochrany, externí učitel
1964 – 1998
KHS Ostrava, vedoucí odboru hygieny práce a pracovního lékařství
1960 – 1964
OHS Vsetín, vedoucí oddělení hygieny práce
1956 – 1960
KHS Zlín, sekundární lékař na oddělení hygieny práce a oddělení nemoci z povolání
 

Odborné zaměření

Hygiena práce
Fyziologie práce
Fyziologie člověka
Výzkum: silikóza a uhlokopská pneumokonióza, karcinom plic ve vztahu k prachu uhelných dolů, měření a hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2018 – dosud
předseda Oborové rady pro obor Veřejné zdravotnictví, LF OU Ostrava
2018 – dosud
předseda Oborové rady pro obor Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, LF OU Ostrava
2015 – 2017
člen Oborové rady pro obor Preventivní lékařství a epidemiologie, LF OU Ostrava
2010 – 2017
člen Oborové rady pro obor, preventivní lékařství a epidemiologie, LF OU, Ostrava
1998 – dosud
člen Oborové rady pro obhajobu doktorských prací pro obor hygiena a preventivní lékařství, LF UP Olomouc
1995 – 2017
člen vědecké rady LF OU
1995 – 2000
proděkan pro vědu a výzkum LF OU Ostrava
 

Ocenění

1981
Cena Spol. pracov. lékařství za odborné publikace z oboru hygiena práce a  pracovní lékařství
1974
Husková cena za odborné publikace z oboru fyziologie práce
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2004 – 2010
čelen Akreditační komise MŠMT pro bakalářské a magisterské studium
2003
Čestný člen České lékařské společnosti J.E. Purkyně
1998
Čestný člen Společnosti pracovního lékařství České lékařské společnosti J.E. Purkyně
1995 – 2008
člen komise IGA MZ ČR, sekce Hygiena
1992 – 1997
předseda sekce Hygieny práce České společnosti pracovního lékařství
1990 – dosud
vedoucí Národní referenční laboratoře pro měření a hodnocení mikroklimatických podmínek na dolech a hutích při ZÚ Ostrava
1982 – 1990
hlavní odborník MZ ČR pro obor hygiena práce
1980 – 2006
člen celostátní zkušební komise pro nástavbové atestace z oboru hygiena práce a nemoci z povolání
1980 – 1992
předseda České a střídavě předseda Československé společnosti pracovního lékařství J.E. Purkyně
1980 – 1984
člen celostátní zkušební komise pro obor hygiena a epidemiologie
1975 – 2005
člen redakční rady časopisu Pracovní lékařství a České pracovní lékařství
 

Působení v zahraničí

2000
Vietnam - expert MZ ČR - problematika uhlokopské pneumokoniózy (4 týdny)
1980 – 1991
koordinátor mezinárodního výzkumu v problematice fibrogenních průmyslových prachů
1980
Akademie věd Moskva - spolupráce v rámci projektu Interkosmos - vývoj aparatury pro snímání kožní teploty kosmonautů
 

Jazykové znalosti

Němčina
pokročilý
Ruština
pokročilý
Angličtina
pasivní znalost
 
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Hlavní řešitel
prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.
Období
2/2012 - 12/2012
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.
Období
1/2008 - 12/2008
Poskytovatel
Lékařská fakulta, Fond rozvoje vysokých škol
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.
Období
1/2005 - 12/2005
Poskytovatel
Lékařská fakulta, Fond rozvoje vysokých škol
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.
Období
1/1999 - 12/2003
Poskytovatel
Výzkumné záměry
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
social hub