OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Jan Neiser

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MUDr. Jan Neiser
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:intenzivní medicína
katedra / středisko (fakulta): Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1986 – 1992MUDr., Universita Palackého v Olomouci, všeobecné lékařství
1982 – 1986Mendelovo gymnázium Opava

Kvalifikace

2014 – dosudPh.D. studium, Slovenská zdravotnícká univerzita v Bratislave

Další vzdělávání, kurzy

1995IPVZ Praha, atestace I. stupně (anesteziologie a resuscitace)
1999IPVZ Praha, atestace II. stupně (anesteziologie a resuscitace)
2000Univerzita obrany, FVZ, Hradec Králové, Kurz BATLS
2007IPVZ Praha, specializovaná způsobilost (intenzivní medicína)
2015Univerzita obrany, FVZ, Hradec Králové, Kurz ATLS

Zaměstnání, praxe

1992 – 1993Slezská nemocnice v Opavě, lékař
1993 – 2001Fakultní nemocnice Ostrava, lékař
2000 – dosudOstravská univerzita, Lékařská fakulta, lektor, odborný asistent
2001 – 2003State of Kuwait, Ministry of Health, Consultant
2009 – 2012Fakultní nemocnice Olomouc a Univerzita Palackého v Olomouci, přednosta KARIM
2011 – dosudFakultní nemocnice Ostrava, lékař

Odborné zaměření

Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína (včetně dětské intenzivní medicíny)
Urgentní medicína, výuka v urgentní medicíně (včetně simulační medicíny)
Klinický výzkum v intenzivní a urgentní medicíně

Akademické funkce a členství v orgánech

2016 – dosudOstravská univerzita, LF, akademický senát - člen
2009 – 2011Univerzita Palackého, LF, přednosta KARIM

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Soudní znalec v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína
Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, člen
Česká společnost intenzivní medicíny, člen
Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof, člen

Působení v zahraničí

2001 – 2003Kuwait University, Health Sciences Centre, clinical tutor

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Ruštinapokročilý
Němčinapasivní znalost
Polštinapasivní znalost


Všechny publikace

Káňová, M., Povová, J., Neiser, J. a Burda, M. Delirium u kriticky nemocných - Prospektivní studie. CESK SLOV NEUROL N. 2015, roč. 78, s. 662-667. ISSN 1210-7859.
Kovalčík, J., Kudrna, P., Poljaková, I., Jackanin, J., Neiser, J., Richter, J., Duksa, M., Burša, F., Ostárková, B. a Ševčík, P. Invazivní aspergilóza, jak ji neznáme. In: XXII. Kongres ČSARIM. Plzeň. 2015.
Zoubková, R., Neiser, J., Máca, J., Streitová, D., Rybárová, Z., Májek, M. a Vavrošová, J. Patient-controlled analgesia by patients undergoing total HIP arthroplasty. London. 2015.
Lasák, J. a Neiser, J. PROBLEMATIKA LAICKÉ PRVNÍ POMOCI U NÁHLE VZNIKLÝCH PORUCH ZDRAVÍ U DĚTÍ POHLEDEM RODIČŮ. In: Ostrava v urgentní péči 2015: 2015-04-10 Ostrava. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2015. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2015. s. 60-60. ISBN 978-80-7464-733-8.
Streitová, D., Zoubková, R., Chwalková, I., Cvernová, K., Vavrošová, J., Glac, T., Vylíčilová, A., Neiser, J. a Issufi, L. Septické stavy v intenzivní péči: ošetřovatelská péče. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 164 s. ISBN 978-80-247-5215-0.
Szturz, P., Kula, R., Tichý, J., Máca, J., Neiser, J. a Ševčík, P. Individual goal-directed intraoperative fluid management of initially hypovolemic patients for elective major urological surgery. BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY. 2014, roč. 115, s. 653-659. ISSN 0006-9248.
Kula, R., Szturz, P., Sklienka, R., Máca, J. a Neiser, J. A response to infection in patients with severe sepsis - do we need a. -. 2009, ISSN 0006-9248.
Neiser, J. a Neiserová, H. Dětská polytraumata. ISBN 978-80-7368-500-3.
Neiser, J. HFOV u dětí - standard nebo stále rescue option.
Kula, R., Szturz, P., Sklienka, R. a Neiser, J. Negative fluid balance in patients with abdominal compartment syndrome - case reports. ACTA CHIR BELG. 2008, s. 346-349. ISSN 0001-5458.
Neiser, J., Trávníček, B. a Hladík, M. Jugular bulb oximetry results as prognostic factor for severe brain injury in children?. Pediatric critical care medicine. 2007, č. Vol. 8,, s. 176-176.
Neiser, J., Trávníček, B. a Hladík, M. JUGULAR BULB OXYMETRY RESULTS AS PROGNOSTIC FACTOR FOR SEVERE BRAIN INJURY IN CHILDREN? . Pediatr Crit Care Med. 2007,
Kula, R. a Neiser, J. Sepse v intenzívní péči. ISBN 80-7345-054-2.
Neiser, J., Hladík, M. a Trávníček, B. Cévní mozkové příhody u dětí - od epidemiologie k standardu léčby. In: Urgentní medicína.
Kula, R., Sklienka, R., Szturz, P., Neiser, J. a Jahoda, J. Přínos a vybraná rizika krevních převodů.. Čes. Gynek. 71. 2006, č. 71, s. 494-499.
Neiser, J. Anesteziologický přístup k drobným výkonům v oftalmologii u nezralých novorozenců - co je dost bezpečné?.
Kula, R., Szturz, P., Sklenka, P. a Neiser, J. A role for negative fluid balance in septic patients with abdominal compartment syndrome?. Intensive Care Med. 2004,
Neiser, J. Zásady a úskalí vnitronemocnicního transportu v pediatrii.
Neiser, J. a Kričfaluši, D. Mobilní analytické soupravy a ekologická výchova v chemii na ZŠ a gymnáziu. In: Sborník prací PřF OU: Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis, řada fyzika - chemiesv. 141 . Ostrava: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 1994. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 1994. s. 109-121. ISBN 80-7042-720-5.
Neiser, J., Holý, M. a Vidlář, J. Studium oxidace grafitu z konvertorových oceláren. In: . Olomouc: Akademie v+d, 1993. Akademie v+d, 1993.
Pánek, P., Scheler, G. a Neiser, J. Characterization of Czechoslovak Coals from Ostrava-Karviná Basin by means of Solid State Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy. Fuel. 1990, roč. 69, s. 813-.


AutorNázev práceTypRok
Nábělková JanaZajištění intraoseálního vstupu na Zdravotnické záchranné službě Moravskoslezského krajediplomová 2018 
Chudárek TomášMetody zástavy krvácení používané Armádou České republiky a jejich využití u zdravotnické záchranné služby.bakalářská 2017 
Janošková MarcelaAnalgosedace pacientů u netraumatických stavů v přednemocniční neodkladné péčibakalářská 2016 
Stach VáclavObtížné zajištění dýchacích cestbakalářská 2016 
Lasák JakubProblematika laické první pomoci u náhle vzniklých poruch zdraví u dětí pohledem rodičůbakalářská 2015 
Ďurďa JakubVýznam sledování intraabdominálního tlaku u pacientů s těžkou sepsíbakalářská 2013 
Fabián VojtěchSystém transportu novorozenců v podmínkách Moravskoslezského krajebakalářská 2013 
Stelzer JaromírNejčastější typy úrazů u dopravních nehod automobilů na území Moravskoslezského krajebakalářská 2013 
Dohnálek LukášŘízená hypotermie u pacientů po KPR v přednemocniční a nemocniční péčibakalářská 2011 
Rabas MichalPopáleninové trauma v rámci působnosti Zdravotnické záchranné služby Opavabakalářská 2011 
Frýs VladimírIncidence těžkých kraniocerebrálních poranění v dětském věku léčených ve FN Ostrava v období 1997-2007bakalářská 2008 
Góralczyk RadimJugulární oxymetrie u těžkých poranění mozku u dětí jako prognostický faktor?bakalářská 2008 
Kmec DanielCHARAKTER A STRUKTURA DĚTSKÝCH PACIENTŮ V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI VE VYBRANÉM REGIONU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJEbakalářská 2008 
Kubizňáková PetraVýzkum znalostí posádek RZP v oblasti neodkladné resuscitace dětíbakalářská 2008 
Kolková ZuzanaPolytrauma v PNP na území působnosti ZZS Hlučínbakalářská 2007 
Pentka JanIntenzivní péče u pediatrických pacientů s traumatologickým poraněním ve FN Ostravabakalářská 2007 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub