OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Daniel Václavík

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MUDr. Daniel Václavík, PhD.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:neurologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra neurologie a psychiatrie (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 595 633 440
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1986 – 1992LF Olomouc
1982 – 1986Gymnázium Hlučín

Kvalifikace

2015PhD Univerzita Komenského Bratislava
2014Licence neurosonologie
19972. atestace neurologie
19941. atestace neurologie

Další vzdělávání, kurzy

2000certifikát pro ultrazvukové vyšetření krční a mozkových tepen, Tel Aviv, Sourasky Medical Center, Tel Aviv University, Israel
1999kurz IPVZ pro ultrazvuk extra a intrakraniálních tepen
1996kurz akutní neurologické péče IPVZ
1995kurz evokované potenciály IPVZ
1995certifikát pro klinickou elektromyografii, FN Brno Bohunice

Zaměstnání, praxe

1992 – 2018Vítkovická nemocnice Ostrava
2013 – 2018Ostravská univerzita, LF

Odborné zaměření

Neurologie

Akademické funkce a členství v orgánech

2013 – 2014asistent, katedra neurologie, lékařská fakulta, Ostravská univerzita
2015 – 2018odborný asistent, katedra neurologie, lékařská fakulta, Ostravská univerzita

Ocenění

2004 Neurosonologie. Galén 2003. Oceněno Českým literárním fondem jako nejlepší odborná publikace v ČR za rok 2004 Haškovcova cena za nejlepší knihu v oboru neurologie za rok 2004

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Výbor cerebrovaskulární sekce čs. Neurologické společnosti

Působení v zahraničí

10/1999postgraduální kurz v neurologii, Ministry of Health, Sackler
1/2000Faculty of Medicine, Israel

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Ruštinastředně pokročilý


Všechny publikace

Volný, O., Bar, M., Krajina, A., Cimflová, P., Kašičková, L., Herzig, R., Šaňák, D., Škoda, O., Tomek, A., Školoudík, D., Václavík, D., Neumann, J., Köcher, M., Roček, M., Pádr, R., Cihlář, F. a Mikulík, R. Systematická evaluace center provádějících mechanické trombektomie u akutního mozkového infarktu v České republice za rok 2016. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. 2017, č. 80, s. 445-450. ISSN 1210-7859.
Šaňák, D., Neumann, J., Tomek, A., Školoudík, D., Škoda, O., Mikulík, R., Herzig, R., Václavík, D., Bar, M., Roček, M., Krajina, A., Köcher, M., Charvát, F., Pádr, R. a Cihlář, F. Doporučení pro rekanalizační léčbu akutního mozkového infarktu - verze 2016. CESK SLOV NEUROL N. 2016, č. 79, s. 231-234. ISSN 1210-7859.
Škoda, O., Herzig, R., Mikulík, R., Neumann, J., Václavík, D., Bar, M., Šaňák, D., Tomek, A. a Školoudík, D. Klinický standard pro diagnostiku a léčbu pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou a s tranzitorní ischemickou atakou ? verze 2016. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016, roč. 79, č. 112, s. 351-363. ISSN 1210-7859.
Volný, O., Krajina, A., Bar, M., Herzig, R., Šaňák, D., Tomek, A., Školoudík, D., Charvát, F., Václavík, D., Neumann, J., Škoda, O. a Mikulík, R. Konsenzus a návrh k algoritmu léčby - mechanická trombektomie u akutního mozkového infarktu. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016, roč. 79, č. 112, s. 100-110. ISSN 1210-7859.
Tomek, A., Školoudík, D., Škoda, O., Neumann, J., Šaňák, D., Mikulík, R., Václavík, D., Herzig, R. a Bar, M. Metodika stanovení smrti mozku pomocí transkraniální sonografie vypracovaná Neurosonologickou komisí a Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti ČLS JEP. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016, roč. 79, č. 5, s. 608-611. ISSN 1210-7859.
Neumann, J., Školoudík, D., Škoda, O., Mikulík, R., Herzig, R., Václavík, D., Bar, M. a Šaňák, D. Doporučený postup pro intravenózní trombolýzu v léčbě akutního mozkového infarktu - verze 2014. CESK SLOV NEUROL N. 2014, roč. 77, s. 381-385. ISSN 1210-7859.
Václavík, D., Neumann, J., Tomek, A., Školoudík, D. a kol., a. Doporučený postup pro intravenózní trombolýzu v léčbě akutního mozkového infarktu - verze 2014. Česká a Slovenská Neurologie. 2014, č. 77, s. 381-385.
Václavík, D. Laboratorní prediktory tíže aterosklerotického postižení karotické bifurkace. In: Onkologie 21. století, VII. sympozium Agel. Ostrava. 2014.
Václavík, D. a kol., a. Návrh postupu péče o dysfagického pacienta po CMP. In: 28. Český a slovenský neurologický sjezd. Ostrava. 2014.
Václavík, D., Gwardová, B. a Kučera, D. Primární a sekundární prevence ischemických cévních mozkových příhod. In: Trendy současné medicíny se zaměřením na prevenci a screening. VIII sympozium Agel. Ostrava. 2014.


NE1LFNeurologie


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub