Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví

Rastislav Maďar

děkan Lékařské fakulty OU

Rastislav Maďar

titul, jméno, příjmení:doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
místnost, podlaží, budova: ZY 360, budova ZY
funkce:vedoucí ústavu
děkan LF OU
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví (Lékařská fakulta)
Děkanát Lékařské fakulty
telefon, mobil: 553 46 1786
553 46 1701
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.rastislav-madar.com

Vzdělání

1991 – 1997
MUDr. Jesseniova lékařská fakulta Univerzity Komenského
1987 – 1991
Gymnázium J.G. Tajovského, Banská Bystrica
 

Kvalifikace

2016
Master of Business Administration (MBA)
2007
Habilitace docentem veřejného zdravotnictví
2001
Ph.D. Lékařská fakulta univerzity Komenského, Bratislava
 

Zaměstnání, praxe

2017 – dosud
Lékařská fakulta OU v Ostravě
2009 – dosud
Centra očkování a cestovní medicíny Avenier
2005 – 2009
Fakulta zdravotnických studií OU v Ostravě
1997 – 2005
Jesseniova lékařská fakulta UK v Martině
 

Odborné zaměření

Epidemiologie, infection-control, public health
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Fellow of the Faculty of Travel Medicine, the Royal College of Physicians and Surgeons - FFTM RCPS (Glasg.)
Očkování a cestovní medicína - předseda redakční rady
Fórum infekční, tropické a cestovní medicíny - prezident
Koalice pro podporu očkování - prezident
Nozokomiální nákazy - vice-prezident
World Federation for Hospital Sterile Services - General Assembly member, country representative
Člen Evropské pracovní skupiny pro klíšťovou encefalitidu - ISW-TBE
Člen International Society of Travel Medicine - ISTM
Člen České lékařské komory a České lékařské společnosti JEP
 


Analysis of Histopathological Findings of Lung Carcinoma in Czech Black Coal Miners in Association with Coal Workers? Pneumoconiosis
Hana Tomášková, Jaroslav Horáček, Hana Šlachtová, A. Šplíchalová, Petra Riedlová, Andrea Dalecká, Zdeněk Jirák, Rastislav Maďar ... další autoři
Rok: 2022, International Journal of Environmental Research and Public Health
článek v odborném periodiku

Extended high?frequency audiometry: hearing thresholds in adults
Michaela Škerková, Martina Kovalová, Tomáš Rychlý, Hana Tomášková, Hana Šlachtová, Zdeněk Čada, Rastislav Maďar, Eva Mrázková ... další autoři
Rok: 2022, European Archives of Oto-Rhino-Laryngology
článek v odborném periodiku

Hodnocení kvality života a rizikových faktorů pacientů podstupujících resekci plic - průběžné výsledky
Katka Bobčíková, Petra Macounová, Adéla Staňková, Tereza Janulková, Radka Bužgová, Hana Tomášková, Marcel Mitták, Rastislav Maďar ... další autoři
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení kvality života a rizikových faktorů pacientů podstupujících resekci plic - průběžné výsledky
Katka Bobčíková, Petra Macounová, Adéla Staňková, Tereza Janulková, Radka Bužgová, Hana Tomášková, Marcel Mitták, Rastislav Maďar ... další autoři
Rok: 2022
stať ve sborníku

Immune Response 5-7 Months after Vaccination against SARS-CoV-2 in Elderly Nursing Home Residents in the Czech Republic: Comparison of Three Vaccines
Jan Martínek, Hana Tomášková, Jaroslav Janošek, Hana Zelená, Alena Kloudová, Jakub Mrázek, Eduard Ježo, Vlastimil Kráĺ, Jitka Pohorská, Hana Šturcová, Rastislav Maďar ... další autoři
Rok: 2022, Viruses-Basel
článek v odborném periodiku

Kapavka - globální problém preventabilní očkováním?
Petra Macounová, Rastislav Maďar, E. Vidmochová
Rok: 2022, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku

Plané neštovice - očkovat, či neočkovat?
Petra Macounová, Adéla Staňková, Rastislav Maďar
Rok: 2022, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Self-Reported Mental Health and Lifestyle Behaviour During the COVID-19 Pandemic in the Czech Population: Evidence From Two Cross-Sectional Surveys
Andrea Dalecká, Hana Tomášková, Hana Šlachtová, Dagmar Skýbová, Rastislav Maďar
Rok: 2022, INT J PUBLIC HEALTH
článek v odborném periodiku

Sto let od použití BCG vakcíny v lidské populaci
Rastislav Maďar
Rok: 2022, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku

Zkušenosti pacientů s roztroušenou sklerózou s očkováním
Petra Macounová, Eva Pernicová, Rastislav Maďar
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zkušenosti pacientů s roztroušenou sklerózou s očkováním
Petra Macounová, Eva Pernicová, Rastislav Maďar
Rok: 2022
stať ve sborníku

Education of Adolescents in the Prevention of HIV/AIDS in the Czech Republic
Petra Macounová, Hana Tomášková, Anna Šnajdrová, Markéta Stanovská, Martina Polochová, Ivan Tomášek, Rastislav Maďar ... další autoři
Rok: 2021, International Journal of Environmental Research and Public Health
článek v odborném periodiku

Jaké výhody přináší očkování u pacientů s kardiovaskulárními nemocemi?
Petra Macounová, Rastislav Maďar
Rok: 2021, Cor et Vasa
článek v odborném periodiku

Je veřejnost dostatečně informována o významu očkování proti pertusi v dospělosti?
Petra Macounová, Tereza Skřížalová, Hana Tomášková, Rastislav Maďar
Rok: 2021, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Onemocnění COVID-19 jako nemoc z povolání ve vybraných evropských státech
Hana Tomášková, Daniela Vybíralová, A. Špíchalová, Hana Šlachtová, Rastislav Maďar, Michael Vít ... další autoři
Rok: 2021, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Perception of health risk and compliance with preventive measures related to COVID-19 in the Czech population: preliminary results of a rapid questionnaire survey
Andrea Dalecká, Hana Šlachtová, Hana Tomášková, Rastislav Maďar
Rok: 2021, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health
článek v odborném periodiku

Performance of Seven SARS-CoV-2 Self-Tests Based on Saliva, Anterior Nasal and Nasopharyngeal Swabs Corrected for Infectiousness in Real-Life Conditions: A Cross-Sectional Test Accuracy Study
Miroslav Homza, Hana Zelená, Jaroslav Janošek, Hana Tomášková, Eduard Jezo, Alena Kloudová, Jakub Mrázek, Věra Murinová, Rastislav Maďar ... další autoři
Rok: 2021, Diagnostics
článek v odborném periodiku

Promořování z nepochopení je cestou k tragédiím
Rastislav Maďar
Rok: 2021, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku

RISK OF CHRONIC DISEASES LIMITING LONGEVITY AND HEALTHY AGING BY LIFESTYLE AND SOCIO-ECONOMIC FACTORS DURING THE LIFE-COURSE - A NARRATIVE REVIEW
Dagmar Skýbová, Hana Šlachtová, Hana Tomášková, Andrea Dalecká, Rastislav Maďar
Rok: 2021, Medycyna Pracy
článek v odborném periodiku

Sezóna respiračních nákaz není jen o očkování proti covid-19
Rastislav Maďar
Rok: 2021, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku

Virová hepatitida B a očkování ve vztahu k nádorovým onemocněním
Petra Macounová, Rastislav Maďar
Rok: 2021, Onkologie
článek v odborném periodiku

Doporučená očkování pro diabetiky
Petra Macounová, Rastislav Maďar
Rok: 2020, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

HIV/AIDS Prevention Among Adolescents
Petra Macounová, Rastislav Maďar
Rok: 2020, Caucasus Journal of Health Sciences and Public Health
článek v odborném periodiku

HIV/AIDS Prevention Among Adolescents
Petra Macounová, Hana Tomášková, Aneta Eichlerová, Rastislav Maďar
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Klíšťová encefalitida - počty nakažených zase stouply, kdo je teď na tahu?
Rastislav Maďar
Rok: 2020, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku

Prevence HIV/AIDS u adolescentů - vyhodnocení edukačního programu
Petra MACOUNOVÁ, Hana Tomášková, Aneta Eichlerová, Rastislav Maďar
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Specifická zdravotní rizika při pobytu v zahraničí
Rastislav Maďar
Rok: 2020, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku

Testování reprezentativního vzorku populace
Věra Adámková, Vladimír Černý, Ladislav Dušek, David Fetl, Marián Hajdúch, Karel Hejduk, Roman Chlíbek, Milan Kolář, Rastislav Maďar, Ondřej Májek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Roman Prymula, Jarmila Rážová, Martin Repko, Jan Smetana, Aleksi Šedo, Jaroslav Štěrba, Dalibor Valík, Martin Zelený ... další autoři
Rok: 2020, Statistika a My
článek v odborném periodiku

VYHODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PREVENCE HIV/AIDS U ADOLESCENTŮ
Petra Macounová, Hana Tomášková, Markéta Stanovská, Rastislav Maďar
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Biofeedback na kruhové úseči
M. Zádrapová, Rastislav Maďar, Irina Chmelová, Eva Mrázková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fakta a mýty okolo očkování
Rastislav Maďar
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Racionální přístup k očkování proti meningokokům
Rastislav Maďar
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vybrané aspekty kolektivní imunity
Rastislav Maďar, L. Šigutová
Rok: 2019, Očkování a cestování medicína
článek v odborném periodiku

Význam očkování v ochraně těhotné ženy, plodu a novorozence
Rastislav Maďar, N. Dudková
Rok: 2019, Očkování a cestování medicína
článek v odborném periodiku

Cestování dětí: zdravotní rizika, doporučení, prevence, kazuistiky
Rastislav Maďar, I. Hiemer
Rok: 2017, Florence
článek v odborném periodiku

Epidemie ve světě a další epidemiologické aktuality
Rastislav Maďar
Rok: 2017, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku

Klíšťová encefalitida - aktuální vývoj
Rastislav Maďar
Rok: 2017, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku

Očkování doporučené pro dospělý věk v ordinacích primární péče
Rastislav Maďar
Rok: 2017, Practicus
článek v odborném periodiku

Přírodní katastrofy-epidemiologie, doporučené postupy
Rastislav Maďar
Rok: 2017, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku

Česká republika zůstává na prvním místě v počtu případů klíšťové encefalitidy v Evropské unii
Rastislav Maďar
Rok: 2016, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku

Dobrovolné očkování v adolescentním věku
Rastislav Maďar
Rok: 2016, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Humanitární mise Malawi 2016
Rastislav Maďar
Rok: 2016, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku

Influenza - patofyziologie, epidemiologie, prevence, terapie
Rastislav Maďar
Rok: 2016, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku

Nárůst horečky dengue u českých cestovatelů
Rastislav Maďar
Rok: 2016, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku

Praktické informace k horečce Zika
Rastislav Maďar
Rok: 2016, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Virová hepatitida A s desítkami kontaktů po návratu ze Zanzibaru
Rastislav Maďar
Rok: 2016, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku

Meningokové infekce a jejich prevence
Rastislav Maďar
Rok: 2015, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku

Padělané léky a vakcíny v cizině-významný současné medicínský problém
Rastislav Maďar
Rok: 2015, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku

Aktuální gastroenteritidy nejen na cestách
Rastislav Maďar
Rok: 2014, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku

Klíšťová encefalitida-zajímavá fakta, aktuality a novinky
Rastislav Maďar
Rok: 2014, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku

Mýty polopravdy a lži o očkování nesmí ovlivnit kvalitu preventivní zdravotní péče
Rastislav Maďar
Rok: 2014, Medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

Antivakcinační aktivity v ČR z pohledu integrity očkovacího kalendáře
Rastislav Maďar
Rok: 2013, Vakcinologie
článek v odborném periodiku

Horečka dengue-nejčastější exotická viróza u našich cestovatelů
Rastislav Maďar
Rok: 2013, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku

Jak překonat nízkou proočkovanost proti chřipce
Rastislav Maďar
Rok: 2013, Vakcinologie
článek v odborném periodiku

Japonská encefalitida
Rastislav Maďar
Rok: 2013, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku

Zaměřeno na Indii
Rastislav Maďar
Rok: 2013, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku

Nemocničné nákazy
Rastislav Maďar
Rok: 2009, Bedeker zdravia
článek v odborném periodiku

Význam Clostridium difficile u nozokomiálních střevních infekcí
Lenka Piegzová, Rastislav Maďar
Rok: 2009
stať ve sborníku

Význam Clostridium difficile u nozokomiálních střevních infekcí
Lenka Piegzová, Rastislav Maďar
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Globální problémy veřejnéhho zdravotnictví 2008
Rastislav Maďar
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Hygiena rúk-významný faktor prevencie exogénnych nozokomiálnych nákaz
Simona Kelčíková, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Rok: 2008, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Kolonizácia MRSA u rezidentov v domovoch dochodcov a informovanosť personálu
Rastislav Maďar, M. Szárazová, Tibor Baška, Elena Kavcová, Elena Nováková
Rok: 2008, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine
kapitola v odborné knize

Kolonizácia MRSA v domovech důchodců
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Elena Nováková, Věra Toršová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Minimální požadavky pro absolvování předmětu EPIDEMIOLOGIE INFEKČNÍCH NEMOCÍ
Rastislav Maďar
Rok: 2008, Nakladatelství Medistar s.r.o.
odborná kniha

MRSA v domovech pro seniory. Existuje důvod pro obavy?
Rastislav Maďar, Lenka Piegzová
Rok: 2008,
článek v odborném periodiku

Nosičstvo meningokokov
Rastislav Maďar, Pavol Bakoss, Štefan Straka
Rok: 2008, Univerzita Komenského Bratislava
kapitola v odborné knize

Nosocomial rotaviral gastroenteritis in paediatric departments
Mária Štefkovičová, Pavol Šimurka, Lenka Juračková, Henrieta Hudečková, Rastislav Maďar
Rok: 2008, Cent Eur J Public Health
článek v odborném periodiku

Ochrana zdraví na cestách 100+1 otázek a odpovědí
Rastislav Maďar
Rok: 2008, Vydavatelstvo Osveta
odborná kniha

Ochrana zdravia na cestách
Rastislav Maďar
Rok: 2008, Vydavatelstvo Osveta
odborná kniha

Pneumococcal meningitis-comparsion of therapy and vaccination costs
Rastislav Maďar, L. Malechová, Tibor Baška
Rok: 2008, Bratisl Lek Listy
článek v odborném periodiku

Problematika MRSA kmenů v zařízeních pro seniory
Lenka Piegzová , Rastislav Maďar, Věra Toršová, Lucie Suchánková, Eva Hufová, Bc., Petra Havlů, Jana Valášková ... další autoři
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika MRSA kmenů v zařízeních pro seniory
Lenka Piegzová , Rastislav Maďar, Věra Toršová, Lucie Suchánková, Eva Hufová, Bc., Petra Havlů, Jana Valášková ... další autoři
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika MRSA kmenů v zařízeních pro seniory
Lenka Piegzová, Rastislav Maďar, Věra Toršová, Lucie Suchánková, Eva Hufová, Bc., Petra Havlů, Jana Valášková ... další autoři
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

U lékaře v ordinaci:Jak se bránit žloutence
Rastislav Maďar
Rok: 2008, DIAstyl
článek v odborném periodiku

Dodavatelské formy sterilizácie
Rastislav Maďar, Mária Štefkovičová, .. A Kol.
Rok: 2007, Vrana s.r.o.
kapitola v odborné knize

Drakunkulóza,Krevní nákazy
Rastislav Maďar, Sylvia Bazovská, .. A Kol.
Rok: 2007, Univerzita Komenského v Bratislave
kapitola v odborné knize

Epidemiologie vybraných přenosných nemocí - podklady pro výuku ochrany veřejného zdraví
Rastislav Maďar
Rok: 2007, Medistar s.r.o.
odborná kniha

Hygiena rukou v prevenci nozokomiálních infekcí
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Rok: 2007, Sestra
článek v odborném periodiku

Jak sestavit dezinfekční program
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Rok: 2007, Sestra
článek v odborném periodiku

Jak sestavit dezinfekční program
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Rok: 2007, Sestra
článek v odborném periodiku

Jak sestavit dezinfekční program
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Rok: 2007, Sestra
článek v odborném periodiku

Jak sestavit dezinfekční program
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Rok: 2007, Sestra
článek v odborném periodiku

Mimořádné události v nemocnici
Renata Podstatová, Renata Podstatová, Rastislav Maďar, Eliška Sovová, Eliška Sovová, Jarmila Řehořová, Františka Fischerová ... další autoři
Rok: 2007, Grada Publishing
kapitola v odborné knize

Nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Rok: 2007, Sestra
článek v odborném periodiku

Nozokomiálne pneumónie na JIS/ARO
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Rok: 2007
stať ve sborníku

O zemích,kde člověk vidí lékaře prvně až před smrtí
Rastislav Maďar
Rok: 2007, Sestra
článek v odborném periodiku

Outsourcing sterilizačních služieb,áno či nie?
Rastislav Maďar
Rok: 2007, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Profesionální infekce ve zdravotnictví
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Rok: 2007, Sestra
článek v odborném periodiku

Současné možnosti surveillance nozokomiálních nákaz na mezinárodní úrovni
Eva Glogerová, Věra Toršová, Rastislav Maďar
Rok: 2007, Diagnóza v ošetřovatelství
článek v odborném periodiku

Současné možnosti surveillance nozokomiálních nákaz na mezinárodní úrovni
Eva Glogerová, Věra Toršová, Rastislav Maďar
Rok: 2007
stať ve sborníku

Společnost prevence nozokomiálních nákaz
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Rok: 2007, Diagnóza v ošetřovatelství
článek v odborném periodiku

Ungewöhnliche Häufung von Creutzfeldt-Jakob-Fällen in zwei Regionen der Slowakei und deren Auswirkungen auf die ZSVAs
Rastislav Maďar, Danica Maslenová, K. Ranostajová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Zdravotnická dokumentace MRSA
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Rok: 2007
stať ve sborníku

Zkušenosti mohou pomoci jiným (editorial)
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Rok: 2007, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Zvýšený výskyt Creutzfeldt-Jakobovej choroby v niektorých lokalitách na Slovensku a prevencia nozokomialneho prenosu
Rastislav Maďar, Danica Maslenová, K. Ranostajová
Rok: 2007, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

3.Mezinárodní kongres prevence nemocničních nákaz
Rastislav Maďar
Rok: 2007, Nemocniční listy (Fakultní nemocnice Ostrava)
článek v odborném periodiku

Epidemiologické charakteristiky diabetes mellitus na Slovensku v rokoch 1992 až 2002
Tibor Baška, J. Nemcová, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Rok: 2006, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
článek v odborném periodiku

Epidemiologické charakteristiky diabetes mellitus na Slovensku v rokoch 1992 až 2002
Tibor Baška, J. Nemcová, E. Martinka, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Rok: 2006, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
článek v odborném periodiku

II.Mezinárodní kongres prevence nozokomiálních nákaz
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Rok: 2006, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Manipulace s biologickým materiálem
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Rok: 2006, Medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

Nemocničné stravovánie z pohladu hygieny výživy
M. Szárazová, H. Hudečková, T. Janušová, Rastislav Maďar
Rok: 2006, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Nozokomiálne nákazy: editorial
Rastislav Maďar
Rok: 2006, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Oddělení nemocniční hygieny ve střední a malé nemocnici-organizační struktura a náplň činnosti
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Rok: 2006, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Prenos vírusu parotitídy počas leteckej dopravy (ze sítě internetu)
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Štefan Straka
Rok: 2006, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
článek v odborném periodiku

Prevence infekce a kolonizace MRSA při poškození kůže
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Rok: 2006, Diagnóza v ošetřovatelství
článek v odborném periodiku

Prevence infekcí v místě chirurgického výkonu
Renata Podstatová, Rastislav Maďar, L. Šeflová, Jarmila Řehořová
Rok: 2006, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Prevence nozokomiálních pneumonií
Rastislav Maďar, Renata Podstatová, Pavla Gráfová
Rok: 2006, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Rakovina p'lúc a jej hlavný rizikový faktor
Elena Kavcová, Eva Rozborilová, M. Szárazová, Rastislav Maďar
Rok: 2006, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského
kapitola v odborné knize

Surveillance of Legionnaire's disease in Europe
Rastislav Maďar, Milena Menzlová
Rok: 2006, Australian infection control
článek v odborném periodiku

Surveillance of Legionnaires Disease in Europe
Rastislav Maďar, Milena Menzlová
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Svetová zdravotnicka organizácia vydala Správu o zdraví v Európe (ze sítě internetu)
Tibor Baška, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Rok: 2006, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
článek v odborném periodiku

Uzavreté versus otvorené infúzne systémy -kolapsoidné flaše
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Rok: 2006, Nozokomiálné nákazy
článek v odborném periodiku

Zdravotnická dokumentace MRSA
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Rok: 2006, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Ze sítě internetu. Epidémia chikungunya na ostrovoch v indickom oceáne.
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Štefan Straka
Rok: 2006, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
článek v odborném periodiku

Ze sítě internetu. Epidémia morbíl v Rumunsku
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Štefan Straka
Rok: 2006, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
článek v odborném periodiku

Ze sítě internetu. Surveillance detskej obrny a eradikačné aktivity.
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Štefan Straka
Rok: 2006, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
článek v odborném periodiku

DIA Poradna
Rastislav Maďar
Rok: 2005, DIA styl
článek v odborném periodiku

Dynamický virus
Rastislav Maďar
Rok: 2005, Diabetik
článek v odborném periodiku

I. Medzinárodní kongres prevence nozokomiálních nákaz.
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Rok: 2005, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Importované nákazy na prahu 21.storočia
Rastislav Maďar
Rok: 2005, Sestra
článek v odborném periodiku

Legionárská choroba-rezervy v surveillance a prevetívnych opatreniach
Rastislav Maďar, Jana Straková, Milena Menzlová, Elena Kavcová
Rok: 2005, Nozokomiální nákazy
článek v odborném periodiku

Legionelózy po kontakte s půdou.
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Rok: 2005, Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie.
článek v odborném periodiku

Nezapomeňte na očkování!
Rastislav Maďar
Rok: 2005, DIAstyl
článek v odborném periodiku

Outbreaks of epidemic keratoconjunctivitis in two hospital wards.
Mária Štefkovičová, J. Sokolík, V. Vicianová, Rastislav Maďar
Rok: 2005, Central European Journal of Public Health
článek v odborném periodiku

Pneumococcal vaccination - current situation and perspectives.
Rastislav Maďar, Jana Straková, Tibor Baška, Elena Kavcová, Štefan Straka
Rok: 2005, Bratislavské Lekárské Listy
článek v odborném periodiku

Prevence infekcí močových cest
Renata Podstatová, Rastislav Maďar, Jarmila Řehořová, G. Šaichová, M. Šefčíková
Rok: 2005, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Protiepidemická opatření při výskytu gramnegativních tyčinek v nemocničním prostředí.
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Rok: 2005, Agentúra DUMAS
odborná kniha

Protiepidemická opatření při výskytu Pseudomonas aeruginosa a jiných gramnegativních tyčinek.
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Rok: 2005, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Standardy péče o intravenózní vstupy.
Renata Podstatová, Jarmila Řehořová, I. Beránková, Rastislav Maďar
Rok: 2005, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

The role of non-critcal health-care tools in the transmission of nosocomial infection.
Rastislav Maďar, Eva Nováková, Tibor Baška
Rok: 2005, Bratislavské Lekárske Listy
článek v odborném periodiku

Vtáčie chrípka H5N1-epizootická a epidemická hrozba 21.storočia? Ze sítě internetu, přeložili a upravili.
Tibor Baška, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Rok: 2005, Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie
článek v odborném periodiku

Význam nízkorizikových zdravotníckych pomôcok v endemizácii nozokomiálneho prostredia rezistentnými kmeňmi.
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Elena Nováková
Rok: 2005, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Významné internetové adresy v oblasti nozokomiálnych nákaz.
Rastislav Maďar
Rok: 2005, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Významné monografie v problematike prevencie nozokomiálnych nákaz
Rastislav Maďar
Rok: 2005, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Základy cestovnej medicíny
Rastislav Maďar, Dušan Meško, .. A Kol.
Rok: 2005, Osveta, spol. s.r.o.
kapitola v odborné knize

Zásady tvorby odporúčaných postupov v medicíne (guidelines).
Rastislav Maďar, Dušan Meško, Elena Kavcová
Rok: 2005, Osveta
kapitola v odborné knize

Ze sítě internetu. Dysfunkcia týmusu rizikom pre očkovánie proti žltej zimnici.
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Rok: 2005, Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie
článek v odborném periodiku

Ze sítě internetu. Malária v Dominikánskej republike.
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Rok: 2005, Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie
článek v odborném periodiku

Economic rewarding of smoking cessation-facilitating drugs - a comparison of over-the-counter and prescribed nicotine replacement therapy
Tibor Baška, Štefan Straka, Martina Bašková, Rastislav Maďar
Rok: 2004, Expert Opinion on Pharmacotherapy
článek v odborném periodiku

Možnosti očkovania v prevencii nozokomiálnych nákaz
Rastislav Maďar, Jana Straková, Elena Kavcová, Tibor Baška
Rok: 2004, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Nemocničné infekcie: vybrané kapitoly
Rastislav Maďar, Mária Štefkovičová, Emil Bakoš, Sylvia Bazovská, Ivan Čižnár, Anna Hoštacká, Dušan Krkoška, Anna Líšková, Táňa Nosková, Margita Špaleková ... další autoři
Rok: 2004, Agentúra DUMAS
odborná kniha

Nenápadné, ale jedovaté
Rastislav Maďar
Rok: 2004, Diabetik
článek v odborném periodiku

Nové aspekty v prevencii šírenia antibiotickej rezistencie na Slovensku
Rastislav Maďar
Rok: 2004
stať ve sborníku

Pneumokokové nákazy a ich prevencia
Rastislav Maďar
Rok: 2004, ARD
odborná kniha

Postavenie experimentu v ošetrovateľskom výskume
Želmíra Fetisová, Igor Ondrejka, Rastislav Maďar
Rok: 2004
stať ve sborníku

Should the patients with allergies, asthma and other respiratory conditions be protected by preventive vaccination against influenza and pneumococcal infections?
Jana Straková, Rastislav Maďar, Tibor Baška
Rok: 2004, Acta Medica Martiniana
článek v odborném periodiku

Význam dezinfekcie fonendoskopov v prevencii šírenia nozokomiálnych patogénov
Rastislav Maďar, Elena Kavcová, Henrieta Hudečková
Rok: 2004, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Význam pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania v nemocničnej hygiene
Henrieta Hudečková, Mária Štefkovičová, Rastislav Maďar
Rok: 2004
stať ve sborníku

Zásady tvorby odporúčaných postupov (guidelines)
Rastislav Maďar, Elena Kavcová
Rok: 2004, Slovenský lekár
článek v odborném periodiku

Analysis of unusual accumulation of Creutzfeldt-Jakob disease cases in Orava and Liptov regions (Northern Slovak Focus) 1983-2000
Rastislav Maďar, D. Maslenová, K. Ranostajová, Štefan Straka, Tibor Baška
Rok: 2003, Central European Journal of Public Health
článek v odborném periodiku

Fajčenie a diabetes-nebezpečná kombinácia
Rastislav Maďar
Rok: 2003, Diabetik
článek v odborném periodiku

Granulomatózne ochorenie kože po exotickom poranení
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisová, Viera Strmeňová, Zouheir Maarouf, Pavol Ondrejovič, Rastislav Maďar, Yveta Mellová ... další autoři
Rok: 2003, Česko-slovenská patologie a soudní lékařství
článek v odborném periodiku

Granulomatózne ochorenie kože po uhryznutí piraňou
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisová, Viera Strmeňová, Rastislav Maďar, Yveta Mellová
Rok: 2003, Lekárské listy príl. ZdN
článek v odborném periodiku

Influenza vaccination - knowledge, attitudes, coverage - can they be improved?
Rastislav Maďar, L. Repková, Tibor Baška, Štefan Straka
Rok: 2003, Bratislavské lekárske listy
článek v odborném periodiku

Methicilín-rezistentný Staphylococus aureus (MRSA)-stále je tu šanca účinne sa brániť
Rastislav Maďar
Rok: 2003, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Nákazy prenášené bodavým hmyzom
Rastislav Maďar
Rok: 2003, Alergo
článek v odborném periodiku

Nozokomiálne infekcie krvného obehu
Rastislav Maďar
Rok: 2003, Nozokomiálne infekcie
článek v odborném periodiku

Od Waltera Raleigha po marlboro man - stručná história tabakizmu
Tibor Baška, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Rok: 2003
stať ve sborníku

Ošetrovatelstvo:teória a vedecký výskum
Katarína Žiaková, Tibor Baška, Ivana Bóriková, Juraj Čáp, Želmíra Fetisová, Ján Kudlička, Silvia Kyčinová, Rastislav Maďar, Dušan Meško, Mária Nemčeková, Igor Ondrejka, Marián Palenčár ... další autoři
Rok: 2003, Osveta
odborná kniha

Pneumokokové ochorenia dýchacích ciest a ich prevencia
Rastislav Maďar, Tibor Baška
Rok: 2003
stať ve sborníku

Pokrok v prevencii nozokominálnych nákaz prinesie iba spoločná snaha
Rastislav Maďar
Rok: 2003, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Pracovné lekárstvo a toxikológia
Kolektiv Autorů Kolektiv Autorů, Rastislav Maďar
Rok: 2003, Osveta
odborná kniha

Tie nešťastné cigarety
Rastislav Maďar
Rok: 2003, Alergo
článek v odborném periodiku

Vakcíny sú na to, aby nás chránili
Rastislav Maďar
Rok: 2003, Diabetik
článek v odborném periodiku

Validita zisťovaných údajov o fajčiarskom návyku
Tibor Baška, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Rok: 2003
stať ve sborníku

Vankomycín rezistentné enterokoky (VRE)-význam, charakteristika a možnosti prevencie
Rastislav Maďar
Rok: 2003, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Detection of antibodies in saliva-an effective auxiliary method in surveillance of infectious diseases
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Rok: 2002, Bratislavské lekárské listy
článek v odborném periodiku

Diabetik na cestách
Rastislav Maďar
Rok: 2002, Diabetik
článek v odborném periodiku

Epidemiologické charakteristiky fajčenia
Tibor Baška, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Rok: 2002, Sestra
článek v odborném periodiku

Je vzťah medzi rakovinou vaječníkov a talkovým praškom?
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Štefan Straka
Rok: 2002, Hygiena
článek v odborném periodiku

Nemocničné sepsy, ich vznik, prevencia a úloha vaskulárnych katétrov : (review)
Rastislav Maďar, Henrieta Hudečková, Dušan Krkoška, Štefan Straka
Rok: 2002, Acta chemotherapeutica
článek v odborném periodiku

Očkovanie proti chrípke chráni aj pred inými chorobami
Rastislav Maďar
Rok: 2002, Diabetik
článek v odborném periodiku

Prevalence of intestinal parasites in children of Turiec region, Central Slovakia, in a long-term survey (1970-2001)
Štefan Straka, Tibor Baška, Rastislav Maďar, Henrieta Hudečková
Rok: 2002, Acta Medica Martiniana
článek v odborném periodiku

S kufrom zdravia
Rastislav Maďar
Rok: 2002, Harmónia
článek v odborném periodiku

Totálna parenterálna výživa a nozokomiálne sepsy
Rastislav Maďar
Rok: 2002, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Vakcína, ktorá může zachrániť život
Rastislav Maďar
Rok: 2002, Diabetik
článek v odborném periodiku

Zdravotné riziká chovu piraní v humánnej medicíne
Rastislav Maďar, Katarína Adamicová, Želmíra Fetisová, Viera Strmeňová, Zouheir Maarouf, Pavol Ondrejovič ... další autoři
Rok: 2002, Slovenský lekár
článek v odborném periodiku

Analysis of nosocomial blood-stream infections in Martin Teaching Hospital (1986-1999)
Rastislav Maďar, Štefan Straka
Rok: 2001, Biológia
článek v odborném periodiku

Črevné parazity u detí regiónu Turiec v dlhodobom priereze. Ako ďalej s preventívnymi parazitologickými vyšetreniami?
Štefan Straka, Tibor Baška, Rastislav Maďar, Henrieta Hudečková
Rok: 2001, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
článek v odborném periodiku

Interdisciplinárna spolupráca v programoch prevencie a podpory zdravia
Tibor Baška, Martina Bašková, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Rok: 2001
stať ve sborníku

Jedovaté suchozemské živočíchy Stredomorskej oblasti
Rastislav Maďar, Tibor Baška
Rok: 2001, Konzílium
článek v odborném periodiku

Medicína založená na dôkazoch ako nástroj zlepšenia možnosti prevencie a terapie
Tibor Baška, Rastislav Maďar, Štefan Straka
Rok: 2001
stať ve sborníku

Nákazy Stredomoria prenášené bodavým hmyzom
Rastislav Maďar, Tibor Baška
Rok: 2001, Konzílium
článek v odborném periodiku

Non-pharmacological approach to smoking cessation
Tibor Baška, Rastislav Maďar, Štefan Straka
Rok: 2001, Bratislavské lekárske listy
článek v odborném periodiku

Pharmacotherapy in smoking cessation
Tibor Baška, Rastislav Maďar, Štefan Straka, Elena Kavcová
Rok: 2001, Bratislavské lekárske listy
článek v odborném periodiku

Poranenia jedovatými morskými živočíchmi z aspektu lékara-poradcu
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Rok: 2001, Konzílium
článek v odborném periodiku

Smoking and some life-style changes in medical students - Slovakia, 1995-1999
Tibor Baška, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Rok: 2001, Central European Journal of Public Health
článek v odborném periodiku

Zdravie najlepší spoločník na cestách
Rastislav Maďar
Rok: 2001, ARD
odborná kniha

Hnačka cestovatelov z aspektu lekára-poradcu
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Rok: 2000, Medicínsky monitor
článek v odborném periodiku

Nozokomiálne sepsy a možnosti ich prevencie
Rastislav Maďar, Henrieta Hudečková
Rok: 2000, Medicínský monitor
článek v odborném periodiku

Smoking habits in university students in Slovakia
Tibor Baška, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Rok: 2000, Central European Journal of Public Health
článek v odborném periodiku

Snahy tabakového priemyslu podkopávať prácu Svetovej zdravotníckej organizácie v kampani proti tabakismu
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Rok: 2000, Medicínský monitor
článek v odborném periodiku

Vybrané aspekty nozokomiálnych sepsí
Rastislav Maďar
Rok: 2000, Merkantil
odborná kniha

Compendium of epidemiology
Pavol Bakoss, Tibor Baška, Sylvia Bazovská, Rastislav Maďar, Emil Kmety, Štefan Straka, Margita Špaleková, Vanda Výrostenková ... další autoři
Rok: 1999, Comenius University
odborná kniha

Epidemiology of smoking habit in adolescents. Suggestions for prevention
Tibor Baška, Martina Bašková, Rastislav Maďar, Štefan Straka
Rok: 1999, Central European Journal of Public Health
článek v odborném periodiku

Jedovaté živočíchy-zdravotné riziká letných dovoleniek pri mori
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Rok: 1999, Medicínský monitor
článek v odborném periodiku

Revízia medzinárodných zdravotných predpisov (MZP), predbežná správa (International Health Regulations, IRH)
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Štefan Straka
Rok: 1998, Epidemiologie, mikrobilologie, imunologie
článek v odborném periodiku

Šírenie nozokomiálnych patogénov a možnosti jeho redukcie
Rastislav Maďar
Rok: , Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
EFEMFamily Medicine - internship
EFEM1Family Medicine - internship
CTMEDZáklady cestovní a tropické medicíny
DPRAXDiplomová praxe
EIFNKEpidemiologie infekčních onemocnění
EIFNTEpidemiologie infekčních onemocnění
EINFOEpidemiologie infekčních onemocnění
EIPVZEpidemiologie - praxe
ENFNKEpidemiologie neinfekčních onemocnění
EPIDKEpidemiologie infekčních nemocí
EPIDPEpidemiologie infekčních nemocí
EPNPHEpidemiologie infekčních nemocí
EPNPKEpidemiologie infekčních nemocí
EPVZ1Epidemiologie infekčních onemocnění
EPVZ2Epidemiologie neinfekčních onemocnění
EP1LFEpidemiologie I.
HENBFHodn.exp. a násl. exp. - biol.fak.
HVVZPHygiena výživy a hyg. PBU - praxe
HZPVZHygiena obecná a komunální - praxe
HZZPPHodnocení zdrav. způs. k práci
PBPVZOdborná praxe k bakalářské práci
PHDVZOdb praxe z hyg.dětí a mladistvých
PPLVZOdb. praxe z pracovního lékařství
PZPVZPreventivní zdravotní programy
PZTVZÚvod do parazitologie
SUBLFMedicínská problematika tropů a subtropů
SZMG1Veřejné zdravotnictví
SZMG2Hygiena a její možnosti v OVZ
SZMG3Epidemiologie a její možnosti v OVZ
SZMG4Obhajoba diplomové práce
SZZK2Epidemiologie inf. a neinf. onem.
SZZK3Hygiena obecná a komunální
SZZK4Hygiena výživy a hygiena PBU
SZZK5Obhajoba bakalářské práce
TOXNKLékařská toxikologie
TOXNTLékařská toxikologie
TOXVZToxikologie život. a prac. prostředí
VZMAGVeřejné zdravotnictví
XHEBTHygiena a epidemiologie
Y9EP1Epidemiology I.
Y9EP2Epidemiology II.
Y9SRZEpidemiology, law and social medicine
Y9SUBMedical problems of tropics and subtropi
ZHEMHygiena a epidemiologie
ZHEMKHygiena a epidemiologie
ZZPVZZávěrečná zkouška z praxe
0IAZKAlergeny životního prostředí
0IAZPAlergeny životního prostředí
0ICTKZáklady cestovní a tropické medicíny
0ICTMZáklady cestovní a tropické medicíny
0IDPKDiplomová praxe
0IDPXDiplomová praxe
0IEIKEpidemiologie infekčních onemocnění
0IEIOEpidemiologie infekčních onemocnění
0IEI1Epidemiologie infekčních onemocnění
0IEI2Epidemiologie neinfekčních onemocnění
0IEKKEpidemiologie infekčních onemocnění
0IENIEpidemiologie infekčních onemocnění
0IEPXEpidemiologie - praxe
0IER3Předmět absolvovaný v zahraničí 1
0IER4Předmět absolvovaný v zahraničí 2
0IER5Předmět absolvovaný v zahraničí 3
0IHBKBiologické faktory prostředí
0IHDPOdb praxe z hyg.dětí a mladistvých
0IHEBBiologické faktory prostředí
0IHPXHygiena obecná a komunální - praxe
0IHVPHygiena výživy a hyg. PBU - praxe
0IIPXOdborná individuální praxe
0ILTKLékařská toxikologie
0ILTOLékařská toxikologie
0IPARÚvod do parazitologie
0IPBPOdborná praxe k bakalářské práci
0IPLXOdb. praxe z pracovního lékařství
0IPZPPreventivní zdravotní programy
0ISK1Veřejné zdravotnictví
0ISK2Hygiena a její možnosti v OVZ
0ISK3Epidemiologie a její možnosti v OVZ
0ISK4Obhajoba diplomové práce
0ISTStáž v ČR - cizojazyčná komunikace
0ISTKStáž v ČR - cizojazyčná komunikace
0ISZ1Veřejné zdravotnictví
0ISZ2Hygiena a její možnosti v OVZ
0ISZ3Epidemiologie a její možnosti v OVZ
0ISZ4Obhajoba diplomové práce
0ITOXToxikologie život. a prac. prostředí
0IVZKVeřejné zdravotnictví
0IVZMVeřejné zdravotnictví
0IXHEHygiena a epidemiologie
0IZHEHygiena a epidemiologie
0IZHKHygiena a epidemiologie
0IZZPZávěrečná zkouška z praxe
0IZZ2Epidemiologie inf. a neinf. onem.
0IZZ3Hygiena obecná a komunální
0IZZ4Hygiena výživy a hygiena PBU
0IZZ5Obhajoba bakalářské práce
0I2KHKomunální hygiena a hygiena ŽP
0I3ZHZáklady hygieny a epidemiologie
0I4HEHygiena a epidemiologie
1IZHKHygiena a epidemiologie
2NKKHKomunální hygiena a hygiena ŽP
3IEIKEpidemiologie infekčních onemocnění
3NKEIEpidemiologie infekčních onemocnění
3NKTOLékařská toxikologie
3ZHEPZáklady hygieny a epidemiologie
30IZHHygiena a epidemiologie
4ILTKLékařská toxikologie
4NKENEpidemiologie neinfekčních onemocnění
4ZZHEHygiena a epidemiologie
6ZHEPZáklady hygieny a epidemiologie
66HEPZáklady hygieny a epidemiologie
9EPEKOborová zkouška z epidemiologie
9EPEPOborová zkouška z epidemiologie
9EPIKEpidemiologie infekčních nemocí
9EPIPEpidemiologie infekčních nemocí
9EP1LEpidemiologie I.
9EP2LEpidemiologie II.
9SRZ5Epidemiologie, právo, sociální lékařství
9SUBLMedicínská problematika tropů a subtropů
SZNK5SZZK - Předměty ochrany veřejného zdraví
SZZK5SZZK - Předměty ochrany veřejného zdraví
0ISZ5SZZK - Předměty ochrany veřejného zdraví
0IZZ5SZZK - Předměty ochrany veřejného zdraví
O4ZHEHygiena a epidemiologie
V3ZHKHygiena a epidemiologie


AutorNázev práceTypRok
Škerková MichaelaStanovení prahu sluchu vysokofrekvenční tónovou audiometrií v produktivním věkudisertační 2022 
Hořínová SimonaSubjektivní hodnocení zdravotního stavu po prodělané koronavirové nákazediplomová 2022 
Ostřížková SilvieOčkování cestovatelů s chronickou nemocídiplomová 2021 
Hrdý VojtěchKlíšťová encefalitida v kraji Vysočinadiplomová 2020 
Volfová JanaSalmonelóza, kampylobakterióza a shigelóza v Moravskoslezském krajidiplomová 2020 
Janáčková PetraČasový plán očkování před odjezdem do zahraničídiplomová 2019 
Chýlková DenisaVýskyt MRSA v komunitních zařízeníchdiplomová 2009 
Havlů PetraVeřejnozdravotnický význam bakteriálních meningitiddiplomová 2009 
Grosman TomášPrevalence výskytu rakoviny tlustého střeva v České republicediplomová 2008 
Melicharová ZuzanaPohlavní nemoci v ČR na prahu 21.stol.diplomová 2008 
Malechová LenkaEkonomické aspekty imunizačního programu v ČRdiplomová 2007 
Salačová HanaVliv národních imunizačních programů na redukci incidence infekčních nemocídiplomová 2007 
Ševčíková VendulaEpidemiologické aspekty pneumokokových nákazdiplomová 2007 
Novotná AdélaVýznam oddělení centrální sterilizace v prevenci nemocničních nákazbakalářská 2020 
Dudková NikolaOčkování v těhotenstvíbakalářská 2018 
Kuželová VeronikaCharakteristika a epidemiologie HPVbakalářská 2018 
Šigutová LenkaVýznam kolektivní imunity dosažené očkovánímbakalářská 2018 
Vavrečková KristýnaSpecifika prevence při cestování rizikových skupin populacebakalářská 2018 
Kaluscha Náhlík VladimíraDiabetes mellitus jako hrozba 21. stoletíbakalářská 2009 
Klegová VeronikaPrevalence rakoviny děložního čípku a možnosti její redukcebakalářská 2009 
Koběrská EliškaVýskyt pertusis v České republice a možnosti snížení incidencebakalářská 2009 
Kraviecová IvanaPrevence přenosu infekčních nemocí v rámci dárcovství krve a krevních derivátůbakalářská 2009 
Mikesková LucieAddisonova nemoc v ČR a ve světěbakalářská 2009 
Němček KateřinaInformovanost o nemocničních nákazách u pacientů a laické populacebakalářská 2009 
Šlachtová MarcelaPrevence klíšťové meningoencefalitidy vakcinací - mýty a faktabakalářská 2009 
Valášková JanaVliv klimatu na změnu endemických oblastí infekčních nemocíbakalářská 2009 
Valová MichaelaPrevence rakoviny prsu u žen v České republicebakalářská 2009 
Juřičková ŠárkaEndemické oblasti zoonotických nákaz na Moravěbakalářská 2008 
Mokrá MarieProfesionální infekce u zdravotníků a jejich prevencebakalářská 2008 
Oršulíková IvaVýznam očkování proti diftériibakalářská 2008 
Píchová PetraMožnosti endemizace vektory přenášených cizokrajných infekcí ve Střední Evropěbakalářská 2008 
Říčná MarkétaEpidemiologicky závažné provozy a princip jejich kontrolybakalářská 2008 
Sněhotová ZuzanaInformovanost o očkování proti chřipce u nerizikových skupin populace.bakalářská 2008 
Štěrbová HelenaPerspektivy vakcinologie a vývoj nových vakcínbakalářská 2008 
Havlů PetraVeřejnozdravotnický význam meningokokové meningitidy v České republicebakalářská 2007 
Illéš TomášTuberkulóza - zaměření na očkování a nárust rezistence mykobaktériíbakalářská 2007 
Lapčíková MarieManipulace s biologickým materiálem na anesteziologicko-resuscitačních odděleníchbakalářská 2007 
Grosman TomášRiziko zavlečení hemoragických horeček do České republikybakalářská 2006 
Melicharová ZuzanaVybrané aspekty cestovní medicínybakalářská 2006 


Podpora rozvoje infrastruktury Lékařské fakulty OU
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Období1/2021 - 12/2024
PoskytovatelMoravskoslezský kraj
Stavřešený
Rozvoj manažerských a komunikačních dovedností - dílčí cíl k efektivní spolupráci
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Dotace studia studentů Lékařské fakulty AR 2021/2022
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Období9/2021 - 8/2022
PoskytovatelMoravskoslezský kraj
Stavřešený
Vnitřní komunikace jako základ efektivní spolupráce
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelRektorát
Stavukončený
Dotace studia studentů Lékařské fakulty
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Období9/2020 - 8/2021
PoskytovatelMoravskoslezský kraj
Stavukončený
facebook
instagram
social hub