Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví

Rastislav Maďar

děkan Lékařské fakulty OU

Rastislav Maďar

titul, jméno, příjmení:
doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
místnost, podlaží, budova:
ZY 360, budova ZY
funkce:
vedoucí ústavu
děkan LF OU
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 1786
553 46 1701
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1991 – 1997
MUDr. Jesseniova lékařská fakulta Univerzity Komenského
1987 – 1991
Gymnázium J.G. Tajovského, Banská Bystrica
 

Kvalifikace

2016
Master of Business Administration (MBA)
2007
Habilitace docentem veřejného zdravotnictví
2001
Ph.D. Lékařská fakulta univerzity Komenského, Bratislava
 

Zaměstnání, praxe

2017 – dosud
Lékařská fakulta OU v Ostravě
2009 – dosud
Centra očkování a cestovní medicíny Avenier
2005 – 2009
Fakulta zdravotnických studií OU v Ostravě
1997 – 2005
Jesseniova lékařská fakulta UK v Martině
 

Odborné zaměření

Epidemiologie, infection-control, public health
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Fellow of the Faculty of Travel Medicine, the Royal College of Physicians and Surgeons - FFTM RCPS (Glasg.)
Očkování a cestovní medicína - předseda redakční rady
Fórum infekční, tropické a cestovní medicíny - prezident
Koalice pro podporu očkování - prezident
Nozokomiální nákazy - vice-prezident
World Federation for Hospital Sterile Services - General Assembly member, country representative
Člen Evropské pracovní skupiny pro klíšťovou encefalitidu - ISW-TBE
Člen International Society of Travel Medicine - ISTM
Člen České lékařské komory a České lékařské společnosti JEP
 


Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023, Kontakt
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023, Grada Publishing, a.s.
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023, Zdravotnícke listy
článek v odborném periodiku
 
Hana Tomášková, Jiří Schwarz, Pavla Polaufová, Jan Martinek, Alena Kloudová, Anna Šplíchalová, Petra Macounová, Eduard Ježo, Rastislav Maďar ... další autoři
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Eva Pernicová, Petra Macounová, Martin Krsek, Rastislav Maďar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023, LIFE-BASEL
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Hana Tomášková, Jan Martinek, Jaroslav Janošek, Hana Zelená, Alena Kloudová, Eduard Ježo, Vlastimil Král, Hana Šturcová, Jitka Pohořská, Rastislav Maďar ... další autoři
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Hana Tomášková, J. Martínek, Jaroslav Janošek, Hana Zelená, A. Kloudová, Eduard Ježo, V. Král, H. Sturcová, J. Pohorská, Rastislav Maďar ... další autoři
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Jan Martinek, Hana Tomášková, Jaroslav Janošek, Hana Zelená, Alena Kloudová, Jakub Mrázek, Eduard Ježo, Vlastimil Král, Jitka Pohořská, Hana Šturcová, Rastislav Maďar ... další autoři
Rok: 2022, Viruses
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Podiatrické listy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Hygiena
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Prakticky Lekar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Praktický lékař
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Jan Martinek, Hana Tomášková, Hana Zelená, Alena Kloudová, Eduard Ježo, Jana Motlochová, Alexandra Lochmanová, Rastislav Maďar ... další autoři
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Hana Tomášková, Jan Martinek, Hana Zelená, Alena Kloudová, Eduard Ježo, Jana Motlochová, Alexandra Lochmanová, Rastislav Maďar ... další autoři
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Jan Martinek, Hana Tomášková, Hana Zelená, Alena Kloudová, Jakub Mrázek, Eduard Ježo, Vlastimil Král, Hana Šturcová, Jitka Pohořská, Rastislav Maďar ... další autoři
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jan Martinek, Hana Tomášková, Hana Zelená, Alena Kloudová, Jakub Mrázek, Eduard Ježo, Vlastimil Král, Hana Šturcová, Jitka Pohořská, Rastislav Maďar ... další autoři
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jan Martinek, Hana Tomášková, Hana Zelená, Alena Kloudová, Jakub Mrázek, Eduard Ježo, Vlastimil Král, Hana Šturcová, Jitka Pohořská, Rastislav Maďar ... další autoři
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Petra Macounová, Hana Tomášková, Anna Šnajdrová, Markéta Stanovská, Martina Polochová, Ivan Tomášek, Rastislav Maďar ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Cor et Vasa
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Praktický lékař
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Praktický lékař
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Miroslav Homza, Hana Zelená, Jaroslav Janošek, Hana Tomášková, Eduard Jezo, Alena Kloudová, Jakub Mrázek, Věra Murinová, Rastislav Maďar ... další autoři
Rok: 2021, Diagnostics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Medycyna Pracy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Onkologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Caucasus Journal of Health Sciences and Public Health
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku
 
Věra Adámková, Vladimír Černý, Ladislav Dušek, David Fetl, Marián Hajdúch, Karel Hejduk, Roman Chlíbek, Milan Kolář, Rastislav Maďar, Ondřej Májek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Roman Prymula, Jarmila Rážová, Martin Repko, Jan Smetana, Aleksi Šedo, Jaroslav Štěrba, Dalibor Valík, Martin Zelený ... další autoři
Rok: 2020, Statistika a My
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rastislav Maďar, L. Šigutová
Rok: 2019, Očkování a cestování medicína
článek v odborném periodiku
 
Rastislav Maďar, N. Dudková
Rok: 2019, Očkování a cestování medicína
článek v odborném periodiku
 
Rastislav Maďar, I. Hiemer
Rok: 2017, Florence
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017, Practicus
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, Medicína pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Vakcinologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Vakcinologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
 
Rok: 2009
 
Rok: 2009, Bedeker zdravia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu
 
Simona Kelčíková, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Rok: 2008, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku
 
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Elena Nováková, Věra Toršová
Rok: 2008
 
M. Szárazová, Rastislav Maďar, Elena Kavcová, Tibor Baška, Elena Nováková
Rok: 2008, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine
kapitola v odborné knize
 
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Elena Nováková, Věra Toršová
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Nakladatelství Medistar s.r.o.
odborná kniha
 
Rok: 2008,
článek v odborném periodiku
 
Pavol Bakoss, Rastislav Maďar, Štefan Straka
Rok: 2008, Univerzita Komenského Bratislava
kapitola v odborné knize
 
Mária Štefkovičová, Pavol Šimurka, Lenka Juračková, Henrieta Hudečková, Rastislav Maďar
Rok: 2008, Cent Eur J Public Health
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Vydavatelstvo Osveta
odborná kniha
 
Rok: 2008, Vydavatelstvo Osveta
odborná kniha
 
Rastislav Maďar, L. Malechová, Tibor Baška
Rok: 2008, Bratisl Lek Listy
článek v odborném periodiku
 
Lenka Piegzová , Rastislav Maďar, Věra Toršová, Lucie Suchánková, Eva Hufová, Bc., Petra Havlů, Jana Valášková ... další autoři
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Lenka Piegzová, Rastislav Maďar, Věra Toršová, Lucie Suchánková, Eva Hufová, Bc., Petra Havlů, Jana Valášková ... další autoři
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Lenka Piegzová , Rastislav Maďar, Věra Toršová, Lucie Suchánková, Eva Hufová, Bc., Petra Havlů, Jana Valášková ... další autoři
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008, DIAstyl
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
 
Rastislav Maďar, Mária Štefkovičová, .. A Kol.
Rok: 2007, Vrana s.r.o.
kapitola v odborné knize
 
Sylvia Bazovská, Rastislav Maďar, .. A Kol.
Rok: 2007, Univerzita Komenského v Bratislave
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007, Medistar s.r.o.
odborná kniha
 
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Rok: 2007, Sestra
článek v odborném periodiku
 
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Rok: 2007, Sestra
článek v odborném periodiku
 
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Rok: 2007, Sestra
článek v odborném periodiku
 
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Rok: 2007, Sestra
článek v odborném periodiku
 
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Rok: 2007, Sestra
článek v odborném periodiku
 
Renata Podstatová, Renata Podstatová, Eliška Sovová, Rastislav Maďar, Jarmila Řehořová, Eliška Sovová, Františka Fischerová ... další autoři
Rok: 2007, Grada Publishing
kapitola v odborné knize
 
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Rok: 2007, Sestra
článek v odborném periodiku
 
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Sestra
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku
 
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Rok: 2007, Sestra
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Diagnóza v ošetřovatelství
článek v odborném periodiku
 
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Rok: 2007, Diagnóza v ošetřovatelství
článek v odborném periodiku
 
Rastislav Maďar, Danica Maslenová, K. Ranostajová
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Rok: 2007, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku
 
Rastislav Maďar, Danica Maslenová, K. Ranostajová
Rok: 2007, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Nemocniční listy (Fakultní nemocnice Ostrava)
článek v odborném periodiku
 
Tibor Baška, J. Nemcová, E. Martinka, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Rok: 2006, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
článek v odborném periodiku
 
Tibor Baška, J. Nemcová, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Rok: 2006, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
článek v odborném periodiku
 
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Rok: 2006, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku
 
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Rok: 2006, Medicína pro praxi
článek v odborném periodiku
 
M. Szárazová, H. Hudečková, T. Janušová, Rastislav Maďar
Rok: 2006, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku
 
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Rok: 2006, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku
 
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Štefan Straka
Rok: 2006, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
článek v odborném periodiku
 
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Rok: 2006, Diagnóza v ošetřovatelství
článek v odborném periodiku
 
Renata Podstatová, Rastislav Maďar, L. Šeflová, Jarmila Řehořová
Rok: 2006, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku
 
Rastislav Maďar, Renata Podstatová, Pavla Gráfová
Rok: 2006, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku
 
Elena Kavcová, Eva Rozborilová, M. Szárazová, Rastislav Maďar
Rok: 2006, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006, Australian infection control
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Tibor Baška, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Rok: 2006, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
článek v odborném periodiku
 
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Rok: 2006, Nozokomiálné nákazy
článek v odborném periodiku
 
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Rok: 2006, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku
 
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Štefan Straka
Rok: 2006, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
článek v odborném periodiku
 
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Štefan Straka
Rok: 2006, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
článek v odborném periodiku
 
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Štefan Straka
Rok: 2006, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, DIA styl
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, Diabetik
článek v odborném periodiku
 
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Rok: 2005, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, Sestra
článek v odborném periodiku
 
Rastislav Maďar, Jana Straková, Milena Menzlová, Elena Kavcová
Rok: 2005, Nozokomiální nákazy
článek v odborném periodiku
 
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Rok: 2005, Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, DIAstyl
článek v odborném periodiku
 
Mária Štefkovičová, J. Sokolík, V. Vicianová, Rastislav Maďar
Rok: 2005, Central European Journal of Public Health
článek v odborném periodiku
 
Rastislav Maďar, Jana Straková, Tibor Baška, Elena Kavcová, Štefan Straka
Rok: 2005, Bratislavské Lekárské Listy
článek v odborném periodiku
 
Renata Podstatová, Rastislav Maďar, Jarmila Řehořová, G. Šaichová, M. Šefčíková
Rok: 2005, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku
 
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Rok: 2005, Agentúra DUMAS
odborná kniha
 
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Rok: 2005, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku
 
Renata Podstatová, Jarmila Řehořová, I. Beránková, Rastislav Maďar
Rok: 2005, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku
 
Rastislav Maďar, Eva Nováková, Tibor Baška
Rok: 2005, Bratislavské Lekárske Listy
článek v odborném periodiku
 
Tibor Baška, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Rok: 2005, Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie
článek v odborném periodiku
 
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Elena Nováková
Rok: 2005, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku
 
Dušan Meško, Rastislav Maďar, .. A Kol.
Rok: 2005, Osveta, spol. s.r.o.
kapitola v odborné knize
 
Dušan Meško, Rastislav Maďar, Elena Kavcová
Rok: 2005, Osveta
kapitola v odborné knize
 
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Rok: 2005, Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie
článek v odborném periodiku
 
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Rok: 2005, Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie
článek v odborném periodiku
 
Tibor Baška, Štefan Straka, Martina Bašková, Rastislav Maďar
Rok: 2004, Expert Opinion on Pharmacotherapy
článek v odborném periodiku
 
Rastislav Maďar, Jana Straková, Elena Kavcová, Tibor Baška
Rok: 2004, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku
 
Rastislav Maďar, Mária Štefkovičová, Emil Bakoš, Sylvia Bazovská, Ivan Čižnár, Anna Hoštacká, Dušan Krkoška, Anna Líšková, Táňa Nosková, Margita Špaleková ... další autoři
Rok: 2004, Agentúra DUMAS
odborná kniha
 
Rok: 2004, Diabetik
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004, ARD
odborná kniha
 
Želmíra Fetisová, Igor Ondrejka, Rastislav Maďar
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Jana Straková, Rastislav Maďar, Tibor Baška
Rok: 2004, Acta Medica Martiniana
článek v odborném periodiku
 
Rastislav Maďar, Elena Kavcová, Henrieta Hudečková
Rok: 2004, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku
 
Henrieta Hudečková, Mária Štefkovičová, Rastislav Maďar
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rastislav Maďar, Elena Kavcová
Rok: 2004, Slovenský lekár
článek v odborném periodiku
 
Rastislav Maďar, D. Maslenová, K. Ranostajová, Štefan Straka, Tibor Baška
Rok: 2003, Central European Journal of Public Health
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Diabetik
článek v odborném periodiku
 
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisová, Viera Strmeňová, Zouheir Maarouf, Pavol Ondrejovič, Rastislav Maďar, Yveta Mellová ... další autoři
Rok: 2003, Česko-slovenská patologie a soudní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisová, Viera Strmeňová, Rastislav Maďar, Yveta Mellová
Rok: 2003, Lekárské listy príl. ZdN
článek v odborném periodiku
 
Rastislav Maďar, L. Repková, Tibor Baška, Štefan Straka
Rok: 2003, Bratislavské lekárske listy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Alergo
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Nozokomiálne infekcie
článek v odborném periodiku
 
Tibor Baška, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Katarína Žiaková, Tibor Baška, Ivana Bóriková, Juraj Čáp, Želmíra Fetisová, Ján Kudlička, Silvia Kyčinová, Rastislav Maďar, Dušan Meško, Mária Nemčeková, Igor Ondrejka, Marián Palenčár ... další autoři
Rok: 2003, Osveta
odborná kniha
 
Rastislav Maďar, Tibor Baška
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku
 
Kolektiv Autorů Kolektiv Autorů, Rastislav Maďar
Rok: 2003, Osveta
odborná kniha
 
Rok: 2003, Alergo
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Diabetik
článek v odborném periodiku
 
Tibor Baška, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku
 
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Rok: 2002, Bratislavské lekárské listy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, Diabetik
článek v odborném periodiku
 
Tibor Baška, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Rok: 2002, Sestra
článek v odborném periodiku
 
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Štefan Straka
Rok: 2002, Hygiena
článek v odborném periodiku
 
Rastislav Maďar, Henrieta Hudečková, Dušan Krkoška, Štefan Straka
Rok: 2002, Acta chemotherapeutica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, Diabetik
článek v odborném periodiku
 
Štefan Straka, Tibor Baška, Rastislav Maďar, Henrieta Hudečková
Rok: 2002, Acta Medica Martiniana
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, Harmónia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, Diabetik
článek v odborném periodiku
 
Rastislav Maďar, Katarína Adamicová, Želmíra Fetisová, Viera Strmeňová, Zouheir Maarouf, Pavol Ondrejovič ... další autoři
Rok: 2002, Slovenský lekár
článek v odborném periodiku
 
Rastislav Maďar, Štefan Straka
Rok: 2001, Biológia
článek v odborném periodiku
 
Štefan Straka, Tibor Baška, Rastislav Maďar, Henrieta Hudečková
Rok: 2001, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
článek v odborném periodiku
 
Tibor Baška, Martina Bašková, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rastislav Maďar, Tibor Baška
Rok: 2001, Konzílium
článek v odborném periodiku
 
Tibor Baška, Rastislav Maďar, Štefan Straka
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rastislav Maďar, Tibor Baška
Rok: 2001, Konzílium
článek v odborném periodiku
 
Tibor Baška, Rastislav Maďar, Štefan Straka
Rok: 2001, Bratislavské lekárske listy
článek v odborném periodiku
 
Tibor Baška, Rastislav Maďar, Štefan Straka, Elena Kavcová
Rok: 2001, Bratislavské lekárske listy
článek v odborném periodiku
 
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Rok: 2001, Konzílium
článek v odborném periodiku
 
Tibor Baška, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Rok: 2001, Central European Journal of Public Health
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, ARD
odborná kniha
 
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Rok: 2000, Medicínsky monitor
článek v odborném periodiku
 
Rastislav Maďar, Henrieta Hudečková
Rok: 2000, Medicínský monitor
článek v odborném periodiku
 
Tibor Baška, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Rok: 2000, Central European Journal of Public Health
článek v odborném periodiku
 
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Rok: 2000, Medicínský monitor
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000, Merkantil
odborná kniha
 
Pavol Bakoss, Tibor Baška, Sylvia Bazovská, Rastislav Maďar, Emil Kmety, Štefan Straka, Margita Špaleková, Vanda Výrostenková ... další autoři
Rok: 1999, Comenius University
odborná kniha
 
Tibor Baška, Martina Bašková, Rastislav Maďar, Štefan Straka
Rok: 1999, Central European Journal of Public Health
článek v odborném periodiku
 
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Rok: 1999, Medicínský monitor
článek v odborném periodiku
 
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Štefan Straka
Rok: 1998, Epidemiologie, mikrobilologie, imunologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: , Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Škerková Michaela
Stanovení prahu sluchu vysokofrekvenční tónovou audiometrií v produktivním věku
disertační
2022
Hlaváč Ivo
Analýza regionálních rozdílů v mortalitě pacientů s akutním infarktem myokardu
diplomová
2024
Jarešová Klára
Základní screening zdravotního stavu ve vesnických komunitách Madagaskaru a doporučení preventivních opatření
diplomová
2024
Lichovníková Terezie
Výskyt nežádoucích účinků po očkování u různých skupin populace
diplomová
2024
Vítková Daniela
Výskyt patogenů u pacientů s onemocněním covid-19 na jednotkách intenzivní péče
diplomová
2023
Hořínová Simona
Subjektivní hodnocení zdravotního stavu po prodělané koronavirové nákaze
diplomová
2022
Ostřížková Silvie
Očkování cestovatelů s chronickou nemocí
diplomová
2021
Hrdý Vojtěch
Klíšťová encefalitida v kraji Vysočina
diplomová
2020
Volfová Jana
Salmonelóza, kampylobakterióza a shigelóza v Moravskoslezském kraji
diplomová
2020
Janáčková Petra
Časový plán očkování před odjezdem do zahraničí
diplomová
2019
Chýlková Denisa
Výskyt MRSA v komunitních zařízeních
diplomová
2009
Havlů Petra
Veřejnozdravotnický význam bakteriálních meningitid
diplomová
2009
Grosman Tomáš
Prevalence výskytu rakoviny tlustého střeva v České republice
diplomová
2008
Melicharová Zuzana
Pohlavní nemoci v ČR na prahu 21.stol.
diplomová
2008
Malechová Lenka
Ekonomické aspekty imunizačního programu v ČR
diplomová
2007
Salačová Hana
Vliv národních imunizačních programů na redukci incidence infekčních nemocí
diplomová
2007
Ševčíková Vendula
Epidemiologické aspekty pneumokokových nákaz
diplomová
2007
Novotná Adéla
Význam oddělení centrální sterilizace v prevenci nemocničních nákaz
bakalářská
2020
Dudková Nikola
Očkování v těhotenství
bakalářská
2018
Kuželová Veronika
Charakteristika a epidemiologie HPV
bakalářská
2018
Šigutová Lenka
Význam kolektivní imunity dosažené očkováním
bakalářská
2018
Vavrečková Kristýna
Specifika prevence při cestování rizikových skupin populace
bakalářská
2018
Kaluscha Náhlík Vladimíra
Diabetes mellitus jako hrozba 21. století
bakalářská
2009
Klegová Veronika
Prevalence rakoviny děložního čípku a možnosti její redukce
bakalářská
2009
Koběrská Eliška
Výskyt pertusis v České republice a možnosti snížení incidence
bakalářská
2009
Kraviecová Ivana
Prevence přenosu infekčních nemocí v rámci dárcovství krve a krevních derivátů
bakalářská
2009
Mikesková Lucie
Addisonova nemoc v ČR a ve světě
bakalářská
2009
Němček Kateřina
Informovanost o nemocničních nákazách u pacientů a laické populace
bakalářská
2009
Šlachtová Marcela
Prevence klíšťové meningoencefalitidy vakcinací - mýty a fakta
bakalářská
2009
Valášková Jana
Vliv klimatu na změnu endemických oblastí infekčních nemocí
bakalářská
2009
Valová Michaela
Prevence rakoviny prsu u žen v České republice
bakalářská
2009
Juřičková Šárka
Endemické oblasti zoonotických nákaz na Moravě
bakalářská
2008
Mokrá Marie
Profesionální infekce u zdravotníků a jejich prevence
bakalářská
2008
Oršulíková Iva
Význam očkování proti diftérii
bakalářská
2008
Píchová Petra
Možnosti endemizace vektory přenášených cizokrajných infekcí ve Střední Evropě
bakalářská
2008
Říčná Markéta
Epidemiologicky závažné provozy a princip jejich kontroly
bakalářská
2008
Sněhotová Zuzana
Informovanost o očkování proti chřipce u nerizikových skupin populace.
bakalářská
2008
Štěrbová Helena
Perspektivy vakcinologie a vývoj nových vakcín
bakalářská
2008
Havlů Petra
Veřejnozdravotnický význam meningokokové meningitidy v České republice
bakalářská
2007
Illéš Tomáš
Tuberkulóza - zaměření na očkování a nárust rezistence mykobaktérií
bakalářská
2007
Lapčíková Marie
Manipulace s biologickým materiálem na anesteziologicko-resuscitačních odděleních
bakalářská
2007
Grosman Tomáš
Riziko zavlečení hemoragických horeček do České republiky
bakalářská
2006
Melicharová Zuzana
Vybrané aspekty cestovní medicíny
bakalářská
2006Hlavní řešitel
doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Období
6/2023 - 12/2025
Poskytovatel
Vzdělávací činnost
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Období
1/2021 - 12/2024
Poskytovatel
Moravskoslezský kraj
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Období
9/2023 - 8/2024
Poskytovatel
Moravskoslezský kraj
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Období
1/2023 - 12/2023
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Období
9/2022 - 8/2023
Poskytovatel
Moravskoslezský kraj
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Období
1/2022 - 12/2022
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Období
9/2021 - 8/2022
Poskytovatel
Moravskoslezský kraj
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Období
1/2021 - 12/2021
Poskytovatel
Rektorát
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Období
9/2020 - 8/2021
Poskytovatel
Moravskoslezský kraj
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
social hub